Sol·licitud d'inscripció a un acte

Sessió Informativa del màster en Cybersecurity Management

Dades personals

Nom :
Cognoms :
Tipus de document :
NIF / Passaport / NIE :
País de residència :
Codi postal :
Telèfon :
E-mail :
Selecciona els cursos en què estàs interessat / da :
 •   Màster en Cybersecurity Management
 •   Postgrau en Detecció i Resposta de Ciberatacs
 •   Postgrau en Governança, Risc i Compliment (GRC) de Ciberseguretat
 •   Postgrau en Gestió i Planificació de la Ciberseguretat
 •   Curs de formació contínua en Anàlisi de Riscos, Disseny i Implantació de Seguretat
 •   Curs de formació contínua en Auditoria de Sistemes: Hacking Ètic
 •   Curs de formació contínua en Ciberseguretat en Infraestructures Crítiques i Dispositius Mòbils
 •   Curs de formació contínua en Eines de Gestió d'Identitat, Privacitat i Autenticitat
 •   Curs de formació contínua en Eines i Tècniques de Detecció de Ciberamenaces
 •   Curs de formació contínua en Operació d'un CERT: Ciber-SOC
 •   Curs de formació contínua en Sistemes de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI)

En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades personals recollides per mitjà dels formularis d'aquest web seran tractades de forma confidencial. Quedaran incorporades als fitxers de la Fundació Politècnica de Catalunya i seran utilitzades amb la finalitat de gestionar la formació i d'enviar informació de la Fundació i de la Universitat Politècnica de Catalunya.

L'informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se per correu postal a la Fundació Politècnica de Catalunya, Promoció i Social Media, carrer de Badajoz, 73-77, 08005 Barcelona, o enviant un correu electrònic a l'adreça info.dades@fpc.upc.edu.

Tanmateix, cedeix, per un període de 10 anys, les imatges que la Fundació Politècnica de Catalunya pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi aquesta activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de la Fundació Politècnica de Catalunya, i pel mitjà que la FPC tingui per convenient.