UP

BIM Management Steering. Building Information Modeling i Nous Models de Negoci

Màster Presencial.

Continguts

4a EDICIÓ
UPC School

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Gràcies a l'especial disseny i metodologia d'aquest programa de formació, l'alumne pot explorar i conèixer diverses realitats BIM que li permetran obtenir una visió holística i estratègica. Només així, serà capaç d'entendre l'abast actual del BIM, Building Information Modeling, i la seva projecció de futur. La metodologia es basa principalment en:

  • Desenvolupament i context de conceptes en funció de l'ús d'eines de programari concretes
  • Material d'autoaprenentatge
  • Casos d'estudi reals, capacitació professional basada en l'experiència directa dels docents
  • Workshops / tallers. Simulacions reals
  • Debats i sessions sobre tendències, evolució i innovacions BIM
  • Creació de models de negoci individuals o grupals, en funció dels interessos o prioritats de l'alumne
  • Disseny de projectes d'innovació BIM i aplicació real en empreses seleccionades

El Màster en "BIM Management Steering. Nous Models de Negoci" està orientat a un aprenentatge actiu per part de l'alumne per aconseguir desenvolupar el seu potencial i talent de manera personalitzada.

Consulteu l'itinerari formatiu del curs en el gràfic següent.

Mòduls

Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

BIM Management. Gestió Multiplataforma de Building Information Modeling

Postgrau presencial. Data d'inici: 27/01/2017. Barcelona

Matèries

BIM per a la Gestió de la Informació
5 ECTS. 36 hores lectives.

Autodesk Revit és una de les plataformes BIM amb més implantació a nivell internacional. Amb ella es poden crear models tridimensionals que tenen el potencial de contenir informació útil per a tots els agents de l'edificació, de tal forma que esdevinguin eines eficaces de coordinació multidisciplinar.

La plataforma BIM d'Autodesk Revit disposa d'aplicacions especialitzades en el disseny arquitectònic, d'estructures i d'instal·lacions, així com multitud d'eines perifèriques que treballen sobre els models que genera.

Per aquesta raó, el seu aprofitament ha de superar el modelat tridimensional, i gaudir d'una visió de les necessitats de tots els que participen en la promoció, disseny, construcció i posterior explotació d'un edifici. El Building Information Modeling tracta principalment de la gestió de la informació i per tant, precisa que aquesta estigui correctament estructurada per a assolir les expectatives de tots els que participen en el seu tractament. En aquest mòdul es tracten els aspectes clau de l'ús d'aquest software, recolzant-se en material d'autoaprenentatge que els alumnes hauran de seguir de forma paral·lela a les sessions presencials.

L'objectiu d'aquesta matèria és dotar a l'alumne d'una amplia formació en l'ús de tecnologies i metodologies per a desenvolupar un BIM de qualitat, posant èmfasi en la gestió de la informació, àmbit on Revit és especialment potent, donada la estructura tipologia de la seva estructura de dades i la integració amb Dynamo, un software de programació visual amb el que es treballa en el mòdul Gestió i Optimització del BIM.

BIM per a Edificació
5 ECTS. 36 hores lectives.

Graphisoft ArchiCAD és el software per al disseny paramètric d'arquitectura BIM més antic i per això té l'avantatge de tenir un bon bagatge tècnic a les seves esquenes. Això fa que hi hagi professionals que l'utilitzen des de fa més d'una dècada i que existeixi un ampli ventall d'aplicacions de tercers fabricants que el complementen. Capella Garcia, autors de l'Heron City i Nikken Sekkei, guanyadors del concurs per a la redacció del Nou Camp Nou, en són experts usuaris.

Es tracta d'una aplicació coherent i robusta, amb una organització del model semblant a la de Revit, però que conserva la flexibilitat del sistema de capes i plometes propi de les aplicacions de CAD. Treballa amb un arxiu únic amb possibilitat d'accés simultani que emmagatzema les llibreries fora d'ell (tot i que també s'hi poden incloure). En aquest mòdul es tracten els aspectes clau de l'ús d'aquest software, recolzant-se en material d'autoaprenentatge que els alumnes hauran de seguir de forma paral·lela a les sessions presencials.

Per altra banda, gaudeix d'un llenguatge de programació propi (el GDL) que permet desenvolupar objectes paramètrics amb una gran llibertat d'acció, podent configurar fins i tot la interfície amb l'usuari. A més, enguany s'ha llençat al mercat la integració amb Grasshopper, un conegut software de modelat algorítmica que treballa sobre Rhinoceros.

No obstant, el BIM és una metodologia de treball que precisa tenir una visió global dels processos que desenvolupen tots els agents de la construcció i, per tant, aquesta matèria s'ocupa d'aconseguir que la gestió del model i de la seva informació sigui adequada per al treball multidisciplinar posant èmfasi en el ús del BIM per a la redacció de projectes d'edificació, àmbit per al que ArchiCAD està especialment preparat. També es treballarà la interoperabilitat amb IFC, aprofitant que aquest software és un dels majors representants del concepte openBIM.

BIM per a Obra Civil
5 ECTS. 36 hores lectives.

Allplan és el software estrella de la companyia Nemetscheck, un grup de referència en el desenvolupament de software per a la construcció. Com ArchiCAD, es tracta d'un software amb molta història amb un sistema integrat de gestió del projecte que li permet manegar projectes de grans dimensions sense pràcticament limitacions computacionals mantenint una bona proporció entre escalabilitat i usabilitat. Així, els alumnes aprenen, entre altres coses, com es poden gestionar projectes veritablement grans sense patir limitacions inherents de les plataformes que empren models-arxiu, com ara Revit.

 Per altra banda, des de la compra de Graphisoft per part de Nemetscheck, Allpan incorpora també el llenguatge GDL per a la creació d'objectes paramètrics mantenint l'anterior sistema basat en macros. Altres punts forts és  la seva capacitat per a exportar PDF i treballar-hi directament, així com els mòduls específics d'Enginyeria Civil, circumstància que s'aprofita per a explorar  els punts clau del maneig de models d'Informació amb aquesta plataforma en aquest àmbit, per tal de garantir que la feina feta amb ella no només sigui útil a l'autor del model, sinó també a altres agents que hagin d'explotar el seu coneixement o aportar-hi continguts.

BIM per a Industrialització
5 ECTS. 36 hores lectives.

AECOsim és la marca de Bentley per als productes dissenyats per la indústria de la construcció. Dintre d'aquesta sèrie de productes, trobem Building Designer, un desenvolupament creat a partir del popular Microstration per tal de permetre als arquitectes i als enginyers dissenyar, analitzar, construir, documentar i visualitzar edificis de qualsevol mida, forma i complexitat, ja que permet organitzar els arxius de model de forma totalment personalitzada.

Building Designer permet a més, emprar les eines de modelat natives de Microstation, gaudint d'una elevada capacitat de convertir geometria en objectes BIM i gestionar-los com a tal. Això li permet de gestionar models extremadament detallats, molt apropiats per a industrialitzar la construcció, quelcom que s¿ha convertit en una tendència global. 

Per altra banda, la seva integració amb softwares de gestió de núvols de punts i la seva capacitat per a reproduir qualsevol geometria el fa especialment atractiu per a usos lligats a l¿aixecament de qualsevol immoble, quelcom que el fa especialment atractiu per al Facility Management.

L'objectiu d'aquesta matèria és aprendre com emprar aquesta plataforma de forma eficient per tal de controlar no només la geometria del model sinó també la informació en ell emmagatzemada, així com aprofundir en els mecanismes d'intercanvi d'informació amb altres agents. Per altra banda, la seva particular arquitectura del software servirà de pretext per a que els alumnes avancin en el coneixement de les metodologies intrínseques del BIM en contraposició d'aquelles que són específiques d'un software en concret.

El Context del BIM
10 ECTS. 81 hores lectives.

Tot i que les matèries de BIM per a la Gestió de la Informació, BIM per a Edificació, BIM per l¿Obra civil i BIM per a Industrialització, tracten la majoria dels temes clau del BIM Management a través de continguts que es treballen de forma transversal durant el seu desenvolupament, existeixen diversos temes que mereixen ser desenvolupats de forma monogràfica, com ara la configuració d'un organigrama adequat, les operacions relacionades amb el format IFC, el control de qualitat o la relació amb els equips de treball i la part humana del BIM.

En aquesta matèria també es tracten disciplines especialitzades com la del disseny d'instal·lacions, les estructures, les infraestructures, la planificació de l'obra i el control de costos.

Per tant, aquesta matèria s'ocupa de tots aquest temes complementant l'après en la resta de matèries i vehiculant la transició entre àrees de coneixement. En aquesta matèria s'utilitzen diferents softwares, com Revit, Navisworks i Solibri model checker entre d'altres.

La matèria finalitza amb un taller multidisciplinar on es desenvolupa en varies sessions, un projecte real en equip, permetent que esposi en pràctica tot l'aprés en un entorn col·laboratiu.

Pràctica d'Innovació en BIM
5 ECTS. 9 hores lectives.

Innovar és essencial en el nou entorn que es planteja, ja que és la única manera de seguir essent competitius a mesura que el BIM es vagi implantant, ja que es corre el risc que els serveis més comuns es copin de presa. En canvi, si s'adquireixen metodologies d'innovació continua és possible seguir aportant valor en un mercat que, per altra banda, es amplíssim i està ple d'oportunitats si se sap com aprofitar-les.

Per a questa raó, incorporem la metodologia Lean Start-up al nostre programa per tal que els alumnes aprenguin a desenvolupar una Proposta de Valor per a un client potencial i dissenyar un Projecte Pilot que permeti que un client real valori la idoneïtat de la proposta.

Durant l'últim tram del programa els alumnes desenvoluparan el seu Projecte Pilot per tal de poder rebre el feedback de clients reals sobre quelcom tangible i posar en pràctica la metodologia d'innovació apresa en aquest mòdul. D'aquesta manera, s'aconsegueix que l'alumne desenvolupi la temàtica que més l'interessi al voltant del BIM, en comptes d'establir una temàtica tancada per a les pràctiques.

Gestió i Optimització del BIM
5 ECTS. 27 hores lectives.

Donat que l'abast del BIM és cada cop més ambiciós, és necessari aprendre a optimitzar els processos que el fan possible. Això es pot aconseguir des de dos vies, mitjançant cicles de millora contínua i estandarització, i optimitzant els propis models BIM, especialment pel que fa als requisits d'entrada i de la gestió de la informació continguda en ells.

Paral.lelament, els processos del Building Information Modeling han de ser gestionats de manera eficaç si es vol que el model de negoci que l'empra li reporti beneficis. Per una banda, el tractament dels models BIM com a bases de dades obre la porta a metodologies de gestió del coneixement inèdites en el sector i, per l'altra, els propis processos BIM han de ser gestionats de forma diferent, ja que les metodologies tradicionals de Project Management han demostrat no ser del tot eficaces a l'hora d'enfrontar-se al BIM.

En aquesta matèria es tracten, doncs, les estratègies i eines necessàries per fer més eficient el Building Information Modeling, tant des del punt de vista de la gestió com de  la optimització dels seus continguts i processos interns.

Projectes Col.laboratius amb BIM
5 ECTS. 27 hores lectives.

El BIM implica un canvi en les relacions entre les parts que participen en un projecte. Un cop entesos els fonaments teòrics de la col·laboració amb BIM, cal aprendre a com implementar-los. Això implica aprendre a modificar tant les estructures organitzatives com els hàbits de relació humana i contractual.

Per altra banda, les eines que faciliten la col·laboració entre les parts estan revolucionant la manera com  es gestionen els projectes i de passada la manera de treballar. Més transparència, periodicitat i eficiència en els fluxos de col·laboració implica una reducció considerable de la burocràcia, cosa que redunda en una major optimització global del procés BIM i en una millora dels resultats per a totes les parts. De la mateixa manera, BIM requereix d'excel·lents competències socials i de comunicació interpersonal, ja que són indispensables en la complexa tasca de mantenir equips pluridisciplinars cohesionats i informats. Per això en aquesta matèria es tracta i aprofundeix en el BIM Human Method o les implicacions que BIM té en la intel·ligència emocional i les relacions humanes.

BIM com a Model de Negoci
5 ECTS. 27 hores lectives.

El BIM implica un canvi en el model de negoci en el qual s'aplica. Per tant, cal formar-se per ser capaç d'entendre les noves regles del joc en què es mou. No només canvia el producte que es lliura al client, sinó també els recursos necessaris i la forma amb què es contracten. També cal conèixer com aconseguir comunicar el valor d'un producte al client, ja que d'aquesta habilitat depèn l'èxit de la majoria de projectes BIM.

El nou escenari del sector de la construcció està globalitzat. Això obre el camí a nous models de negoci possibles, però al seu torn representa un repte a l'hora d'interactuar en contextos i equips que, a banda, de multidisciplinaris, són multiculturals.

Finalment, estar atent a les tendències que es donen en el nivell internacional és vital per entendre el BIM en si mateix. En un context global, la influència del pensament d'altres països s'acaba notant d'una manera o altra en el propi país. Això pot servir per anticipar reaccions als canvis que han de venir però també és molt útil a l'hora d'idear.

Pràctica d'Implementació d'Innovació BIM - Projecte Aplicat
10 ECTS. 9 hores lectives.

Amb la pràctica final del programa de Màster es completa el procés formatiu basat en el Desenvolupament de Projectes i la Resolució de Problemes. Es tracta de que l'alumne trobi el seu propi camí professional alhora que aprèn a desenvolupar noves idees de negoci.

El BIM obre un ventall ampli de possibilitats en el qual cada un té l'oportunitat de desenvolupar els projectes en què se senti més còmode i capaç.  Es tracta que cada alumne transformi els seus talents en fortaleses que donin resposta a necessitats reals del mercat i, d'aquesta manera, desenvolupi una actitud emprenedora que l'acompanyi tota la vida. Els professionals del present i del futur són els que aporten valor i innovació en el seu desenvolupament professional, sigui quin sigui el rol que ocupi.

Aquesta pràctica consistirà en executar el Projecte Pilot dissenyat en la pràctica anterior per tal de recollir el feedback del client i ser capaç de construir un model de negoci al seu voltant. Per facilitar aquest procés, la direcció del programa facilitarà l'enllaç entre l'alumne i els clients potencials.

També s'orientarà a l'alumne en el desenvolupament tecnològic del producte per tal que siguin capaços d'oferir quelcom tangible als seus clients i poder mesurar els esforços necessaris per a oferir el producte en que es basa la seva Proposta de Valor.

Sessions informatives
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 114 68 05

Crèdits:
60 ECTS
(324 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:27/01/2017 Fi classes:13/01/2018Fi programa: 06/04/2018
Horari:
Divendres  16:00 a 20:30Dissabte  09:30 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
08005 Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
8.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs