UP

Màrqueting i Distribució Comercial

Màster Presencial.

Continguts

2a EDICIÓ
UPC School

Matèries

Bloc Executiu
16 ECTS. 96 hores lectives.
1. Funció del Màrqueting a l'empresa:
Introducció al Màrqueting, objectius, àmbits d'aplicació, organització i funcions.

2. Política de producte:
Naturalesa tipus, cicle de vida i llançament del producte.
Posicionament, supor al producte.
Introducció a les marques.

3. Política de preus:
Anàlisi de decisions i procés de fixació de preus i diferents formes de fixació de preus, objectius perseguits.
Competència i entorn.

4. Política de distribució:
Canals de distribució.
Mercats, estratègies i logístiques.
Franquícies, exclusives.
Centrals de compra.

5. Política de Comunicació i promoció:
Motivació, comunicació, criteris de compra.
Models de comunicació. Venda, màrqueting directe i relacions públiques.
Casos pràctics.

6. Previsió de vendes:
Generalitats.
Ingressos i despeses, marges de vendes.
Confecció, control i correcció de pressupostos.

7. Disseny d'àrees comercials:
Per importància dels clients, per zona geogràfica.
Estructura pròpia, col·laboradors externs.
Disseny per productes.

8. Selecció formació motivació i control de venedors:
La força de vendes, selecció y formació. Tècnics comercials.
Motivació, retribució, planificació y  controls.

9. Negociació i tècniques de vendes:
Característiques del bon negociador. Des de la preparació fins la conclusió.
Pla de vendes, tàctiques i relació amb els clients.

10. Xarxes comercials:
Productes i serveis. 
Prevenda i postvenda.
Logística.
Finançament.
Casos pràctics.

11. Els recursos humans i la seva aplicació a la força de vendes:
Venedors, Delegats i agents comercials.
Venda directa, majoristes i al detall.
Bens de equip i productes de consum.
Convencions, Jornades i Fires.
Comunicació i relacions públiques a la direcció de vendes.

12. Gestió estratègica del talent humà per competències com a força de vendes:
Anàlisi dels entorns.
Direcció estratègica de RRHH.
Cultura organitzativa.
Avaluació de teories administratives.
Bloc Analític
14 ECTS. 84 hores lectives.
1. Investigació comercial:
Objectius i el procés d'investigació comercial.
Mètodes d'anàlisi i interpretació de la investigació comercial.
Estimació de la demanda i segmentació de mercats.

2. Comportament del consumidor:
Procés de compra.
Models de comportament i comportament del comprador.

3. Màrqueting i comerç en la societat de la informació:
Màrqueting i estratègia de negoci a internet.
Coneixement del mercat i decisions de productes a internet.
La distribució i el comerç electrònic.
Les comunicacions de màrqueting a internet.

4. Auditoria de Màrqueting:
Decisions i conceptes.
Situacions en què es realitza una auditoria de màrqueting.
L'informe d'auditoria i el procés de realització.
Bloc d'Ampliació
20 ECTS. 120 hores lectives.

1. Conceptes bàsics de comptabilitat i balanços.
Introducció, documents comptables.
El punt d'equilibri.
Els indicadors financers, anàlisi de balanços.
Exercicis pràctics.

2. Màrqueting internacional:
Caràcter internacional de l'empresa.
Estandardització i adaptació de programes de màrqueting i adaptació de programes de màrqueting. Programes de qualitat.
Casos pràctics.

3. Màrqueting en la nova economia:
Màrqueting relacional.
Automatització del màrqueting.
Models de negoci en xarxa i el producte a internet.
Discussions sobre preus.
Distribució logística.
Comunicació i promoció.
Casos pràctics.

4. Planificació del màrqueting:
Fase del pla de màrqueting.
Avaluació de les decisions.
Presentació del pla de màrqueting.

5. Coaching per a l'èxit professional:
Habilitats de auto-coneixement personal i professional.
Com interfereixen les creences, pensaments i emocions als meus objectius.
Definició de missió i visió personal. "Com puc materialitzar el meu desig / objectiu?" Desenvolupament del pla d'acció.
Principals dificultats que poden sorgir en la consecució dels meus objectius.

6. Habilitats directives i lideratge:
La direcció de persones en la societat del coneixement.
Eficàcia directiva: competències i comportaments clau.
Estils de direcció i rendiment de l'equip.
Fonaments pràctics de la direcció per implicació.
Metodologies i eines per recolzar el procés de canvi estratègic.

7. Bussines game: Seminari pràctic mitjançant Bussines Game o joc d'empresa.

8. Conferències: Al llarg del curs s'imparteixen conferències per part de destacats professors universitaris i/o directius d'empreses, que tractaran sobre temes d'actualitat en relació amb el màrqueting

Projecte Final
10 ECTS. 60 hores lectives.

El projecte final pretén integrar tots els continguts apresos durant en curs. Realitzant un treball pràctic, ampli i aplicable. Amb l'objectiu d'interrelacionar conceptes, variables i visions de l'empresa.

També serà una eina per a: aprendre a treballar en equip, fomentar la capacitat de comunicació, negociació i defensa amb arguments consistents.

Sol·licita informació
Enviar

INFORMACIÓ EDICIÓ 2016-17

Propera edició:
Octubre de 2017

Crèdits:
60 ECTS
(360 hores lectives)

Horari:
Divendres  16:30 a 20:30Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
A determinar

Import de la matrícula:
6.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Imprimeix tot el curs