UP

Service Management & Engineering

Postgrau Presencial.

Continguts

5a EDICIÓ
UPC School

Matèries

Service Oriented Computing
6 ECTS. 36 hores lectives.
1. SOA (Arquitectura Orientada a Serveis)
2. Web services
3. Cloud Computing
Business Modelling
4 ECTS. 24 hores lectives.
1. Conceptes de modelització de processos
2. Notació BPMN (Business Process Modelling Notation)
3. Introducció a BPEL (Business Process Execution Language)
Models per a la gestió dels serveis
5 ECTS. 30 hores lectives.
1. CMMI - SERV i DevOps
2. ITIL (inclou preparació certificació)
3. Introducció a Lean Service Management

Gestió de Serveis
7 ECTS. 42 hores lectives.
1. Visió general de la Service Science
2. Disseny i estratègia de serveis
3. Innovació en serveis
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
610548181

Crèdits:
22 ECTS
(132 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:23/01/2017 Data de fi:18/04/2017
Horari:
Dilluns  18:30 a 21:30Dimarts  18:30 a 21:30Dimecres  18:30 a 21:30Dijous  18:30 a 21:30
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
08005 Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
4.100 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs