UP

Direcció d'Operacions Portuàries

Postgrau Presencial.

Continguts

15a EDICIÓ
UPC School

Matèries

Transport Marítim i Sistema Portuari
3 ECTS. 30 hores lectives.
 • La organització d'un port
 • Transport marítim-terrestre
 • Vaixells
 • El port com a prestador de serveis
 • Gestió d'espais i tarifes portuàries
 • Els agents portuaris
 • Port i cadena logística
 • El transport multi-modal
 • Desenvolupament d'un projecte d'operador global
Jurídic i Documental
3 ECTS. 27 hores lectives.
 • El transitari.
 • Comissari d'avaries.
 • Serveis duaners. Concepte duana i serveis auxiliars. El Codi duaner.
 • Assegurances.
 • El consignatari.
 • L'empresa naviliera.
 • Serveis portuàris. L'estiba.
 • Transport marítim. Requeriments documentals.
 • Règim jurídic de l'estiba.
 • Visita Duana
Seguretat, Protecció i Medi Ambient
3 ECTS. 27 hores lectives.
 • Seguretat industrial i pla d'emergències del port.
 • Seguretat pública i protecció industrial portuària.
 • Visita Centre Control de l'APB
 • Gestió medi ambiental en l'àmbit portuari.
 • Mercaderies perilloses.
 • Contaminació per hidrocarburs.
 • Riscos laborals
 • Aplicació de la llei de prevenció de riscos laborals, en una terminal portuària.

Operacions de Moll
4 ECTS. 39 hores lectives.
 • Short Sea Shipping
 • Contenidors. Classificació.  Manipulació.  Vaixellsportacontenidors.
 • Visita a terminal contenidors
 • Sistema Vancarrier. Sistema Vancarrier + Sistema Trastainer
 • Visita A.P.Mueller
 • Visita Autoterminal
 • Terminal de cabotatge.
 • Operacions Marítimas. Visita Torre Control
 • Terminal de granels sòlids.
 • Visita ERGRANSA
 • Terminal polivalent
 • Visita Terminal Port Nou
 • Terminal de càrregues líquides.
 • Visita terminal càrregues líquides.
 • Creuers.
 • Suports tecnològics per a la gestió logística

Qualitat, Recursos Humans i Sistemes de treball
3 ECTS. 27 hores lectives.
 • Maquinaria de càrrega i descàrrega en general.
 • Gestió informàtica en les terminals de contenidors
 • Personal d'estiba: contractació, regulació, control
 • Sistemes d'assegurament de qualitat
 • Sistemes de qualitat. Models de qualitat aplicats a l'entorn portuari.
 • Els costos de la NO qualitat.
 • Direcció de recursos humans
 • Lideratge i motivació (1)
 • Lideratge i motivació (2)
Projecte
2 ECTS. 6 hores lectives.
Activitat tutoritzada, en la que els estudiants han de desenvolupar un tema que tingui relació amb l'operativa portuària i en el que s'integrin o relacionin els conceptes rebuts durant el desenvolupament del postgrau.

És a dir, els coneixements rebuts dels mòduls de transport, de seguretat, normatiu, d'operativa i de factor humà i qualitat; en un treball de caràcter acadèmic.
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 65

INFORMACIÓ EDICIÓ 2016-17

Propera edició:
Novembre de 2017

Crèdits:
18 ECTS
(156 hores lectives)

Horari:
Dimarts  18:00 a 21:00Dijous  18:00 a 21:00
Lloc de realització:
Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
Pla de Palau, 18
Barcelona

Import de la matrícula:
3.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Imprimeix tot el curs