UP

Direcció Comercial i Màrqueting Industrial

Postgrau Semipresencial.

Continguts

5a EDICIÓ
UPC School

Matèries

Direcció Comercial i Direcció d'Equips
3 ECTS.

1. Habilitats directives

     - negociació
     - comunicació interpersonal
     - lideratge

2.  Anàlisi comercial

- Anàlisi del macroentorn
- Anàlisi de la distribució comercial
- Anàlisi de la competència
- Anàlisi de clients

3. Direcció d'Equips

- Selecció i formació d'equips
- Remuneració dels venedors
- Motivació i animació
- Direcció de reunions

4. Aplicació al projecte

Planificació i Control Comercial
3 ECTS.

1. Planificació

- Diagnòstic de situació
- Previsió de vendes

2. Pla d'acció comercial

- Fixar objectius
- Definició d'estratègies comercials
- Quadre de comandament del director comercial

3. Gestió econòmica

- Política de preus
- Control pressupostari

4.  Aplicació al projecte

Màrqueting Estratègic
3 ECTS.
1. Objectius i conceptes de màrqueting
2. Necessitem el màrqueting?
3. Estructura i objectius del pla de màrqueting
4. Fases del pla de màrquetin
5. Fa falta entendre el negoci?
6. Quin és el nostre model de negoci?
7. Com formular estratègies?
8. Màrqueting Mix i la seva evolució
9. Oportunitats del mercat
10. Com atreure la atenció?
11. Com és el procés de venda?
12. Com ho veu el client?
13. Nous canals de comunicació
14. Quin és l'impacte de les tecnologies?
15. Estratègies de captació de clients?

Investigació i Tècniques de Mercat
3 ECTS. 40 hores lectives.
1. Comportament del consumidor. Tècniques i conceptes. Tendències en la demanda. Tipologies del consumidor. Percepció del producte.

2. Investigació de mercats agroalimentaris. Concepte i metodologia de la investigació de mercats.

3. Fonts d'Informació. Fonts primàries i secundàries.

4. Tècniques per a l'obtenció d'informació primària. Anàlisi d'enquestes: disseny i execució de plans de mostreig.

5. Anàlisi Multivariant de Dades. Classificació de les tècniques d'anàlisi multivariant. Anàlisi factorial, clúster, discriminant i conjunt. Escala multidimensional no mètrica.

6. Tècniques Avançades d'Anàlisi en Màrqueting. Models Logit, Probit, Tobit, models de selecció de mostra, models logit multinomial.

7. Aplicació al projecte
Màrqueting 2.0 i Comunicació Digital
3 ECTS.
1. El concepte de Màrqueting Digital
1.1. Principis bàsics del nou màrqueting
1.2. Màrqueting offline i online - Diferències de canals
1.3. Avantatges del Màrqueting Digital
1.4. Aspectes legals a tenir en compte

2. El Pla de Màrqueting Digital
2.1. Estructura del Pla de Màrqueting Digital
a. Etapa d'estudi
b. Etapa operativa
c. Etapa d'execució
d. Etapa d'avaluació i control

3. Accions de Màrqueting Digital
3.1. Social Media Màrqueting
3.2. Blogs Corporatius i Màrqueting de continguts
3.3. Mobile Màrqueting
3.4 Accions de SEO: on-page i off-page
3.5 Analítica web

4. Xarxes Socials i Gestió d'ADS
4.1. Introducció a les principals xarxes socials
4.2. Creació d'estratègies de Social Media
4.3. Eines d'anàlisi, seguiment i monitoratge
4.4 Plataformes de publicitat a les xarxes socials: ADS
4.5 Analítica social

Business Case Study
5 ECTS.

Estudi aplicat a un cas realista/real d'empresa o línia de producte industrial on hi intervinguin totes les matèries del postgrau, per tal de veure'n una aplicació directa.

Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 803 53 00

Crèdits:
20 ECTS
(200 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:gener de 2017 Data de fi:juliol de 2017
Horari:
Divendres  16:00 a 20:00Dissabte  09:00 a 13:00
Lloc de realització:
EEI - Escola d'Enginyeria d'Igualada
Avinguda Pla de la Massa, 8
Igualada

Import de la matrícula:
1.800 €

Idioma d'impartició:
Català / Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs