UP

Eficiència Energètica i Mercats Energètics

Postgrau Presencial.

Continguts

9a EDICIÓ
UPC School

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El programa de postgrau en Eficiència Energètica i Mercats Energètics inclou, per una banda, sessions teòriques on els participants adquireixen els coneixements necessaris per desenvolupar el seu projecte professional i, per altra, classes pràctiques, basades en visites i el debat a classe, que aporten una visió aplicada dels coneixements adquirits. Les sessions de debat seran a càrrec de professionals del sector energètic.

Matèries

Panorama energètic actual i alternatives de futur
2 ECTS. 19 hores lectives.
1. El sistema energètic actual:
Fonts d'energia fòssils:
- Recursos i reserves
- Origen
- Producció i Consum
Fonts d'energia renovables.
Impacte mediambiental.
El protocol de Kyoto.
Sostenibilitat energètica.

2. Tecnologies de futur: visió general:
Producció i emmagatzematge d'hidrogen.
Aplicacions de l'hidrogen: ús directe en automoció, piles de combustible, cicles combinats d'hidrogen.
Perspectives i economia de l'hidrogen.
Eficiència Energètica
6 ECTS. 54 hores lectives.
Conceptes bàsics i exemples de tecnologies eficients.
Diagnòstic i auditoria energètica.
Eficiència energètica en el sector habitatge; el sector indústria; el sector transport i en la distribució de energia elèctrica.
Gestió eficient de l'energia en diferents processos.
Mercats Energètics
4 ECTS. 44 hores lectives.
Introducció a l'energia en xarxa. Descripció del sector elèctric i del sector de gas natural.
Economia de l'energia i models energètics:
- Mercats energètics.
- Cost de l'energia.
- Liberalització dels mercats.
- Fiscalitat.
- Comerç d'emissions.
Sessions de debat amb ponents de diverses indústries per aportar la seva visió del tema.
Projecte: Disseny d'una Solució d'Alta Eficiència
3 ECTS. 12 hores lectives.
El projecte final haurà de definir una solució d'alta eficiència energètica. El projecte haurà d'incloure en tots els casos aquestes parts:
- Descripció del procés
- Esquemes, disseny i dimensionat de la instal·lació
- Selecció d'equips
- Pressupost
- Anàlisi de costos
El projecte s'haurà d'elaborar en grups de 3 o 4 persones i es realitzarà fonamentalment de manera no presencial, tot i que hi haurà sessions presencials d'introducció i de seguiment al treball en grup. La defensa del projecte serà pública, i tindrà una dedicació prevista de 75 hores.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 35

Crèdits:
15 ECTS
(129 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:març de 2017 Data de fi:juliol de 2017
Horari:
Dimarts  18:30 a 22:00Dijous  18:30 a 22:00Divendres  15:30 a 18:30
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
08005 Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
3.600 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs