UP

Big Data Management and Analytics

Postgrau Presencial.

Continguts

4a EDICIÓ
UPC School

Matèries

Data Management
3 ECTS. 24 hores lectives.
 • Introducció: Cloud computing i l'Enginyeria de Serveis (XaaS)
 • Gestió de les dades sobre Cloud Databases (NOSQL)

                - Principis teòrics dels sistemes distribuïts.
                - Models de dades no estructurats o semi-estructurats més emprats.
                - Principals tipus de gestors: Key-Value, Document Stores, Graph Bs,                            Stream Management.                
                - Principals llenguatges de consulta: SQL-like, MapReduce, etc.

 • Models de dades Semàntics

                - El paradigma Open Data / Linked Data   
                - RDF i SPARQL

 • Com obrir dades
 • Integració de dades i visualització
Data Analytics
3 ECTS. 24 hores lectives.
 • Introducció: Estadística bàsica

                - Profiling

 • Anàlisi multivariant

                - Anàlisi de components principals
                - Clustering
                - Arbres de decisió

 • Aprenentatge Automàtic

                - Regles d'associació
                - Mètodes lineals supervisats
                - Boscos Aleatoritzats
                - Màquines de vector suport                 
            

Hands-on Experience: Data Management and Analytics
5 ECTS. 40 hores lectives.
 • Gestors NoSQL

                - Ecosistema Hadoop
                - HBase
                - MongoDB
                - Neo4J

 • Eines de consulta de dades: MapReduce, Spark
 • Eines de Stream Processing: Spark Stream
 • Eines per Open Data: Virtuoso
 • Eines per Data Analytics: R-Studio, MLlib
 • Arquitectura de sistemes Big Data
Projecte i emprenedoria
4 ECTS. 32 hores lectives.
 • Introducció: L'entorn competitiu de l'empresa
 • Consideracions ètiques del Big Data: Negoci i Privacitat
 • Eines de modelització de negoci: Business Model Canvas

              - Elements que el conformen
              - Casos pràctics
              - Resolució casos: Twitter, Facebook, etc.

 • Creació d'una empresa

              - Aspectes legals
              - Aspectes econòmics

 • Procés de finançament

              - Finançament privat: Business Angels, Capital Risc
              - Finançament públic

 • Màrketing: Introducció per a projectes de Big Data
 • Presentació del projecte
 • Seguiment del projecte
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 65

INFORMACIÓ EDICIÓ 2016-17

Propera edició:
Octubre de 2017

Crèdits:
15 ECTS
(120 hores lectives)

Horari:
Dimecres  18:00 a 21:00Divendres  18:00 a 21:00
Lloc de realització:
Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)

Import de la matrícula:
3.600 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Imprimeix tot el curs