UP

Estructures d'Acer, Formigó i Mecànica del Sòl

Postgrau Presencial.

Continguts

UPC School

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El postgrau també es pot cursar parcialment seguint un itinerari modular, realitzant algun dels cursos de formació contínua, que permeten la matriculació de manera independent. Si compagines els teus estudis amb altres activitats professionals o acadèmiques, consulta'ns la possibilitat d'obtenir el títol de màster cursant els altres mòduls del programa en diferents anys acadèmics.

Matèries

Acer i Mixtes
7.5 ECTS. 60 hores lectives.
 • Anàlisi d'estructures d'acer
 • Tipologies d'estructures d'acer
 • Disseny i càlcul d'estructures metàl·liques
 • Unions soldades i cargolades
 • Suports
 • Estructures mixtes
 • Anàlisis de vibracions
 • Protecció activa i passiva contra el foc
 • Modelització amb programes de càlcul específics
Formigó Armat i Postesat
7.5 ECTS. 60 hores lectives.
 • Principis fonamentals del formigó
 • Tipologies estructurals en formigó
 • El mètode de bieles i tirants: anàlisi d'elements
 • Anàlisi d'elements de formigó sotmesos a flexió
 • Anàlisi d'elements de formigó sotmesos a compressió
 • Anàlisi d'elements sotmesos a tallant i torsió
 • Anàlisi estructural
 • Anàlisi d'estructures de formigó amb software específic
 • Introducció a l'anàlisi de formigó posttesat
 • Anàlisi d'estructures posttesades amb software específic
 • Estructures de formigó prefabricades
 • Nous formigons
 • El projecte d'estructures de formigó
Mecànica del Sòl, Fonamentació i Contenció
7.5 ECTS. 60 hores lectives.
 • Conceptes de geotècnia
 • Assajos in situ i de laboratori
 • L'estudi geotècnic
 • Disseny i càlcul de fonamentacions directes
 • Disseny i càlcul de fonamentacions profundes
 • Disseny i càlcul d'elements de contenció
 • Estudi d'interacció sòl-fonament
 • Sistemes d'auscultació i control
 • Modelització amb programes de càlcul específics
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 62

Crèdits:
22.5 ECTS
(180 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:25/10/2016 Data de fi:23/02/2017
Horari:
Dimarts  17:30 a 21:30Dimecres  17:30 a 21:30Dijous  17:30 a 20:30
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
08005 Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
3.200 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs