UP

Cloud Business & Virtualization

Postgrau Presencial.

Continguts

UPC School

Matèries

Virtualització
2 ECTS. 18 hores lectives.
 • Màquines virtuals i contenidors
 • Virtualització d'escriptori
  • Virtualbox
 • Virtualització per a DevOps
  • Vagrant
  • Docker Inside
  • Puppet
  • Swarm
 • Cas pràctic: agilitzant el desenvolupament d'aplicacions amb desplegaments locals virtualitzats
Cloud
2 ECTS. 18 hores lectives.
 • La infraestructura com a servei: IaaS
  • Solucions de Cloud Públic i Privat
  • Cas pràctic: migrant un sistema a Amazon
   • EC2/EC2 container
   • Elastic Beanstalk
   • S3
   • CloudFormation
   • CloudWatch
   • Bases de dades: RDS
   • Networking: VPC, Route 53
 • La plataforma com a servei: PaaS
 • Cas pràctic: migrant un sistema a Heroku

La Transformació del CPD Actual: Reptes
2 ECTS. 12 hores lectives.
 • Discussió amb un cas pràctic
 • Models de costos, alternatives, reptes a la transformació
Cloud Híbrid. Com Equilibrar les Solucions de Cloud Públic i Privat
2 ECTS. 12 hores lectives.
 • Conceptes. Hibridació i cloud bursting
 • Solucions i plataformes
 • Casos pràctics d'ús
La Transformació del Canal de Distribució: Reptes
2 ECTS. 15 hores lectives.
 • Conceptes bàsics de canal de distribució tradicional
 • Discussió amb un cas pràctic
 • Reflexions sobre impacte i nous models de negoci i distribució amb un convidat del sector
Noves Figures: El Service Provider, Nous Vendors
2 ECTS. 15 hores lectives.
 • Conceptes bàsics. Exemples
 • Discussió amb un cas pràctic: Posada en marxa d'un service provider de Backup al núvol: Replicalia. Convidat: Mario Puig, CEO Replicalia
 • Reflexions sobre impacte i nous models de negoci i distribució
Projecte final de postgrau
3 ECTS. 102 hores lectives.
Projecte mentoritzat per un director de projecte.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 35

Crèdits:
15 ECTS
(102 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:14/02/2017 Data de fi:15/06/2017
Horari:
Dimarts  18:30 a 21:30Dijous  18:30 a 21:30
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
08005 Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
3.400 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs