UP

Drons: Aplicacions i Nous Models de Negoci

Postgrau Presencial.

Continguts

UPC School

Matèries

Les Aeronaus
3 ECTS. 27 hores lectives.

L'element central del sistema basat en drons és la pròpia aeronau. En aquesta matèria s'estudiaran els diferents tipus d'aeronaus existents, les seves característiques, sistemes d'alimentació, propulsió, actuadors, pilots automàtics, etc.

La matèria proporciona els criteris bàsics per a la selecció de l'aeronau adequada en funció de la missió.

a. Aerodinàmica i mecànica de vol.
b. Aeronaus no tripulades: Ala fixa, helicòpter, quadrirotor. Performances. Aplicacions i limitacions.
c. Sistemes energètics i de gestió energètica en RPAS.
d. El pilot automàtic. Sistemes d'estabilització, control i guiat.
e. Sistemes de telecontrol i telemesura d'aeronaus.

La Càrrega Útil (Payload)
3 ECTS. 27 hores lectives.
En un sistema dron, el propòsit de l'aeronau és transportar la càrrega de pagament, constituïda pels equips necessaris per satisfer la missió, com per exemple, càmeres per obtenir imatges o equips per la geo-referenciació d'objectes.

En aquesta matèria es coneixeran els diferents tipus de sensors que es requereixen per a les missions més habituals i es desenvoluparan els criteris necessaris per seleccionar i integrar adequadament en l'aeronau els sensors que constitueixen la càrrega de pagament.
Planificació i Gestió de Missions
3 ECTS. 27 hores lectives.
A més de l'aeronau i la càrrega de pagament, hi ha altres elements essencials en un sistema dron. En particular, l'estació de treball és el subsistema des del qual el pilot governa l'aeronau, transmet informació i rep les dades de la missió. En aquesta assignatura es veurà com es realitza la planificació de la missió des de l'estació de terra.

Per altra banda, tots els subsistemes que constitueixen el sistema dron han d'operar de manera coordinada, la qual cosa requereix d'un middleware o un altre tipus de subsistema per facilitar l'automatització i eficiència de la missió. 

En aquesta matèria també es descobriran diferents arquitectures per realitzar la gestió de missions.
Espai Aeri: Estructura, Normativa i Regulació Aplicable
3 ECTS. 27 hores lectives.

Ara per ara, l'ús de drons al nostre país està regulat per normes que, encara que canviaran previsiblement en un futur proper, cal conèixer. D'altra banda, també és convenient conèixer les normatives que s'estan aplicant a d'altres països de dins i fora de la UE, així com el desenvolupament normatiu que està duent a terme la UE per harmonitzar les legislacions dels diferents països, de manera que sigui més senzill el desenvolupament d'aplicacions transnacionals, i un desenvolupament ràpid i ordenat del sector.

a. Organismes i agències reguladores del trànsit aeri.
b. Legislació internacional, europea i espanyola en matèria de drons.
c. Seguretat aeronàutica: security and safety.
d. Organizació, estructura i gestió de l'espai aeri.
e. Infraestructures aeroportuàries: classificació i característiques. Servituds aeronàutiques.

Aplicacions i Nous Models de Negoci
3 ECTS. 27 hores lectives.

Com és lògic, el propòsit del sistema dron és complir una missió. És precisament aquest terreny en què s'espera una explosió d'activitat, perquè les possibilitats d'aplicació dels drons (moltes d'elles sorprenents, enginyoses i creatives) són ja avui en dia extraordinàriament nombroses. Amb tota probabilitat en els propers anys es posaran damunt la taula moltes més, avui dia difícils d'imaginar.

En aquesta matèria es realitzarà un repàs a diverses de les aplicacions actuals. S'organitzarà sobre la base de xerrades impartides per experts en cadascuna de les aplicacions (protecció ambiental, prevenció d'incendis, gestió forestal, supervisió d'infraestructures, reportatges audiovisuals, etc.).

a. Mercat i oportunitats de negoci dels sistemes RPAS.
b. Anàlisi i disseny de missions per sectors d'activitat:
i. Protecció ambiental (prevenció d'incendis, gestió forestal, control d'aqüífers, control de residus i contaminants, control de plagues, etc.)
ii. Emergències (incendis, salvaments i rescats, inundacions, despreniments, etc.) iii. Inspecció d'infraestructures (línies de mitja i alta tensió, viaductes, túnels, línies ferroviàries, canalitzacions diverses, embassaments, dics, etc.)
iv. Edificació (inspecció d'edificis, cobertes, alçament de plànols, etc.)
v. Fotogrametria.
vi. Agricultura (teledetecció, anàlisi de cultius, agricultura de precisió, etc.)
vii. Videografia (reportatges cinematogràfics, esports, documentals, culturals, etc.)

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 83

Crèdits:
15 ECTS
(135 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:01/02/2017 Data de fi:30/07/2017
Horari:
Dimarts  18:00 a 21:30Dijous  18:00 a 21:30
Lloc de realització:
EETAC - Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat - Edifici C4. C
Esteve Terradas, 7
Castelldefels

Import de la matrícula:
2.500 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs