UP

Auditor Leader per a Certificació Energètica ISO 50001:2011 i Auditoria Energètica segons norma UNE EN 16247-1

Curs de formació contínua Online.

Continguts

UPC School

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Aquest programa s'ofereix amb metodologia on-line, a través d'un entorn virtual d'aprenentatge que permetrà a l'alumne:

 • Accedir a tots els materials en suport digital. Documentació, exercicis, vídeos, tutorials i recursos complementaris.
 • Sessions Online Adobe Connect. Sessions de vídeo on-line amb la plataforma Adobe Connect. Aquesta tecnologia permet als alumnes interactuar en directe i comunicar-se amb el professorat i amb els companys simulant una aula real.
 • Seguiment tutoritzat. Els docents guiaran el procés d'aprenentatge dels mòduls i el projecte final proposant preguntes al fòrum, responent consultes grupals i individuals i els aclariments necessaris per a les activitats avaluatives. L'assessorament a l'alumne serà continuat al llarg el curs i es realitzarà a través dels canals de comunicació directa de la plataforma: missatges, fòrums, videoconferències, etc.

Matèries

Sistemes de Gestió de la Energia. Norma ISO 50001
5 ECTS. 34 hores lectives.
 • Introducció
 • Eficiència energètica. Visió global. Concepte
 • Sistemes de gestió de l'energia. Norma ISO 50001
  • Casos d'exit
  • Objecte i camp d'aplicació
  • Referències normatives
  • Termes i definicions
  • Requisits del sistema de gestió de l'energia
   • Requisits generals
   • Responsabilitat de la eirecció
   • Política energètica
   • Planificació energètica
   • Implementació i operació
   • Verificació
   • Revisió per la direcció
 • Estudi exhaustiu de cas

L'objectiu d'aquesta matèria és que l'estudiant conegui l'objecte, estructura i contingut detallat de la Norma ISO 50001. S'inicia amb una introducció als conceptes d'eficiència energètica i sistemes de gestió de l'energia , alhora que es fa una revisió del present i futur de la producció i consum energètica, per vectors energètics i zones econòmiques al món.

Es mostren casos d'èxit d'augment de l'eficiència energètica i estalvi associat en organitzacions empresarials i industrials.

S'estudia la norma ISO 50001 en la seva literalitat i s'acompanya d'exemples i exercicis basats en l'experiència auditora dels docents.

Els coneixements de la matèria es culminen amb l'estudi exhaustiu d'un cas real d'implantació d'un sistema de gestió de l'energia.

Auditories de Sistemes de Gestió de l'Energia i Auditories Energètiques. ISO 19011 i EN 16247-1
5 ECTS. 32 hores lectives.
 • Auditories de sistemes de gestió. ISO 19011
  • Introducció
  • Principis d'auditoria
  • Gestió d'un programa d'auditoria
  • Activitats d'auditoria
  • Competència i avaluació d'auditors
 • Auditories energètiques A 16.247-1
  • Introducció
  • Termes i definicions
  • Requisits de qualitat
   • Auditor energètic
   • Procés d'auditoria energètica
  • Elements del procés d'auditoria energètic
 • Software i estudi de cas

Els objectius d'aquesta matèria són per una banda capacitar a l'estudiant en l'organització, desenvolupament i tècniques d'auditoria de sistemes de gestió a través de la Norma ISO 19011, d'altra que l'estudiant conegui l'objecte, estructura i contingut detallat de la Norma EN 16247-1.

Els coneixements de la matèria es culminen amb l'estudi exhaustiu d'un cas real d'implantació d'un sistema de gestió de l'energia.

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 35

Crèdits:
10 ECTS
(66 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:17/10/2016 Fi classes:10/12/2016Fi programa: 15/12/2016

Import de la matrícula:
1.800 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs