Màrqueting i Distribució Comercial > Barcelona > Màster > UPC School > Imprimir -

Màrqueting i Distribució Comercial

Màster Presencial.

Presentació

2a EDICIÓ
UPC School
En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

El  Màster en Màrqueting i Distribució Comercial està adreçat a professionals que volen ampliar els seus coneixements en l'àmbit comercial.

El perfil dels alumnes que han participat en edicions anteriors dels programes en Màrqueting i Distribuició comercial és el següent :

 • El 90% han finalitzat estudis universitari i el 10% restant són professional de l' entorn de l'empresa.
 • La mitjana d'edat estava en 28 anys.
 • Persones amb experiència professional.
 • Aproximadament un 45% dels estudiants eren alumnes internacionals. Aquesta diversitat aporta diferents visions a una mateixa temàtica i dona un gran valor al desenvolupament del programa.

 

Objectius

L'objectiu principal del programa és formar a titulats universitaris en les disciplines del Màrqueting i de la Distribució Comercial. Aquests titulats han rebut al llarg dels seus estudis una formació general en gestió, i alguna pinzellada en Màrqueting. Del que es tracta en el programa és de donar-los-hi els coneixements i les eines pràctiques perquè puguin exercir funcions d'alt nivell, inclosa la de direcció, en un departament de Màrqueting o de Vendes. A la vegada, la seva formació tècnica i el que saben de gestió general els fa especialment interessants, ja que fa que la seva capacitat de diàleg amb les altres unitats funcionals de l'empresa sigui molt alta.

A qui va dirigit

El programa està adreçat a professionals que dissenyen, gestionen o intervenen en la política comercial de l'empresa, bé sigui aquesta fabricant o distribuïdora. A professionals del màrqueting i la distribució comercial que vulguin millorar la seva formació i ocupació. I a professionals de la gestió que vulguin conèixer aquests àmbits.

També s'adreça per a persones sense experiència que desitgen especialitzar-se en l'àmbit comercial.

Continguts

Matèries

Bloc Executiu
16 ECTS. 96 hores lectives.
1. Funció del Màrqueting a l'empresa:
Introducció al Màrqueting, objectius, àmbits d'aplicació, organització i funcions.

2. Política de producte:
Naturalesa tipus, cicle de vida i llançament del producte.
Posicionament, supor al producte.
Introducció a les marques.

3. Política de preus:
Anàlisi de decisions i procés de fixació de preus i diferents formes de fixació de preus, objectius perseguits.
Competència i entorn.

4. Política de distribució:
Canals de distribució.
Mercats, estratègies i logístiques.
Franquícies, exclusives.
Centrals de compra.

5. Política de Comunicació i promoció:
Motivació, comunicació, criteris de compra.
Models de comunicació. Venda, màrqueting directe i relacions públiques.
Casos pràctics.

6. Previsió de vendes:
Generalitats.
Ingressos i despeses, marges de vendes.
Confecció, control i correcció de pressupostos.

7. Disseny d'àrees comercials:
Per importància dels clients, per zona geogràfica.
Estructura pròpia, col·laboradors externs.
Disseny per productes.

8. Selecció formació motivació i control de venedors:
La força de vendes, selecció y formació. Tècnics comercials.
Motivació, retribució, planificació y  controls.

9. Negociació i tècniques de vendes:
Característiques del bon negociador. Des de la preparació fins la conclusió.
Pla de vendes, tàctiques i relació amb els clients.

10. Xarxes comercials:
Productes i serveis. 
Prevenda i postvenda.
Logística.
Finançament.
Casos pràctics.

11. Els recursos humans i la seva aplicació a la força de vendes:
Venedors, Delegats i agents comercials.
Venda directa, majoristes i al detall.
Bens de equip i productes de consum.
Convencions, Jornades i Fires.
Comunicació i relacions públiques a la direcció de vendes.

12. Gestió estratègica del talent humà per competències com a força de vendes:
Anàlisi dels entorns.
Direcció estratègica de RRHH.
Cultura organitzativa.
Avaluació de teories administratives.
Bloc Analític
14 ECTS. 84 hores lectives.
1. Investigació comercial:
Objectius i el procés d'investigació comercial.
Mètodes d'anàlisi i interpretació de la investigació comercial.
Estimació de la demanda i segmentació de mercats.

2. Comportament del consumidor:
Procés de compra.
Models de comportament i comportament del comprador.

3. Màrqueting i comerç en la societat de la informació:
Màrqueting i estratègia de negoci a internet.
Coneixement del mercat i decisions de productes a internet.
La distribució i el comerç electrònic.
Les comunicacions de màrqueting a internet.

4. Auditoria de Màrqueting:
Decisions i conceptes.
Situacions en què es realitza una auditoria de màrqueting.
L'informe d'auditoria i el procés de realització.
Bloc d'Ampliació
20 ECTS. 120 hores lectives.

1. Conceptes bàsics de comptabilitat i balanços.
Introducció, documents comptables.
El punt d'equilibri.
Els indicadors financers, anàlisi de balanços.
Exercicis pràctics.

2. Màrqueting internacional:
Caràcter internacional de l'empresa.
Estandardització i adaptació de programes de màrqueting i adaptació de programes de màrqueting. Programes de qualitat.
Casos pràctics.

3. Màrqueting en la nova economia:
Màrqueting relacional.
Automatització del màrqueting.
Models de negoci en xarxa i el producte a internet.
Discussions sobre preus.
Distribució logística.
Comunicació i promoció.
Casos pràctics.

4. Planificació del màrqueting:
Fase del pla de màrqueting.
Avaluació de les decisions.
Presentació del pla de màrqueting.

5. Coaching per a l'èxit professional:
Habilitats de auto-coneixement personal i professional.
Com interfereixen les creences, pensaments i emocions als meus objectius.
Definició de missió i visió personal. "Com puc materialitzar el meu desig / objectiu?" Desenvolupament del pla d'acció.
Principals dificultats que poden sorgir en la consecució dels meus objectius.

6. Habilitats directives i lideratge:
La direcció de persones en la societat del coneixement.
Eficàcia directiva: competències i comportaments clau.
Estils de direcció i rendiment de l'equip.
Fonaments pràctics de la direcció per implicació.
Metodologies i eines per recolzar el procés de canvi estratègic.

7. Bussines game: Seminari pràctic mitjançant Bussines Game o joc d'empresa.

8. Conferències: Al llarg del curs s'imparteixen conferències per part de destacats professors universitaris i/o directius d'empreses, que tractaran sobre temes d'actualitat en relació amb el màrqueting

Projecte Final
10 ECTS. 60 hores lectives.

El projecte final pretén integrar tots els continguts apresos durant en curs. Realitzant un treball pràctic, ampli i aplicable. Amb l'objectiu d'interrelacionar conceptes, variables i visions de l'empresa.

També serà una eina per a: aprendre a treballar en equip, fomentar la capacitat de comunicació, negociació i defensa amb arguments consistents.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Aguer Hortal, Mario
  Catedràtic d'Escola Universitària i Director Acadèmic del Màster en Direcció i Organització d'Empreses (MBA) i del Máster en Màrqueting i Distribució Comercial de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Solé Parellada, Francesc
  Catedràtic del Departament d'Organització d'empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya i Director del Programa INNOVA. Director del Master in Business Innovation.

Coordinació

 • Coll Bertran, Josep
  Doctor Enginyer Industrial. Diplomat del Programa GET (Màster en Gestió d'Empreses i de la Tecnologia) de la Universitat Politècnica de Catalunya - Sloan School Of Management (MIT). Catedràtic d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Professorat

 • Aguer Hortal, Mario
  Catedràtic d'Escola Universitària i Director Acadèmic del Màster en Direcció i Organització d'Empreses (MBA) i del Máster en Màrqueting i Distribució Comercial de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Ammetller Montes, Gisela
  Doctora per la Universitat Oberta de Catalunya i llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses, i en Investigació i Tècniques de Mercat per la Universitat de Barcelona. Professora de l'àrea de màrqueting dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, i investigadora de l'Observatori de la Nova Economia (ONE) de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3).
 • Bernal Mas, Carlos
  Llicenciat en Ciències Empresarials. Llicenciat en Psicologia per la UAM. Màster en Direcció de Màrqueting. Màster en Direcció d'Empreses. Economista i assessor de marketing. Professor de marketing al Master MBA en Direcció i Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya. Director comercial dels Laboratoris Hermes-Organon. International Marketing Vice-president dels Laboratoris ICN-Pharmaceuticals-Hubber. Actualment Director General d' Action Training Consulting, S.L.
 • Campins Masriera, Juan Antonio
  Enginyer Industrial i Master MBA per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC.
 • Castro Alcaide, Román
  Politòleg i sociòleg. Màster en anàlisi polític i doctor en ciències polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor acreditat per les agències de qualificacions, ha estat professor de comunicació, política i habilitats directives a diverses universitats i centres d'ensenyament superior, com ara la Universitat Pompeu Fabra, Universitat Abat Oliba - Universitat Internacional de Catalunya, Universitat Ramon Llull, Universitat Antonio de Nebrija, Universitat Politècnica de Catalunya o Centro de Estudios Universitarios Ramón Areces. És soci fundador i director de projectes de la consultoria Institut Àgora.
 • Dell Oro, Luca
  Llicenciat en Business Management and International Marketingm per IMD Lausannae Suiza. Executive MBA per IMD Lausannae Suiza. Soci fundador de LDO Consulting.
 • Domínguez García, Rafael
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Llicenciat en Ciencies Econòmiques per la Universitat de Barcelona. Professor de Marketing a ESMA i EUROAULA (Universitat de Girona). Ha ocupat càrrecs de direcció comercial, exportació i direcció general en diverses PYMES, habitualment en productes industrials i bens d'equipament.
 • Estalella Camos, Josep
  Enginyer superior en Telecomunicacions per la Universidad Politécnica de Madrid. Màster MBA per ESADE . Supply Chain post-graduate, Stanford University. Enginyer comercial a HP, actualment és responsable del disseny dels canals de distribució dels productes fabricats a la divisió de Sant Cugat.
 • Figueroa González, Jose Manuel
  Doctor en Recursos Humans i Organitzacions per la Universitat Politècnica de Catalunya. LLicenciat en Psicologia a la Universitat de l'Havana. Program Management Development ESADE. Master en Recursos Humans per l'Escola d'Administració d'Empreses.
 • Gilardini Llabot, Pablo
  Llicenciat en Administració d'empreses, MBA (Master of Business Administration) at Providece College, Rhode Island, EUA. Màster en direcció estratègica de Màrqueting, ESADE. Actualment és Director Comercial i Màrqueting d'Inversions a Actum i Coint. ex-Assessor en Màrqueting de l'Orquestra Simfònica del Vallès, exdirector comercial Ainge, de Grup MHI - Roca Calefacció. Ex Directiu de: Telefonica-Dea Abentel, Junior Achievement Corp, D & G gas natural, CILSA.
 • Lorenzo Ramos, Carlos Javier
  Enginyer Tècnic Industrial per la UPC. Màster MBA en Direcció i Organització d'Empreses de la UPC. Director de Divisió Maquinària i embalatge a Embamat Global Packaging Solutions. Actualment Director Comercial i Adjunt a Gerència a Comercial AVC, S.A. Director de projecte al Màster MBA i Postgrau en Màrqueting i Distribució Comercial de la UPC.
 • Manjón Luria, Lourdes
  Llicenciada en Psicologia.
 • Menal Casas, Jordi
  Llicenciat en Ciències de la Informació i Publicitat i Màster en Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona. DAF-postgrau en Direcció de Màrqueting per EADA-Barcelona. Actualment col·labora com a docent a la UPC, UAB, CEURA, UAO-CEU i ESERP-UNIR.
 • Morell Deltell, Àlex
  Llicenciat en Ciències Economiques per la Universidad de Barcelona. Soci Fundador de PRM Market Intelligence.
 • Mussons Sellés, Jaume
  Doctor Enginyer Industrial. Professor del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC. Assessor en estratègia i simulació.
 • Mussons Torras, Sergi
  Enginyer Industrial per la UPC (ETSEIB) especialitat Organització d'Empreses i Màster en Direcció de Plantes Industrials. Ha treballat en els últims 7 anys en càrrecs de Direcció d'Operacions o com a Director de fábrica a l'empresa privada y responsable de millora de processos industrials. Actualment es consultor d' Operacions i Estratègia Industrial a Àurea Productiva, SL (soci fundador).
 • Oliver Pujol, Ramón
  Doctor Enginyer Industrial
 • Oriol Pages, Eliseu
  Llicenciat en Dret per la UCB.Inspector de treball. Director dels Serveis Territorials d'Empresa i Ocupació de Barcelona. Mediador Internacional-Diplomàtic espanyol acreditat a Nacions Unides, a la Unió Europea, a l'Organizació dels Estats Americans i a les Ambaixades dels Estats Units, Canadà i Cuba
 • Riba Viladrosa, Antoni
  Pèrit Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Empresari del món del espectacle a nivell internacional.
 • Roldan Parras, Mariano
  Enginyer Tècnic Industrial, Màster MBA i Màster en Marketing per la Universitat Politècnica de Catalunya. Director de Marketing i Product Manager. Cap de projectes.
 • Salat Muñoz, Sebastia
  Enginyer Tècnic en Electrònica Industrial i MBA per la Universitat Politècnica de Catalunya. Màster en Marketing per l'EUNCET i Màster en Comerç International per l'Escola d'Administració d'Empreses. Durant 16 anys va treballar a la multinacional catalana CIRSA com a Conseller Delegat de Unidesa Gaming, al front del area de exportació. Al Gener del 2000 es va incorporar a WMS Gaming, Inc, empresa cotitzada a la borsa de New York i fabricant de maquines d'atzar per casinos de joc. Membre del Consell d'Administració del Grup Peralada. Actualment CEO de Global Zitro, empresa lider fabricant de màquines d'atzar amb presència a Europa, Àsia i Amèrica Llatina.
 • Sansa Brinquis, Pau
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Master of Science in Engineering- Chalmers University of Technology . Master in Business Administration per IESE.
 • Sol Bachs, Salvador
  Pèrit Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Diplomat en Direcció de la Producció per l'AEA. Diplomat en PDD per IESE, Univ. de Navarra. Màster en Psicologia Industrial per EAE.
 • Tarrats Pons, Elisenda
  Doctora en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya, premi a la tesi doctoral millor treball d'investigació 2010: "Factors psicosocials d'èxit en la successió de les empreses familiar". Màster en direcció de recursos humans per l'Escola d'Administració d'Empreses i Postgrau de gestió de recursos humans i relacions industrials per l'IDEC. Llicenciada en Pedagogia. Professora i investigadora a la Universitat Politècnica de Catalunya sobre els factors psicosocials a les empreses. Professora als masters de la Fundació Politècnica de Catalunya i l'Escola d'Administració d'Empreses. Actualment és la Coordinadora de la Unitat de Empreneduria de la Universitat de Vic.
 • Valenti Ramos, Antonio
  Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona. Màster en Comerç Exterior per Escuela de Administración de Empresas. Assessor en Màrqueting i Comerç Internacional.
 • Viscarri Colomer, Jesus
  Doctor en Administració i Direcció d'Empreses. Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya en l'especialitat d'Organització. MBA pel IESE. Des del 2006, ocupa el càrrec de Responsable de Vendes per telèfon a "la Caixa". És professor associat de la Universitat Politècnica de Catalunya i conferenciant habitual a diverses universitats arreu d'Espanya i Llatinoamèrica, així com autor de varies publicacions sobre Direcció de Marketing, Petit Comerç i Comerç Electrònic.
 • Vivas Morte, Carlos
  Enginyer en Organització Industrial per la UPC. Diplomat en Direcció General per IESE. Màster en Màrqueting per ESADE. 30 anys d'experiència laboral a HP/Agilent a l'àrea comercial de producte industrial i de canal europeu. President i Director General d'Agilent Technologies Espanya. Director General Adjunt del Forum Universal de les Cultures 2004. Director General Adjunt a la Presidència de Secartys.
 • Zetchi Fouchane, Redha
  Enginyer Industrial per la UPC. Màster en Planificació i Direcció de la Mobilitat per la UPC. Màster en Logística Integral per l'ICT. Responsable del Servei de Bicing a Barcelona. Ha liderat el projecte d'innovació de Bicing des de les àrees d'Operacions, Màrqueting i Atenció al Client.

Informació general EDICIÓ 2016-17

Propera edició
Octubre de 2017
Crèdits
60 ECTS (360 hores lectives)
Horari
Divendres  16:30 a 20:30Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització
A determinar
Persona de contacte
Francisca Hernández Cánovas

marius.aguer@upc.edu
Titulació
Títol de màster expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
6.000 €
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa
Altres

El Màster s'organitza en 4 blocs, dins dels quals s'imparteixen de forma ordenada i progressiva totes  les matèries a desenvolupar al llarg del curs.

La metodologia de les classes es desenvolupa amb una part teòrica i una altra d'exercicis i/o casos pràctics i mètode del cas . També es realitzen simulacions per ordinador i role-playing  segons els criteris de cada docent.

Al llarg del curs s'imparteix el Business Game, matèria que es desenvolupa en equips i que es treballa amb un programa de simulació empresarial. El qual, mitjançant la presa de decisions amb el suport del professor, permet fer un repàs de tots els temes estudiats  i aplicar els conceptes apresos durant el Màster, com si del món real es tractés.

El projecte final de màster s'inicia el primer mes del curs. Els grups realitzen un treball relacionat amb la temàtica del màster  i cada grup té un tutor assignat amb el que realitzen un seguiment mensual de l'evolució del treball. El projecte es defensarà al finalitzar el curs, davant d'un tribunal constituït Ad Hoc.