Project Management Avançat > Barcelona > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Project Management Avançat

Postgrau Presencial.

Presentació

24a EDICIÓ
UPC School

El control i la gestió de projectes estan assolint una importància creixent en els darrers temps, ja sigui en terrenys tan diversos com la construcció, els serveis o les tecnologies. Liderar un equip per dur a terme un projecte i fer treballar tots els elements que hi tenen a veure en la mateixa direcció requereix d'una formació específica i qualitats concretes aplicades a aquest perfil. En aquest programa es contemplen tots els aspectes que concerneixen a la correcta gestió dels projectes. Parlem de direcció, planificació i gestió o programació, incloent-hi tècniques informàtiques i programes específics.

També s'expliquen aspectes de disseny i desenvolupament - enginyeria simultània -, qualitat relacionada amb un resultat ajustat als requeriments, sistemes avançats de planificació i normes ISO, que resulten imprescindibles. Un project manager ha de conèixer la necessitat i les condicions per externalitzar processos, tècniques avançades de gestió i aspectes econòmics i financers. Les tècniques de gestió que s'exposen han de permetre l'alumne assolir el múltiple objectiu de desenvolupar projectes amb la qualitat necessària, ajustant-se a les especificacions del projecte, al mínim cost i reduint també el temps de desenvolupament.

En definitiva, la UPC School proposa aquest programa per treballar un perfil enfocat al lideratge en equips multidisciplinaris i a la coordinació de totes les fases d'un projecte. El curs, a més, ofereix una preparació per a obtenir la credencial de Project Management Professional, una certificació expedida pel PMI (Institut de Project Management), la institució més reconeguda que marca els estàndards de qualitat, globalment acceptats i utilitzats.

Objectius

 • Proporcionar els participants les tècniques més avançades en direcció, planificació i control de projectes, amb una orientació pràctica, fruit de la gran experiència del professorat.
 • Desenvolupar les competències necessàries per permetre els participants liderar equips humans i multidisciplinaris.
 • Conèixer les implicacions legals dels projectes, així com les normes ISO que de forma inexcusable han de complir.
 • Introduir els conceptes de gestió de la qualitat Sis Sigma, amb elements de Lean Management.

A qui va dirigit

 • Titulacions tècniques i superiors.
 • Titulats amb coneixements equivalents adquirits en l'exercici professional o amb formació addicional.
 • Professionals que tenen responsabilitats en la gestió de projectes en àmbits diversos.

Continguts

Matèries

Introducció al Project Management. Planificació, Programació i Metodologia PMBOK
4 ECTS. 40 hores lectives.
1. Project Management com a metodologia de direcció. Projectes: objectius, estructura de descomposició del projecte, anàlisi de risc, organització, programació i pressupost. Implantació i control, informe i tancament. Factors que afecten al rendiment dels equips de projecte.
2. Projectes de desenvolupament de productes. Fases: conceptualització (briefing i sketching), desenvolupament i industrialització. Projectes de nous desenvolupaments de productes i serveis. Projectes de millora. Eficiència.
3. Metodologia PMOK per al desenvolupament i execució de projectes del Project Management Institute. Aspectes diferencials sobre la metodologia convencional. Integració, abast, temps, costos, qualitat i recursos humans en la gestió de projectes. Aplicacions.
4. Integració i abast dels projectes: Direcció estratègica, missió, visió i valors. Planificació estratègica. Diagnòstic: DAFO. Direcció per objectius: BSC i Hoshin Kanri.
5. Planificació i programació de projectes. Metodologies GANTT i PERT/CPM. Estimació de durades. Recursos. Organització. La Gestió del Risc. Gestió del temps: Programació de projectes. Aplicació mitjançant el paquet informàtic Project de Microsoft ®.
6. Projectes de serveis i la seva gestió. Estratègia de qualitat total. Indicadors clau de la qualitat i satisfacció del client. Processos de serveis. Factors crítics d'èxit. Implantació dels processos de serveis. Aspectes específics i diferencials dels projectes de serveis. Gestió dels projectes de serveis.
Gestió dels Recursos Humans. Habilitats Directives
4 ECTS. 25 hores lectives.
1. Gestió dels recursos humans: Perfil del directiu gestor de projectes. Realització test 16 PF (Cattel). Estudi del perfil directiu i anàlisi de les pautes de comportament dels participants. Anàlisi de les causes a través del test de Lûscher. Aplicació en la gestió de projectes.
2. Lideratge. Motivació i comunicació. El "contracte psicològic". Lideratge i equips humans dels projectes. Dinàmica de grups. Habilitats directives. Selecció de l'equip del projecte. Empowerment. El directiu de projecte. Habilitats directives. Selecció de l'equip del projecte.
3. Programa simulador Proman. Simulador conductual per a la formació de líders de projecte. Aquesta eina permet modificar les actituds dels participants amb l'objectiu de que s'entenguin els nous models de gestió proposada i millorar les seves capacitats directives. A més, permet reforçar els coneixements conceptuals exposats durant el curs.
Tècniques Avançades en la Direcció i Gestió de Projectes.
3 ECTS. 25 hores lectives.
1. Gestió del temps: La cadena crítica. Multitasking. Entorns monoprojecte i multiprojecte. Dimensionat de les tasques sense marge de protecció, identificació de la cadena crítica, introducció automatitzada de buffers i gestió en entorns multiprojecte.
2. Simulació de projectes. Metodologia de Montecarlo. Assatjos complets per a les durades i costos. Optimització de la planificació global del projecte. Control del risc d'un projecte per simulació.
3. Sistemes avançats de control de projectes. Advanced Quality Planning sota la responsabilitat del Project Manager: identificació i control de les fases del projecte amb risc per als objectius i els terminis. Norma ISO 10.006 (gestió de projectes en qualitat per a qualsevol sector d'activitats): Advanced Product Quality programa de la norma QS 9000 per a la gestió de projectes. Processos. Fases. Circulació de la informació i identificació de riscos. Anàlisi de Factibilitat.
4. Lean Management en la gestió de projectes. Processos ajustats a les especificacions, desenvolupades a baix cost i lead time mínim. Tècniques Lean per a la gestió d'un projecte. Comparació amb els sistemes de gestió convencionals. Identificació dels balafiaments. Value Stream Mapping.
Gestió Econòmica de Projectes, Subcontractació i Riscos. Gestió de la Qualitat i del Temps en els Projectes.
4 ECTS. 40 hores lectives.
1. Gestió de costos i inversions als projectes. Aspectes econòmics i financers dels projectes. Anàlisi de les inversions en projectes empresarials. Rendibilitat i rendiment. Instruments de finançament de projectes empresarials. Scoring. Rating. Cost financer.
2. Outsourcing en projectes. Processos externs en la planificació i desenvolupament dels projectes. Compres. Cicle de compra i cicle d'aprovisionament. Agilitat de resposta. Termini i avantatge competitiva. Gestió de la seguretat en la planificació de projectes. Gestió de temps, recursos i inventaris. Gestió del risc.
3. Gestió de la qualitat en projectes: Planificació de projectes en base a requisits i especificacions. Q.F.D: requeriments del client, avaluació competitiva, objectius, relacions i correlacions. Anàlisi Modal d'Errades i Efectes (AMEE).
4. Gestió del temps i els costos. Enginyeria concurrent: avantatges i inconvenients davant el desenvolupament seqüencial. Cas Land Rover: discussió i treball en grup. Projectes d' I+D+i. Enginyeria concurrent. Procés de desenvolupament de nous productes a diverses empreses. Cas Sony Workstation: discussió i treball en grup.
5. Metodologia Sis Sigma: l'excel.lència en el desenvolupament de productes. Metodologia Sis Sigma. La importància d'assolir resultats correctes a la primera. Objectiu: nivells molt elevats d'excel.lència.
Preparació per a la certificació Project Management Professional (PMP)
2 ECTS. 15 hores lectives.
Preparació per a la realització dels test per a l'obtenció de la certificació PMP del Project Management Institute, en relació amb la competència professional per a la direcció de projectes, de professionales individuals.

Adreçada a comprendre i interioritzar, no a memoritzar. Utilització de la guía del Curs KION (Proveedor Registrat de PMI® 2953) per al seguiment del curs i revisions posteriors.

Web de simulacions d'examen PMP ®, Amb cada hora de formació online monitoritzada s'acumula 1 PDU. Són necessàrias como mínim 11 PDUs per a sumar les 35 necessàries per a l'examen.

Assessorament per a la sol·licitud de candidatura al Project Management Institute per part de consultor experimentat. Suport pel consultor i interacció amb els companys del curs 24/7 On-Line durant el temps de l'estudi a travès de l'espai d'assessoria On-Line KIONPM.
Projecte Project Manager Avançat
3 ECTS. 15 hores lectives.
Com a fil conductor del programa cada participant desenvoluparà un projecte (individual o en grup) d'aplicació real, tutoritzat per un expert.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Cuatrecasas Arbós, Lluís
  Doctor Enginyer Industrial i Catedràtic de la UPC. President de l'Institut Lean Management d'Espanya. Autor de diversos llibres. Assessor d'empreses industrials.

Coordinació

 • Sardà Ferrer, Joan
  Economista. Professor del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC.

Professorat

 • Barba Ibáñez, Enrique
  Doctor Enginyer de Telecomunicacions. Màster en Gestió i Organització d'Empreses. Màster Black Belt en Six Sigma. Estudis de postgrau a ESADE, IESE, IMD, Technology Institute of Pasadena i Center for Industrial Cooperation a Tòquio. Assessor de CIRSA on va ser director General de la Divisió B2B de 2006 a 2015. Anteriorment Vicepresident Sènior d'Enginyeria i Qualitat a TERRA, general Manager a SONY, Cap d'Enginyeria a ROCA YORK, entre d'altres. Autor de diversos llibres sobre innovació i Six Sigma, entre ells: Innovació: 100 consells per inspirar-la i gestionar-la.
 • Casanovas Villanueva, August
  Doctor Enginyer Industrial per la UPC. Doctor en Direcció i Administració d'Empreses per la UPC. Màster en Direcció i Administració d'Empreses a ESADE. Postgraus de Direcció d'Operacions i Logística per la Cranfield University (UK), la Chicago Northwestern University i la Universitat Estatal de Michigan (EUA). Programa de Direcció General (PDG) a IESE. Director d'operacions i logística en empreses multinacionals dels sectors: industrial (GRUPCELSA), cosmètica (COTY ASTOR), farmàcia (ALMIRALL PRODESFARMA) i gran consum (RALSTONPURINA, SCHWEPPES, CAMP-BENCKISER). Consultor i assessor d'empreses. Soci fundador, Expert i Sènior Faculty member de l'Institut Lean Management.
 • Cuatrecasas Castellsagués, Oriol
  Enginyer Industrial. Consultor especialitzat en Lean manufacturing. Membre de l'Institut Lean Management d'Espanya.
 • Deulofeu Aymar, Joaquim
  Llicenciat i Doctor en economia. Consultor en implantacions de la qualitat. Professor associat del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC. Director de l'empresa Qualitat Serveis Empresarials, S.L.
 • Genescà Palau, Enric
  Enginyer Industrial. Consultor-asesor en direcció de projectes, amb amplia experiència en el sector de l'automòbil.
 • Herranz Sotoca, Antonio
  Soci de Ydros. Consultora especialitzada en Gestió Estratègica i Desenvolupament Retributiu Organitzacional. Llicenciat en Psicologia Social per L'UB i Master en Consultoria de Processos i de les Organitzacions per la Fundació les Heures - UB. Professor Associat a la Fundació Politècnica de Catalunya i d'altres Escoles de Negoci amb amplia experiència dintre d'organitzacions publiques i privades. El seu àmbit d'expertesa son la gestió estratègica dels RH, els sistemes retributius i el Coaching Executiu.
 • León Márquez, Domingo
  Llicenciat en ADE y Màster en Negoci Bancari per la UPC. Professional de la banca, amb experiència en operacions i instruments financers de Banca.
 • Moya Valladares, Aránzazu
  Enginyer Industrial. Màster Engiplant per la UPC. Responsable de projectes i implantacions industrials a Magna-Donelli.
 • Mussons Sellés, Jaume
  Doctor Enginyer Industrial. Professor del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC. Assessor en estratègia i simulació.
 • Pons Peregort, Olga
  Psicòloga Industrial. Doctora en Administració i Direcció d'Empreses i Màster en Direcció i Organització d'Empreses. Professora del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC. Assessora en RRHH.
 • Romero Cuadros, Antònia
  Psicòloga i Màster en Coaching. Consultora coach d'Argos Coaching, S.L. Col·laboradora del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC.
 • Santiago López, Ana
  Psicòloga. Màster en Coaching. Consultora coach d'Argos Coaching, S.L. Responsable de l'Àrea de Polítiques i Programes en el Departament de RRHH d'Intermón Oxfam.
 • Sardà Ferrer, Joan
  Economista. Professor del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC.
 • Suarez Gabarro, Roman
  Enginyer Industrial.
 • Teixidó Escobar, Jordi
 • Consultor especialista en Project Management amb més de 20 anys d'experiència internacional com a Director de Projectes. Consultor i formador en grans empreses. Certificat PMP per el Project Management Institute (PMI)
 • Vilalta Beltri, José Miguel
  Economista i Advocat per la UB. PDG per IESE i Control de Gestió per ESADE. Director de Matching Place SL i de by HOOP i Conseller i Assessor en temes d'estratègia, Quadre de Comandament Integral i en solucions financeres i RRHH.

Informació general

Crèdits
20 ECTS (160 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:10/02/2017Fi classes:07/07/2017Fi programa: 15/09/2017
Horari
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
08005 Barcelona
mapa i accessos
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 83
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
4.000 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Postgrau.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, 10 dies abans de la data d'inici del programa