Eficiència Energètica i Mercats Energètics > Barcelona > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Eficiència Energètica i Mercats Energètics

Postgrau Presencial.

Presentació

9a EDICIÓ
UPC School

Actualment, basem un 80% el nostre consum energètic en els combustibles fòssils, uns recursos que són finits i que tenen un impacte mediambiental inqüestionable. Amb el temps, la situació tendirà a agreujar-se, perquè la població mundial creix i els països emergents també demanen augmentar el seu estat del benestar, que passa indubtablement per tenir accés a les fonts d'energia. Aquest fet tindrà greus conseqüències econòmiques, donat que el creixement de la demanda encarirà els recursos.

En aquest context, la UPC School ha volgut posar l'accent en l'eficiència energètica, un dels aspectes més importants per caminar cap a un món més equilibrat. Aquest postgrau en Eficiència Energètica i Mercats Energètics ofereix els seus participants un panorama de l'actual situació, i formació exhaustiva sobre les alternatives energètiques per acabar amb la dependència d'elements com el petroli, el carbó o el gas natural. Així mateix, incideix en la necessitat de prendre mesures com la contenció i l'estalvi energètic.

El postgrau té com a objectiu capacitar els alumnes per identificar les necessitats energètiques en el marc de l'habitatge, el sector de la indústria o la construcció. També podran detectar punts febles del procés productiu d'una indústria o donar eines per conèixer els mercats energètics. El curs compta amb docents tant de la UPC com professionals d'empreses especialitzades del sector, que poden oferir la seva experiència en el món professional.

Objectius

 • Donar eines als alumnes per poder distingir entre tecnologies eficients i no eficients, amb l'objectiu d'aplicar aquest concepte a diferents àmbits.
 • Implantar en el sector de l'habitatge el nou Codi Tècnic d'Edificació o la certificació energètica dels edificis.
 • Identificar els processos productius de les empreses, per garantir que són sostenibles i eficients, en temes com la il·luminació o la climatització.
 • Detectar si les indústries tenen la millor opció energètica contractada, o podrien estalviar amb un canvi de contracte.

A qui va dirigit

 • Enginyers industrials que vulguin especialitzar-se en temes energètics.
 • Arquitectes i arquitectes tècnics .
 • Professionals del sector de la construcció, les instal·lacions o l'enginyeria interessats en el món de l'energia.

Continguts

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El programa de postgrau en Eficiència Energètica i Mercats Energètics inclou, per una banda, sessions teòriques on els participants adquireixen els coneixements necessaris per desenvolupar el seu projecte professional i, per altra, classes pràctiques, basades en visites i el debat a classe, que aporten una visió aplicada dels coneixements adquirits. Les sessions de debat seran a càrrec de professionals del sector energètic.

Matèries

Panorama energètic actual i alternatives de futur
2 ECTS. 19 hores lectives.
1. El sistema energètic actual:
Fonts d'energia fòssils:
- Recursos i reserves
- Origen
- Producció i Consum
Fonts d'energia renovables.
Impacte mediambiental.
El protocol de Kyoto.
Sostenibilitat energètica.

2. Tecnologies de futur: visió general:
Producció i emmagatzematge d'hidrogen.
Aplicacions de l'hidrogen: ús directe en automoció, piles de combustible, cicles combinats d'hidrogen.
Perspectives i economia de l'hidrogen.
Eficiència Energètica
6 ECTS. 54 hores lectives.
Conceptes bàsics i exemples de tecnologies eficients.
Diagnòstic i auditoria energètica.
Eficiència energètica en el sector habitatge; el sector indústria; el sector transport i en la distribució de energia elèctrica.
Gestió eficient de l'energia en diferents processos.
Mercats Energètics
4 ECTS. 44 hores lectives.
Introducció a l'energia en xarxa. Descripció del sector elèctric i del sector de gas natural.
Economia de l'energia i models energètics:
- Mercats energètics.
- Cost de l'energia.
- Liberalització dels mercats.
- Fiscalitat.
- Comerç d'emissions.
Sessions de debat amb ponents de diverses indústries per aportar la seva visió del tema.
Projecte: Disseny d'una Solució d'Alta Eficiència
3 ECTS. 12 hores lectives.
El projecte final haurà de definir una solució d'alta eficiència energètica. El projecte haurà d'incloure en tots els casos aquestes parts:
- Descripció del procés
- Esquemes, disseny i dimensionat de la instal·lació
- Selecció d'equips
- Pressupost
- Anàlisi de costos
El projecte s'haurà d'elaborar en grups de 3 o 4 persones i es realitzarà fonamentalment de manera no presencial, tot i que hi haurà sessions presencials d'introducció i de seguiment al treball en grup. La defensa del projecte serà pública, i tindrà una dedicació prevista de 75 hores.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Pretel Sánchez, Maria del Carmen
  Doctora en Enginyeria Industrial de la Universitat Politècnica de Catalunya. Professora del Departament de Física i Enginyeria Nuclear de la UPC. Sotsdirectora de Relacions Institucionals i Promoció de l'ETSEIB

Professorat

 • Alomar Brutau, Inés
  Enginyera Industrial per la UPC. Cap de Departament de Sostenibilitat de l'Enginyeria i consultoria Deerns Sp. Professional amb àmplia experiència en el sector de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.
 • Batet Miracle, Lluís
  Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Director de la Secció d'Enginyeria Nuclear del Departament de Física i Enginyeria Nuclear de L'ETSEIB-UPC. Director del Master's degree in Nuclear Engineering (UPC). Professor de Tecnologia Energètica i Recursos Energètics a la UPC. Ha participat entre 2004 i 2009 en alguns projectes de cooperació en el desenvolupament en Perú, Índia i Nepal.
 • Boix Aragonés, Oriol
  Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Director del programa de doctorat, professor titular d'universitat i col·laborador del CITCEA-UPC.
 • Dolader Clara, Jordi
  Enginyer Industrial. Perit industrial elèctric. PDG per l'IESE de la Universidad de Navarra. Actualment és director associat d'AF Spain. Ha treballat en empreses com FECSA, ENHER Mercats EMI, ... Participa en diferents mitjans de comunicació tractant temes regulatoris energètics.
 • Fernández Farràs, Raúl
  Enginyer Industrial Especialitat Elèctrica per la UPC i MBA per ESADE. Sales Manager a Sonatrach Gas Comercializadora.
 • Gil Martínez, Amado
  Cap del Departament de Canvi Climàtic de Gas Natural Fenosa.
 • Isern Vicens, Salvador
  Enginyer Industrial per la UPC. Màster en Enginyeria per la UPC. Va ser professor asociat del departament de projectes d'enginyeria de la UPC. Ha estat responsable en diversos Departaments a Gas Natural sdg i Director General del Portal de l'Instal·lador (empresa del grup Gas Natural).
 • Linares Iglesias, Elisa
  Enginyera Industrial per la UPC. Consultora Ambiental i Energètica en ERF -Estudi Ramon Folch i Associats, S.L.
 • Llorca Piqué, Jordi
  Doctor en Química per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor i ex-director de l'Institut de Tècniques Energètiques de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Pi Amoros, Carlota
  Enginyera Industrial per la UPC i MBA per IESE Business School. Sòcia-Fundadora de HolaLuz.com, comercialitzadora independent d'energia.
 • Pons Mesman, Víctor
  Llicenciat en Ciències Econòmiques per la UB. Responsable de Desenvolupament Corporatiu a Gas Natural Fenosa.
 • Pretel Sánchez, Maria del Carmen
  Doctora en Enginyeria Industrial de la Universitat Politècnica de Catalunya. Professora del Departament de Física i Enginyeria Nuclear de la UPC. Sotsdirectora de Relacions Institucionals i Promoció de l'ETSEIB
 • Sanjoaquín Vives, Silvia
  Enginyer Industrial per la UPC. Postgrau en Anàlisi d'Aigües Residuals i el Tractament Biotecnològic per la UPC. Cap de Projecte en la Direcció d'Enginyeria i Innovació Tecnològica de Gas Natural.
 • Villafáfila Robles, Roberto
  Doctor en Enginyeria Elèctrica per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor lector de la universitat i investigador a l'àrea de transport, generació i distribució del CITCEA-UPC.

Informació general

Crèdits
15 ECTS (129 hores lectives)
Dates de realització
Data d'inici:març de 2017Data de fi:juliol de 2017
Horari
Dimarts  18:30 a 22:00Dijous  18:30 a 22:00Divendres  15:30 a 18:30
Les visites a empreses es realitzaran els divendres a la tarda.
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
08005 Barcelona
mapa i accessos
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 35
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
3.600 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Postgrau.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, 10 dies abans de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Col·laboradors