Cloud Business & Virtualization > Barcelona > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Cloud Business & Virtualization

Postgrau Presencial.

Presentació

UPC School

A les empreses cada cop hi ha més serveis i processos que es recolzen sobre les tecnologies de la informació, el que ha portat a un increment de la complexitat i dificultat de les tasques de gestió que els professionals d'aquest camp han de dur a terme. El sorgiment d'un gran nombre de solucions tecnològiques basades en el paradigma del Cloud Computing, està provocant que els professionals de les tecnologies de la informació hagin de redefinir el seu paper, prioritzant les seves responsabilitats. La principal conseqüència és l'externalització d'alguns serveis TI que, tot i no ser dins el nucli de l'empresa, són essencials per aquesta.

Segons IDC, aquest any la despesa en infraestructura Cloud de les empreses creixerà per sobre del 24%, i segons Gartner, és una de les TOP prioritats de tot CIO aquest any. Segons aquest últim, més del 20% de les companyies ja utilitzen per aplicacions en producció aquest paradigma.

Per altra banda, aquest nou paradigma esmentat implica la transició des d'un model de CAPEX i inversió, amb moviment de hardware i llicències de software pel canal de distribució TI a un model de serveis i pagament per ús (OPEX). Com impacta això a la gestió informàtica d'una empresa i al CIO i el seu equip? I a la distribució del valor pel canal TI? Com han d'evolucionar les PIMES del sector informàtic? I els grans majoristes?

Els Service Providers estan apareixent com a noves "boutiques" pels fabricants de hardware i software, llocs on els seus serveis es comporten com a "aparadors" de les novetats i tecnologies, desplaçant altres figures de la cadena de valor. Quins són els nous papers pel sector més tradicional? I per les noves figures?

Tanmateix, les tecnologies que suporten el paradigma del "Cloud" són a l'abast de tothom, i la seva adopció no tan sols facilita la provisió de serveis TI per part de PIMES a tercers, sinó que també ha permès agilitzar els processos interns de desenvolupament de software mitjançant el sorgiment d'una nova figura, el DevOps, com a resposta a les interdependències entre els departaments de desenvolupament de software i els d'operacions de les TI.

Aquest programa està adreçat a professionals del sector TIC i consultors, per abordar les oportunitats que es deriven del "Cloud" o de "utility computing". El programa està dividit en dos blocs principals: el primer, de caire més tècnic, posarà a l'alumne mans a l'obra amb les tecnologies i eines que permetran l'agilització de processos i la provisió de serveis mitjançant les tecnologies de Virtualització i Cloud, a més d'un bloc de Cloud híbrid; el segon bloc es centrarà en el paradigma "Cloud" o de "utility computing" que està canviant i canviarà el sector i la distribució de forces i valor tal com el coneixem ara.

Objectius

 • Conèixer i dominar algunes de les solucions tècniques de Virtualització i Cloud amb major implantació a l'actualitat.
 • Agilitzar els processos de desenvolupament de software mitjançant les tecnologies de Virtualització.
 • Migrar aplicacions i serveis al núvol, tot considerant els criteris d'escalabilitat.
 • Reflexionar sobre aquest nou paradigma de computació, a nivell de negoci i cadena de valor.
 • Debatre conjuntament sobre les tendències del sector.

A qui va dirigit

Aquest programa és interessant no només per CIOs i persones vinculades a la gestió informàtica (molts enginyers), i a empreses mitjanes i grans, sinó també per empresaris i directius del sector informàtic de tota la cadena de valor: integradors de sistemes, desenvolupadors de software, implantadors de solucions de tercers, VARs, majoristes i distribuïdors, fabricants de hardware i software, service providers, cloud providers, etc.

Continguts

Matèries

Virtualització
2 ECTS. 18 hores lectives.
 • Màquines virtuals i contenidors
 • Virtualització d'escriptori
  • Virtualbox
 • Virtualització per a DevOps
  • Vagrant
  • Docker Inside
  • Puppet
  • Swarm
 • Cas pràctic: agilitzant el desenvolupament d'aplicacions amb desplegaments locals virtualitzats
Cloud
2 ECTS. 18 hores lectives.
 • La infraestructura com a servei: IaaS
  • Solucions de Cloud Públic i Privat
  • Cas pràctic: migrant un sistema a Amazon
   • EC2/EC2 container
   • Elastic Beanstalk
   • S3
   • CloudFormation
   • CloudWatch
   • Bases de dades: RDS
   • Networking: VPC, Route 53
 • La plataforma com a servei: PaaS
 • Cas pràctic: migrant un sistema a Heroku

La Transformació del CPD Actual: Reptes
2 ECTS. 12 hores lectives.
 • Discussió amb un cas pràctic
 • Models de costos, alternatives, reptes a la transformació
Cloud Híbrid. Com Equilibrar les Solucions de Cloud Públic i Privat
2 ECTS. 12 hores lectives.
 • Conceptes. Hibridació i cloud bursting
 • Solucions i plataformes
 • Casos pràctics d'ús
La Transformació del Canal de Distribució: Reptes
2 ECTS. 15 hores lectives.
 • Conceptes bàsics de canal de distribució tradicional
 • Discussió amb un cas pràctic
 • Reflexions sobre impacte i nous models de negoci i distribució amb un convidat del sector
Noves Figures: El Service Provider, Nous Vendors
2 ECTS. 15 hores lectives.
 • Conceptes bàsics. Exemples
 • Discussió amb un cas pràctic: Posada en marxa d'un service provider de Backup al núvol: Replicalia. Convidat: Mario Puig, CEO Replicalia
 • Reflexions sobre impacte i nous models de negoci i distribució
Projecte final de postgrau
3 ECTS. 102 hores lectives.
Projecte mentoritzat per un director de projecte.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Martínez Hernández, Sergio
  Enginyer de telecomunicació i MBA (IESE). Té més de 20 anys d'experiència al sector TI a Europa, a distribució, telecomunicacions, internet (com empresari ha fundat varies companyies) i Cloud (infraestructura Datacenter). Ha treballat a Techdata, Tempos 21 (Telefònica Mòbils), Telefònica B2B, Aventia i actualment a Colt Technology Services, un dels Cloud Service Providers més importants europeus, liderant la venda de serveis Cloud a Espanya des de fa més de 3 anys.
 • Macías Lloret, Mario
  Doctor en informàtica, professor a la UPC al departament d'Arquitectura de Computadors i membre del centre de supercomputació de Barcelona on treballa a diversos projectes d'investigació europeus. És autor de diversos llibres i publicacions com "Big data: ¿qué hay detrás del big?" o "La tecnologia detrás del big data".

Professorat

 • Calatayud Fernandez, Joan
  Enginyer informàtic per la UPC i PDD (IESE). Directiu del sector TI amb més de 20 anys d'experiència. Actualment dirigeix la unitat de negoci Cloud & Managed Services a UPCnet. Àmplia experiència en metodologies de gestió de serveis (ITIL, ISO 20000, DevOps) aplicades a organitzacions amb entorns cloud diversos (privat, públic i híbrid).
 • Figols Ministral, Martí
  Informàtic per la UPC, empresari i directiu del sector TI. Va començar la seva carrera a ASICOM, mític distribuïdor a España a principis dels 90. Després a Computer 2000, Sant Cruz Operations, BSDi (embrió de molts sistemes operatius actuals), Ingram Micro, i actualment, al distribuïdor més gran europeu, Techdata, liderant el negoci Cloud i les noves estratègies derivades.
 • Macías Lloret, Mario
  Doctor en informàtica, professor a la UPC al departament d'Arquitectura de Computadors i membre del centre de supercomputació de Barcelona on treballa a diversos projectes d'investigació europeus. És autor de diversos llibres i publicacions com "Big data: ¿qué hay detrás del big?" o "La tecnologia detrás del big data".
 • Martínez Hernández, Sergio
  Enginyer de telecomunicació i MBA (IESE). Té més de 20 anys d'experiència al sector TI a Europa, a distribució, telecomunicacions, internet (com empresari ha fundat varies companyies) i Cloud (infraestructura Datacenter). Ha treballat a Techdata, Tempos 21 (Telefònica Mòbils), Telefònica B2B, Aventia i actualment a Colt Technology Services, un dels Cloud Service Providers més importants europeus, liderant la venda de serveis Cloud a Espanya des de fa més de 3 anys.
 • Pérez Rico, Juan Luis
  Enginyer informàtic, enginyer tècnic industrial i Màster en Arquitectura de Computadors, Xarxes i Sistemes per la UPC. Investigador al Barcelona Supercomputing Center, al grup d'Autonomic Systems and e-Business Platforms; la seva recerca està centrada en la convergència Internet of Things-BigData. Entre d'altres, ha treballat en projectes i col·laboracions amb IBM, Cisco i diversos projectes europeus. També va exercir com a professor associat de l'Escola de Telecomunicacions de la UPC i en l'àmbit privat com a CIO de diverses empreses.

Informació general

Crèdits
15 ECTS (102 hores lectives)
Dates de realització
Data d'inici:14/02/2017Data de fi:15/06/2017
Horari
Dimarts  18:30 a 21:30Dijous  18:30 a 21:30
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
08005 Barcelona
mapa i accessos
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 35
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
3.400 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Postgrau.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, 10 dies abans de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Col·laboradors