Drons: Aplicacions i Nous Models de Negoci > Castelldefels > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Drons: Aplicacions i Nous Models de Negoci

Postgrau Presencial.

Presentació

UPC School

Aquest postgrau es pot cursar independentment o en el marc del màster Enginyeria de Drons.

Un dron és una aeronau pilotada de forma remota que transporta l'equipament necessari per realitzar tasques habitualment referides com 3D (Dull, Dirty and Dangerous, és a dir, avorrits, bruts i perillosos).

Si bé en el seu origen els drons van tenir un ús gairebé exclusivament militar, la tecnologia ha madurat i els costos s'han abaratit, un fet que ha afavorit la creació de solucions fiables tant per la pròpia aeronau, el control de vol i la navegació, les comunicacions, les estacions de control o els diferents sensors. La maduració d'aquesta tecnologia està permetent el desenvolupament d'un ampli i variat ventall d'aplicacions civils, com ara la supervisió d'infraestructures, la prevenció d'incendis, la supervisió d'explotacions agrícoles o reportatges cinematogràfics i fotogràfics, entre d'altres. Aquestes són només algunes de les aplicacions que s'estan desenvolupant en l'actualitat, però és fàcil imaginar que durant els propers anys assistirem a una autèntica explosió d'aplicacions de drons, de la mateixa manera que els prometedors inicis d'Internet van fer presagiar una eclosió d'aplicacions que finalment ha desbordat qualsevol d'aquelles previsions.

En els tres propers anys, es preveu que el mercat dels drons a escala mundial superi els 8.000 milions d'euros, amb creixements anuals superiors al 20%. D'altra banda, la UE ja està prenent mesures per facilitar el seu desenvolupament, com ara harmonitzar les legislacions dels diferents països de manera que sigui possible volar drons en l'espai aeri controlat o impulsar programes de R + D per al desenvolupament de les tecnologies necessàries.

Aquest incipient mercat necessita de professionals especialitzats tant en el disseny i desenvolupament de plataformes de drons com en pilotatge avançat d'aquest tipus de dispositius.

No obstant això, el repte fonamental és formar persones capaces d'imaginar aplicacions per als drons, triar les plataformes més adequades per a aquestes aplicacions, integrar en aquestes plataformes els equips necessaris per a la missió (sensors, càmeres, etc.), desenvolupant tots els components addicionals necessaris (hardware i software) per a aquesta integració i finalment, convertir aquesta aplicació en un negoci viable i rendible.

Aquesta formació passa necessàriament per l'adquisició prèvia d'una base sòlida de coneixements que abasti:

*El tipus d'aeronaus que es fan servir com a drons.
*El tipus d'equipament que habitualment s'embarca en el sistema dron, en funció del tipus de  missió.
*Les eines que es fan servir per planificar i gestionar les missions.
*La legislació que afecta actualment a l'operació dels drons i els canvis legislatius que es poden preveure.
*Exemples d'aplicacions reals actuals.

Objectius

Proporcionar una base sòlida de coneixements que permeti a professionals de l'àmbit de la ciència i la tecnologia introduir-se en l'àrea de negoci dels sistemes dron i les seves aplicacions, i el disseny i planificació detallada de les missions.

A qui va dirigit

Professionals amb formació universitària de caràcter cientifico-tècnica, que tinguin interès en l'anàlisi i el disseny de missions amb drons, així com a aquelles persones que ja disposen de llicència de pilot de drons, i que volen aprofundir en l'estudi dels diferents tipus d'aeronaus, les seves característiques i aeronavegabilitat, així com en la utilització de sistemes avançats de control i pilotatge remot per poder-los operar amb tota seguretat, i amb capacitat per poder fer front a situacions d'emergència o inesperades.

Continguts

Matèries

Les Aeronaus
3 ECTS. 27 hores lectives.

L'element central del sistema basat en drons és la pròpia aeronau. En aquesta matèria s'estudiaran els diferents tipus d'aeronaus existents, les seves característiques, sistemes d'alimentació, propulsió, actuadors, pilots automàtics, etc.

La matèria proporciona els criteris bàsics per a la selecció de l'aeronau adequada en funció de la missió.

a. Aerodinàmica i mecànica de vol.
b. Aeronaus no tripulades: Ala fixa, helicòpter, quadrirotor. Performances. Aplicacions i limitacions.
c. Sistemes energètics i de gestió energètica en RPAS.
d. El pilot automàtic. Sistemes d'estabilització, control i guiat.
e. Sistemes de telecontrol i telemesura d'aeronaus.

La Càrrega Útil (Payload)
3 ECTS. 27 hores lectives.
En un sistema dron, el propòsit de l'aeronau és transportar la càrrega de pagament, constituïda pels equips necessaris per satisfer la missió, com per exemple, càmeres per obtenir imatges o equips per la geo-referenciació d'objectes.

En aquesta matèria es coneixeran els diferents tipus de sensors que es requereixen per a les missions més habituals i es desenvoluparan els criteris necessaris per seleccionar i integrar adequadament en l'aeronau els sensors que constitueixen la càrrega de pagament.
Planificació i Gestió de Missions
3 ECTS. 27 hores lectives.
A més de l'aeronau i la càrrega de pagament, hi ha altres elements essencials en un sistema dron. En particular, l'estació de treball és el subsistema des del qual el pilot governa l'aeronau, transmet informació i rep les dades de la missió. En aquesta assignatura es veurà com es realitza la planificació de la missió des de l'estació de terra.

Per altra banda, tots els subsistemes que constitueixen el sistema dron han d'operar de manera coordinada, la qual cosa requereix d'un middleware o un altre tipus de subsistema per facilitar l'automatització i eficiència de la missió. 

En aquesta matèria també es descobriran diferents arquitectures per realitzar la gestió de missions.
Espai Aeri: Estructura, Normativa i Regulació Aplicable
3 ECTS. 27 hores lectives.

Ara per ara, l'ús de drons al nostre país està regulat per normes que, encara que canviaran previsiblement en un futur proper, cal conèixer. D'altra banda, també és convenient conèixer les normatives que s'estan aplicant a d'altres països de dins i fora de la UE, així com el desenvolupament normatiu que està duent a terme la UE per harmonitzar les legislacions dels diferents països, de manera que sigui més senzill el desenvolupament d'aplicacions transnacionals, i un desenvolupament ràpid i ordenat del sector.

a. Organismes i agències reguladores del trànsit aeri.
b. Legislació internacional, europea i espanyola en matèria de drons.
c. Seguretat aeronàutica: security and safety.
d. Organizació, estructura i gestió de l'espai aeri.
e. Infraestructures aeroportuàries: classificació i característiques. Servituds aeronàutiques.

Aplicacions i Nous Models de Negoci
3 ECTS. 27 hores lectives.

Com és lògic, el propòsit del sistema dron és complir una missió. És precisament aquest terreny en què s'espera una explosió d'activitat, perquè les possibilitats d'aplicació dels drons (moltes d'elles sorprenents, enginyoses i creatives) són ja avui en dia extraordinàriament nombroses. Amb tota probabilitat en els propers anys es posaran damunt la taula moltes més, avui dia difícils d'imaginar.

En aquesta matèria es realitzarà un repàs a diverses de les aplicacions actuals. S'organitzarà sobre la base de xerrades impartides per experts en cadascuna de les aplicacions (protecció ambiental, prevenció d'incendis, gestió forestal, supervisió d'infraestructures, reportatges audiovisuals, etc.).

a. Mercat i oportunitats de negoci dels sistemes RPAS.
b. Anàlisi i disseny de missions per sectors d'activitat:
i. Protecció ambiental (prevenció d'incendis, gestió forestal, control d'aqüífers, control de residus i contaminants, control de plagues, etc.)
ii. Emergències (incendis, salvaments i rescats, inundacions, despreniments, etc.) iii. Inspecció d'infraestructures (línies de mitja i alta tensió, viaductes, túnels, línies ferroviàries, canalitzacions diverses, embassaments, dics, etc.)
iv. Edificació (inspecció d'edificis, cobertes, alçament de plànols, etc.)
v. Fotogrametria.
vi. Agricultura (teledetecció, anàlisi de cultius, agricultura de precisió, etc.)
vii. Videografia (reportatges cinematogràfics, esports, documentals, culturals, etc.)

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Valero García, Miguel
  Catedràtic del Departament d'Arquitectura de Computadors de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha estat cap d'Estudis de la Facultat d'Informàtica de Barcelona, sotsdirector de l'Institut de Ciències de l'Educació i director de l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels. Col·labora amb agències de qualitat nacionals en processos d'acreditació de la qualitat universitària. És autor de nombrosos articles sobre innovació docent i imparteix amb freqüència tallers de formació del professorat sobre diferents aspectes relacionats amb la innovació docent i la utilització de mètodes actius com l'aprenentatge cooperatiu o l'aprenentatge basat en projectes.

Coordinació

 • Royo Chic, Pablo
  Enginyer de Telecomunicació per l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC-UPC). Va rebre el seu doctorat en Arquitectura de Computadors de la mateixa universitat. Ha estat treballant amb la UPC des de 2006 i en l'actualitat és professor de l'EETAC. Els seus interessos de recerca inclouen la integració dels UAS en l'espai aeri no segregat i l'automatització de processos en l'aviació civil. A més, és líder en la branca Architecture System en diversos projectes relacionats amb UAS.

Professorat

 • Casas Pedrafita, Jaime Óscar
  Doctor Enginyer en Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya, és actualment professor titular del departament d'Enginyeria Electrònica, impartint docència en electrònica analògica, instrumentació i sistema de sensors en les escoles EETAC i ETSETB des de 1994.
 • Pérez Batlle, Marc
  És investigador i professor a temps parcial del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya. Forma part del grup de recerca ICARUS de la UPC des de 2008 com a Enginyer Aeroespacial i de Telecomunicacions. Les seves línies de recerca d'interès se centren en la integració fluida dels sistemes d'aeronaus pilotades remotament (RPAS) a l'espai aeri civil no segregat, especialment des de la perspectiva de l'eficiència de vol i la provisió de separació. El 2014 va ser guardonat amb el premi SESAR per a Joves Científics, en reconeixement a la seva contribució innovadora en la recerca sobre ATM.
 • Prats i Menéndez, Xavier
  Enginyer Aeronàutic de l'Escola Nacional d'Aviació Civil (École Nationale de l'Aviation Civile, ENAC) situada a Tolosa. També és llicenciat en Enginyeria de Telecomunicacions per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona de la UPC. Doctorat en Ciència i Tecnologia Aeroespacial (UPC). Cofundador del grup de recerca ICARUS. Actualment hi dirigeix les activitats de recerca de transport aeri. Membre de l'Institut Americà d'Aeronàutica i Astronàutica (AIAA), membre del Grup d'Aerolínies de la Federació Internacional de Societats de Recerca Operativa (AGIFORS) i membre del Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació de Catalunya (COETC).
 • Rojas Gregorio, Josep Ignasi
  Enginyer Aeronàutic per la Universitat Politècnica de Madrid (UPM). Després d'un breu període de formació a la DDSNA d'AENA, es va incorporar com a professor adjunt a la Universitat Politècnica de Catalunya. També ha participat en projectes de recerca i desenvolupament en aerodinàmica a l'EETAC (per exemple, ha col·laborat activament en el disseny d'un túnel de vent vertical panoràmic per al lleure i l'entrenament de paracaigudisme i en un projecte relacionat amb els cotxes de competició), com també en aplicacions de tecnologies basades en terra i l'espai per a la millora de la gestió de terratrèmols durant la seva etapa a la Universitat de Beihang, a Beijing, Xina, el 2007. El 2009 va treballar a la Secció de Transport Aeri de les Nacions Unides, a Nova York, Estats Units, en un projecte relacionat amb la certificació d'heliports per a missions de pau a Àfrica.
 • Ruiz Boqué, Silvia
  Doctora en Enginyeria de Telecomunicació, professora titular del departament de TSC de la UPC. Subdirectora de relacions internacionals i empreses de l'EETAC. Responsable del grup d'investigació WIComTec. Delegada espanyola en l'acció COST IC1004 (2011-15) i COST CA15104 IRACON (2016-20). Responsable del WG3 Radio networks en ambdues.
 • Salamí San Juan, Esther
  Enginyera de Telecomunicació per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Doctora en Arquitectura de Computadors per la mateixa Universitat. Ha treballat en la UPC des de 1998. Actualment és professora agregada de l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) i realitza la seva recerca en el grup Intelligent Communications and Avionics for Robust Unmanned Aerial Systems (ICARUS).
 • Vidal Ferré, Rafael
  Enginyer de Telecomunicació (ETSETB-UPC) i Doctor en Enginyeria Telemàtica (UPC). Professor agregat de la UPC del Departament d'Enginyeria Telemàtica, grup de recerca de Xarxes Sense Fils. Imparteix docència en graus (Telecomunicacions i Informàtica) i màsters (Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial i Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos).

Informació general

Crèdits
15 ECTS (135 hores lectives)
Dates de realització
Data d'inici:01/02/2017Data de fi:30/07/2017
Horari
Dimarts  18:00 a 21:30Dijous  18:00 a 21:30
Lloc de realització
EETAC - Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat - Edifici C4. C
Esteve Terradas, 7
Castelldefels
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 83
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
2.500 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Postgrau.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, 10 dies abans de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Amb el suport de

 • Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels