UP

Màrqueting i Distribució Comercial

Màster Presencial.

Informació general EDICIÓ 2016-17

2a EDICIÓ
UPC School
Propera edició
Octubre de 2017
Crèdits
60 ECTS (360 hores lectives)
Horari
Divendres  16:30 a 20:30Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització
A determinar
Persona de contacte
Francisca Hernández Cánovas

marius.aguer@upc.edu
Titulació
Títol de màster expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
6.000 €
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
  • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
  • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa
Altres

El Màster s'organitza en 4 blocs, dins dels quals s'imparteixen de forma ordenada i progressiva totes  les matèries a desenvolupar al llarg del curs.

La metodologia de les classes es desenvolupa amb una part teòrica i una altra d'exercicis i/o casos pràctics i mètode del cas . També es realitzen simulacions per ordinador i role-playing  segons els criteris de cada docent.

Al llarg del curs s'imparteix el Business Game, matèria que es desenvolupa en equips i que es treballa amb un programa de simulació empresarial. El qual, mitjançant la presa de decisions amb el suport del professor, permet fer un repàs de tots els temes estudiats  i aplicar els conceptes apresos durant el Màster, com si del món real es tractés.

El projecte final de màster s'inicia el primer mes del curs. Els grups realitzen un treball relacionat amb la temàtica del màster  i cada grup té un tutor assignat amb el que realitzen un seguiment mensual de l'evolució del treball. El projecte es defensarà al finalitzar el curs, davant d'un tribunal constituït Ad Hoc.

Sol·licita informació
Enviar

INFORMACIÓ EDICIÓ 2016-17

Propera edició:
Octubre de 2017

Crèdits:
60 ECTS
(360 hores lectives)

Horari:
Divendres  16:30 a 20:30Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
A determinar

Import de la matrícula:
6.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Imprimeix tot el curs