UP

Facility Management

Màster Presencial.

Presentació

5a EDICIÓ
UPC School
En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

Les grans ciutats del continent europeu disposen de milions de m2 edificats i urbanitzats. Les possibilitats de creixement disminueix i és imprescindible explotar i mantenir el patrimoni immobiliari en les millors condicions socials, de sostenibilitat, eficiència energètica i amb les menors pèrdues patrimonials possibles durant la seva vida útil.

Els nous reptes que afronta el sector obliguen a la incorporació a les cadenes de decisió d'un professional altament capacitat al qual, a nivell mundial, se li reconeix com Facility Manager.

Aquest nou professional ha de ser competent en múltiples disciplines encaminades a assegurar la fiabilitat i la funcionalitat de l'entorn construït. I dit entorn no abasta exclusivament els edificis sinó que ha d'incloure les infraestructures urbanístiques, bé siguin a nivell de barri o de ciutat.

Un dels reptes del FM consisteix a adaptar-se als nous enfocaments en l'explotació d'actius immobiliaris. El domini de les actualitzades tecnologies de la informació i les noves metodologies col·laboratives, com BIM, determinaran un fet diferencial entre els professionals del sector.

La forta demanda que existeix al mercat de professionals capacitats en la gestió estratègica d’actius immobiliaris, converteix el Màster en Facility Management en una oportunitat única d’especialització i projecció professional de present i futur.

Objectius

En finalitzar el màster, els participants seran capaços de:

  1. Desenvolupar una activitat professional en creixement, com és la del Facility Management.
  2. Aportar beneficis econòmics als clients potencials, propietaris de patrimoni immobiliari.

  3. Alinear les funcions del FM amb l'estratègia corporativa de les empreses.

  4. Gestionar les necessitats d'espai i ús de les activitats així com la conservació i el manteniment dels edificis on es desenvolupen les mateixes.

  5. Implementar o adaptar les noves tecnologies i eines de gestió amb estratègia global, per potenciar el posicionament i l'eficiència de les activitats desenvolupades per l'empresa en el mercat, incloent sistemes BIM i GMAO / IWMS

A qui va dirigit

Aquest Màster està dissenyat per donar resposta a una necessitat de formació creixent en la gestió i explotació del gran parc immobiliari existent i tenen cabuda professionals de diversa formació, tals com:

  • Arquitectes.

  • Arquitectes Tècnics.

  • Enginyers Industrials de les diferents especialitats.

  • Enginyers Civils.

  • Responsables de manteniment i gestió integral d’infraestructures.

Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 62

INFORMACIÓ EDICIÓ 2016-17

Propera edició:
Octubre de 2017

Crèdits:
60 ECTS
(415 hores lectives)

Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
EPSEB - Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Av. Doctor Marañón, 44-50. Ed. P
Barcelona

Import de la matrícula:
6.600 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Imprimeix tot el curs