UP

Emprenedoria

Postgrau Presencial.

Presentació

3a EDICIÓ
UPC School

L'Escola d'Enginyeria d'Igualada (Universitat Politècnica de Catalunya), juntament amb Jove Cambra Igualada, organitza aquest postgrau adreçat a emprenedors, intraempenedors i a aquelles persones que tenen intenció de liderar un nou projecte, ja sigui empresarial, intraempresarial o social.
S'estructura com un postgrau eminentment pràctic, on la interacció amb emprenedors reals, empreses i empresaris configurin un valor afegit diferencial, a la vegada que garanteixi el sorgiment de projectes. Tenint en compte l'actual conjuntura econòmica i social, són els principals objectius del postgrau:
· Provocar la creació d'empreses i projectes
· Crear xarxa i comunitats emprenedores
· Potenciar i difondre el diferents tipus d'emprenedoria: empresarial, social i intraemprenedora

Objectius

L'objectiu bàsic d'aquest programa és la posada en marxa d'una nova empresa, un nou projecte social o una nova línea de negoci en una empresa consolidada. Aquest és l'objectiu principal del postgrau. Però associat a aquest objectiu, es deriven altres objectius secundaris prou importats com per a mencionar-los:
•  Coneixement dels processos necessaris per crear un pla d'empresa.
•  Adquisició de les eines per a la direcció d'una empresa o projecte.
•  Identificació de les bones idees de negoci o projecte.
•  Aplicació dels coneixements de màrqueting.
•  Entendre les claus financeres que intervenen en un negoci.
•  Complir amb els requisits legals.
•  Definir el valor que aporta la idea al mercat.
•  Planificar adequadament els recursos econòmics, humans i materials que l'empresa requerirà.

A qui va dirigit

•  Persones amb esperit emprenedor que tinguin alguna idea o projecte i vulguin convertir-lo en negoci.
•  Directors de departaments d'empreses.
•  Persones amb coneixement sobre l'àrea en la que desenvoluparà el seu projecte

Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 803 53 00

Crèdits:
20 ECTS
(200 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:octubre de 2016 Data de fi:juliol de 2017
Horari:
Divendres  17:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 13:00
Lloc de realització:
EEI - Escola d'Enginyeria d'Igualada
Avinguda Pla de la Massa, 8
Igualada

Import de la matrícula:
2.200 €

Idioma d'impartició:
Català

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs