UP

Diagnosi i Criteris per a la Intervenció en Rehabilitació i Restauració Arquitectònica

Postgrau Presencial.

Presentació

14a EDICIÓ
UPC School

Aquest postgrau es pot cursar independentment o en el marc del màster Rehabilitació i Restauració Arquitectònica: de l'Avaluació Prestacional (CTE) al Projecte d'Intervenció.

El present postgrau constitueix la primera part del Màster en rehabilitació i restauració arquitectònica i respon a la necessitat que té aquest sector de l'edificació de professionals especialistes en les fases del procés que són prèvies al desenvolupament del projecte . És un camp de l'actuació professional que requereix la reunió i coordinació de coneixements i habilitats que no s'imparteixen en els estudis acadèmics actuals .

Aquests coneixements inclouen la construcció històrica , ineludible per entendre les estranyes combinacions de materials i elements dels edificis històrics , la seva avaluació prestacional , estructural o d'habitabilitat i seguretat , impossible sense saber el que es té entre mans, que , al seu torn , és imprescindible per donar inici a les bases del projecte de rehabilitació , el qual , a més , requereix estar al tant dels criteris per discernir els valors culturals de l'edifici . La coordinació i conjunció de sabers tan diversos és l'objectiu essencial del postgrau .

Sumat a això , la recent reforma (2013 ) del Codi Tècnic de l'Edificació ( CTE ) , si bé flexibilitza el seu propi compliment, ho fa a canvi d'augmentar la responsabilitat dels tècnics a què exigeix un coneixement exhaustiu de les característiques constructiu - estructurals dels edificis i de la seva corresponent avaluació prestacional .

Per assolir tots aquests objectius el Postgrau reuneix la dilatada experiència acumulada pels seus professors durant 12 anys en el postgrau en Restauració Arquitectònica i en les 6 edicions del Màster equivalent de la UPC , que ha transformat en professionals experts al nombrós conjunt d'alumnes que els han anat cursant .

Actes relacionats Actes relacionats :

Objectius

 • Disposar de coneixements, criteris i mètodes d'investigació per aplicar en els innombrables casos possibles que els permetin comprendre la raó de ser i el comportament de les construccions històriques.
 • Saber reconèixer i comprendre els principis de la mecànica de sòlids i medis continus aplicats a les estructures portants i cimentacions històriques radicalment diferents a les actuals donada la seva manca de resistència a tracció.
 • Comprendre i avaluar el comportament ambiental dels edificis històrics i el dels seus possibles usuaris per tal d'aprofitar les seves característiques, inèrcies, ventilacions, etc. per assolir el màxim confort i eficiència tèrmica.
 • Dominar mitjançant les tècniques més recents a nivell internacional el procés d'avaluació completa de totes les prestacions de l'edifici i el diagnòstic de les lesions i els seus processos de degradació.
 • Conèixer com les normatives vigents afecten els edificis històrics, protegits o no, i els mètodes per demostrar " el major grau d'adequació possible ", tal com requereix el nou CTE.
 • Comprendre l'evolució des del seu origen fins a la situació actual dels àmbits de la Rehabilitació i la Restauració i establir procediments de treball consensuats per optimitzar les decisions bàsiques dels projectes d'intervenció.

A qui va dirigit

El curs està dirigit a professionals del sector de diferents àmbits formatius:

 • Arquitectes
 • Enginyers d'edificació i arquitectes tècnics
 • Enginyers de camins i Enginyers tècnics d'obra pública
 • Enginyers Industrials i d'altres especialitats

Estudiants d'aquestes titulacions que estiguin en els últims cursos interessats en la restauració.

Altres professionals especialitzats que participen habitualment en aquests projectes:
 • Historiadors, Documentalistes o Arqueolegs
 • Restauradors, Llicenciats en Belles Arts
 • Geòlegs o professionals de la petrologia
Es valorarà l'admissió d'altres perfils professionals, prèvia entrevista personal.

Sessions informatives
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 65

Crèdits:
30 ECTS
(190 hores lectives)

Dates de realització:
Inici:18/02/2016 Fi:08/07/2016
Horari:
Dijous  15:30 a 20:30Divendres  15:30 a 20:30
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
08005 Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
4.300 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Descarregar en PDF | 608,06 kB
Imprimeix tot el curs