UP

Cloud Business & Virtualization

Postgrau Presencial.

Presentació

UPC School

A les empreses cada cop hi ha més serveis i processos que es recolzen sobre les tecnologies de la informació, el que ha portat a un increment de la complexitat i dificultat de les tasques de gestió que els professionals d'aquest camp han de dur a terme. El sorgiment d'un gran nombre de solucions tecnològiques basades en el paradigma del Cloud Computing, està provocant que els professionals de les tecnologies de la informació hagin de redefinir el seu paper, prioritzant les seves responsabilitats. La principal conseqüència és l'externalització d'alguns serveis TI que, tot i no ser dins el nucli de l'empresa, són essencials per aquesta.

Segons IDC, aquest any la despesa en infraestructura Cloud de les empreses creixerà per sobre del 24%, i segons Gartner, és una de les TOP prioritats de tot CIO aquest any. Segons aquest últim, més del 20% de les companyies ja utilitzen per aplicacions en producció aquest paradigma.

Per altra banda, aquest nou paradigma esmentat implica la transició des d'un model de CAPEX i inversió, amb moviment de hardware i llicències de software pel canal de distribució TI a un model de serveis i pagament per ús (OPEX). Com impacta això a la gestió informàtica d'una empresa i al CIO i el seu equip? I a la distribució del valor pel canal TI? Com han d'evolucionar les PIMES del sector informàtic? I els grans majoristes?

Els Service Providers estan apareixent com a noves "boutiques" pels fabricants de hardware i software, llocs on els seus serveis es comporten com a "aparadors" de les novetats i tecnologies, desplaçant altres figures de la cadena de valor. Quins són els nous papers pel sector més tradicional? I per les noves figures?

Tanmateix, les tecnologies que suporten el paradigma del "Cloud" són a l'abast de tothom, i la seva adopció no tan sols facilita la provisió de serveis TI per part de PIMES a tercers, sinó que també ha permès agilitzar els processos interns de desenvolupament de software mitjançant el sorgiment d'una nova figura, el DevOps, com a resposta a les interdependències entre els departaments de desenvolupament de software i els d'operacions de les TI.

Aquest programa està adreçat a professionals del sector TIC i consultors, per abordar les oportunitats que es deriven del "Cloud" o de "utility computing". El programa està dividit en dos blocs principals: el primer, de caire més tècnic, posarà a l'alumne mans a l'obra amb les tecnologies i eines que permetran l'agilització de processos i la provisió de serveis mitjançant les tecnologies de Virtualització i Cloud, a més d'un bloc de Cloud híbrid; el segon bloc es centrarà en el paradigma "Cloud" o de "utility computing" que està canviant i canviarà el sector i la distribució de forces i valor tal com el coneixem ara.

Objectius

  • Conèixer i dominar algunes de les solucions tècniques de Virtualització i Cloud amb major implantació a l'actualitat.
  • Agilitzar els processos de desenvolupament de software mitjançant les tecnologies de Virtualització.
  • Migrar aplicacions i serveis al núvol, tot considerant els criteris d'escalabilitat.
  • Reflexionar sobre aquest nou paradigma de computació, a nivell de negoci i cadena de valor.
  • Debatre conjuntament sobre les tendències del sector.

A qui va dirigit

Aquest programa és interessant no només per CIOs i persones vinculades a la gestió informàtica (molts enginyers), i a empreses mitjanes i grans, sinó també per empresaris i directius del sector informàtic de tota la cadena de valor: integradors de sistemes, desenvolupadors de software, implantadors de solucions de tercers, VARs, majoristes i distribuïdors, fabricants de hardware i software, service providers, cloud providers, etc.

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 35

Crèdits:
15 ECTS
(102 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:14/02/2017 Data de fi:15/06/2017
Horari:
Dimarts  18:30 a 21:30Dijous  18:30 a 21:30
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
08005 Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
3.400 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs