UP

Enginyeria de Seguretat contra Incendis

Curs de formació contínua Presencial.

Presentació

4a EDICIÓ
UPC School

Aquest curs de formació contínua es pot cursar independentment o en el marc del màster Incendis i Protecció Civil. Safety Engineering o en el marc del postgrau Incendis. Fire Engineering.

En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

El sector de la protecció en cas d'incendi 'fire engineering' està en contínua evolució, avançant contínuament en el desenvolupament de les normes que l'afecten i dels seus criteris d'interpretació, tant a nivell internacional com a nivell estatal o local, traslladant cada cop més la responsabilitat de la gestió dels riscos cap als tècnics competents en l'àmbit de la 'safety engineering' la qual cosa obliga a un continu reciclatge de les competències tècniques.

Això unit a un increment notable de la complexitat de la gestió de la seguretat i la prevenció dels establiments, activitats, edificis i infraestructures, obliga cada cop més a adoptar solucions prestacionals que requereixen de tècnics molt experts en la matèria.

Aquest curs complementa la formació de nivell bàsic en prevenció i seguretat en cas d'incendi i obre la porta als seus participants a fer front a aquests reptes.

Organitzat en col·laboració amb:
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
ISPC

Objectius

  • Ser competents en el disseny de les mesures de protecció contra incendis actives i passives des d'un enfocament prescriptiu o prestacional.
  • Conèixer les eines de simulació numèriques en els camps de la combustió i la dinàmica del foc; el comportament estructural davant l'incendi i els sistemes de control de temperatura i evacuació de fums.
  • Conèixer les bases i etapes del disseny basat en prestacions (Performance Based Design, PBD) i la modelització avançada i aplicar-ho a casos pràctics.
  • Dotar d'una visió global de la reglamentació de prevenció i seguretat en matèria d'incendis i les guies tècniques de reconegut prestigi, tant a nivell local com a nivell internacional.

A qui va dirigit

  • Titulats universitaris de primer o segon cicle, de caràcter científic o tècnic, que estiguin en possessió de la certificació tècnica de prevenció i seguretat en cas d'incendi de nivell bàsic, o hagin realitzat la formació en aquesta capacitació.
  • Enginyers, titulats científico-tècnics i arquitectes gestors de projectes, professionals d'empreses que vulguin especialitzar-se en la prevenció d'alt risc, tècnics d'enginyeries i consultories.
  • Inspectors tècnics de companyies d'assegurances, mediadors, perits de sinistres, assegurances i serveis d'inspecció i control d'entitats públiques i privades.
  • Tècnics que desenvolupin la seva professió, o bé pretenguin fer-ho, en entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció d'incendis, en ajuntaments, consells comarcals o d'altres administracions públiques responsables o participants de la tramitació de llicències d'obres i/o d'activitats.

Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 65

INFORMACIÓ EDICIÓ 2016-17

Propera edició:
Desembre de 2017

Crèdits:
14 ECTS
(103 hores lectives)

Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
08005 Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
2.100 €

Idioma d'impartició:
Català

Imprimeix tot el curs