UP

Auditor Leader per a Certificació Energètica ISO 50001:2011 i Auditoria Energètica segons norma UNE EN 16247-1

Curs de formació contínua Online.

Presentació

UPC School

El curs respon a la demanda en el mercat laboral, d'auditors energètics especialitzats en l'organització, implementació i certificació de Sistemes de Gestió de l'Energia basats en la norma ISO 50001: 2011 i en el compliment de la Directiva Europea d'Eficiència Energètica EED 2012/27 / UE, d'obligat compliment en els països de la Unió.

A l'Estat Espanyol el proppassat 12 de febrer de 2016, va ser aprovat el Reial Decret 56/2016 que transposa la directiva europea relativa a l'eficiència energètica en tres àmbits: Auditories energètiques, Acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i Promoció de l'eficiència en el subministrament de l'energia. Segons aquest Reial Decret, les grans empreses de més de 250 treballadors o de més de cinquanta milions d'euros de volum de negoci, s'hauran de sotmetre a una auditoria energètica cada quatre anys, que cobreixi almenys el 85% del consum total d'energia del conjunt de les seves instal·lacions. A més les empreses tindran un termini de nou mesos per realitzar les auditories, que hauran de ser realitzades per auditors energètics professionals degudament qualificats tal com s'estableix en el Reial Decret.

Per aquest motiu la UPC School juntament amb la certificadora alemanya TÜV-NORD, han desenvolupat un curs on-line no presencial d'auditor Leader per Certificació Energètica ISO 50001: 2011 i Auditoria Energètica segons norma UNE EN 16.247 (parts 1, 2 i 3), orientat a establir i auditar sistemes de gestió energètica en empreses de l'àmbit industrial, serveis o organitzacions empresarials en general. Aquest programa vol donar resposta a la mancança que hi haurà al mercat, de professionals especialitzats que donaran aquest servei a les empreses.

Aquest programa inclou la realització de l'examen que conduirà a l'obtenció del Certificat  LEAD Auditor d'ISO 50001, que el capacita i habilita per realitzar auditories de sistemes energètics de 1a Part (o auditories internes), de 2a Part (o auditories encarregades a entitats externes) i l'habilita per participar com a auditor en pràctiques en auditores de 3a part (Certificació ISO per entitats de certificació com TÜV NORD).

Objectius

  • Auditar Sistemes de Gestió Energètica (SGEn) en organitzacions empresarials i industrials, amb títol Lead Auditor de la certificadora alemanya TUV NORD amb competències reconegudes en tots els països del món.
  • Implementar sistemes de gestió de l'energia.
  • Planificar, desenvolupar i documentar processos d'auditoria energètica de processos industrials i empresarials en general.
  • Conèixer les pautes i eines per a l'organització, seguiment i verificació d'un SGEn.
  • Comprendre els avantatges competitius i financers que comporta per a una empresa la implementació d'un SGEn.
  • Conèixer l'estructura, organització i tècniques a emprar en una auditoria de sistemes energètics per eficiència energètica.

A qui va dirigit

  • El programa va adreçat a titulats universitaris amb formació en alguna de les següents disciplines: elèctrica, mecànica, electromecànica, energètica, mediambiental, electrònica, sistemes, automàtica, producció, manteniment, sense descartar altres àrees tècniques com química, física, i també administració, organització i gestió d'empreses.
  • Està orientat a persones amb responsabilitat a l'staff tècnic de l'empresa així com gerents, gestors energètics, tècnics i enginyers de producció, manteniment, compres, qualitat, sistemes i mediambientals, etc.
  • També a totes aquelles persones que desitgin millorar la seva carrera en l'àmbit de l'eficiència energètica o millorar les seves competències referents a la implantació d'un sistena de gestió de l'energia en una organització, empresa o indústria i la seva auditoria energètica.

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 35

Crèdits:
10 ECTS
(66 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:17/10/2016 Fi classes:10/12/2016Fi programa: 15/12/2016

Import de la matrícula:
1.800 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs