2 ajuts del 15% per cursar el postgrau en Projecte, Disseny i Càlcul d’Instal·lacions Elèctriques, Mecàniques i Especials

La UPC School ofereix 2 ajuts del 15% de l’import de la matrícula del postgrau en Projecte, Disseny i Càlcul d’Instal·lacions Elèctriques, Mecàniques i Especials, la pròxima edició del qual s’iniciarà el 5 d’octubre de 2021. També s’ofereix un ajut del 15% per matricular-se al curs de formació contínua en Disseny i Càlcul d’Instal·lacions Elèctriques i Especials, que es realitzarà al març de 2022.

Els destinataris d’aquests ajuts són els següents perfils:

  • Enginyers, enginyers tècnics o graduats en enginyeria.
  • Arquitectes, arquitectes tècnics o graduats en arquitectura.
  • Professionals que vulguin especialitzar-se en l’àmbit de les instal·lacions.

Les persones que compleixin amb el perfil d’admissió del programa i estiguin interessades a sol·licitar l’ajut, han d’estar admeses prèviament i enviar la següent documentació:

  • Carta de motivació, exposant les raons per cursar el programa i incorporant informació de les seves condicions socioeconòmiques.
  • Carta/es de recomanació acadèmica/ques i/o professional/s, si disposa.

La data límit per sol·licitar l’ajut és el 21 de setembre de 2021.

El postgrau en Projecte, Disseny i Càlcul d’Instal·lacions Mecàniques, Elèctriques i Especials es dirigeix ​​a enginyers i altres professionals tècnics que vulguin especialitzar-se en el disseny de les instal·lacions d’edificis industrials i de serveis, tant les tradicionals com les més innovadores. Per la seva banda, el curs de formació contínua en Disseny i Càlcul d’Instal·lacions Elèctriques i Especials se centra en les diferents instal·lacions industrials existents en les empreses, especialment en els camps de l’electricitat, l’enllumenat, els grups electrògens, les instal·lacions solars fotovoltaiques i les instal·lacions de gas.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.