Josep M. Sallán: “Un bon autoconeixement construeix líders motivadors i efectius”

Els professionals de l’enginyeria i l’arquitectura compten amb una alta especialització que els permet desenvolupar projectes tècnics amb gran efectivitat. Succeeix, però, que quan progressen professionalment cap a llocs amb noves responsabilitats s’hi afegeixen d’altres requeriments que sovint no tenen coberts. Són aquelles competències relacionades amb la direcció de persones, el treball en equip o les relacions interpersonals i la gestió de l’estrès. Per conèixer quins són aquests recursos que els perfils tècnics necessitaran per assolir posicions directives, entrevistem a Josep Maria Sallán, doctor en Enginyeria Industrial i director acadèmic del postgrau en Autoconeixement i Lideratge a l’Enginyeria i a l’Arquitectura, una formació que la UPC School posarà en marxa el proper mes de març.

JosepMSallan

  • Quines competències han d’interioritzar aquells perfils tècnics que vulguin aspirar a posicions directives?

Els que tenim una formació en enginyeria o arquitectura se’ns ha entrenat per analitzar situacions estructurades i resoldre problemes complexos. Però els problemes i les situacions que apareixen al món professional són no estructurades, i demanen solucions creatives i estratègiques. Crec que saber afrontar situacions no estructurades amb solucions creatives té un impacte molt positiu en el desenvolupament dels professionals tècnics.

Si ens fixem en quines competències es demanen des de les empreses als perfils tècnics veiem que a més de la capacitat analítica, la proactivitat, el pensament lògic i matemàtic, la capacitat de resoldre problemes, s’afegeixen d’altres com la consciència d’un mateix (autoconfiança), el lideratge, la capacitat de crear relacions efectives o la intel·ligència emocional. Podríem dir que les empreses demanen una combinació de competències hard de pensament tècnic i analític, així com competències soft, intrapersonals i interpersonals. Tot i que aquestes habilitats es demanen per tot tipus de perfils tècnics, la importància de les competències soft és més gran als perfils directius. A aquestes competències jo hi afegiria la capacitat d’afrontar situacions d’estrès. Tothom que hagi treballat a llocs amb responsabilitats directives sap que un nivell alt d’estrès pot afectar no només al rendiment laboral, sinó també a la vida personal. És per això que en aquest postgrau s’inclou un programa de mindfulness per aprendre a gestionar l’estrès i desenvolupar resiliència davant situacions difícils.

  • Quin és el procés a seguir per assolir-les amb èxit?

Quan disposem d’un bagatge de competències hard o analítiques, pot ser fàcil adquirir-ne de noves. Adquirir noves competències soft és més complex, doncs requereix canviar actituds i creences, en un procés de desenvolupament personal. En el postgrau apostem per desenvolupar primer les competències intrapersonals, per després desenvolupar les interpersonals. En altres paraules, abans de ser capaç de comprendre i influir sobre els altres, cal conèixer-se a un mateix. Això suposa conèixer la meva personalitat i reflexionar sobre els meus valors personals i professionals. També és important ser conscient de com disposo de la meva energia i del meu temps, i d’examinar com això m’afecta. Quan assolim aquest autoconeixement, estem en condicions de construir relacions més efectives i, per tant, de ser millors líders. El pas següent és saber dirigir i motivar persones, desenvolupant la nostra marca personal, fonamentat en el coneixement de la nostra personalitat i alineat amb els nostres valors. 

  • Al març posareu en marxa un nou programa en Autoconeixement i Lideratge a l’Enginyeria i a l’Arquitectura. Quin és el sentit d’aquest nou postgrau?

autoconoixement_lideratgeArriba un moment en la carrera dels professionals tècnics on no hi ha prou amb excel·lir amb habilitats hard. Els llocs de treball que els permeten a aquests perfils progressar professionalment tenen un component més intens de competències soft i d’atributs personals que faciliten la interacció entre persones (lideratge, treball en equip, intel·ligència emocional, comunicació assertiva, etc.). Afrontar aquests nous reptes, sense la formació adequada, els pot conduir a situacions d’estrès, frustració i de baix rendiment. Participar en un postgrau com aquest és una bona oportunitat per adquirir les habilitats soft que els permetin progressar i diferenciar-se en l’àmbit personal i professional.

  • Per a qui està pensada aquesta formació?

El públic objectiu del nostre programa són professionals dels àmbits de les enginyeries i de l’arquitectura, amb perspectives d’evolucionar professionalment de feines tècniques a feines directives, o de desenvolupar el seu propi projecte professional. També poden beneficiar-se d’aquest programa els perfils professionals tècnics, on les competències soft són cada cop més importants. 

  • Quin és el plantejament metodològic del curs? Com treballareu a l’aula?

El postgrau de Lideratge i Autoconeixement a l’Enginyeria i l’Arquitectura dóna resposta a les necessitats de desenvolupar competències en els àmbits del lideratge, la comunicació i la gestió de persones i equips. Creiem que aquestes competències s’han de desenvolupar des de l’aquí i l’ara, des del nostre cercle d’influència. Per això al principi del postgrau incorporem un mòdul d’avaluació de la personalitat, valors, actituds i competències dels participants. També incorporem un programa de mindfulness, per tal de desenvolupar l’atenció plena i reduir l’estrès. Ja hem vist que les empreses valoren les competències de comunicació i treball en equip, i per això pretenem que els participants desenvolupin habilitats de comunicació efectiva, que els permetin millorar el seu rendiment en equips de treball. Progressar professionalment suposa dirigir equips i persones, i això requereix desenvolupar competències que millorin el nostre estil de lideratge. Els estudis científics han demostrat que els estils de lideratge més efectius són els associats al lideratge transformacional, on el líder mostra interès pels seus col·laboradors i els impulsa a assolir metes més elevades.

L’adquisició d’habilitats soft com les que pretenem facilitar amb aquest postgrau requereix adoptar metodologies actives a l’aula en les que la implicació dels participants és fonamental. Ens introduirem a pràctiques com el mindfulness que ens permetran millorar la nostra atenció i adquirir recursos per autogestionar-nos. Farem tests de personalitat per comprendre com ens comportem quan treballem en equip, i descobrirem com podem millorar amb Lego Serious Play. Farem un retir on simularem com treballa un equip d’alt rendiment i desenvoluparem el pensament creatiu mitjançant el design thinking,i aprendrem tècniques per enfrontar-nos .

  • Quins professionals formeu part del quadre docent?

L’equip de professors del postgrau incorpora professors del departament d’Organització d’Empreses de la UPC, així com professionals amb expertesa acreditada en els àmbits de les habilitats directives, psicologia, coaching i mindfulness.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.