La UPC lidera quatre projectes europeus de l’àmbit de les TIC

19 de desembre de 2008

La primera convocatòria del VII Programa marc d‘R+D inclou quatre projectes de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que lidera la Universitat Politècnica de Catalunya i que es caracteritzen per desenvolupar una recerca capdavantera per a l’avenç científic a Europa.

El projecte ROCKET, coordinat pel professor Josep Vidal, del Grup de Recerca de Processament del Senyal i Comunicacions, es basa en la recerca de l’ús de bandes de freqüències i el desplegament de terminals repetidors en les futures xarxes de telecomunicacions mòbils WiMax i LTE. L’objectiu d’aquest projecte és desplegar terminals repetidors molt petits i econòmics i crear d’aquesta manera solucions sense fil capaces d’enviar bits a més de 100 Mbps.

El projecte Alive se centra en el camp de la intel·ligència artificial aplicada a l’enginyeria del software. Es fa recerca en els nous models, les metodologies i les eines informàtiques per dissenyar, implementar i mantenir dinàmicament els sistemes de serveis distribuïts. D’aquesta manera, Alive pretén contribuir a l’evolució de la indústria del software a Europa en el futur.

Coolnees és un altre dels projectes del VII Programa marc que lidera la UPC. El coordina Luis Alonso, membre del Grup de Recerca en Comunicacions Mòbils i professor del màster en Comunicacions Mòbils de la UPC School, conjuntament amb l’empresa grega de fabricació de dispositius mòbils Vidavo. L’equip treballa amb tècniques cross layer amb l’objectiu d’obtenir xarxes sense fil que puguin adaptar-se de manera automàtica als canvis que es produeixen en l’entorn del sensor.

Per acabar, el Grup de Comunicacions Òptiques duu a terme el projecte SARDANA, l’objectiu del qual és fixar les bases per a la construcció d’una nova infraestructura de banda ampla, una nova xarxa densa de fibra òptica universal que arribarà a totes les llars europees (fibre to the home network).

A més de la UPC, també participen en aquestes iniciatives universitats i empreses europees importants en l’àmbit de les TIC. ■

Pots consultar la notícia desenvolupada en els monogràfics publicats a la Sala de Premsa de la UPC.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.