La UPC School i el Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC (CIT UPC) col·laboren en el 22@ Summer Innovation Meetings 2014

L’Associació 22@Network BCN anuncia la convocatòria i organització dels 22@ SUMMER INNOVATION MEETINGS 2014 durant els dies 17, 18 i 19 de juliol a l’edifici MediaTIC/Barcelona Growth Center al districte 22@. Les jornades s’organitzen per mostrar els avenços del sistema d’innovació local, basats en la col·laboració entre els diferents agents que ho conformen: universitats, centres tecnològics, startups i emprenedors, pimes i grans empreses.
La UPC School, conjuntament amb el  CIT-UPC, el Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC creat per promoure la millora de la competitivitat empresarial per mitjà de la generació, desenvolupament i aplicació en empreses de coneixement tecnològic generat als Centres de R+D de la UPC, col·laboren de forma activa en el programa de jornades dels 22@ Summer Innovation Meetings 2014.

El programa ofereix quatre sessions (sota els títols genèrics de EXPERIENCING, ACTING, LEARNING i INNOVATING) en les quals es reuneixen sectors tan diversos com el retail, la formació o les finances, amb el factor comú de la innovació i la tecnologia.

Cada sessió comptarà amb la intervenció de proveïdors i demandants d’innovació i tecnologia, posant especial èmfasi en qüestions tan concretes com:

  • la resolució del problema o repte plantejat.
  • les tendències en recerca i innovació en cadascun dels camps i sectors de negoci.
  • els reptes de futur.
  • la naturalesa de la relació establerta entre els agents i la seva evolució.

Les sessions prenen la forma de diàlegs entre els diferents agents que intervenen en el cicle de la innovació, de manera que els continguts són una actualització de l’estat de la tecnologia i dels models de negoci, però també i principalment, una excusa per exemplificar i concretar les dinàmiques d’innovació locals, els principals problemes que sorgeixen i les vies de solució proposades per a cada cas.

Més informació:

22@ Summer Innovation Meetings 2014

Summer Innovation Meetings

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.