L’impacte ambiental que produeix la construcció d’edificis ja és predictible

29 d’abril de 2009

Amb l’objectiu de millorar la qualitat ambiental en el moment de la construcció d’una obra nova, investigadors del Grup de Recerca i Innovació de la Construcció (GRIC) de la Universitat Politècnica de Catalunya han creat una tècnica que permet predir fins a 37 impactes ambientals a partir de les dades d’un projecte arquitectònic.

Marta Gangolells, investigadora del GRIC i autora d’aquest estudi, assegura que “aquest mètode identifica de manera anticipada els impactes ambientals associats a l’execució d‘un determinat projecte constructiu. D’aquesta manera, en les fases d’estudi, planificació i preparació del projecte ja es pot programar la incorporació de procediments de millora ambiental o l’aplicació de mesures preventives”.

Aquest projecte classifica els impactes ambientals en nou categories: emissions atmosfèriques, abocaments a l’aigua, generació de residus, afecció del sòl, consum de recursos, impactes locals, impactes associats al transport, efectes sobre la biodiversitat i, finalment, emergències.

L’estudi, que ha estat finançat amb fons del Ministeri de Foment, es pot aplicar a la construcció d’habitatges unifamiliars i blocs de pisos. El mètode es porta a terme mitjançant un càlcul que té en compte la informació obtinguda prèviament dels projectes i calcula la incidència ambiental dins l’edifici i en el seu entorn. Actualment, ja s’ha confirmat la seva validesa després de posar-lo a prova en quatre projectes de construcció d’obra nova.

Aquest nou sistema es posarà a disposició de les empreses constructores que hi estiguin interessades, ja que, segons Gangolells, “no hi ha cap obligació d’aplicar aquest mètode, però, si un promotor l’assumeix, pot incrementar la seva marca en el mercat. És una acreditació més que concedeix la UPC i que es pot afegir a altres, com ara la ISO, que premien la qualitat de l’activitat”. ■

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.