Nous sistemes que milloren la conservació del patrimoni històric

18 de maig de 2009

Investigadors del Laboratori per a la Innovació Tecnològica d’Estructures i Materials (LITEM) de la UPC, a Terrassa, ideen noves tècniques que permeten millorar l’anàlisi i la rehabilitació d’edificis fets amb maons i que formen part del patrimoni històric.

Actualment existeixen mètodes que permeten analitzar el comportament de les estructures metàl·liques o de formigó. No passa el mateix amb les estructures antigues construïdes amb maó, en l’anàlisi de les quals mai no s’ha arribat a aprofundir.

Pel pal·liar aquesta mancança, el Laboratori per a la Innovació Tecnològica d’Estructures i Materials (LITEM)
ha desenvolupat una nova tecnologia que permet intervenir en les estructures antigues sense danyar el patrimoni històric i artístic.

Els investigadors del LITEM treballen en dos projectes que fan possible aquest avenç. El primer, el projecte MATE, desenvolupa una nova tecnologia que permet estudiar el comportament estructural de l’obra de fàbrica, recreant-la amb simulacions numèriques computacionals. Sobre el resultat obtingut, es decideixen les possibilitats reals de reforç amb sistemes que tolerin l’impacte i siguin perdurables en el temps.

El segon dels projectes, l’anomenat projecte ANGEL, consisteix a generar un nou sistema tecnològic que combina experiència, simulació i mesuraments in situ. La combinació de la simulació amb les dades de la instrumentació sobre l’estructura fa que aquesta anàlisi sigui més fiable i permet als tècnics fer propostes d’intervenció més segures.

Paral·lelament, doctors de la UPC han desenvolupat dues eines que permeten la simulació de xarxes tridimensionals en els edificis construïts amb maó. A hores d’ara, ja s’han fet les anàlisis de les estructures de les catedrals de Palma de Mallorca, Barcelona o Girona, entre altres. ■

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.