Sol·licitud d'inscripció a un acte

Sessió Informativa del màster en Enginyeria Estructural a l'Arquitectura

Dades personals

Nom :
Cognoms :
Tipus de document :
NIF / Passaport / NIE :
País de residència :
Codi postal :
Telèfon :
E-mail :
Selecciona els cursos en què estàs interessat / da :
 •   Màster en Enginyeria Estructural a l'Arquitectura
 •   Postgrau en Anàlisi d'Estructures
 •   Postgrau en Anàlisi Estructural i Acer
 •   Postgrau en Anàlisi Estructural i Formigó
 •   Postgrau en Estructures d'Acer, Formigó i Mecànica del Sòl
 •   Postgrau en Rehabilitació Estructural i Materials
 •   Curs de formació contínua en Anàlisi dels Materials Estructurals
 •   Curs de formació contínua en Anàlisi Estructural
 •   Curs de formació contínua en Anàlisi Estructural Avançat
 •   Curs de formació contínua en Estructures d'Acer
 •   Curs de formació contínua en Estructures de Formigó
 •   Curs de formació contínua en Mecànica del Sòl, Fonamentació i Contenció
 •   Curs de formació contínua en Rehabilitació i Reforç d'Estructures

En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades personals recollides per mitjà dels formularis d'aquest web seran tractades de forma confidencial. Quedaran incorporades als fitxers de la Fundació Politècnica de Catalunya i seran utilitzades amb la finalitat de gestionar la formació i d'enviar informació de la Fundació i de la Universitat Politècnica de Catalunya.

L'informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se per correu postal a la Fundació Politècnica de Catalunya, Promoció i Social Media, carrer de Badajoz, 73, 08005 Barcelona, o enviant un correu electrònic a l'adreça info.dades@fpc.upc.edu.

Tanmateix, cedeix, per un període de 10 anys, les imatges que la Fundació Politècnica de Catalunya pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi aquesta activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de la Fundació Politècnica de Catalunya, i pel mitjà que la FPC tingui per convenient.