Sol·licitud d'inscripció a un acte

Sessió Informativa del postgrau en Electricitat i Electrònica de l'Automòbil. ELTICA

Dades personals

Nom :
Cognoms :
Tipus de document :
NIF / Passaport / NIE :
País de residència :
Codi postal :
Telèfon :
E-mail :
Selecciona els cursos en què estàs interessat / da :
  •   Postgrau en Electricitat i Electrònica de l'Automòbil. ELTICA
  •   Curs de formació contínua en Arquitectures Electròniques. Sistemes de Comunicació, Mesura i Control en Automòbils
  •   Curs de formació contínua en Compatibilitat Electromagnètica en l'Automòbil
  •   Curs de formació contínua en Disseny i Validació d'Unitats Electròniques
  •   Curs de formació contínua en Electrònica d'Informació i Entreteniment (Infotainment)
  •   Curs de formació contínua en Gestió de Projectes i Desenvolupament de Competències
  •   Curs de formació contínua en Sensors i les Seves Interfícies en Automoció
  •   Curs de formació contínua en Sistema d'Il·luminació i Senyalització en l'Automòbil
  •   Curs de formació contínua en Sistema Elèctric de Distribució
  •   Curs de formació contínua en Sistemes d'Energia i Electromobilitat

 He llegit i accepto la política de protecció de dades

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.