Borsa de treball

Dades de l'empresa sol·licitant

Nom empresa:
Número identificació tributària:
Adreça:
Població:
Codi postal:
Telèfon:
E-mail:

Dades de la persona de contacte

Nom i cognoms de la persona de contacte:
Telèfon de la persona de contacte:
E-mail de la persona de contacte:

* Es necessari completar tots els camps del formulari.

En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades personals recollides per mitjà dels formularis d'aquest web seran tractades de forma confidencial. Quedaran incorporades als fitxers de la Fundació Politècnica de Catalunya i seran utilitzades amb la finalitat de gestionar la borsa de treball i enviar informació institucional i/o promocional de la Fundació i de la Universitat Politècnica de Catalunya.

L'informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se per correu postal a la Fundació Politècnica de Catalunya, Promoció i Social Media, carrer de Badajoz, 73, 08005 Barcelona, o enviant un correu electrònic a l'adreça info.dades@fpc.upc.edu.