Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Aceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster en Internet of Things (IoT)
Sessió informativa

03-06-2020

Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount
  10% de descompte si et matricules abans del 30 de Juny

Programa

Edició
4a Edició
Crèdits
60 ECTS (351 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
8.300 €
Observacions pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 13/10/2020
Fi classes: 30/09/2021
Fi programa : 28/10/2021
Horari
Dilluns: 18:30 a 21:30
Dimarts: 18:30 a 21:30
Dijous: 18:30 a 21:30
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Per què aquest programa?

La Internet of Things (IoT), o Internet de les Coses, constitueix una revolució tecnològica que transformarà la manera que tenim d’interactuar amb el món i que tindrà gran impacte en l’economia i l’ocupació. La IoT possibilitarà una eficiència més gran en la gestió dels recursos i donarà lloc a nous escenaris intel·ligents com smart cities, smart home, smart energy, smart health, industry 4.0 o connected vehicle, entre d'altres.

Prestigioses fonts com IDC calculen que el nombre de dispositius IoT connectats podrà arribar, o fins i tot superar, els 41.000 milions el 2025. Aquest fet generarà un mercat global que, segons Statista, podria arribar als 1,6 trilions de dòlars abans del 2025. L’adopció de les solucions de la IoT possibilitarà noves oportunitats de negoci, i permetrà a les companyies reduir costos operacionals, augmentar la productivitat i desenvolupar noves ofertes de productes. Es preveu un important augment del nombre de professionals en el sector durant els pròxims anys. Segons Forbes, l’increment de la demanda d’enginyers de producte relacionats amb la IoT ha estat del 214% des del 2014.

En opinió del World Economic Forum, l’ús de la IoT incidirà principalment en la seva incorporació als productes industrials ja existents i en la creació de serveis derivats. Permetrà un nou paradigma en què la venda del producte es podrà reemplaçar per un servei.

El domini de la IoT necessita coneixements transversals que inclouen des de l’obtenció de dades mitjançant sensors fins al big data, la ciberseguretat, els dispositius i sistemes involucrats o els protocols que permeten la comunicació entre aquests. És per això que al màster es combinen conceptes teòrics i pràctics (que inclouen una part hands on).

El màster en Internet of Things (IoT) capacita els professionals per al mercat actual de la IoT i la seva evolució futura, i els hi atorga les competències necessàries per dissenyar, implementar i dirigir projectes en l’àmbit de la IoT, i fins i tot crear una empresa que permeti dur a terme projectes d’aquesta tipologia.

L’equip docent combina un perfil acadèmic amb experiència pràctica en projectes, investigació i estandardització internacional en la IoT, amb docents amb perfil professional i emprenedor que exerceixen la seva activitat en empreses del sector.

Objectius
 • Conèixer les bases tecnològiques de la IoT.
 • Desenvolupar projectes integrals d'IoT en sectors com ara smart cities, smart home, industry 4.0, smart energy, smart health o connected vehicle, entre d'altres.
 • Millorar el valor dels productes i els processos mitjançant la incorporació de solucions IoT.
 • Conèixer el big data i l’analítica de dades, i com es poden utilitzar per treure profit de la ingent quantitat de dades que ens oferirà la IoT.
 • Identificar l’ecosistema de la Internet de les Coses i les oportunitats de negoci que ofereix.
 • Conèixer les solucions i els productes de la IoT, així com les seves tendències futures.
 • Poder portar a la pràctica un producte o servei basat en IoT, gràcies als coneixements tècnics i empresarials adquirits en el màster.
A qui va dirigit?
 • Professionals del sector de les telecomunicacions, la informàtica o l’electrònica que vulguin completar la seva formació en la temàtica de l'IoT.
 • Professionals que ja treballin en l’àmbit TIC i vulguin reorientar la seva activitat cap a l'IoT per cobrir així les noves professions que se’n deriven.
 • Consultors orientats a la realització i anàlisi de projectes d’innovació mitjançant l’ús de les TIC.
 • Programadors de software que es vulguin beneficiar de les noves oportunitats que ofereix l'IoT.
 • Administradors de xarxes i de servidors que hagin d’incorporar i administrar la ingent quantitat de dispositius que requerirà l'IoT.
 • Titulats en els àmbits de telecomunicacions, informàtica i electrònica que vulguin adquirir noves competències en l’àmbit de l'IoT.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
2 ECTS 12h
Internet i la IoT
Visió completa dels mecanismes fonamentals per a la comunicació entre dispositius (IPv6) i la seva configuració a Internet (uPnP, mDNA, Zeroconf).

Aquests mecanismes constitueixen la base (juntament amb procediments d'adaptació que es veuran en matèries posteriors) per a la connexió i la comunicació dels dispositius de la IoT.
3 ECTS 21h
Seguretat en IoT
La seguretat com a aspecte clau a Internet, i crític en l'àmbit de la IoT.

 • Principals amenaces a la seguretat i com abordar-les mitjançant l'ús d'elements com l'encriptació, els certificats, HTTPS, DTLS o l'anonimat.
 • Blockchain i la seva aplicació en l'àmbit de la IoT.
4 ECTS 24h
Interfícies de Comunicacions
Hi ha múltiples tecnologies que possibiliten les comunicacions per a dispositius d'IoT, amb diferents característiques, segons els casos d'ús per als quals van ser dissenyades.

 • Ventall de les principals interfícies de comunicacions utilitzades pels dispositius de la IoT.
  • Interfícies sense fil de curt abast com l'RFID/NFC, IEEE 802.15.4 i Bluetooth Low Energy.
  • Interfícies de llarg abast com LoRa, Sigfox, IEEE 802.11ah i NB-IoT.
  • Solucions cablejades, com BACnet, Modbus, KNX, Dali o, fins i tot, les que utilitzen PLC.
2 ECTS 18h
Arquitectures de Protocols per a IoT
Principals arquitectures de protocols de comunicacions utilitzades pels dispositius de la IoT.

 • Solucions i protocols basats en el protocol IP i les arquitectures més rellevants que no utilitzen aquest protocol de forma nativa.
 • Protocols natius d'Internet: de convergència; 6LoWPAN; d'encaminament, com RPL; o d'aplicació, com CoAP.
 • Altres protocols: MQTT, ZigBee, Z-wave, Thread o ANT.
2 ECTS 12h
Sistemes d'Acumulació i Recol·lecció d'Energia
L'absència de connexió a xarxa elèctrica com un dels principals reptes per a la majoria de dispositius IoT.

 • Solucions essencials per a l'alimentació d'aquests dispositius.
 • Sistemes d'acumulació d'energia (bateries i supercondensadors).
 • Sistemes de recol·lecció d'energia a partir de la llum, el moviment o els senyals de radiofreqüència. Electrònica utilitzada per a aquesta recol·lecció d'energia, així com els sistemes d'alimentació i de gestió d'energia.
3 ECTS 18h
Sensors i Actuadors: Hardware
Els dispositius de la IoT presenten limitacions significatives pel que fa al hardware, en comparació amb la resta dels equips habitualment connectats a Internet. Els dispositius de la IoT disposen, a més, de sensors i actuadors.

 • Característiques principals del hardware dels dispositius de la IoT. Tipus de transductors i actuadors disponibles, tècniques requerides per condicionar els senyals obtinguts pels transductors, components i característiques dels microcontroladors, transceptors ràdio i principals plataformes integrades.
 • Pràctiques amb els mòduls BLE i ZigBee de Texas Instruments i amb el mòdul WiFi ESP32.
2 ECTS 18h
Sensors i Actuadors: Software
Les limitacions hardware dels dispositius de la IoT requereixen l'ús d'un software eficient.

 • Principals opcions del software específic per als dispositius de la IoT, tant pel que fa a llenguatges i entorns de programació com als sistemes operatius, com ara Contiki, TinyOS o OPpenWSN.
4 ECTS 24h
Arquitectures per a la Gestió de les Dades
Arquitectures i els seus diferents components per a la gestió de les dades amb què es treballa a la IoT. Per exemple, dades obtingudes per sensors o els comandaments que s'han de transmetre a actuadors.

 • Desplegament d'elements que permetin la connectivitat i interoperabilitat amb els dispositius de la IoT (com ara proxies o gateways).
 • Plataformes per a la gestió de les dades, que inclouen solucions cloud i fog computing
 • Smartphones i wearables com a elements sensors.
 • Llenguatges (JSON, XML) i semàntiques per codificar la informació.
 • Plataformes de gestió de dades. A tall d'exemple: IBM, FIWARE, Sofia2 o plataformes específiques de ciutat com ara Sentilo o CityOS.
5 ECTS 33h
Gestió i Anàlisi de les Dades
La ingent quantitat de dispositius connectats a la IoT proporcionarà volums massius de dades (big data) que s'han d'emmagatzemar, processar i analitzar per extreure'n la informació d'interès per a cada servei.

 • Principals tècniques per a l'emmagatzematge i anàlisi de dades proporcionades pels dispositius de la IoT.
 • Bases de dades, tècniques d'anàlisi big data i sistemes d'aprenentatge i d'intel·ligència artificial.
3 ECTS 24h
Explotació de les Dades
Les dades proporcionades pels dispositius de la IoT es poden explotar mitjançant el seu ús per a diferents serveis i apps. Aquests serveis es poden beneficiar de l'ús de tècniques de visualització i/o geolocalització de dades. D'altra banda, l'explotació de les dades requereix tenir en compte les oportunitats de l'open data, així com les consideracions legals corresponents relatives a la propietat de les dades i l'anonimat que aquestes han d'oferir. Aquesta matèria presenta les principals tècniques i recomanacions en aquest àmbit.
14 ECTS 90h
Casos d'Ús
La IoT dota d'intel·ligència diferents àmbits de la nostra vida quotidiana, de manera que permet una eficiència més gran en les diferents activitats i operacions, així com més qualitat de vida per a les persones.

 • Característiques, serveis, problemàtiques i solucions en els casos d'ús més rellevants de la IoT: smart cities, home automation, smart energy, connected vehicle, industry 4.0 i smart health. Requisits i solucions existents per a cadascun d'aquests àmbits.
6 ECTS 42h
Creació de Negoci
El sector de la IoT ofereix un ampli ventall d'oportunitats de creació de negoci.

 • Estudi dels diferents models de negoci en el sector, la cadena de valor associada a la IoT, el procés de creació d'una empresa i tècniques per obtenir finançament.
 • Casos d'èxit d'empreses del sector, presentats pels seus propis protagonistes, que explicaran les seves solucions, els aspectes crítics a l'hora de crear una empresa i la seva gestió.
10 ECTS 15h
Projecte Final de Màster
Projecte final de màster aplicat a l'àmbit de la IoT en el qual l'estudiant podrà integrar els coneixements i les capacitats que haurà adquirit durant el programa.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest màster tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Gomez Montenegro, Carles
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la UPC, on ha estat professor durant dues dècades. Ha estat també investigador visitant a la University of Cambridge. Ha participat en al voltant de vint projectes de recerca i transferència de tecnologia, i és coautor de 100+ treballs tècnics internacionals, principalment en l'àmbit de la Internet of Things (IOT). És membre actiu de IETF des de fa una dècada, on ha impulsat diversos estàndards internacionals de protocols de comunicacions per a la IOT, i és actualment chair del grup de treball 6Lo.
 • Paradells Aspas, Josep
  Veure perfil a futur.upc
  Catedràtic a la UPC i director de la Fundació i2CAT. Treballa en la temàtica d'IoT des de fa més de 25 anys. Ha dirigit més de 10 tesis doctorals en aquest àmbit, té més de 200 publicacions i ha participat en nombrosos projectes de recerca i desenvolupament per empreses nacionals i internacionals com Simon, Seat, Alstom, Telefónica, Orange, Vodafone, Dinube o Continental. Ha participat en la creació de tres spinoffs.
Professorat
 • Abelló Gamazo, Alberto
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Informàtica per la UPC. Professor del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació de la UPC. Docència tant a nivell de grau com de màster oficial (MIRI - Data Science). Coordinador en la UPC del Doctorat Erasmus Mundus in Information Technologies for Business Intelligence - Doctoral College (IT4BI-DC). Ha col.laborat com a consultor amb SAP, HP, Zurich Seguros, OMS entre d'altres.
 • Alguacil Sanz, Mario

  Llicenciat en Informàtica per la UPC i màster en Direcció Pública per ESADE (EMPA). Director de l'Àrea de Govern Obert i Serveis Generals a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i director de l'Oficina Sant Feliu 2.0 (20). Ha estat membre de diferents comissions d'entitats supramunicipals relacionades amb la societat de la informació. Actualment és membre de la Comissió d'Innovació i Noves Tecnologies de la FEMP.
 • Argerich Herreras, Jaume

  Llicenciat en Economia. MBA per l'IESE. Doctor en empresa: "Screening Criteria for Business Angels Investments". Director de desenvolupament corporatiu, reportant al director general financer i conseller a Ficosa International. Anteriorment va estar a empreses com Caixabank i IBM.
  Professor associat d'iniciativa emprenedora a la Universitat de Barcelona, amb experiència docent a cursos de finances per a emprenedors, ecosistemes emprenedors i negociació.
 • Ballesteros González, Miriam
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciada en Periodisme per la UPF. Diplomada en Ensenyament en llengua estrangera per la UB amb estada a King's College London. Titulada en Marketing Digital per la UNED i certificada amb l'Executive Program de Comunicació i Persuasió per l'IESE Business School. Actualment és directora de marketing a Strands. Escriu articles i participa com a ponent en conferències sobre l'economia del comportament, la inclusió financera i el rol de les dones en el món bancari. Acumula una experiència de 10 anys en empreses del sector tecnològic, educatiu i sanitari.
 • Bartoli, Andrea

  Llicenciat en enginyeria de Telecomunicació per la Universitá Politecnico di Milano l'any 2008 i doctorat (Cum Laude) per la UPC l'any 2012. Va treballar com a investigador i project manager al grup de seguretat de la informació de la UPC fins l'any 2014, on va ser autor i coordinador de diverses propostes H2020. En els últims anys es va unir a Worldsensing i ara és cap del departament d'innovació de l'empresa.
 • Batet Vilar, Alfred

  Enginyer Telemàtic per la UPC, enginyer de Telecomunicació per la Universitat Ramon Llull i executive màster especialitat de Màrqueting i Vendes per ESADE. Té més de 18 anys d'experiència en nous productes i serveis punters en els sectors IT, telco i industrial. Expert en tendències tecnològiques i el seu impacte en els negocis. Actualment és el responsable global de solucions digitals del Grup Simon.
 • Betzler Plans, August

  Doctor en Telemàtica per la UPC. És responsable de projectes d'investigació europeus a la Unitat de Mobile Wireless Internet de la Fundació i2CAT. Ha contribuït a la millora de protocols de comunicació per a la IoT (ZigBee, IEEE 802.15.4, CoAP) i en particular, com a part del seu treball actiu a l'IETF, ha contribuït a l'estandardització del CoCoA, una millora del protocol CoAP per a la IoT.
 • Bragós Bardia, Ramon
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la UPC. Professor del Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC i responsable d'innovació docent i de les assignatures de projectes. El seu camp d'investigació és l'enginyeria biomèdica. Ha participat i dirigit diversos projectes d'investigació i de transferència de tecnologia a la indústria i ha generat diverses publicacions i patents.
 • Brieva, Erik

  Enginyer Informàtic, màster en Computer Graphics. Va ser director de marketing a Red Hat i actualment és CEO d'Strands. Emprenedor múltiple i executiu d'empreses innovadores, va ser el fundador de Polymita (adquirida per Red Hat), Enzyme (adquirida per Grupo Nexe), Intelligent Software Components S.A. (adquirida per un fons de Private Equity), Altea Consulting, iSOFACT i Wannay. Conferenciant convidat a l'IESE, ESADE i la UPM.
 • Cabestany Moncusi, Joan
  Veure perfil a futur.upc
  Catedràtic del Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC. És cofundador del Centre Específic de Recerca sobre la Tecnologia Aplicada a la Dependència i la Vida Autònoma (CETpD) de la UPC. Ha estat responsable d'un bon nombre de projectes entre els quals es poden destacar HELP, REMPARK i FATE sobre l'ús i aplicació de tecnologia i de la Intel.ligència Artificial per a la millor gestió de la malaltia de Parkinson i la detecció de les caigudes en persones grans. A més, és soci fundador de l'empresa Sense4Care S.L..
 • Calveras Auge, Anna
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora enginyera de Telecomunicació per la UPC. Professora titular d'universitat a la UPC. Té experiència docent i investigadora en el disseny, avaluació i optimització de protocols de comunicacions en xarxes multisalt sense fils i xarxes de sensors, entre altres, aplicades a les comunicacions mòbils, a la IoT i a les smart cities. Ha participat en diferents projectes d'investigació i de transferència de tecnologia nacionals i internacionals.
 • Canovas Mas, Ruben
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Informàtic i màster d'Aptitud Pedagògica per la Universitat d'Alacant. Actualment gerent responsable de IoT i Smart Cities per al sector públic i health per la consultora Everis, part del grup NTT Data. Amb més de 15 anys d'experiència al sector TIC. A més col·labora amb diferents iniciatives lligades a la IoT: membre de la IOT Catalan Alliance i de la plataforma enerTIC; professor col·laborador al Màster de Consultoria i Estratègia de la Toulouse Business School, així com al Màster d'Smart Cities de LaSalle i en la formació del KIC Innoenergy.
 • Casademont Serra, Jordi
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la UPC. Professor del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. Actualment és subdirector de l'ETSETB, director del màster en Enginyeria de Telecomunicació i cap d'estudis de màsters d'aquesta escola. Va ser coordinador del grau en Enginyeria Telemàtica de l'ETSETB. Ha participat en nombrosos projectes científics de l'àrea de protocols de comunicacions i xarxes sense fil.
 • Casamada Ros, Jordi
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Telecomunicació per la UPC. Va fundar Accent Systems l'any 2007 i des de llavors és líder d'una empresa que espera ser referent mundial en tecnologies de proximitat i IoT.
 • Castellví Català, Sílvia

  Enginyera Industrial per la UPC. Actualment és gerent de negoci en Indústria 4.0 a i2CAT. És responsable de l'Anella Industrial (http://anellaindustrial.cat) i gestora de producte de la Plataforma Industrial 4.0 (http://www.plataformai40.com), té prop de 20 anys d'experiència a la indústria en gestió de cadenes de subministrament i en els últims 8 anys en projectes d'investigació i d'indústria 4.0. Ha participat en diferents projectes d'Innovació i desenvolupament (R+D) europeus al voltant de cadenes de subministrament (SCM), fabricació, traçabilitat i Big Data aplicat a indústria.
 • Catalán Cid, María Luisa

  Doctora enginyera de Telecomunicació per la UPC i responsable de projectes d'investigació en l'àmbit de la IoT a la Fundació i2CAT. Des del 2003 treballa en projectes de recerca i desenvolupament enfocats a l'estudi i l'optimització de les comunicacions en xarxes cel·lulars, xarxes multisalt i xarxes de sensor, en particular: IEEE 802.15.4, Sigfox i LoRa, i al desenvolupament tant hardware com software de diferents proves pilot o prototips IoT.
 • Catalán Cid, Miguel
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer superior en Telecomunicacions i doctor en Enginyeria Telemàtica per la UPC. Des del 2007 ha realitzat diversos projectes de recerca aplicada en l'àmbit de les xarxes sense fil. Té una àmplia experiència en l'anàlisi i desenvolupament de protocols de comunicació, en eines de simulació i en la programació de sistemes embeguts i microcontroladors. Actualment treballa al grup Mobile Wireless Internet de la Fundació i2CAT en projectes europeus de 5G.
 • Eroles Navarro, Antonio
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Informàtic per la UPC i MBA per IESE. Acumula més de 13 anys d'experiència professional en consultoria i a la indústria de les telecomunicacions, en empreses multinacionals com Deloitte, Everis i els darrers anys a Cellnex Telecom, treballant a l'àrea de Desenvolupament de Negoci de la Business Line IoT & Smart Services, en àmbits com la logística o la seguretat.
 • Fàbregas Bachs, Marc

  Enginyer superior de Telecomunicació i Electrònica. Fundador, director i estratega a Zolertia. Té més de 7 anys d'especialització en disseny i desenvolupament de dispositius electrònics i fa 12 anys es va estrenar com a emprenedor amb la creació de la seva pròpia empresa tecnològica. Les seves habilitats tècniques inclouen el disseny d'ultrabaix consum, les comunicacions sense fils i els sistemes basats en microcontroladors en diferents aplicacions de la tecnologia IoT.
 • Fontanals Vidal, Ignasi
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Autònoma de Barcelona. MBA per la UAB/UB/UPC, i diplomat en Negocis Internacionals pel programa multiregional International Business Program a la Grenoble Business School. És cofundador d'OptiCits, startup que desenvolupa eines online d'anàlisi i gestió de la resiliència urbana. És membre de la City Protocol Society i col·laborador de la iniciativa City Resilience Profiling Program de la UN-Habitat.
 • García Fernández, Víctor Nicolás
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer en Telemàtica (EETAC, UPC), Màster en Enginyeria de Telecomunicacions (EETAC, UPC) i Màster en Mobile Business (UPC) amb 15 anys d'experiència en IS / IT & Digital. Apassionat de la gestió de productes IT i la creació de nous models de negoci mitjançant la innovació tecnològica, actualment va contribuir a desenvolupar la presència digital de Nestlé com Global Tech Lead for Consumer Iot. Al llarg de la seva carrera, ha ocupat diversos càrrecs com CTO Innovation PM i IT Consultant per a empreses i startups en Operacions de Telecomunicacions, Dispositius Connectats i Serveis Cloud.
 • García Villegas, Eduard
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Telecomunicació i doctor per la UPC. Actualment és professor agregat a la mateixa Universitat, membre del grup de recerca de xarxes sense fil (WNG) de la UPC i col·laborador a la Fundació i2CAT. La seva recerca es centra en temes com l'optimització de recursos ràdio en WLAN i WPANs, comerç electrònic i en tecnologies facilitadores de la IoT, etc. Actualment participa en projectes europeus de recerca enfocats al desenvolupament de tecnologies 5G.
 • Gil Sanza, Juan Antonio

  Enginyer tècnic industrial per la UPC. Executive Development Program a ESADE, Master in Marketing a EADA, Master in Management of Technological Innovation a la UB. Actualment és Head Officer Catalonia & Business Manager Automotive Iberia. Té 20 anys d'experiència en empreses multinacionals i familiars: Grup Àlaba Enginyers, Schneider Electric, GKN Automotive, Brammer, Grup Belloc. Sectors End User Industry, Automotive, F & B, PaperMills, Packaging, Automotive... Rols desenvolupats: Operations, Sales Director, Key Account, Steering Committee.
 • Gomez Montenegro, Carles
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la UPC, on ha estat professor durant dues dècades. Ha estat també investigador visitant a la University of Cambridge. Ha participat en al voltant de vint projectes de recerca i transferència de tecnologia, i és coautor de 100+ treballs tècnics internacionals, principalment en l'àmbit de la Internet of Things (IOT). És membre actiu de IETF des de fa una dècada, on ha impulsat diversos estàndards internacionals de protocols de comunicacions per a la IOT, i és actualment chair del grup de treball 6Lo.
 • González Alonso, Pedro Javier

  Enginyer en Informàtica per la UPC. Màster en Innovació i Recerca en Informàtica per la UPC amb especialització en business intelligence i knowledge discoverer i master in Business Administration a ESADE. Actualment treballa com a arquitecte de Big Data i analytics a una startup vinculada al sector salut.
 • Gordo Domínguez, Yolanda

  Enginyera en Informàtica per la Universidad de Extremadura. Ha passat la major part de la seva trajectòria professional al sector TIC al servei de l'Administració pública, i els últims anys en l'àmbit de les smart cities. Actualment és cap de projectes a l'IMI de l'Ajuntament de Barcelona. Ha format part activa de l'equip de conceptualització de l'arquitectura TIC d'smart cities de Barcelona i lidera la iniciativa en desenvolupament de construcció de CityOS de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Hernández Serrano, Juan
  Veure perfil a futur.upc
  Professor del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. La seva tasca de recerca es centra en seguretat, privacitat i anonimat en xarxes, amb especial èmfasi en la IoT. És coautor de desenes d'articles de l'àmbit, així com un dels investigadors principals del projecte CE H2020 BIG IoT per homogeneïtzació d'accés a big data en relació amb trànsit, aparcament, pol·lució, etc. També va participar en la definició de requisits i solucions de seguretat de l'aliança WAVE2M.
 • Lerin Santisima Trinidad, Adolfo

  Llicenciat en enginyeria de Telecomunicació per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona i màster en Robòtica i Control Automàtic per la Universidad Complutense de Madrid. Ha desenvolupat la seva activitat en departaments de recerca públics i privats participant en projectes nacionals i internacionals. En els últims anys la seva activitat investigadora s'ha centrat en solucions de connectivitat i intel·ligència per a vehicles i xarxes 5G.
 • López Aguilera, Elena
  Veure perfil a futur.upc
  Enginyera de Telecomunicació i doctora per la UPC. Professora a l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) i membre del grup de recerca de xarxes sense fils (WNG) de la UPC. Amb més de 15 anys d'experiència, ha publicat nombrosos articles en revistes i congressos internacionals, i ha participat en projectes d'investigació nacionals i finançats per la Comissió Europea.
 • Madrenas Boadas, Jordi
  Veure perfil a futur.upc
  Professor del Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC. Té experiència docent, d'investigació i de col·laboració amb empreses sobre disseny digital, analògic, mixt i de disseny amb microcontroladors de més de 25 anys. Actualment coordina un projecte nacional d'investigació sobre sensors integrats CMOS de molt baix consum per a la IoT.
 • Mallén Villalba, Patricia

  Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. Màster en Dret de la Societat de la Informació i Auditoria en Entorns Tecnològics (ICAB). Màster en Dret del Medi Ambient (ICAB). Postgrau en Administració Electrònica (UOC). Màster en Contractació Pública Local (UAM). Actualment treballa com a advocada i cap del servei de contractació electrònica al Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC).
 • Marco Párraga, Daniel

  Enginyer Electrònic per la UPC i Master in Business Administration per ESADE. Actualment és director de l'estratègia SmartCatalonia de la Generalitat de Catalunya, on ha desenvolupat altres funcions en els darrers 11 anys com a responsable dels programes de Promoció Industrial TIC de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital. Anteriorment va desenvolupar la seva carrera professional en el sector privat desenvolupant diverses responsabilitats en l'àmbit de la consultoria estratègica del sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i en projectes de recerca i desenvolupament.
 • Mas Bosch, Oriol
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Telecomunicació per la UPC i la TU Darmstadt. Dirigeix un dels equips d¿ADAS (Advanced Driving Assistance Systems) a SEAT des de 2015, concretament el dedicat a tecnologies de visió (càmeres d¿aparcament i multifunció), ultrasò i radars posteriors. També responsable actualment de l¿electrònica d¿Airbag a SEAT. Com a projectista ha portat a la sèrie centraletes de l¿electrònica de Comfort del SEAT Ibiza (2008) i l¿Audi Q3 (2011) i els sistemes d¿aparcament de l¿Audi TT3 (2014).
 • Mohammadian Santander, Darío

  Enginyer de Telecomunicació i Electrònica per la Universitat d'Edimburg, Màster pel ETH Zuric, i Agent Europeu de Patents de professió, exercint en el camp general de l'electricitat, la mecànica i la electromecànica, amb especialització en telecomunicacions mòbils i fixes, processament de senyals, micro/nano-electrònica i programari. Ha treballat durant més de 20 anys en/amb petites i grans empreses de tecnologia punta on ha guanyat experiència valuosa en tecnologia, la gestió i la transferència de la tecnologia a Alemanya, Bèlgica, Escòcia, Espanya, Singapur i Suïssa.
 • Moll Echeto, Francesc
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Física per la Universitat de les Illes Balears (UIB) el 1991 i doctor en Electrònica per la UPC el 1995. Professor al Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC des del 1993, forma part del grup de recerca HIPICS (High Performance Integrated Circuits and Systems). Senior Member de l'IEEE. Els seus interessos de recerca es troben en l'àmbit del disseny de circuits integrats amb èmfasi en la nanoelectrònica de baixa potència i els sistemes de recol·lecció d'energia. Ha publicat més de 100 articles en conferències i revistes internacionals.
 • Muñoz Tapia, Jose Luis
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la UPC i professor titular del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. La seva tasca de recerca està centrada en l'àmbit de la seguretat en xarxes, criptografia i desenvolupament d'aplicacions segures. En aquest àmbit, és coautor de desenes d'articles en revistes i congressos.
 • Olivé Bernabé, Alberto

  Enginyer tècnic en Electrònica Industrial per l'EUETIT. Curs d'Arquitecte de Sistema per CESAM (París). Des de la finalització de la curs ha treballat al sector de l'automatització i en control Industrial a Mitsubishi Electric i des de fa 14 anys a Schneider Electric a molts àmbits, des de projectes OEM (fabricant màquines), projectes d'usuaris finals i enginyeries (dessaladores i depuradores a nivell mundial com Adelaida, Atotonilco, Torrevella, plantes termosolars, etc.). En aquests dos últims anys molt focalitzat en projectes industrials orientats a IoT de Schneider.
 • Paradell Duro, Rosa Maria
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyera en Telecomunicacions, diplomada en Ciències Empresarials i màster en Enginyeria Energètica. Després de treballar gairebé 10 anys en una operadora de telecomunicacions, va començar a treballar en l'aplicació de les TIC als serveis urbans i l'eficiència energètica, és a dir, en l'àmbit Smart Cities. Ha estat treballant en l'impuls d'aquest sector com a directora de l'Smart Cities Expo World Congress 2013, organitzat per Fira de Barcelona. Des del 2015 forma part de l'equip de la Fundació i2CAT, on actualment és la directora d'Innovació i Desenvolupament de Negoci per al sector públic.
 • Paradells Aspas, Josep
  Veure perfil a futur.upc
  Catedràtic a la UPC i director de la Fundació i2CAT. Treballa en la temàtica d'IoT des de fa més de 25 anys. Ha dirigit més de 10 tesis doctorals en aquest àmbit, té més de 200 publicacions i ha participat en nombrosos projectes de recerca i desenvolupament per empreses nacionals i internacionals com Simon, Seat, Alstom, Telefónica, Orange, Vodafone, Dinube o Continental. Ha participat en la creació de tres spinoffs.
 • Pinazo Donoso, Jorge

  Enginyer de Telecomunicacions per la UPC (2004). Responsable electrònic del departament d'I+D dins la divisió d'automoció d'Altran Innovation SL. Àmplia experiència en empreses del sector automoció principalment a nivell de desenvolupament de SW i validació. Actualment treballant en el desenvolupament d'una plataforma electrònica (vehicle) per poder tenir el control total i investigar noves tecnologies de connexió remota.
 • Pous Marín, Marc
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer superior Informàtic per la UPC. CEO a thethings.iO. Creador IoT Barcelona i IoT Stars MWC.
 • Puga Moure, Carlos

  Enginyer superior en Informàtica per la UPC. Director de tecnologia i soci fundador d'Opentrends. Director del projecte Sentilo (plataforma IoT de l'Ajuntament de Barcelona, desenvolupada per Opentrends i publicada com a programari lliure). Dins la comunitat Sentilo és membre dels comitès executiu i tècnic.
 • Romero Moral, Óscar
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Informàtica per la UPC. Professor del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació de la UPC. Docència tant en l'àmbit de grau com de màster oficial. Coordinador a la UPC dels Màsters Erasmus Mundus in Big Data Managament and Analytics (BDMA) i de l'especialitat en Data Science del Master in Information Research (MIRI-DS). Recerca en l'àmbit de la gestió de dades i de la informació, àmbit en el qual ha publicat més 50 publicacions en conferències i revistes internacionals. Ha col·laborat com a consultor amb SAP, HP, Zurich Seguros i l'OMS, entre d'altres.
 • Rovira Simón, Jordi
  Veure perfil a Linkedin
  Ha treballat com a responsable de R&D a Telefónica Espanya eHealth durant els últims anys articulant múltiples projectes europeus en els quals ha investigat el paper que tenen les TIC en el canvi del model assistencial. Actualment està col·laborant amb el Forum ITESSS desplegant un pilot per a la gestió remota de persones que viuen en l'àmbit rural. Recentment, ha començat una nova aventura professional a MySphera, una empresa que té un producte trencador dins l'àmbit de les tecnologies IoT i Inteligència Artificial per a hospitals i la llar.
 • Sabaté i Domènech, Francesc

  Enginyer industrial elèctric per la Universitat Politècnica de Catalunya. Màster en Producció Automatitzada I Robòtica (PAIR) per la Fundació CIM/UPC. Actualment és director del màster PAIR al CIM_UPC, on també assessora en projectes d'automatització i noves línies de formació. Director general de TEDELOC, empresa especialitzada en projectes i consultoria d'automatització industrial, integració dels mons OT/IT i gestió d'informació. Fa més de vint anys que desenvolupa i dirigeix projectes d'automatització i d'integració vertical d'informació de sistemes productius.
 • Solé Pérez, Marc

  Enginyer de Camins, Canals i Ports per la UPC i Executive MBA per IESE Business School. Va treballar durant 12 anys en diferents companyies de construcció i gestió d'infraestructures de transport, liderant la construcció de grans obres civils. Des de fa 5 anys és el director general de Sensefields, companyia que desenvolupa tecnologia per a la gestió de la mobilitat, tant per a les infraestructures com pels vehicles, on lidera l'estratègia, el desenvolupament i l'expansió internacional del negoci.
 • Somavilla López, Sergi

  Enginyer Industrial per la UPC. Màster MBA per la URV i especialització en gestió de ciutats intel·ligents a través d'un postgrau en Smart Cities per la Salle Barcelona. Acumula més de 15 anys d'experiència en l'àmbit de la il·luminació i els serveis urbans. Forma part de la Comissió d'Il·luminació del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya i és membre del Comitè Espanyol d'Il·luminació, on ha participat en ponències i articles tècnics. Actualment és membre de la direcció general de SECE, assumint responsabilitats directes sobre l'àrea tècnica i el desenvolupament tecnològic.
 • Tarradellas Olmo, Ivan

  Executive màster en Digital Business per ESADE i enginyeria tècnica en Informàtica de Sistemes. Més de 14 anys d'experiència desenvolupant i dirigint nous productes digitals des de la fase de concepció/anàlisi fins a la seva sortida al mercat, usant metodologies àgils. Actualment és product manager a Strands, on gestiona la línia de nous productes.
 • Torras Carrera, Josep Maria
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Ramon Llull (URL) i Llicenciat en Electrònica. A més, té un programa PDD per l'IESE (2005). Té més de 20 anys d'experiència en llocs gerencials de companyies de telecomunicacions com Enditel o Ericsson. També va dirigir el departament d'Innovació en Cetemmsa, un centre tecnològic d'R + D. El 2012 es va incorporar a Urbiotica com a director de R+D i d'operacions i des d'octubre de 2016 és el director general i conseller delegat.
 • Valverde Amador, Antoni Xavier
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Enginyer superior en Telecomunicació per la UPC. Màster en Gestió de la Innovació (UCM). Curs superior en Dret Administratiu i Administració Local (UDIMA). Actualment treballa com a responsable de sistemes i transparència a l'Ajuntament de Cervelló i com a ponent en el Projecte d'investigació "Regulació i gestió de serveis d'interès general i espais públics. El repte de les ciutats intel·ligents" (UB).
 • Vicens Franquesa, Lluís
  Veure perfil a Linkedin
  Geògraf per la Universitat de Girona. Forma part del Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció (SIGTE) d¿aquesta universitat, com a tècnic i analista SIG. Imparteix docència a nombrosos cursos i formació especialitzada, i forma part de l'equip docent del màster professional en SIG UNIGIS. Ha estat coordinador de les Jornades de SIG Lliure (2007-2016) i membre del comitè organitzador local de la conferència internacional FOSS4G (2009-2010).
 • Vidal Ferré, Rafael
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la UPC, on treballa com a professor del Departament d'Enginyeria Telemàtica al grup de recerca de Xarxes Sense Fils. Des del 1998 fa recerca, projectes, docència i formació continuada al voltant de les xarxes sense fils, Internet i Internet de les Coses. És professor dels màsters de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial i KET4FOOD+BIO de la UPC, i el Màster en Internet of Things (IoT) de la UPC School.
 • Vila Gómez, Marc
  Veure perfil a Linkedin
  Màster en Enginyeria Informàtica a la UPC. Grau en Enginyeria Informàtica a la UPC, especialitat de Computadors. Enginyer al departament d'Innovació de Worldsensing. Fullstack. Desenvolupador d'aplicacions mòbils. Premiat a hackathons a nivell estatal i europeu.
 • Vilajosana Guillen, Ignasi
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Física. CEO de WorldSensing. SEP per l'IESE. Més de 10 anys d'experiència en el sector de la tecnologia i de la mobilitat. Té una gran experiència en el desenvolupament i creació d'empreses en l'àmbit de les smart cities i les infraestructures.
 • Vilajosana Guillén, Xavier
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Ciència de la Computació per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). És investigador principal del grup de recerca Wireless Networks a la UOC i professor d'estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions. A més, és cofundador de Worldsensing i d'OpenMote Technologies. Fins al març de l'any 2016 ha estat investigador a R&D Labs d'HP. Del 2012 al 2014 va ser professor visitant a la Universitat de Califòrnia, a Berkeley. El 2008 va ser investigador visitant a France Telecom I+D Labs de París.

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • Simon S.A.
  • Aporta docents i conferenciants.
  • Difon el programa en l'entorn professional i àmbit d'expertesa.
  • Ofereix pràctiques professionals als estudiants del programa.
Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Consultor de projectes IoT.
 • Dissenyador de xarxes IoT.
 • Programador de dispositius IoT.
 • Programador d'aplicacions IoT.
 • Arquitecte de serveis IoT.
 • Administrador de xarxes i sistemes IoT.

Testimonis i notícies

Testimonis

Treballo a l'entitat que gestiona tots els sistemes informàtics i de telecomunicacions dels organismes dependents de la Generalitat de Catalunya. L'administració pública catalana compta amb més de 200.000 treballadors i més de 6.000 seus. La construcció d'un nou edifici "intel·ligent" on traslladar a 3.000 d'aquests treballadors va ser el detonant per cursar el màster en Internet of Things (IoT) de la UPC i obtenir, així, els coneixements necessaris per aplicar-los en aquesta nova infraestructura. Després d'haver cursat el màster puc afirmar que el meu perfil professional s'ha enriquit i ara aporto una visió fonamentada, madura i de valor per poder prendre decisions. Del màster destacaria la gran diversitat del quadre docent: al voltant de 50 professionals de diferents empreses nacionals i multinacionals, i amb els quals contrastar coneixements i punts de vista. També que es tracta d'una formació d'ampli espectre, tant des del punt de vista de continguts com des del punt de vista de l'equip docent: un viatge des dels tecnicismes d'un sensor fins als serveis de valor del negoci de la IoT.

Daniel Santanach Consultor al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat de Catalunya

Testimonis<
Sóc responsable de l'equip d'R+D+i de GEZE, empresa multinacional referent en el desenvolupament de portes i finestres automàtiques per a edificis intel·ligents. L'experiència dels darrers anys ens ha mostrat que el futur passarà per la incorporació de connectivitat als nostres sistemes, així com per la integració amb l'entorn smart de l'edifici. Aquesta conclusió va ser una de les raons principals per cursar el màster en IoT de la UPC. Realitzar aquest programa ha estat una experiència personal i professional molt enriquidora. Destacaria la gran quantitat d'experts i professionals que van presentar els seus coneixements i vivències. A més, m'agradaria remarcar el projecte final, en el qual vam poder donar via lliure a la nostra creativitat i desenvolupar un projecte des de zero, assessorats en cada moment pels nostres tutors amb la intenció d'aconseguir un "producte" comercialitzable. En el nostre cas vam desenvolupar un dispositiu per tenir a les nostres mascotes sempre localitzades a través de GPS, GSM i WiFi, i a més fer-los-hi un seguiment de la seva activitat física, com si fos la polsera Fitbit per a humans. Per a un perfil com el meu, apassionat per la tecnologia i els avenços que el IoT i el Machine Learning suposaran en les nostres vides, cursar aquest màster és pràcticament obligatori, ja que ofereix moltes eines amb les quals començar a "tirar del fil" en aquest sector.

Francisco José Mir Velásquez Director d'R+D+i a GEZE Iberia

Testimonis<
Notícies del Blog
Simon ofereix 2 ajuts per cursar el màster en Internet of Things amb pràctiques professionals
Simon ofereix 2 ajuts per cursar el màster en Internet of Things amb pràctiques professionals
20-09-2019
Simon ofereix 2 ajuts per cursar el màster en Internet of Things amb pràctiques professionals
Simon ofereix 2 ajuts per cursar el màster en Internet of Things amb pràctiques professionals
20-09-2019
Nou màster en Internet of Things (IoT) a la UPC School
Nou màster en Internet of Things (IoT) a la UPC School
22-03-2017
La UPC School aposta per l'especialització dels nous perfils TIC
La UPC School aposta per l'especialització dels nous perfils TIC
31-01-2017
Altres notícies
Fulls dels Enginyers: "En un futur pròxim, sorgiran noves aplicacions i negocis totalment condicionats per l'IoT"
26-10-2017
Ara.cat: "Donant resposta a les demandes de la societat"
23-05-2017

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 114 68 05
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar