Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster en Internet of Things (IoT)
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount
  Programa inclòs a la convocatòria d'ajuts Employment Help per a professionals a l'atur o amb rendes baixes

Presentació

Edició
1a Edició
Crèdits
60 ECTS (351 hores lectives)
Modalitat
En línia
Les sessions seran en línia i en directe.
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
8.300€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa.
- En quatre terminis, fraccionant el pagament amb domiciliació:
 • El 40% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 60% restant es dividirà en 3 pagaments domiciliats, que es repartiran equidistantment entre l'inici i final de les classes lectives.
 • L'estudiant ha de disposar i ser titular d'un compte bancari amb IBAN ESXX
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 08/11/2021
Fi classes: 24/10/2022
Fi programa : 24/11/2022
Horari
Dilluns: 18:30 a 21:30
Dimarts: 18:30 a 21:30
Dijous: 18:30 a 21:30
Lloc de realització
En Línia
Vídeo de presentació
Per què aquest màster?

La Internet of Things (IoT), o Internet de les Coses, constitueix una revolució tecnològica que transformarà la manera que tenim d’interactuar amb el món i que tindrà gran impacte en l’economia i l’ocupació. La IoT possibilitarà una eficiència més gran en la gestió dels recursos i donarà lloc a nous escenaris intel·ligents com smart cities, smart home, smart energy, smart health, industry 4.0 o connected vehicle, entre d'altres.

Prestigioses fonts com IDC calculen que el nombre de dispositius IoT connectats podrà arribar, o fins i tot superar, els 41.000 milions el 2025. Aquest fet generarà un mercat global que, segons Statista, podria arribar als 1,6 trilions de dòlars abans del 2025. L’adopció de les solucions de la IoT possibilitarà noves oportunitats de negoci, i permetrà a les companyies reduir costos operacionals, augmentar la productivitat i desenvolupar noves ofertes de productes. Es preveu un important augment del nombre de professionals en el sector durant els pròxims anys. Segons Forbes, l’increment de la demanda d’enginyers de producte relacionats amb la IoT ha estat del 214% des del 2014.

En opinió del World Economic Forum, l’ús de la IoT incidirà principalment en la seva incorporació als productes industrials ja existents i en la creació de serveis derivats. Permetrà un nou paradigma en què la venda del producte es podrà reemplaçar per un servei.

El domini de la IoT necessita coneixements transversals que inclouen des de l’obtenció de dades mitjançant sensors fins al big data, la ciberseguretat, els dispositius i sistemes involucrats o els protocols que permeten la comunicació entre aquests. És per això que al màster es combinen conceptes teòrics i pràctics (que inclouen una part hands on).

El màster en Internet of Things (IoT) capacita els professionals per al mercat actual de la IoT i la seva evolució futura, i els hi atorga les competències necessàries per dissenyar, implementar i dirigir projectes en l’àmbit de la IoT, i fins i tot crear una empresa que permeti dur a terme projectes d’aquesta tipologia.

L’equip docent combina un perfil acadèmic amb experiència pràctica en projectes, investigació i estandardització internacional en la IoT, amb docents amb perfil professional i emprenedor que exerceixen la seva activitat en empreses del sector.

Per a les sessions hands on, cada estudiant haurà de disposar d’una pantalla amb connexió HDMI i un teclat. A més a més, se li facilitarà el material necessari per a les pràctiques (hi podrà haver alguna excepció per a determinades pràctiques que tractin sobre tecnologies particulars). El material i l’enviament estan inclosos dins el preu de la matrícula, però les despeses duaneres aniran a càrrec de l’estudiant.

Objectius
 • Conèixer les bases tecnològiques de la IoT.
 • Desenvolupar projectes integrals d'IoT en sectors com ara smart cities, smart home, industry 4.0, smart energy, smart health o connected vehicle, entre d'altres.
 • Millorar el valor dels productes i els processos mitjançant la incorporació de solucions IoT.
 • Conèixer el big data i l’analítica de dades, i com es poden utilitzar per treure profit de la ingent quantitat de dades que ens oferirà la IoT.
 • Identificar l’ecosistema de la Internet de les Coses i les oportunitats de negoci que ofereix.
 • Conèixer les solucions i els productes de la IoT, així com les seves tendències futures.
 • Poder portar a la pràctica un producte o servei basat en IoT, gràcies als coneixements tècnics i empresarials adquirits en el màster.
A qui va dirigit?
 • Professionals del sector de les telecomunicacions, la informàtica o l’electrònica que vulguin completar la seva formació en la temàtica de l'IoT.
 • Professionals que ja treballin en l’àmbit TIC i vulguin reorientar la seva activitat cap a l'IoT per cobrir així les noves professions que se’n deriven.
 • Consultors orientats a la realització i anàlisi de projectes d’innovació mitjançant l’ús de les TIC.
 • Programadors de software que es vulguin beneficiar de les noves oportunitats que ofereix l'IoT.
 • Administradors de xarxes i de servidors que hagin d’incorporar i administrar la ingent quantitat de dispositius que requerirà l'IoT.
 • Titulats en els àmbits de telecomunicacions, informàtica i electrònica que vulguin adquirir noves competències en l’àmbit de l'IoT.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
3 ECTS 21h
Internet i la IoT
Introducció a l’IoT, amb una visió general de l’ecosistema IoT, que inclou els seus components, usuaris, serveis, etc.

Visió completa dels mecanismes fonamentals per a la comunicació entre dispositius (IPv6) i la seva configuració a Internet (uPnP, mDNA, Zeroconf).

Aquests mecanismes constitueixen la base (juntament amb procediments d'adaptació que es veuran en matèries posteriors) per a la connexió i la comunicació dels dispositius de la IoT.
3 ECTS 21h
Seguretat en IoT
La seguretat com a aspecte clau a Internet, i crític en l'àmbit de la IoT.

 • Principals amenaces a la seguretat i com abordar-les mitjançant l'ús d'elements com l'encriptació, els certificats, HTTPS, DTLS o l'anonimat.
 • Blockchain i la seva aplicació en l'àmbit de la IoT.
6 ECTS 42h
Interfícies de Comunicacions
Hi ha múltiples tecnologies que possibiliten les comunicacions per a dispositius d'IoT, amb diferents característiques, segons els casos d'ús per als quals van ser dissenyades.

 • Ventall de les principals interfícies de comunicacions utilitzades pels dispositius de la IoT.
  • Interfícies sense fil de curt abast com l'RFID/NFC, IEEE 802.15.4 i Bluetooth Low Energy.
  • Interfícies de llarg abast com LoRa, Sigfox, IEEE 802.11ah i NB-IoT.
  • Solucions cablejades, com BACnet, Modbus, KNX, Dali o, fins i tot, les que utilitzen PLC.
4 ECTS 24h
Arquitectures de Protocols per a IoT
Principals arquitectures de protocols de comunicacions utilitzades pels dispositius de la IoT.

 • Solucions i protocols basats en el protocol IP i les arquitectures més rellevants que no utilitzen aquest protocol de forma nativa.
 • Protocols natius d'Internet: de convergència; 6LoWPAN; d'encaminament, com RPL; o d'aplicació, com CoAP.
 • Altres protocols: MQTT, ZigBee, Z-wave, Thread o ANT.
6 ECTS 39h
Sensors i Actuadors: Hardware
Els dispositius de la IoT presenten limitacions significatives pel que fa al hardware, en comparació amb la resta dels equips habitualment connectats a Internet. Els dispositius de la IoT disposen, a més, de sensors i actuadors.

 • Solucions essencials per a l’alimentació dels dispositius IoT.
 • Sistemes d’acumulació d’energia (bateries i supercondensadors).
 • Sistemes de recol·lecció d'energia a partir de la llum, el moviment o els senyals de radiofreqüència. Electrònica utilitzada per a aquesta recol·lecció d'energia, així com els sistemes d'alimentació i de gestió d'energia.
 • Característiques principals del hardware dels dispositius de la IoT. Tipus de transductors i actuadors disponibles, tècniques requerides per condicionar els senyals obtinguts pels transductors, components i característiques dels microcontroladors, transceptors ràdio i principals plataformes integrades.
 • Pràctiques amb els mòduls BLE i ZigBee de Texas Instruments i amb el mòdul WiFi ESP32.
4 ECTS 27h
Sensors i Actuadors: Software
Les limitacions hardware dels dispositius de la IoT requereixen l'ús d'un software eficient.

 • Principals opcions del software específic per als dispositius de la IoT, tant pel que fa a llenguatges i entorns de programació com als sistemes operatius, com ara Contiki, TinyOS o OPpenWSN.
3 ECTS 21h
Arquitectures per a la Gestió de les Dades
Arquitectures i els seus diferents components per a la gestió de les dades amb què es treballa a la IoT. Per exemple, dades obtingudes per sensors o els comandaments que s'han de transmetre a actuadors.

 • Desplegament d'elements que permetin la connectivitat i interoperabilitat amb els dispositius de la IoT (com ara proxies o gateways).
 • Plataformes per a la gestió de les dades, que inclouen solucions cloud i fog computing
 • Smartphones i wearables com a elements sensors.
 • Llenguatges (JSON, XML) i semàntiques per codificar la informació.
 • Plataformes de gestió de dades. A tall d'exemple: IBM, FIWARE, Sofia2 o plataformes específiques de ciutat com ara Sentilo o CityOS.
4 ECTS 24h
Emmagatzematge, Gestió i Anàlisi de les Dades
La ingent quantitat de dispositius connectats a la IoT proporcionarà volums massius de dades (big data) que s'han d'emmagatzemar, processar i analitzar per extreure'n la informació d'interès per a cada servei.

 • Principals tècniques per a l'emmagatzematge i anàlisi de dades proporcionades pels dispositius de la IoT.
 • Bases de dades i tècniques d'anàlisi big data.
3 ECTS 21h
Intel·ligència artificial en IoT
 • Algoritmes d’intel·ligència artificial: xarxes neuronals.
 • Intel·ligència artificial a l’extrem (edge).
 • Sistemes d’interacció natural: assistents.
 • Sensors sintètics.
4 ECTS 27h
Explotació de les Dades
Les dades proporcionades pels dispositius de la IoT es poden explotar mitjançant el seu ús per a diferents serveis i apps. Aquests serveis es poden beneficiar de l'ús de tècniques de visualització i/o geolocalització de dades. D'altra banda, l'explotació de les dades requereix tenir en compte les oportunitats de l'open data, així com les consideracions legals corresponents relatives a la propietat de les dades i l'anonimat que aquestes han d'oferir. Aquesta matèria presenta les principals tècniques i recomanacions en aquest àmbit.
4 ECTS 27h
Smart Cities i Smart Industry
La IoT dota d'intel·ligència diferents àmbits de la nostra vida quotidiana, de manera que permet una eficiència més gran en les diferents activitats i operacions, així com més qualitat de vida per a les persones.

 • Característiques, serveis, problemàtiques i solucions en els casos d'ús més rellevants de la IoT de les smart cities i smart home.
 • Requisits i solucions existents per a cadascun d'aquests àmbits.
4 ECTS 30h
Smart Home, Smart Health i Smart Vehicle
La IoT dota d'intel·ligència diferents àmbits de la nostra vida quotidiana, de manera que permet una eficiència més gran en les diferents activitats i operacions, així com més qualitat de vida per a les persones.

Característiques, serveis, problemàtiques i solucions en els casos d'ús més rellevants de la IoT en l'smart home, smart health i smart vehicle.
2 ECTS 12h
Creació de Negoci
El sector de la IoT ofereix un ampli ventall d'oportunitats de creació de negoci.

 • Estudi dels diferents models de negoci en el sector i la cadena de valor associada a la IoT.
 • Casos d'èxit d'empreses del sector, presentats pels seus propis protagonistes, que explicaran les seves solucions, els aspectes crítics a l'hora de crear una empresa i la seva gestió.
10 ECTS 15h
Projecte Final de Màster
Projecte final de màster aplicat a l'àmbit de la IoT en el qual l'estudiant podrà integrar els coneixements i les capacitats que haurà adquirit durant el programa.
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Les sessions en línia síncrones es desenvoluparan en l'horari establert. Els estudiants es connectaran a l’aula i, amb la guia del professor, duran a terme sessions teòriques combinades amb pràctiques, que es complementaran amb els materials facilitats al Campus Virtual.


Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest màster tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Gomez Montenegro, Carles
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya, on ha estat professor durant dues dècades. Ha estat també investigador visitant a la Universitat de Cambridge. Ha participat en al voltant de vint projectes de recerca i transferència de tecnologia, i és coautor de més de cent treballs tècnics internacionals, principalment en l'àmbit de la Internet de les Coses (IoT). És membre actiu de l'Internet Engineering Task Force (IETF) des de fa una dècada, on ha impulsat diversos estàndards internacionals de protocols de comunicacions per a la IoT i actualment és chair del Grup de Treball 6Lo.
 • Paradells Aspas, Josep
  Veure perfil a futur.upc
  Catedràtic a la Universitat Politècnica de Catalunya i director de la Fundació i2CAT. Treballa en l'àmbit de la Internet de les Coses (IoT) des de fa més de vint-i-cinc anys. Ha dirigit més de deu tesis doctorals en aquest àmbit, té més de dues-centes publicacions i ha participat en nombrosos projectes de recerca i desenvolupament per empreses nacionals i internacionals com Simon, Seat, Alstom, Telefónica, Orange, Vodafone, Dinube o Continental. Ha participat en la creació de tres spin-offs.
Professorat
 • Abelló Gamazo, Alberto
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació de la UPC. Docència tant a nivell de grau com al Master in Innovation and Research in Informatics (MIRI), especialitat en Data Science. Coordinador a la UPC del doctorat Erasmus Mundus in Information Technologies for Business Intelligence - Doctoral College (IT4BI-DC). Ha col.laborat com a consultor amb SAP, HP, Zurich Seguros i OMS, entre d'altres.
 • Argerich Herreras, Jaume

  Llicenciat en Economia. MBA per l'IESE Business School. Programa de doctorat en empresa (Screening criteria for business angels investments). Director de desenvolupament corporatiu, reportant al director general financer i conseller a Ficosa International. Anteriorment va treballar a Caixabank i a IBM. Professor associat d'iniciativa emprenedora a la Universitat de Barcelona, amb experiència docent a cursos de finances per a emprenedors, ecosistemes emprenedors i negociació.
 • Ballesteros González, Miriam
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciada en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra. Diplomada en Ensenyament en Llengua Estrangera per la Universitat de Barcelona amb estada al King's College London. Titulada en Màrqueting Digital per la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) i certificada amb els executive programs de Comunicació i Persuasió, i Dona i Lideratge per l'IESE Business School. Actualment és directora de màrqueting a la indústria fintech. Participa com a ponent en conferències sobre l'economia del comportament, la inclusió financera i el rol de les dones a la banca. Acumula una experiència de deu anys en empreses del sector tecnològic, educatiu i sanitari.
 • Betzler Plans, August

  Doctor en Telemàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya. És responsable de projectes d'investigació europeus a la Unitat de Mobile Wireless Internet de la Fundació i2CAT. Ha contribuït a la millora de protocols de comunicació per a la Internet de les Coses (IoT): ZigBee, IEEE 802.15.4 i Constrained Application Protocol (CoAP). Com a part del seu treball actiu a l'Internet Engineering Task Force (IETF), ha contribuït a l'estandardització del CoCoA, una millora del protocol CoAP per a la IoT.
 • Bragós Bardia, Ramon
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor del Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC i responsable d'innovació docent i de les assignatures de projectes. El seu camp d'investigació és l'Enginyeria Biomèdica. Ha participat i dirigit diversos projectes d'investigació i de transferència de tecnologia a la indústria i ha generat diverses publicacions i patents.
 • Brieva, Erik

  Enginyer en Informàtica i màster en Computer Graphics. Va ser director de màrqueting a Red Hat i actualment és chief executive officer (CEO) d'Strands. Emprenedor múltiple i executiu d'empreses innovadores, va ser el fundador de Polymita (adquirida per Red Hat), Enzyme (adquirida pel Grupo Nexe), Intelligent Software Components S.A. (adquirida per un fons de Private Equity), Altea Consulting, iSOFACT i Wannay. Conferenciant convidat a l'IESE Business School, Esade i la Universitat Politècnica de Madrid.
 • Calveras Auge, Anna
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora enginyera de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professora titular d'universitat a la UPC. Té experiència docent i investigadora en el disseny, avaluació i optimització de protocols de comunicacions en xarxes multisalt sense fils i xarxes de sensors, entre altres, aplicades a les comunicacions mòbils, a la Internet de les Coses (IoT) i a les smart cities. Ha participat en diferents projectes d'investigació i de transferència de tecnologia nacionals i internacionals.
 • Canovas Mas, Ruben
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer en Informàtica per la Universitat d'Alacant. Actualment és el director responsable del Centre d'Excel·lència de Govern Digital i responsable global d'smart cities a la consultora Everis. Compta amb més de quinze anys d'experiència al sector TIC. A més col·labora amb diferents iniciatives lligades a tecnologies disruptives: és membre de la IoT Catalan Alliance i de la plataforma enerTIC. Professor col·laborador al màster de Consultoria i Estratègia de la Toulouse Business School, també imparteix masterclasses al màster en Smart Cities de LaSalle i assignatures de bigdata en Esade.
 • Casademont Serra, Jordi
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Enginyer en Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. Actualment, és subdirector de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB), director del màster en Enginyeria de Telecomunicació i cap d'estudis de màsters d'aquesta escola. Va ser coordinador del grau en Enginyeria Telemàtica de l'ETSETB. Ha participat en nombrosos projectes científics de l'àrea de protocols de comunicacions i xarxes sense fil.
 • Casamada Ros, Jordi
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya. Va fundar Accent Systems l'any 2007 i des d'aleshores és líder d'una empresa que espera ser referent mundial en tecnologies de proximitat i Internet de les Coses (IoT).
 • Catalán Cid, María Luisa

  Doctora Enginyera en Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya i responsable de projectes d'investigació en l'àmbit de la Internet de les Coses (IoT) a la Fundació i2CAT. Treballa en projectes de recerca i desenvolupament enfocats a l'estudi i l'optimització de les comunicacions en xarxes cel·lulars, xarxes multisalt i xarxes de sensor (IEEE 802.15.4, Sigfox i LoRa) i al desenvolupament tant hardware com software de diferents proves pilot o prototips IoT.
 • Catalán Cid, Miguel
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer superior de Telecomunicació i doctor en Enginyeria Telemàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha realitzat diversos projectes de recerca aplicada en l'àmbit de les xarxes sense fil. Té una àmplia experiència en l'anàlisi i desenvolupament de protocols de comunicació, en eines de simulació i en la programació de sistemes embeguts i microcontroladors. Actualment treballa al Grup Mobile Wireless Internet de la Fundació i2CAT en projectes europeus de 5G.
 • Eroles Navarro, Antonio
  Veure perfil a Linkedin

  Enginyer en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i MBA per l'IESE Business School. Acumula més de catorze anys d'experiència professional en consultoria i en la indústria de les telecomunicacions. Ha treballat en empreses multinacionals com Deloitte, Everis i els darrers anys a Cellnex Telecom, a l'Àrea de Desenvolupament de Negoci de la Business Line IoT&Smart Services, en àmbits com la logística o la seguretat. Col·labora com a professor extern a màsters i postgraus tecnològics a la UPC i La Salle.

 • Fàbregas Bachs, Marc
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer superior de Telecomunicació i Electrònica. Fundador, director i estratega a Zolertia. Té més de set anys d'especialització en disseny i desenvolupament de dispositius electrònics i fa dotze anys es va estrenar com a emprenedor amb la creació de la seva pròpia empresa tecnològica. Les seves habilitats tècniques inclouen el disseny d'ultrabaix consum, les comunicacions sense fils i els sistemes basats en microcontroladors en diferents aplicacions de la tecnologia de la Internet de les Coses (IoT).
 • García Fernández, Víctor Nicolás
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer tècnic en Telemàtica, enginyer de Telecomunicació i màster en Mobile Business per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Compta amb més de quinze anys d'experiència en el camp de les tecnologies i sistemes de la informació.
  Apassionat de la gestió de productes IT i la creació de nous models de negoci mitjançant la innovació tecnològica.
  Actualment contribueix a desenvolupar la presència digital de Nestlé com a global product manager per consumer IoT (Internet de les Coses).
  Al llarg de la seva carrera, ha ocupat diversos càrrecs com chief technology officer (CTO) i innovation lead per a empreses i startups telecomunicacions i serveis cloud.
 • García Villegas, Eduard
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Telecomunicació i doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment és professor agregat a la UPC, membre del Grup de Recerca de Xarxes Sense Fils (WNG) de la UPC, col·laborador a la Fundació i2CAT i al Centre de Comunicacions Avançades de Banda Ampla (CCABA). La seva recerca se centra en temes com l'optimització de recursos ràdio en wireless local area network (WLAN) i wireless personal area network (WPANs), comerç electrònic i en tecnologies facilitadores de la Internet de les Coses (IoT), etc. Actualment participa en projectes europeus de recerca enfocats al desenvolupament de tecnologies 5G.
 • Gomez Montenegro, Carles
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya, on ha estat professor durant dues dècades. Ha estat també investigador visitant a la Universitat de Cambridge. Ha participat en al voltant de vint projectes de recerca i transferència de tecnologia, i és coautor de més de cent treballs tècnics internacionals, principalment en l'àmbit de la Internet de les Coses (IoT). És membre actiu de l'Internet Engineering Task Force (IETF) des de fa una dècada, on ha impulsat diversos estàndards internacionals de protocols de comunicacions per a la IoT i actualment és chair del Grup de Treball 6Lo.
 • González Alonso, Pedro Javier
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer en Informàtica i màster en Innovació i Recerca en Informàtica (especialitat en Business Intelligence i Knowledge Discoverer) per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). MBA per Esade. Actualment és head of data science i CTO a nixi1, on lidera el desenvolupament de la tecnologia del chatbot conversacional i la plataforma muticanal de solució nixi1.
 • Gordo Domínguez, Yolanda

  Enginyera en Informàtica per la Universitat d'Extremadura. Ha passat la major part de la seva trajectòria professional al sector TIC al servei de l'Administració pública i els últims anys en l'àmbit de les smart cities. Actualment és cap de projectes a l'Institut Municipal d'Informàtica (IMI) de l'Ajuntament de Barcelona. Ha format part activament de l'equip de conceptualització de l'arquitectura TIC d'smart cities de Barcelona i lidera la iniciativa en desenvolupament de construcció de CityOS de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Hernández Serrano, Juan
  Veure perfil a futur.upc
  Professor del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La seva tasca de recerca se centra en seguretat, privacitat i anonimat en xarxes, amb especial èmfasi en la Internet de les Coses (IoT). És coautor de desenes d'articles de l'àmbit, així com un dels investigadors principals del projecte CE H2020 BIG IoT per l'homogeneïtzació d'accés al big data en relació amb trànsit, aparcament, pol·lució, etc. També va participar en la definició de requisits i solucions de seguretat de l'aliança WAVE2M.
 • López Aguilera, Elena
  Veure perfil a futur.upc
  Enginyera de Telecomunicació i doctora per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professora a l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) i membre del Grup de Recerca de Xarxes Sense Fils (WNG) de la UPC. Ha publicat nombrosos articles a revistes i congressos internacionals i ha participat en projectes d'investigació nacionals i finançats per la Comissió Europea.
 • Madrenas Boadas, Jordi
  Veure perfil a futur.upc
  Professor del Departament d'Enginyeria Electrònica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Té més de vint-i-cinc anys d'experiència docent, en investigació i en col·laboració amb empreses sobre disseny digital, analògic, mixt i de disseny amb microcontroladors. Actualment coordina un projecte nacional d'investigació sobre sensors integrats complementary metall oxide semiconductor (CMOS) de molt baix consum per a la Internet de les Coses (IoT).
 • Mallén Villalba, Patricia

  Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. Màster en Dret de la Societat de la Informació i Auditoria en Entorns Tecnològics per l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB). Màster en Dret del Medi Ambient per l'ICAB. Postgraduada en Administració Electrònica per la Universitat Oberta de Catalunya. Màster en Contractació Pública Local per la Universitat Autònoma de Madrid. Actualment treballa com a advocada i cap del servei de contractació electrònica al Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC).
 • Mohammadian Santander, Darío
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Telecomunicació i Electrònica per la Universitat d'Edimburg, màster per l'Escola Federal Politècnica de Zuric. Agent europeu de patents de professió, amb especialització en telecomunicacions, processament de senyals, micro/nano-electrònica i software (Intel·ligència Artificial, Blockchain/DLT). Ha treballat durant més de vint anys amb empreses de tecnologia punta on ha guanyat valuosa experiència en tecnologia, gestió i transferència de la tecnologia a Alemanya, Bèlgica, Escòcia, Espanya, Singapur i Suïssa.
 • Muñoz Tapia, Jose Luis
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i professor titular del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. La seva tasca de recerca està centrada en l'àmbit de la seguretat en xarxes, criptografia i desenvolupament d'aplicacions segures. En aquest àmbit, és coautor de desenes d'articles en revistes i congressos.
 • Paradells Aspas, Josep
  Veure perfil a futur.upc
  Catedràtic a la Universitat Politècnica de Catalunya i director de la Fundació i2CAT. Treballa en l'àmbit de la Internet de les Coses (IoT) des de fa més de vint-i-cinc anys. Ha dirigit més de deu tesis doctorals en aquest àmbit, té més de dues-centes publicacions i ha participat en nombrosos projectes de recerca i desenvolupament per empreses nacionals i internacionals com Simon, Seat, Alstom, Telefónica, Orange, Vodafone, Dinube o Continental. Ha participat en la creació de tres spin-offs.
 • Pous Marín, Marc
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer superior en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya. Actualment és developer advocate a balena.io. Prèviament ha estat chief executive officer (CEO), cofundador de thethings.iO i investigador del Barcelona Digital Technology Centre (BDigital) en Internet de les Coses (IoT) i smart cities, entre d'altres. Organitzador d'esdeveniments com l'IoT Stars i les comunitats IoT Barcelona i IoT Munich.
 • Puga Moure, Carlos

  Enginyer superior en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya. Director de tecnologia i soci fundador d'Opentrends. Director del projecte Sentilo: plataforma d'Internet de les Coses (IoT) de l'Ajuntament de Barcelona, desenvolupada per Opentrends i publicada com a programari lliure. Dins la comunitat Sentilo és membre dels comitès executiu i tècnic.
 • Romero Moral, Óscar
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació de la UPC. Docent en els àmbits de grau i de màster universitari. Coordinador de l'Erasmus Mundus Master in Big Data Managament and Analytics (BDMA) i del màster en Data Science de la UPC. Recerca en l'àmbit de la gestió de dades i de la informació, àmbit en el qual ha publicat més seixanta publicacions en conferències i revistes internacionals. Ha col·laborat com a consultor amb SAP, HP, Zurich Seguros i l'OMS, entre d'altres.

 • Sabaté i Domènech, Francesc

  Enginyer industrial elèctric per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Producció Automatitzada i Robòtica (PAIR) pel CIM-UPC. Actualment és director del Màster en Producció Automatització i Robòtica [PAIR] i del Màster en Transformació Digital en la Indústria [MTDI] a la UPC School desenvolupat al CIM-UPC. Director general de TEDELOC, empresa especialitzada en projectes i consultoria d'automatització, integració dels móns OT/IT i gestió d'informació. Fa més de vint anys que desenvolupa i dirigeix projectes d'automatització vertical d'informació de sistemes productius.
 • Solé Pérez, Marc

  Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya i Executive MBA per l'IESE Business School. En l'actualitat és el director general de Sensefields, companyia que desenvolupa tecnologia per a la gestió de la mobilitat, tant per a les infraestructures com pels vehicles, on lidera l'estratègia, el desenvolupament i l'expansió internacional del negoci. Anteriorment va treballar durant dotze anys a diferents companyies de construcció i gestió d'infraestructures de transport, liderant la construcció de grans obres civils.
 • Tarradellas Olmo, Ivan

  Enginyer tècnic en Informàtica de Sistemes i executive màster en Digital Business per Esade. Compta amb més de catorze anys d'experiència desenvolupant i dirigint nous productes digitals des de la fase de concepció/anàlisi fins a la seva sortida al mercat, usant metodologies àgils. Actualment és product manager a Strands, on gestiona la línia de nous productes.
 • Torras Carrera, Josep Maria
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Ramon Llull i llicenciat en Electrònica. A més, té un Programa de Desenvolupament Directiu (PDD) per l'IESE Business School. Actualment és el director general i conseller delegat d'Urbiotica, on prèviament havia estat director d'R+D i d'Operacions. També ha dirigit el Departament d'Innovació a Cetemmsa, un centre tecnològic d'R+D. Compta amb més de vint anys d'experiència en llocs gerencials de companyies de telecomunicacions com Enditel o Ericsson.
 • Valverde Amador, Antoni Xavier
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Enginyer superior de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya. Màster en Gestió de la Innovació per la Universitat Complutense de Madrid. Curs superior en Dret Administratiu i Administració Local per la Universitat a Distància de Madrid. Actualment treballa com a responsable de sistemes i transparència a l'Ajuntament de Cervelló i com a ponent en el projecte d'investigació Regulació i gestió de serveis d'interès general i espais públics. El repte de les ciutats intel·ligents de la Universitat de Barcelona.
 • Vicens Franquesa, Lluís
  Veure perfil a Linkedin
  Graduat en Geografia per la Universitat de Girona. Forma part del Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció (SIGTE) d'aquesta universitat, com a tècnic i analista de sistemes d'informació geogràfica (SIG). Imparteix docència en nombrosos cursos de SIG i de formació especialitzada. Forma part també de l'equip docent del màster professional en SIG, UNIGIS Girona. Ha estat coordinador de les Jornades de SIG Lliure i membre del comitè organitzador local de la conferència internacional Free and Open Source Software for Geospatial (FOSS4G).
 • Vidal Ferré, Rafael
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), on treballa com a professor del Departament d'Enginyeria Telemàtica al Grup de Recerca de Xarxes Sense Fils (WNG). Compta amb més de vint anys d'experiència en recerca, projectes, docència i formació contínua al voltant de les xarxes sense fils, Internet i Internet de les Coses. És professor del màster en Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial i el màster en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos (KET4FOOD+BIO) de la UPC, i el màster en Internet of Things (IoT) de la UPC School.
 • Vila Gómez, Marc
  Veure perfil a Linkedin
  Màster en Enginyeria Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Grau en Enginyeria Informàtica (especialitat en Computadors) per la UPC. Enginyer al Departament d'Innovació de Worldsensing. Full-stack. Desenvolupador d'aplicacions mòbils. Premiat a hackathons a nivell estatal i europeu.
 • Vilajosana Guillen, Ignasi
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Física. CEO (chief executive officer) de WorldSensing. Senior Executive Program (SEP) per l'IESE Business School. Més de deu anys d'experiència al sector de la tecnologia i de la mobilitat. Té una gran experiència en el desenvolupament i creació d'empreses en l'àmbit de les smart cities i les infraestructures.
 • Vilajosana Guillén, Xavier
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Ciència de la Computació per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). És investigador principal del Grup de Recerca Wireless Networks (WiNe) de la UOC i professor d'estudis d'informàtica, multimèdia i telecomunicacions. A més, és cofundador de Worldsensing i d'OpenMote Technologies. Ha estat investigador a R&D Labs d'HP i investigador visitant a France Telecom I+D Labs de París, així com professor visitant a la Universitat de Califòrnia.

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • Simon S.A.
  • Aporta docents i conferenciants.
  • Difon el programa en l'entorn professional i àmbit d'expertesa.
  • Ofereix pràctiques professionals als estudiants del programa.
Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Consultor de projectes IoT.
 • Dissenyador de xarxes IoT.
 • Programador de dispositius IoT.
 • Programador d'aplicacions IoT.
 • Arquitecte de serveis IoT.
 • Administrador de xarxes i sistemes IoT.

Testimonis

Testimonis

Treballo a l'entitat que gestiona tots els sistemes informàtics i de telecomunicacions dels organismes dependents de la Generalitat de Catalunya. L'administració pública catalana compta amb més de 200.000 treballadors i més de 6.000 seus. La construcció d'un nou edifici "intel·ligent" on traslladar a 3.000 d'aquests treballadors va ser el detonant per cursar el màster en Internet of Things (IoT) de la UPC i obtenir, així, els coneixements necessaris per aplicar-los en aquesta nova infraestructura. Després d'haver cursat el màster puc afirmar que el meu perfil professional s'ha enriquit i ara aporto una visió fonamentada, madura i de valor per poder prendre decisions. Del màster destacaria la gran diversitat del quadre docent: al voltant de 50 professionals de diferents empreses nacionals i multinacionals, i amb els quals contrastar coneixements i punts de vista. També que es tracta d'una formació d'ampli espectre, tant des del punt de vista de continguts com des del punt de vista de l'equip docent: un viatge des dels tecnicismes d'un sensor fins als serveis de valor del negoci de la IoT.

Daniel Santanach Consultor al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat de Catalunya

Testimonis<
Sóc responsable de l'equip d'R+D+i de GEZE, empresa multinacional referent en el desenvolupament de portes i finestres automàtiques per a edificis intel·ligents. L'experiència dels darrers anys ens ha mostrat que el futur passarà per la incorporació de connectivitat als nostres sistemes, així com per la integració amb l'entorn smart de l'edifici. Aquesta conclusió va ser una de les raons principals per cursar el màster en IoT de la UPC. Realitzar aquest programa ha estat una experiència personal i professional molt enriquidora. Destacaria la gran quantitat d'experts i professionals que van presentar els seus coneixements i vivències. A més, m'agradaria remarcar el projecte final, en el qual vam poder donar via lliure a la nostra creativitat i desenvolupar un projecte des de zero, assessorats en cada moment pels nostres tutors amb la intenció d'aconseguir un "producte" comercialitzable. En el nostre cas vam desenvolupar un dispositiu per tenir a les nostres mascotes sempre localitzades a través de GPS, GSM i WiFi, i a més fer-los-hi un seguiment de la seva activitat física, com si fos la polsera Fitbit per a humans. Per a un perfil com el meu, apassionat per la tecnologia i els avenços que el IoT i el Machine Learning suposaran en les nostres vides, cursar aquest màster és pràcticament obligatori, ja que ofereix moltes eines amb les quals començar a "tirar del fil" en aquest sector.

Francisco José Mir Velásquez Director d'R+D+i a GEZE Iberia

Testimonis<

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 114 68 05
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar