Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis.
Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.
Informació sobre la política de cookies

continuar
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster en Smart Energy
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió

Programa

Edició
1a Edició
Crèdits
60 ECTS (432 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
7.800 €
Observacions pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 14/10/2019
Fi classes: 08/07/2020
Fi programa : 29/04/2021
Horari
Dilluns: 18:00 a 21:30
Dimarts: 18:00 a 21:30
Dimecres: 18:00 a 21:30
Dijous: 18:00 a 21:30
Lloc de realització
CITCEA-UPC
Av. Diagonal, 647. Planta 2. Aula Schneider
Barcelona
Per què aquest programa?
Gràcies a la incorporació i el desenvolupament de les energies renovables i la mobilitat elèctrica, la xarxa està evolucionant cap a les anomenades smart grids o xarxes elèctriques intel·ligents. Aquestes xarxes requereixen d'una gestió intel·ligent, resultat d’un elevat volum de dades i flux d'informació per a la seva operació.

D’altra banda, l’usuari final és més conscient de l'energia que consumeix i dels possibles impactes ambientals que això suposa. Tot plegat conflueix en la voluntat d'incorporar recursos energètics distribuïts, d'analitzar-los i d'optimitzar el seu funcionament.

En aquest curs es vol dotar als estudiants d'un coneixement transversal sobre les eines que permeten optimitzar el funcionament de les xarxes elèctriques intel·ligents, gestionar usuaris i afavorir la integració de recursos energètics distribuïts. A més, aquest programa permet conèixer el funcionament dels mercats elèctrics i del marc regulatori tant a nivell estatal com europeu.

Durant el desenvolupament del programa es realitzaran estudis tecno-econòmics de projectes energètics per conèixer tot el necessari per desenvolupar projectes des de la planificació fins a l'operació i el seu impacte ambiental. Amb la monitorització i l'anàlisi de dades, es realitzaran projectes transversals per aplicar aquests coneixements en l'àmbit energètic i trobar solucions a problemes reals.

El màster compta amb el suport d'empreses i centres de recerca líders en el sector i innovadors en l'àmbit de la transició energètica, que permetran descobrir els punts forts i estratègics en la digitalització de l'energia i els nous models de negoci associats. Compta, també, amb professorat internacional amb molta experiència en el sector privat de desenvolupament de projectes d'energies renovables.
Objectius
 • Anàlisi de la planificació i l'operació del sistema elèctric, incloent generació eòlica, solar fotovoltaica, sistemes d'emmagatzematge d'energia i vehicle elèctric.
 • Comprendre el disseny, l'operació i el control de xarxes elèctriques intel·ligents a nivell de distribució i transport. Microxarxes, sistemes HVDC i FACTS.
 • Aplicació d'eines de monitorització, adquisició i processament de dades per al control i l'optimització de sistemes elèctrics. Big data, machine learning, optimització i digitalització de l'energia.
 • Anàlisi del context regulatori energètic i econòmic del sector elèctric actual.
 • Coneixement de la dinàmica dels mercats elèctrics i opcions de contractació del subministrament.
 • Anàlisi tecno-econòmica i ambiental de projectes energètics. Gestió d'equips i de projectes.
A qui va dirigit?
 • Enginyers. 
 • Professionals del sector econòmic amb visió tècnica. 
 • Professionals de l'àmbit tècnic.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
12 ECTS 105h
Energies Renovables i Mobilitat Elèctrica
 • Generació elèctrica
  • Parts d'una central de generació.
  • Modelització del generadors síncrons.
  • Connexió a xarxa de potència de curtcircuit infinita.
  • Simulació generador síncron convencional.
  • PMSM com a generador. Generació amb màquina d'inducció.
  • Simulació generadors de rotor debanat.
 • Energia solar fotovoltaica
  • Introducció a l'energia solar fotovoltaica. Tipus d'instal·lacions, geometria solar bàsica, evolució i actualitat.
  • Mòduls fotovoltaics, tecnologies, consideracions tecnològiques (mismatch, ombrejat, seguidors solars).
  • Modelització de cel·la i panell.
  • Disseny d'instal·lacions.
  • Introducció als convertidors fotovoltaics. Components, modulació. L'inversor connectat a xarxa.
  • Sistemes de seguiment del punt de màxima potencia. MPPT i rendiment d'inversors fotovoltaics.
  • Sistemes de detecció d'illa. Context normatiu i algoritmes de detecció.
 • Energia eòlica
  • Introducció a la simulació de sistemes eòlics.
  • Màquines elèctriques emprades per a la generació eòlica.
  • Convertidors estàtics emprats per a la generació eòlica.
  • Modelització i simulació de convertidors estàtics.
  • Control aplicat a la generació eòlica.
  • Integració a xarxa d'energia eòlica i codis de connexió a xarxa.
  • Simulació de sistemes de generació eòlica.
 • Mobilitat elèctrica
  • Introducció als vehicles híbrids i elèctrics.
  • Dinàmica del vehicle elèctric.
  • Vehicle elèctric. Normativa i integració a les smart grids.
  • Tracció elèctrica. Motors i convertidors.
  • Modelat i simulació d'un vehicle elèctric.
  • Sistema elèctric ferroviari.
 • Emmagatzematge d'energia
  • Emmagatzematge d'energia elèctrica amb sistemes mecànics.
  • Emmagatzematge d'energia elèctrica amb supercondensadors.
  • Emmagatzematge d'energia elèctrica amb bateries.
  • Modelització i control de les tecnologies d'emmagatzematge i els sistemes associats de conversió de potència.
  • Avaluació de costos.
12 ECTS 105h
Smart Grids. Xarxes Elèctriques Intel·ligents
 • Fonaments d'enginyeria elèctrica
  • Introducció. Llei d'Ohm.
  • Valor eficaç i fasors.
  • Sistemes trifàsics.
  • Transformadors ideals.
  • Esquema equivalent del transformador.
 • Anàlisi de xarxes elèctriques
  • Introducció al sistema elèctric.
  • Components de la xarxa.
  • Paràmetres i models de la xarxa.
  • Anàlisi en règim permanent.
  • Transformador i flux de càrrega.
  • Problemes aplicats.
  • Introducció al MATPOWER.
  • Planificació de xarxes elèctriques.
  • Simulació de xarxes elèctriques.
  • Criteris d'expansió de xarxes elèctriques.
 • Xarxes elèctriques intel·ligents
  • Introducció a les xarxes elèctriques intel·ligents. Nous conceptes de xarxes i microxarxes.
  • Teoria i pràctica sobre la metodologia SGAM.
  • Comunicacions a les xarxes elèctriques.
  • Proteccions, telecontrol i telesupervisió de xarxes de distribució.
  • Pràctica de comunicacions (IEC 61850) i proteccions.
  • O&M gestió d'actius, monitorització i eficiència energètica.
  • Introducció a la qualitat del subministrament i problemes.
  • Pràctiques de monitorització i qualitat del subministrament.
  • Introducció al control d'equips controlables i pràctica de control d'un inversor per donar suport a la xarxa (pending).
  • Visita a EyPESA.
 • HVDC i FACTS, sistemes elèctrics DC i AC controlables
  • Introducció a les xarxes al HVDC, FACTS, sistemes elèctrics AC/DC.
  • Funcionament d'un convertidor VSC connectat a xarxa.
  • Dispositius FACTS.
  • Pràctiques sobre dispositius FACTS.
  • La tecnologia HVDC.
  • Xarxes HVDC.
12 ECTS 105h
Digital Energy
 • Tecnologies de la Informació
  • Introducció a les TICs.
  • Gestió de repositoris.
  • Bases de Dades.
  • Disseny de pàgines web.
  • Llenguatges de programació: PHP i Javascript.
  • Pràctica final.
 • Big Data i Machine Learning
  • Introducció a big data i machine learning aplicat al sector elèctric: problemàtiques i eines d'anàlisi.
  • Introducció a la programació d'anàlisi de dades.
  • Preprocés de dades. Neteja, regressió i estimació de valors no obtinguts.
  • Models de predicció de la demanda elèctrica. Casos d'estudi a nivell nacional i consumidor final.
  • Predicció de consum elèctric d'edificis i petits consumidors amb machine learning.
  • Predicció de preus d'electricitat i desviaments del sistema elèctric amb algoritmes de machine learning.
  • Anàlisi de dades de comptadors elèctrics. Models de clustering i classificació de clients.
 • Digitalització de l'energia
  • Introducció a la IoT i a la digitalització de l'energia.
  • Eines de baix cost per aplicacions IoT aplicat a l'energia.
  • Monitorització de càrregues domèstiques.
  • Emmagatzematge i classificació de dades de consum domèstics.
  • Gestió activa de la demanda aplicada a càrregues domèstiques.
  • Projectes IoT aplicats al sector energètic.
 • Eines d'optimització per sistemes energètics
  • Principis bàsics d'optimització.
  • Formulacions matemàtiques, deterministes i heurístiques.
  • OPF: DC, AC, Híbrid AC/DC.
 • Blockchain al sector de l'energia
  • Introducció a blockchain.
  • Aplicació blockchain.
12 ECTS 105h
Economia de l'Energia
 • Regulació i planificació de l'energia
  • Regulació europea.
  • Regulació espanyola.
  • Planificació energètica macroeconòmica.
  • Planificació del sistema elèctric: transport.
  • Planificació del sistema elèctric: distribució.
 • Mercats d'electricitat
  • Estructura del sector elèctric.
  • Mercat diari.
  • Mercat intradiari i balanceig.
  • Mercats de futurs.
  • Innovació en mercats.
  • Simulador de mercat diari.
 • Contractació i assessoria energètica
  • Sistema tarifari i comercialització.
  • Contractació i assessoria energètica per clients BT.
  • Contractació i assessoria energètica per clients AT.
  • ESCO.
  • Planificació energètica microeconòmica.
 • Anàlisi tecno-econòmica i ambiental de projectes energètics
  • Gestió de projectes d'energies renovables.
  • Projecte bàsic.
  • Estudi tècnic de plantes fotovoltaiques.
  • Anàlisi econòmica i ecològica.
  • Projecte de construcció.
  • Anàlisi financera.
  • Anàlisi del cicle de vida i impacte ambiental.
 • Estratègia i innovació energètica
  • Models de negoci en el sector energètic.
  • Strategy and innovation management.
  • Emprenedoria i opcions de finançament de la innovació energètica.
  • Gestió de la innovació aplicada a casos pràctics.
  • Lideratge.
  • Autoconeixement per a la gestió d'equips i la gestió de conflictes.
12 ECTS 12h
Treball Final
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.
Oferta modular
Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Flipped classroom
Es treballen els continguts de forma prèvia a les classes presencials. A l'aula es fan sessions pràctiques que permeten entendre i aplicar els conceptes sobre casos reals i s'amplien els coneixements amb detalls més tècnics i especialitzats.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest màster tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Aragüés Peñalba, Mònica
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora en Enginyeria Elèctrica per l'ETSEIB-UPC, amb reconeixement de l'EIT (European Institute of Technology) Innoenergy PhD School. Professora de la UPC (Lectora Serra Hunter). Coordina la Càtedra Endesa Red d'Innovació Energètica de la UPC. Ha impartit classes en diferents Màsters: Enertrònica, Màster Universitari d'Enginyeria Industrial, Màster Universitari d'Enginyeria de l'Energia, Màster Energy for Smart cities i en el Màster in Renewable Energy. La seva activitat inclou l'operació i control de parcs eòlics, plantes fotovoltaiques, sistemes de transport HVDC i HVAC i microxarxes.
 • Munné Collado, Íngrid
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Enginyera Industrial per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona-UPC. Enginyera de projectes del CITCEA-UPC a l'àrea d'energia i estudiant de doctorat en Enginyeria Elèctrica en el desenvolupament de mercats elèctrics locals per a proporcionar serveis d'energia i flexibilitat, centrant la seva activitat en smart grids i mercats elèctrics. Participa a InnoEnergy en l'àmbit de la millora de la metodologia docent a l'ensenyament superior, participant als màsters InnoEnergy MSc Energy for Smart Cities i SENSE en assignatures d'automatització i gestió activa de la demanda.
Coordinació
 • Marín Macaya, Maria
  Training Manager a la Universitat Politècnica de Catalunya. Gestora dels Màsters Internacionals Innoenergy MSc Energy for Smart Cities, MSc in Smart Electrical Networks and Systems i MSc Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems i 3 Màsters a l'FPC: Màster en Mecatrònica, Màster en Enertrònica i Màster en Smart Energy.
Professorat
 • Aragüés Peñalba, Mònica
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora en Enginyeria Elèctrica per l'ETSEIB-UPC, amb reconeixement de l'EIT (European Institute of Technology) Innoenergy PhD School. Professora de la UPC (Lectora Serra Hunter). Coordina la Càtedra Endesa Red d'Innovació Energètica de la UPC. Ha impartit classes en diferents Màsters: Enertrònica, Màster Universitari d'Enginyeria Industrial, Màster Universitari d'Enginyeria de l'Energia, Màster Energy for Smart cities i en el Màster in Renewable Energy. La seva activitat inclou l'operació i control de parcs eòlics, plantes fotovoltaiques, sistemes de transport HVDC i HVAC i microxarxes.
 • Chillón Antón, Cristian
  Enginyer Industrial per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona. Enginyer de projectes del CITCEA-UPC a l'àrea de convertidors especialitzat en el desenvolupament d'algoritmes de control per microxarxes paral·lelitzant mútliples convertidors en busos AC i DC. Experiència en projectes competitius i europeus de desenvolupament de microxarxes, filtres actius, convertidors fotovoltaics i carregadors de vehicle elèctric. És professor en els màsters en Enertrònica i en Mecatrònica, en l'assignatura de solar fotovoltaica i comunicacions industrials.
 • Galceran Arellano, Samuel
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor agregat de la universitat i subdirector del CITCEA-UPC.
 • Giral Guardia, Jordi
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat Químic i Màster d'Enginyeria en Energia, especialitat renovables. Actualment és assessor energètic a Energia Millor, ajudant a empreses, comunitats de veïns i particulars a reduir costos i consums energètics. Membre de l'Associació d'Enginyers Energètics, AEE, anteriorment va treballar en el CITCEA-UPC, centre de transferència de tecnologia de la UPC, especialitzat en l'enginyeria elèctrica.
 • Girbau Llistuella, Francesc
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per l'Escola Técnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona UPC (juny 2012) i doctor per la UPC (desembre 2018). Imparteix sessions en el Màster en Enertrònica des del curs 2014-2015. La seva activitat es centra en l'àrea d'energia del CITCEA-UPC i les seves àrees d'expertesa es centren en les xarxes elèctriques intel·ligents i les microxarxes, així com de les tecnologies que formen part d'aquestes xarxes.
 • Gomis Bellmunt, Oriol
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor Catedràtic del Departament d' Enginyeria Elèctrica de la UPC. Membre del CITCEA-UPC. Activitat en temes de control de convertidors i generadors elèctrics, energia eòlica onshore i offshore, sistemes de transport HVDC per a grans parcs eòlics marins i microxarxes.
 • Heredero Peris, Daniel
  Doctor en Enginyeria Industrial per la UPC (abril 2017). Professor associat de la UPC (des de 2014). Co-director del màster en Mecatrònica (des de 2014). Ha impartit classes en els mòduls d'actuadors pneumàtics, automatització i comunicacions industrials. En el màster en Enertrònica imparteix el mòdul d'energia solar fotovoltaica. Compagina la seva activitat docent com a cap de projectes en CITCEA-UPC. La seva activitat inclou la participació en projectes industrials i competitius, d'àmbit estatal o europeu, alineats amb el control avançat de carregadors de vehicle elèctric i microxarxes.
 • Holtrop, Piet
  Advocat Col·legiat a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, llicenciat en Dret per la Universitat de Groningen, Països Baixos. Assessorant des del 2001 a empreses privades i administracions públiques en transició energètica (PPA s, Autoconsum, Smartcities, Mobilitat Elèctrica), soci d'APPA, UNEF, Fundació Renovables, Plataforma per un Nou Model Energètic, AEDIVE, CEEC, AEDIVE, AEH2, Clúster Biomassa de Catalunya i altres. Publica en mitjans sectorials i és ponent habitual en jornades i conferències sobre energies renovables. Fundador de Holtrop S.L.P. Transaction & Business Law.
 • Lloret Gallego, Pau
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona- UPC. Des del 2004 pertany al CITCEA-UPC, on actualment és enginyer de projectes a l'àrea d'energia. Ha impartit classes al Màster en Enertrónica des de l'inici del màster, el curs 2010-2011. Centra la seva activitat en temes de xarxes elèctriques intel·ligents (smart grids), mercats elèctrics, gestió de la demanda i automatització de la xarxa de distribució.
 • Miguel Espinar, Carlos
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (Abril 2011). Actualment és Cap de Projectes al CITCEA-UPC en l'Àrea de Mecatrònica. Centra la seva activitat professional en el desenvolupament d'Electrònica de Potència i el seu control en diferents tipus d'aplicacions: control de motors síncrons d'imants permanents per mobilitat elèctrica i motors de continua, escalfament per inducció de filferro, injecció a xarxa d'energies renovables com energia solar i energia eòlica. Participa com a professor en el Màster en Mecatrònica.
 • Montesinos Miracle, Daniel
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor per la UPC 2008. Enginyer Industrial, especialitat elèctrica a l'ETSEIB-UPC, 2000. Enginyer R+D a Salicru. Professor del Departament d'Enginyeria Elèctrica des del 2005. Director i coordinador de l'àrea d'electrònica de potència del CITCEA-UPC. Fundador i CEO de teknoCEA, una empresa spin-off per proveir components, sistemes i serveis en el camp de la recerca en l'electrònica de potencia. Els seus camps d'interès són l'electrònica de potència, els sistemes de tracció elèctrica I les energies renovables.
 • Munné Collado, Íngrid
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Enginyera Industrial per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona-UPC. Enginyera de projectes del CITCEA-UPC a l'àrea d'energia i estudiant de doctorat en Enginyeria Elèctrica en el desenvolupament de mercats elèctrics locals per a proporcionar serveis d'energia i flexibilitat, centrant la seva activitat en smart grids i mercats elèctrics. Participa a InnoEnergy en l'àmbit de la millora de la metodologia docent a l'ensenyament superior, participant als màsters InnoEnergy MSc Energy for Smart Cities i SENSE en assignatures d'automatització i gestió activa de la demanda.
 • Olivella Rosell, Pol
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per l'ETSEIB-UPC. Actualment és enginyer sènior del CITCEA-UPC a l'àrea d'energia i estudiant de doctorat en enginyeria elèctrica. En la tesi doctoral s'estan desenvolupant algoritmes de flexibilitat per a les xarxes de distribució i mercats locals de flexibilitat que es provaran en els pilots del projecte europeu INVADE H2020. Actualment la seva activitat de recerca inclou mercats d'electricitat, xarxes elèctriques intel·ligents, bateries, vehicles elèctrics i algoritmes d'optimització aplicats a l'enginyeria elèctrica.
 • Pi i Palomés, Xavier
  Enginyer Industrial per la UPC, pèrit judicial expert en Informàtica Industrial i TIC, ha estat docent d'Enginyeria del Software a la Facultat d'Informàtica de Barcelona de la UPC i a la UOC. És membre de la Comissió Indústria 4.0 d'Enginyers de Catalunya (www.comissioindustria40.cat), responsable del Grup de treball d'Embedded Systems & IoT de l'esmentada comissió.
 • Polo Hilario, Esther
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciada en Psicologia. Formada en Life i Executive Coaching. Consultora certificada en Recerca i Selecció per l'ECSSA. Actualment és Sòcia Fundadora de Nkip Consulting (Consultoría de Desenvolupament de Persones) i és membre del Comité Executiu d'AEBYS. Acumula una experiència de més de 24 anys en formació de competències d'alt impacte i d'agitació emocional, Coaching (Individual i Grupal), Executive Search i projectes de RRHH per a empreses multinacionals, nacionals i de l'administració pública.
 • Resch, Matthias
  Després de graduar-se, va treballar durant quatre anys com a enginyer de projectes planificant i desenvolupant plantes d'energia fotovoltaica de petita i gran escala. En total es va realitzar una potència acumulada de 25 MWp en quatre països diferents. Va escriure la seva tesi doctoral a la UPC de Barcelona sobre sistemes de bateries a gran escala en xarxes de distribució. Actualment treballa en el departament de smart grid de SINTEF a Noruega com a investigador científic. La seva competència bàsica és l'anàlisi de xarxes de distribució elèctrica amb una elevada proporció d'energies renovables, especialment sistemes fotovoltaics i la integració de bateries i vehicles elèctrics.
 • Rotllan Puig, Marc
  Enginyer Industrial per la UPC (ETSEIB), especialitat termoenergètica. Certified Energy Manager (CEM) per la Association of Energy Engineers (AEE). Actualment treballa com a tècnic a la Divisió de Planificació Energètica de l'Institut Català d'Energia (ICAEN). Abans de treballar al sector públic va fer-ho al sector privat en una empresa comercialitzadora d'energia. Més de 7 anys d'experiència en el sector energètic, concretament en els àmbits de mercat elèctric, regulació i planificació energètica, energies renovables i eficiència energètica.
 • Sanchez Sanchez, Enric
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona, UPC, 2014. Al 2012 es va incorporar al CITCEA-UPC com a estudiant i posteriorment com a enginyer de projectes, i des de 2016 realitza el doctorat en Enginyeria Elèctrica. Ha realitzat estades pre-doctorals al ETH de Zürich i en l'Imperial College de Londres. Imparteix classes en el postgrau d'Automatització de Sistemes i en el de Smart Grids des de 2016. Les seves àrees d'interès inclouen sistemes d'electrònica de potència a la xarxa elèctrica, convertidors multinivell, dinàmica de sistemes i automatització.
 • Sola Drake, Antoni
  Veure perfil a Linkedin
  Tècnic en síntesi digital i posterior especialitat en disseny per automoció. Màster en direcció de projectes per la Salle i Executive MBA per EADA Business School. Co-fundador de Cromstudio, start-up de disseny per ordinador i director general de la start-up d'E-Commerce WalkingWines. Acumula experiència de més de 13 anys al sector de la enginyeria (Applus, Ascamm) com a director de diferents departaments d'enginyeria pels sectors aeronàutic i automoció (Airbus, Boeing...). Actualment és co-fundador i co-director de la consultora Dinamo, enfocada a l'estratègia empresarial.
 • Sumper, Andreas
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Catedràtic de la UPC i investigador en l'àrea de transport, generació i distribució d'energia elèctrica, així com en nous models energètics per a la transició energètica del grup de recerca CITCEA-UPC. Responsable del Màster Innoenergy Energy for Smart Cities a la UPC. Director de la Càtedra Endesa Red en Innovació Energètica. Autor de més de 200 publicacions en revistes i conferències de prestigi, així com autor i editor de diversos llibres. Digital Energy Evangelist.
 • Villafáfila Robles, Roberto
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Enginyeria Elèctrica per la UPC. Enginyer Industrial especialitat Electrotècnia per l'ETSEIB. Professor agregat al Departament d'Enginyeria Elèctrica. Membre de l'equip directiu del CITCEA-UPC i cap d'àrea d'Enertrònica. Membre de la Comissió d'Energia i dels Grups de Treball Smart Grids i Mobilitat Elèctrica del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Experiència de més de 15 anys en projectes de R+D+i per a empreses i institucions nacionals i internacionals en mercats elèctrics, integració de generació renovable, emmagatzematge i vehicles elèctrics a les xarxes.

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Cap de projectes en empreses del sector energètic.
 • Consultor de projectes energètics.
 • Gestor de projectes energètics.
 • Analista de dades.
 • Responsable tècnic d'àrea d'innovació en empreses del sector energètic.
 • Cap de desenvolupament en entitats públiques (àmbit energia).
 • Gestor d'innovació en empreses.

Notícies

Altres notícies
El CITCEA, premiat pel Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya
28-06-2019

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 707 31 32
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar