Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis.
Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.
Informació sobre la política de cookies

continuar
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster en e-Health Technology Innovation
Sessió informativa

22-10-2019

Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió

Programa

Edició
1a Edició
Crèdits
60 ECTS (360 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
8.200 €
Observacions pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Data d'inici: 17/02/2020
Data de fi: 17/02/2021
Horari
Dilluns: 18:30 a 21:30
Dimecres: 18:30 a 21:30
Dijous: 18:30 a 21:30
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Per què aquest programa?
A la nostra societat, la demanda de serveis de salut és creixent. La piràmide de població s'inverteix, i la prevalença de les malalties cròniques augmenta. En paral·lel, els ciutadans estan cada cop més informats i connectats i són més exigents amb el sistema de salut. La confluència d’aquests factors està generant un canvi de paradigma que situa la persona al centre. I és en aquest context que la tecnologia serà l’element clau per garantir el nou model de salut del futur.

La tecnologia ja s’ha desplegat amb èxit en diferents sectors, però es pot dir que tot just està començant a revolucionar el sector sanitari. Si bé ja tenim realitats de tecnologies aplicades a la salut, com la cirurgia robòtica o la salut connectada, una bona estratègia d’eHealth aprofitarà les potencialitats de les tecnologies disruptives per posar-les al servei de les persones i la millora de la seva qualitat de vida. Els robots d’IA amb coneixement clínic o el big data per fer medicina de precisió, en serien exemples. Per tant, l’ús estratègic de les TIC aplicat al sector de la salut planteja nous reptes de futur que representen una gran oportunitat de desenvolupament professional.

Per aquest motiu, la UPC School impulsa el màster en e-Health Technology Innovation, amb una orientació molt pràctica, que va dirigit a professionals de perfil tecnològic que tindran la responsabilitat de desenvolupar nous serveis i models TIC innovadors aplicats a la salut i al benestar. El màster connecta les necessitats del món de la salut amb les TIC. És per això que inclou formació exhaustiva de les particularitats del sector de salut així com de les tecnologies disruptives aplicades a l’e-health (IA, sistemes de suport a la decisió clínica, bioimpressió 3D; big data, supercomputació, robòtica, serious games, processament d’imatges Deep learning, etc.). També aborda els aspectes ètics, legals i de negoci. El programa compta amb la col·laboració de professionals amb una llarga trajectòria en innovació en tecnologies mèdiques, la pràctica clínica i en el desenvolupament de l’Electronic Health Record.
Objectius
 • Connectar les necessitats del món de la salut amb l’univers de solucions tecnològiques.
 • Optimitzar els sistemes d’informació de salut per evolucionar cap a un model connectat i més proper a les persones.
 • Implementar solucions i apps específiques en l’àmbit de la salut, aprofitant les potencialitats de l’IoT, les Smart cities i el 5G.
 • Dissenyar i contribuir al desenvolupament de dispositius mèdics i serveis basats en tecnologies innovadores i centrats en les persones.
 • Dissenyar nous models de negoci que permetin transformar el model de salut actual, a partir de les potencialitats de les tecnologies digitals.
A qui va dirigit?
 • Professionals de l’àmbit de les telecomunicacions, la informàtica, l’electrònica, les matemàtiques o la física, entre d’altres, interessats en la transformació digital en l’àmbit de l’e-health.
 • Professionals que ja treballin en l’àmbit TIC i vulguin reorientar la seva activitat cap a la revolució digital del sector de la salut.
 • Professionals que es vulguin beneficiar de les noves oportunitats que ofereix la transformació digital cap a la medicina del futur.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
3 ECTS 18h
La transició a l'e-Health
Aquest mòdul ofereix, a mode d'introducció, una visió sobre el nou escenari de possibilitats que s'obre amb la incorporació de les noves tecnologies i les innovacions disruptives.

 • Conceptes i aspectes clau.
 • Disponibilitat actual de la tecnologia.
 • Rols diferencials dels diferents actors del sistema de salut.
 • Possibles nous models de serveis de salut.
 • Anàlisi de necessitats.
9 ECTS 63h
Eines necessàries. Especificacions i requisits
Es presenten les eines necessàries per poder fer front als reptes de futur. Es fa un anàlisi de les especificacions que cal acomplir i dels requisits d'implementació.

 • La revolució tecnològica i la seva evolució. Electrònica, sensors, capacitat de computació i de comunicació.
 • La privacitat, la seguretat i la confidencialitat. La seva incidència sobre l'activitat del sistema.
 • La Història Clínica Electrònica.
 • Interoperabilitat. Necessitat de l'ús d'estàndards.
 • Certificacions dels dispositiu mèdics i Apps. Necessitat i requisits.
 • Els equips multidisciplinaris com a estratègia per a la implementació de solucions d'e-health: la importància de la comunicació entre professionals.
5 ECTS 33h
L'àmbit mèdic
S'ofereix una base de coneixements de l'àmbit mèdic als professionals tecnològics, per tal que aquests puguin comprendre les necessitats i requeriments de l'atenció sanitària.

 • Organització del sistema sanitari.
 • Les línies d'atenció assistencial: l'atenció ambulatòria i l'hospitalària.
 • Les especialitats mèdiques i quirúrgiques.
 • La praxis clínica: procés diagnòstic i tractaments.
 • Patologies i prevalença: especificacions i requisits.
 • Detecció de necessitats tecnològiques en l'àmbit mèdic.
5 ECTS 33h
L'àmbit social
Es presenta l'àmbit social i d'atenció a les persones, per facilitar el disseny de determinades aplicacions i serveis tecnològics en aquest escenari.

 • L'atenció sociosanitària.
 • L'envelliment i les noves necessitats socials.
 • La persona com a gestor de la seva salut.
 • La prevenció com a eina fonamental de participació de la persona.
 • La cronicitat.
 • La salut mental.
 • Les possibilitats de l'IoT.
9 ECTS 63h
L'àmbit tecnològic
Es presenten les principals tecnologies electròniques i de comunicacions aplicades i aplicables a l'àmbit de la salut, en tota la seva dimensió.

 • L'estat de l'art de les tecnologies aplicables (sensors, electrònica, principals tecnologies de comunicacions aplicables en salut, tecnologies de computació, etc.).
 • Electrònica i TIC. La seva evolució: els System-on-Chip, les tècniques de baix consum requerides per aplicacions mèdiques, noves tècniques de disseny basades en dispositius configurables, noves tendències en sistemes de comunicació aplicables en salut, etc.
 • Dades: generació, processat i visualització.
 • Robòtica aplicada a la salut.
 • Serious games. Tecnologia aplicada a la rehabilitació.
7 ECTS 51h
Intel·ligència artificial i Big Data en e-Health
Es presenten els principals reptes de la Intel·ligència artificial i el Big Data en camps específics de la salut, fent èmfasi en els aspectes mes innovadors i disruptius.

 • El processat d'imatges com eina de diagnòstic i modelització de processos i intervencions.
 • Sistemes de suport a la presa de decisions clíniques.
 • Tècniques d'analítica predictiva.
 • Tendències i reptes de futur.
5 ECTS 33h
La persona al centre del sistema de salut
S'aborden les tècniques habituals de disseny centrat en l'usuari a l'àmbit de les aplicacions de salut. S'exploren els avantatges que s'obtenen a través de l'aplicació massiva de les tecnologies electròniques i de comunicacions.

 • Disseny de serveis centrat en l'usuari amb ús estratègic i innovador de la tecnologia.
 • L'experiència de pacient. Com fer que l'experiència d'aquests usuaris aporti millores en els serveis.
 • La humanització i la reducció de l'escletxa digital en l'aplicació de la tecnologia en salut.
 • La qualitat dels nous serveis i com l'ús de les noves tecnologies contribueix a la millora de la qualitat.
5 ECTS 33h
Nous paradigmes d'e-Health
L'evolució de les tecnologies electròniques i de comunicacions obre les portes a nous paradigmes que representen una gran oportunitat i reptes de futur pels professionals del sector e-health.

 • Serveis de futur. On són els límits?
 • Models de negoci que poden ser desplegats amb l'ús intensiu de les noves tecnologies.
 • Actors dels sistema: evolució i nou repartiment de rols.
12 ECTS 33h
Projecte final de Màster
El projecte final de màster permetrà als estudiants dissenyar una solució específica amb aplicabilitat real al sector de l'e-health. Es realitzarà de forma grupal per tal de potenciar el treball multidisciplinar i la col·laboració amb els professionals del món de salut.
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest màster tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Benavent Navarro, Anna
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyera Superior de Telecomunicacions per la UPC. Directora d'Organització i Sistemes d'Informació de la Corporació Sanitària Parc Taulí. Presidenta i Co-fundadora d'Unitss, l'Associació Catalana d'Informàtics de la salut, liderada pels CIOs dels hospitals de Catalunya. Actualment és membre del Comitè estratègic TIC de suport a la Coordinació del Departament de salut. Acumula un experiència de 20 anys en càrrecs de responsabilitat al sector salut (Hospital Clínic de Barcelona i Fundació Privada Hospital Asil de Granollers). Anteriorment havia estat consultora SAP d'una multinacional.
 • Cabestany Moncusi, Joan
  Veure perfil a futur.upc
  Catedràtic del Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC. És cofundador del Centre Específic de Recerca sobre la Tecnologia Aplicada a la Dependència i la Vida Autònoma (CETpD) de la UPC. Ha estat responsable d'un bon nombre de projectes entre els quals es poden destacar HELP, REMPARK i FATE sobre l'ús i aplicació de tecnologia i de la Intel.ligència Artificial per a la millor gestió de la malaltia de Parkinson i la detecció de les caigudes en persones grans. A més, és soci fundador de l'empresa Sense4Care S.L..
 • Castell Ariño, Núria
  Veure perfil a futur.upc
  Llicenciada en Informàtica per la UAB. Doctora en Informàtica per la UPC. Professora del departament de Ciències de la Computació de la UPC. Experta en el disseny de nous plans d'estudis, en particular en programes internacionals (Atlantis, Erasmus+). Degana de la Facultat d'Informàtica de Barcelona de la UPC del 2010 al 2017. Membre del grup de recerca de Processament del Llenguatge Natural, dins del centre específic de recerca IDEAI (Intelligent Data Science and Artificial Intelligence). Membre del consell assessor de l'APTICC (Associació de Professionals TIC de Catalunya).
Professorat
 • Ariño Blasco, Sergio
  Veure perfil a Linkedin
  Master Philosophy in Geriatric Medicine por la University of Wales (UK). Expert en Recerca en Serveis de Salut i Malaltia Cròniques per la UAH. Llicenciat en grau en Medicina i Cirurgia per la UB i metge especialista en Geriatria. Actualment, Director del Servei de Geriatria de l'Hospital General de Granollers, membre de la Xarxa de Recerca en Malalties Cròniques REDISSEC i membre d'Inter RAI, corporació internacional d'investigadors en sistemes de valoració integral. Acumula més de 20 anys d'experiència clínica, docent i investigadora.
 • Barrué Subirana, Cristian
  Doctor en Intel·ligència Artificial per la UPC. Enginyer Informàtic i investigador associat a la UPC des de 2003 al Departament de Computer Science. És membre de l'Intelligence Data Science and Artificial Intelligence Research Centre (IDEAI-UPC) i del Knowledge Engineering and Machine Learning group (KEMLg). Representa habitualment a la UPC al Clúster de Salut Mental de Catalunya oferint assessorament tecnològic. Ha participat en més de 15 projectes de recerca competitius relacionats amb la salut i té més de 40 publicacions relacionades amb la salut, la robòtica o la IA.
 • Bayés Rusiñol, Maria Angeles
  Doctora en Medicina, especialista en neurologia. Ha centrat la seva carrera i investigació en el tractament i estudi de trastorns del moviment com la malaltia de Parkinson i la síndrome de Tourette, així com demències com la malaltia d'Alzheimer. És la directora de la Unitat de Trastorns del Moviment i Parkinson de Teknon Medical Center durant els últims 23 anys. Ha participat en 41 projectes d'investigació, compta amb 71 publicacions, és autora de 6 llibres i imparteix conferències i cursos de formació.
 • Blanch Torra, Luis
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Medicina, Premi extraordinari de Doctorat. És director de Recerca i Innovació en la Corporació Sanitària Parc Taulí i director de l'Institut de Recerca i Innovació Parc Taulí. Els seus interessos en recerca estan lligats a projectes innovadors, entre d'altres, al monitoratge en línia del malalt crític i la investigació translacional sobre lesió pulmonar aguda i cerebral. Ha estat president de les societats catalana i espanyola de Medicina Intensiva i actualment és membre del Consell de la WFSICCM, la societat mundial de Medicina Intensiva.
 • Català Mallofré, Andreu
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Ciències Físiques per la UPC. Professor del departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial de la UPC. Responsable del Centre d'Estudis tecnològics per a l'atenció a la Dependència i vida autònoma (CETPD-UPC). Coordinador de projectes nacionals i internacionals, en àrees de IA, tecnologies assitencials, i HCI. Membre de l'European Innovation Partnership on Active and Healthy Aging i coordinador del grup de prevenció de caigudes. Membre del grup de recerca ISSET. Fundador i promotor de l'spin-off SENSE4CARE (http://www.sense4care.com/).
 • Cortés Martínez, Atia
  Doctora en Intel·ligència Artificial per la UPC. Enginyera Informàtica i Màster en IA per la UPC. Actualment és professora associada i investigadora al Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial i forma part del grup de recerca Knowledge Engineering and Machine Learning group (ambdós a la UPC). Forma part de l'equip docent del programa de postgrau dHealth (Biocat) i és col·laboradora de l'Observatori de Bioètica i Dret (UB). Acumula una experiència de més de 10 anys en projectes europeus relacionats amb l'eHealth, la IA i la robòtica.
 • Díaz Boladeras, Marta
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora en Administració i Direcció d'Empreses per la UPC i Doctora en Psicologia per la UB. Investigadora del Centre d'Estudis Tecnològics per a l'atenció de la Dependència i la Vida Autònoma de la UPC, experta en la relació de les persones amb la teconologia i en particular amb els robots socials.
 • Fillat Gomà, Ferran
  Veure perfil a Linkedin
  Especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia, és responsable del Laboratori 3D i membre de la unitat espatlla i colze a l'Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell. La seva recerca se centra en l'aplicació a la pràctica clínica de la impressió 3D per a la planificació i tractament de casos complexos de l'aparell locomotor.
 • Fonseca Hernández, Elena
  Llicenciada en Medicina per la UB. Especialista en Neurologia dins el programa MIR a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Actualment és metgessa especialista en Neurologia i investigadora clínica a la Unitat d'Epilèpsia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Membre actiu de la Sociedad Española de Neurología, la Societat Catalana de Neurologia i la Sociedad Española de Epilepsia. Les seves línies de recerca actuals se centren en l'estudi de les alteracions estructurals cerebrals en l'epilèpsia i el desenvolupament de dispositius de diagnòstic i tractament de les crisis epilèptiques.
 • Fortes Bordas, Marc
  Infermer per la UB i Màster en Educació per a la Salut per la UDL. Des de maig de 2015 està a càrrec de la direcció del projecte Infermera virtual. Actualment també exerceix com a consultor de salut i gestor de projectes a la Fundació TICSalutSocial del Departament de Salut. Ha estat professor associat a la Universitat de Barcelona i infermer assistencial al CAP Les Corts de Barcelona. És autor de diverses publicacions i també participa en docència de postgrau en col·laboració amb diverses universitats.
 • Gibert Oliveras, Karina
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora en Informàtica per la UPC. Catedràtica del Dep. d'Estadística i Investigació Operativa (UPC). Experiència docent en Graus d'Estadística i Enginyeria Informàtica, Màsters en Enginyeria Informàtica, Intel·ligència Artificial, Sostenibilitat (UPC) i programes de doctorat associats. Vicedegana de Big Data i Data Science del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya. Subdirectora-Secretària del Centre Específic de Recerca IDEAI (UPC).
 • Gomez Montenegro, Carles
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la UPC, on ha estat professor durant dues dècades. Ha estat també investigador visitant a la University of Cambridge. Ha participat en al voltant de vint projectes de recerca i transferència de tecnologia, i és coautor de 100+ treballs tècnics internacionals, principalment en l'àmbit de la Internet of Things (IOT). És membre actiu de IETF des de fa una dècada, on ha impulsat diversos estàndards internacionals de protocols de comunicacions per a la IOT, i és actualment chair del grup de treball 6Lo.
 • Iglesias Garcia, Mateo
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Ciències Químiques per la UB, Màster en Màrqueting a EADA, MBA a EAE, Màster Internacional a l'SIMI (Scandinavian International Management Institute). Actualment és director sènior per EMEAI a Agilent per a la Divisió de Diagnòstic i Genòmica. Acumula una experiència de més de 25 anys en diferents posicions de responsabilitat en empreses multinacionals i nacionals dins dels sectors de Diagnòstic, Logística Hospitalària i Medicina Preventiva. És membre de la Junta Directiva de FENIN Catalunya.
 • Insa Calderón, Esther
  Doctora en antropologia per la UB. Màster en estudis avançats en antropologia social i cultural. Infermera i professora titular del Campus docent Sant Joan de Déu. Responsable de la Comissió d'Innovació i Docència i coordinadora del Centre de Simulació Sant Agustí (CDSJD). Acumula una experiència de més de 10 anys en l'àmbit de la docència en ciències de la salut i més de 20 com a infermera. Membre del Grup de Recerca Infermeria, Educació i Societat del CDSJD, del GRISCA i del GENI (UB). Col.labora en projectes e-health.
 • Jansà i Morató, Margarida
  Infermera en diabetis i educació terapèutica, Màster en Ciències de la Infermeria, Doctora en Ciències de la Salut. Membre de l'equip de diabetis i del Programa d'atenció a la cronicitat de l'Hospital Clínic de Barcelona. Coordinadora del Projecte Transversal 2: Informació i educació terapèutica a pacients, familiars i cuidadors. Professora associada de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Més de 30 anys experiència assistencial, docent i de recerca en l'àmbit de la diabetis i educació terapèutica. Membre de diverses societats científiques. Diverses publicacions relacionades.
 • Leon Garcia, Agata Raquel
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de València. Especialista en Medicina Interna a l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona. Doctora en Medicina per la Universitat de Barcelona. Màster en SIDA per la Universitat de Barcelona. Especialista del servei d'infeccions de l'Hospital Clínic durant 17 anys. Experiència acumulada en models innovadors d'atenció sanitària no presencial. Autora de més de 80 publicacions científiques, investigadora principal de projectes competitius internacionals, professora de la UB. Directora d'innovació Fundació TICSalutSocial.
 • Mayer, Miguel Angel
  Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, Doctor en Informàtica Biomèdica per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), màster en Salut Pública i especialista en Medicina de Família i Comunitària. Professor associat i coordinador d'informàtica Biomèdica a la UPF a la Facultat de Ciències Experimentals i de la Salut. Més de 20 anys d'experiència en l'àmbit assistencial, docent i investigació, membre del Research Programme on Biomedical Informatics de la UPF, autor de més de 100 publicacions, participant en 12 projectes competitius nacionals i de la Unió Europea.
 • Mazuela Aguila, Gonzalo
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Comunicació Social i Màster en Direcció de Comunicació. Cap de la Unitat de Coordinació d'Investigació Clínica i Innovació, Servei de Neurologia a l'Hospital Vall d'Hebron. Acumula experiència de més de 10 anys en l'execució de tasques relacionades amb el desenvolupament de noves tecnologies en salut, gestionant projectes d'innovació que tenen com a objectiu el benestar i la millora de la qualitat de vida de les persones, posant la comunicació al servei de els agents implicats: hospitals, indústria i usuaris.
 • Pérez López, Carlos
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Enginyeria Electrònica, Enginyeria Electrònica i Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Electrònica Industrial per la UPC. Membre fundador de Sense4 Care, spin-off de la UPC dedicada a la comercialització de dispositius mèdics. Acumula més de 13 anys d'experiència com a Technical Project Manager per al CETpD de la UPC. En aquests anys s'ha especialitzat en el desenvolupament i implementació de sistemes mèdics de monitorització del moviment humà, dirigint el desenvolupament de sistemes des del disseny d'algoritmes, maquinari, firmware i aplicacions d'alt nivell.
 • Rodríguez Molinero, Alejandro
  Llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Madrid (UAM). Doctor en Medicina Preventiva i Salut Pública per la UAM. Especialista en Geriatria (H.Central de la Creu Roja). Ha estat professor de gerontotecnologia a la National University of Ireland at Galway. Porta 12 anys treballant com a metge especialista al Consorci Sanitari del Garraf i dirigint la Unitat d'Investigació Clínica del mateix centre. Ha dirigit 4 projectes finançats per l'Institut de Salut Carlos III i ha participat en 8 projectes de la Comissió Europea. Té més de 40 publicacions indexades a PubMed.
 • Rovira Simón, Jordi
  Veure perfil a Linkedin
  Ha treballat com a responsable de R&D a Telefónica Espanya eHealth durant els últims anys articulant múltiples projectes europeus en els quals ha investigat el paper que tenen les TIC en el canvi del model assistencial. Actualment està col·laborant amb el Forum ITESSS desplegant un pilot per a la gestió remota de persones que viuen en l'àmbit rural. Recentment, ha començat una nova aventura professional a MySphera, una empresa que té un producte trencador dins l'àmbit de les tecnologies IoT i Inteligència Artificial per a hospitals i la llar.
 • Sist Viaplana, Xènia
  Infermera, Doctora per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en Lideratge i Gestió dels Serveis d'Infermeria per la Universitat de Barcelona. Des de fa més de 15 anys treballa com a gestora d'infermeria en diferents àrees i hospitals (Hospital de Mataró, Hospital General de Granollers i l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau). Pel que fa la docència ha treballat com a professora associada per la Universitat Autònoma de Barcelona i en investigació és membre del Grup Acreditat de Recerca en Sarcopènia, Fragilitat i Dependència.
 • Yuste Marco, Antonio
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Especialista en Geriatria (H. Univ. de Guadalajara). Professor al Màster de Gerontologia Clínica de la UAB i el Col·legi de Metges de Barcelona. Treballa des de fa 24 anys als hospitals del Consorci Sanitari del Garraf, ara Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf, al Servei de Geriatria, direcció i gestió. Els últims 15 anys ha estat gestionant i dirigint el Departament de Recerca i Docència del centre. Ha participat i dirigit diferents projectes competitius nacionals i internacionals en gerontotecnologia i robòtica asistencial.

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors
 • Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf
 • Intelligent Data Science & Artificial Intelligence Research Center
 • Quirón Salud

Sortides professionals

 • Health-engineer.
 • Responsable d’innovació tecnològica ehealth.
 • Cap de projectes digitals en l’àmbit e-health.
 • Responsable de projectes digitals en centres de salut, hospitals, asseguradores de salut, indústria farmacèutica, etc.
 • Especialista en desenvolupament de sistemes d’informació per e-health.

Notícies

Notícies del Blog
Els directors del màster en e-Health: "La tecnologia ha de servir per millorar la qualitat de vida de les persones"
Els directors del màster en e-Health: "La tecnologia ha de servir per millorar la qualitat de vida de les persones"
30-05-2019
Els directors del màster en e-Health: "La tecnologia ha de servir per millorar la qualitat de vida de les persones"
Els directors del màster en e-Health: "La tecnologia ha de servir per millorar la qualitat de vida de les persones"
30-05-2019

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 706 80 35
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar