Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster en Electrònica de Potència
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió

Presentació

Informació edició 2021-2022
L'edició 2021-2022 d'aquest màster ja ha començat. En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.
Edició
1a Edició
Crèdits
60 ECTS (480 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
9.300€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa.
- En quatre terminis, fraccionant el pagament amb domiciliació:
 • El 40% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 60% restant es dividirà en 3 pagaments domiciliats, que es repartiran equidistantment entre l'inici i final de les classes lectives.
 • L'estudiant ha de disposar i ser titular d'un compte bancari amb IBAN ESXX
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Propera edició
Octubre 2022
Horari
Dilluns: 16:00 a 20:00
Dimarts: 16:00 a 20:00
Dimecres: 16:00 a 20:00
Dijous: 16:00 a 20:00
Llocs de realització
Departament Enginyeria Electrònica
Campus Nord. Ed. C4
C/ Gran Capità, s/n
08034 Barcelona
CITCEA - Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments
Av. Diagonal, 647. Planta 2. Aula Schneider
08028 Barcelona
EEBE - Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
Avda. Eduard Maristany, 16
08019 Barcelona
Per què aquest màster?
Estem en una època de transició cap a una economia verda que permeti reduir la contaminació de l'entorn. Això implica grans reptes en eficiència energètica, com ser capaços de convertir el màxim d'energia de les nostres renovables cap a les nostres xarxes de distribució, optimitzar els sistemes d'emmagatzematge d'energia en bateries per al cotxe elèctric, on cada watt suposi més quilòmetres d'autonomia, o fer més eficients les fonts d'alimentació dels servidors de dades, que ja suposen més de l'1% de tota l'energia que es consumeix al planeta.

L'electrònica de potència és la disciplina que ofereix solucions a tots aquests reptes tecnològics, a través d'aconseguir sistemes més eficients i més petits. I ho fa aglutinant diferents especialitats de l'enginyeria que es tractaran en profunditat al llarg d'aquest màster en Electrònica de Potència. El programa aprofundeix en els dispositius commutadors, les diferents tipologies i el seu control, com a eina clau per cobrir les necessitats de les diferents aplicacions, des de renovables fins a les fonts avançades d'alimentació.

L'objectiu general d'aquest màster és formar una nova generació d'enginyers apassionats pel desenvolupament de solucions de potència, tant en el seu vessant més hardware com software. El contingut del programa és el resultat de l'àmplia experiència acadèmica de diferents departaments de la UPC en aquest camp, que introduiran arquitectures de conversió de potència clàssiques i avançades, al costat del coneixement pràctic de la indústria. De fet, el programa compta amb professors d'empreses del sector en més del 25% de les hores lectives.

En el màster col·laboren més de 10 empreses del sector, com ara HP, Wallbox, Premium, Ficosa, Idneo o MPS, entre altres. La seva implicació activa permet que els estudiants desenvolupin els treballs finals de màster en els seus departaments d'R+D, un fet que demostra el gran potencial de l'electrònica de potència i les grans oportunitats professionals que se'n deriven.
Objectius
 • Aprofundir en els coneixements, metodologies i eines necessàries per afrontar amb garanties els reptes tecnològics derivats del desenvolupament d'un projecte d'electrònica de potència.
 • Implementar projectes de desenvolupament de solucions d'electrònica de potència, tot considerant la seva complexitat: des de l'elecció de components de potència, el desenvolupament del sistema electrònic fins als requeriments per industrialitzar el producte.
 • Conèixer aplicacions d'electrònica de potència, definir les necessitats per implementar-les i analitzar els avantatges de les topologies més usades.
A qui va dirigit?
 • Enginyers i graduats en especialitats amb coneixements d'electrònica.
 • Professionals del sector industrial d'electrònica amb interès en electrònica de potència.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
3 ECTS 24h
Dispositius Semiconductors de Potència
 • Introducció als semiconductors.
 • Dispositius de potència: introducció i classificació.
 • Díodes de potència.
 • El transistor BJT i IGBT.
 • El transistor de potència MOS i les seves característiques.
 • El mig pont de potència: funcionament, amortidors i fonts d'alimentació.
6 ECTS 48h
Modelatge i Control en Electrònica de Potència
 • Introducció a l'electrònica de potència
 • Síntesi de convertidors de potència
 • Anàlisi en estat estacionari i dimensionat de convertidors commutats CC-CC
  • Modes de conducció i anàlisi en estat estacionari.
  • Dimensionat de convertidors elementals (Buck, Boost, Buck-Boost).
  • Convertidors síncrons i bidireccionals.
  • Convertidors CC-CC amb aïllament galvànic (Flyback, Forward, Push-Pull).
  • Altres topologies (Cuk, SEPIC, Z-converters).
 • Modelatge de convertidors commutats amb PWM
 • Disseny de control en convertidors convencionals
  • Disseny de control de llaç únic.
  • Disseny de control del corrent promitjat.
  • Control del corrent de pic.
 • Aplicacions de modelatge i control en electrònica de potència
6 ECTS 48h
Convertidors Connectats a la Xarxa Elèctrica AC/CC i CC/AC
 • Introducció als sistemes monofàsics
  • Factor de potència i contingut harmònic.
  • Definicions en un sistema monofàsic (IEEE Estàndard 1459-2010): factor de potència efectiu, potències actives, reactives i aparents, THD.
 • Conversió CA-CC: principis i control
  • Rectificadors controlats i no controlats.
  • Principis de disseny de rectificadors.
  • Rectificador síncron. Flux d'energia bidireccional.
  • Correcció del factor de potència.
 • Conversió CC-CA: principis i control
  • Inversor de font de tensió: principis i modelatge.
  • Estratègies de modulació: dos i tres nivells.
  • Tècniques de control per VSI. Controladors ressonants i repetitius.
  • Inversors connectats a la xarxa elèctrica: L i LCL VSI.
 • Convertidors trifàsics
  • Introducció als sistemes trifàsics.
  • Transformacions, transformacions inverses, seqüències positiva/negativa.
  • Convertidors trifàsics convencionals.
  • Implementació/modulació: Space-Vector Modulation.
  • Topologies trifàsiques avançades (convertidors matricials, rectificador Vienna).
5 ECTS 40h
Controladors Digitals per a Convertidors de Potència
 • Introducció als controladors digitals.
 • Iniciació a la digitalització (discretització de controls continus).
 • Modulació per ample de pols (PWM) i efectes de temps morts.
 • Condicionament de senyal i efectes de mostreig i quantificació.
 • Implementació de controladors.
 • Implementació de filtres digitals.
 • Implementació de controladors digitals.
 • Controladors basats en arquitectura Advanced RISC Machine (ARM).
3 ECTS 24h
Compatibilitat Electromagnètica (EMI) i Seguretat per a Convertidors de Potència
 • Introducció a la compatibilitat electromagnètica en electrònica de potència.
 • Interferències electromagnètiques en fonts commutades de potència.
 • Interferències electromagnètiques radiades en fonts commutades de potència.
 • Susceptibilitat electromagnètica en fonts commutades de potència.
 • Harmònics en fonts commutades de potència.
 • Seguretat elèctrica en electrònica de potència.
 • Disseny de plaques electròniques per a la compatibilitat electrònica.
3 ECTS 24h
Disseny d'Inductors i Transformadors
 • Introducció a l'electromagnetisme.
 • Materials magnètics per a electrònica de potència.
 • Components magnètics.
 • Model de transformador.
 • Efecte d’alta freqüència en debanats.
 • Disseny d'inductors per a fonts d'alimentació commutades.
 • Disseny de transformadors per a fonts d'alimentació commutades.
 • Disseny de components inductius per a emissions conduïdes.
 • Introducció als transformadors de polsos i corrent.
 • Caracterització de transformadors i mesures.
3 ECTS 24h
Circuits i Aplicacions d'Electrònica de Potència
 • Components per dissenyar circuits d'electrònica de potència.
 • Disseny d’arquitectures de potència.
 • Circuits de mesura de tensió, corrent i temperatura per a electrònica de potència.
 • Circuits de protecció per a electrònica de potència.
 • Disseny complet d’un convertidor per a dispositius PoE.
3 ECTS 24h
Fonts de Potència Avançades
 • Convertidors de potència amb entrellaçat: principis i disseny de control
  • Cancel·lació harmònica.
  • Convertidors multifase basats en estructures Buck.
  • Correcció del factor de potència basat en convertidors Boost.
  • Aplicacions de convertidors de potència amb entrellaçat.
 • Convertidors ressonants: modelat i disseny de control
  • Descripció circuital i principis d'operació. Modulació freqüencial (FM) vs. modulació per amplada de polsos (PWM).
  • Anàlisi sinusoidal de convertidors ressonants.
  • Exemples: el convertidor sèrie, el convertidor paral·lel i el convertidor LLC.
  • Disseny de control en convertidors ressonants.
  • Exemples d'aplicacions pràctiques.
3 ECTS 24h
Convertidors de Potència per Emmagatzemar Energia
 • Introducció als sistemes d'emmagatzematge d'energia
 • Introducció als convertidors bidireccionals
  • Principis d'operació dels convertidors amb desplaçament de fase.
  • Aplicacions: càrrega bidireccional en vehicles elèctrics (conceptes G2V i V2G), emmagatzematge d'energia en microxarxes CC, etc.
 • Exemples: el convertidor de pont complet amb desplaçament de fase i el convertidor de doble pont actiu (DAB)
 • Modelatge i control de convertidors amb desplaçament de fase
3 ECTS 24h
Convertidors de Potència per a les Energies Renovables
 • Introducció a la conversió de potència en sistemes d’energies renovables
  • Generació elèctrica renovable.
  • Integració a la xarxa. Requeriments i normatives.
 • Estructures de convertidors i tècniques de modulació
  • Sistemes monofàsics.
  • Sistemes trifàsics.
  • Convertidors multinivell.
  • Convertidors DC/DC per a energies renovables.
 • Integració a la xarxa
  • Sincronització amb la xarxa.
  • Control de la potència.
  • Detecció d’illa. Aïllament i reconnexió.
  • Seguiment del punt de màxima potència.
  • Operació en paral·lel de convertidors. Droop control.
  • Operació davant de faltes de la xarxa.
  • Microxarxes.
3 ECTS 24h
Motors i Accionaments Elèctrics
 • Accionaments elèctrics.
 • Canvis de referència.
 • Models per a màquines de corrent altern.
 • Motors d’inducció i síncrons (imants permanents i de reluctància).
 • Estratègies de control per a motors AC.
 • Motors síncrons amb imants permanents. Control per orientació del camp.
 • Disseny dels reguladors de corrent i velocitat.
 • Control sense mesura de magnituds mecàniques. Aplicacions.
 • Control no lineal de màquines de corrent altern.
 • Control per inversió. Aplicacions.
3 ECTS 24h
Electrificació de Vehicles
 • Arquitectura del vehicle elèctric. Arquitectura de 48 V i elèctric complet. Electrificació d'avions i trens. Electrificació de vehicles d'hidrogen.
 • Característiques i prestacions del motor elèctric aplicat al vehicle elèctric.
 • Bateries per a mobilitat elèctrica. Tipus, estimació d'estat de càrrega i gestor de bateries (BMS).
 • Modelatge i simulació del vehicle elèctric en temps real.
3 ECTS 24h
Gestió Tèrmica i Disseny Orientat a la Fiabilitat en Electrònica de Potència
 • Càlcul de vida de components.
 • Metodologia estadística en electrònica.
 • Transferència de calor en electrònica.
 • Propietats tèrmiques dels materials.
 • Dissipació de calor en components.
 • Tipus i consideracions mecàniques de radiadors de calor.
 • Efectes de radicació de dissipació de calor.
 • Càlcul de radiadors i simulació.
1 ECTS 8h
Seminaris Industrials
 • Gestió de projectes electrònics.
 • Controladors de motors en robòtica.
 • Càrrega del vehicle elèctric.
 • Fonts d'alimentació per a aplicacions industrials i ferroviàries.
 • Compatibilitat electromagnètica (EMC) en un laboratori.
 • Electrònica de potència per a impressores 3D.
12 ECTS 96h
Projecte Final de Màster
Es desenvoluparà un projecte relacionat amb els continguts i les temàtiques impartides en el màster.

El projecte s'haurà de lliurar i presentar públicament davant d'un tribunal, format pel tutor/a i dos membres més de l'equip docent del programa. Sempre que sigui possible es realitzarà en una empresa.
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest màster tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Guinjoan Gispet, Francisco-Juan
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Enginyer de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Docteur en Génie Electrique per l'Université Paul Sabatier (LAAS, CRNS, Toulouse, França). Delegat del rector pel KIC Innoenergy (UE-EIT) i membre del Supervisory Board europeu. Membre de l'Assemblea de l'Agència d'Energia de Barcelona i del Consell executiu de l'Institut de Recerca d'Energia de Catalunya (IREC). Col·laborador de l'Agència Estatal d'Investigació (abans ANEP 2011-2019). Acumula 36 anys d'experiència a la UPC en electrònica de potència, modelat i control per energies renovables.
 • Rodríguez Vilamitjana, Enric
  Veure perfil a Linkedin

  Doctor en Enginyeria Electrònica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Electrònica i Telecomunicacions per la UPC i Màster en Economia i Innovació per la Barcelona Graduate School of Economics. Director de l'Oficina d'R+D de Monolithic Power System a Barcelona. Acumula més de deu anys d'experiència en la direcció d'equips i projectes d'R+D en l'àmbit de l'electrònica de potència (EGO, RRC, MPS).

Professorat
 • Andres Martinez, Jose Antonio
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Tècnic Industrial, especialitat electrònica industrial, per l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS). Enginyer Superior en Electrònica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment responsable de I+D a l'empresa CERC, desenvolupant productes en l'àmbit de la conversió d'energia des de fa setze anys, donant suport al departament tècnic. Col·labora activament en programes de formació i activitats de la Viladecans Innovació Empresarial (VIE) per part de l'àrea d'empresa de l'ajuntament de Viladecans. Col·labora amb entitats d'assajos en processos d'assajos d'EMC i seguretat elèctrica Vocal de la junta directiva de SECARTYS.
 • Barba Soriano, Enric

  Doctor i Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Gestió i Organització d'Empreses. Màster "Black Belt" al programa de qualitat "Six Sigma". Conseller Delegat i Director General d'lBER ELCO, SA.
 • Bargalló Perpiñà, Ramón
  Veure perfil a futur.upc

  Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Membre del grup de recerca EPIC (Energy Processing and Integrated Circuits). Professor del Departament d'Enginyeria Elèctrica des del 1988. Acumula una experiència de més de vint anys col·laborant en diverses empreses en àmbits de disseny de màquines elèctriques per a aplicacions especials (baixa velocitat, molt alta velocitat, etc.) i en l'anàlisi del soroll i les vibracions en les màquines elèctriques i els accionaments associats.

 • Barrado Bautista, Andrés
  Veure perfil a Linkedin
  Catedràtic d'Universitat i Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Carlos III (UC3M). Responsable de Grup de Sistemes Electrònics de Potència de la UC3M. Soci fundador i CEO de l'Spin-off Power Smart Control S.L. Més de vint-i-cinc anys d'experiència en el sector de l'electrònica de potència i especialitzat en convertidors CC-CC, carregadors de bateries, modelat i vehicles propulsats mitjançant piles de combustible. Desenvolupa una recerca aplicada que ha difós mitjançant 353 articles d'investigació. És coautor de 10 patents i ha participat en més de 80 contractes amb empreses.
 • Biel Sole, Domingo
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Enginyer de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor titular adscrit al Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC. Autor (coautor) de més de 25 articles en revistes indexades internacionals i més de 70 articles presentats en conferències internacionals sobre el control lineal i no lineal i la seva aplicació a sistemes d'energia renovable i electrònica de potència.
 • Chillón Antón, Cristian

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyer de projectes del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-UPC) especialitzat en algoritmes de control de convertidors. Ha treballat desenvolupant microxarxes, filtres actius, convertidors fotovoltaics, carregadors de vehicle elèctric i de sistemes d'emmagatzematge.
 • Colomer Navarro, Pau

  Enginyer superior en Electrònica per la Universitat de Barcelona (UB). Màster en Product Manager per EADA Business School. Soci fundador i director tècnic de Prax, empresa dedicada al disseny, desenvolupament i fabricació de components inductius en aplicacions d'electrònica de potència. Acumula una experiència de més de 20 anys en empreses del sector.
 • Cuadras Tomas, Angel
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Física per la Universitat de Barcelona (UB). Professor Agregat del Departament d'Enginyeria Electrònica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Membre del grup d'Electrònica de Potència i Circuits Integrats (EPIC) de la UPC. Especialitzat en recerca d'energia i entropia, particularitzat a l'envelliment de bateries i sistemes electrònics així com eficiència energètica.
 • Domínguez Muñoz, Víctor
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer en Electrònica Industrial i Automàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Postgraus en Automatització Industrial: Sensors i Accionamients i Control industrial per la Fundació CIM. Software Product Leader a Premium S.A. Cinc anys d'experiència en desenvolupament de Software Embedded en entorns d'automoció i electrònica de potència.
 • Dòria Cerezo, Arnau
  Veure perfil a futur.upc
  Doctorat i Grau en enginyeria electromecànica i per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Va rebre el DEA en Automatització Industrial a INSA-Lió, França, el 2001. Professor associat del Departament d'Enginyeria Elèctrica (UPC). Realitza la seva investigació amb el grup de recerca sobre control avançat de sistemes energètics de l'Institut d'Enginyeria Industrial i de Control de la UPC. Els seus interessos d'investigació inclouen tècniques de control no lineals i avançades, aplicades a sistemes elèctrics i aplicacions d'automoció.
 • Guinjoan Gispet, Francisco-Juan
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Enginyer de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Docteur en Génie Electrique per l'Université Paul Sabatier (LAAS, CRNS, Toulouse, França). Delegat del rector pel KIC Innoenergy (UE-EIT) i membre del Supervisory Board europeu. Membre de l'Assemblea de l'Agència d'Energia de Barcelona i del Consell executiu de l'Institut de Recerca d'Energia de Catalunya (IREC). Col·laborador de l'Agència Estatal d'Investigació (abans ANEP 2011-2019). Acumula 36 anys d'experiència a la UPC en electrònica de potència, modelat i control per energies renovables.
 • Heredero Peris, Daniel
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor associat de la UPC. Codirector del màster en Mecatrònica. Ha impartit classes en els mòduls d'actuadors pneumàtics, automatització i comunicacions industrials. En el màster en Enertrònica imparteix el mòdul d'energia solar fotovoltaica. Compagina la seva activitat docent com a cap de projectes en el Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-UPC). La seva activitat inclou la participació en projectes industrials i competitius, d'àmbit estatal o europeu, alineats amb el control avançat de carregadors de vehicle elèctric i microxarxes.
 • Lledó Ponsati, Tomàs
  Veure perfil a futur.upc
  Enginyer de projectes al Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-UPC), especialitzat en el disseny, fabricació i control d'equips basats en electrònica de potència. Ha treballat en l'ús de semiconductors WBG per a aplicacions industrials. Ha participat en projectes de recerca per a l'anàlisi de fiabilitat de convertidors, analitzant la fiabilitat de semiconductors i condensadors en dispositius. Actualment està treballant per acabar el doctorat industrial en col·laboració amb teknoCEA.
 • Llonch Masachs, Marc

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyer de projectes sénior en el Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-UPC). Amb sis anys d'experiència en el disseny i desenvolupament de convertidors elèctrics de potència, tan connectats a la xarxa com per al control de motors. La seva recerca principal ha estat centrada en les microxarxes, les estratègies de commutació dels onduladors trifàsics i la mobilitat elèctrica, aportant vàries publicacions al respecte. Actualment, també realitza tasques de docència com a professor de control industrial al màster de Producció Automatitzada i Robòtica del CIM-UPC.
 • Mediano Heredia, Arturo
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor Enginyer Industrial per la Universidad de Zaragoza, professor titular i membre de el Grup d'Electrònica de Potència i Microelectrònica de l'Institut d'Investigació en Enginyeria d'Aragó (I3A). Ha impartit docència en matèria d'EMI / EMC, SIPI i RF des de 1992 i durant més de 30 anys ha estat involucrat en projectes de R + D amb desenes d'empreses i amb sòlida experiència en formació, consultoria i resolució de problemes a tot el món. És instructor de Besser Associates (CA, USA), senior member de l'IEEE (President del Capítol Espanyol de la Societat d'EMC).
 • Miguel Espinar, Carlos
  Veure perfil a Linkedin

  Enginyer elèctric per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que centra la seva investigació en electrònica de potència. Project Manager al CITCEA-UPC Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-UPC) a l’àrea de Mecatrònica. Doctorat en el desenvolupament d’algoritmes de control per a màquines síncrones en aplicacions de mobilitat elèctrica. Ha desenvolupat l'electrònica de potència i el seu control en diferents aplicacions: control i disseny FEM de màquines síncrones i convertidors de calefacció per inducció. Participa com a professor al Màster en Mecatrònica durant els darrers deu anys.

 • Montesinos Miracle, Daniel
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyer Industrial, especialitat elèctrica, per la UPC. Enginyer R+D a Salicru. Professor del Departament d'Enginyeria Elèctrica des del 2005. Director i coordinador de l'àrea d'electrònica de potència del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-UPC). Fundador i CEO de teknoCEA, una empresa spin-off per proveir components, sistemes i serveis en el camp de la recerca en l'electrònica de potència. Els seus camps d'interès són l'electrònica de potència, els sistemes de tracció elèctrica i les energies renovables.
 • Piqué Lopez, Robert
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Membre del grup de recerca EPIC (Energy Processing and Integrated Circuits). Responsable del laboratori E3PACS de recerca en Electrònica de Potència i Microxarxes. Expertesa en modelització, simulació, control i disseny de convertidors estàtics, sistemes fotovoltaics i microxarxes elèctriques.
 • Repecho del Corral, Víctor
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Enginyeria Electrònica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Experiència professional de més de deu anys en el disseny, construcció i control de convertidor de l'Electrònica de Potència. Actualment és professor lector al Departament d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica Industrial de la UPC i forma part del grup de recerca sobre control avançat de sistemes energètics de l'Institut d'Enginyeria Industrial i de Control, també de la UPC. La seva recerca es concentra en l'Electrònica de Potència i el control lineal i no lineal.
 • Rodríguez Martínez, Angel
  Veure perfil a futur.upc
  Catedràtic del Departament d'Enginyeria Electrònica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Doctor enginyer en Electrònica (UPC). Més de quatre anys en l'Interuniversitary Microelectronics Center (MEC-Bèlgica). Llarga experiència en el modelatge, disseny i fabricació de dispositius microelectrònics, MEMS, sensors i en la seva docència universitària. 6 patents. 71 articles en revistes científiques i més de 120 presentacions i conferències.
 • Rodríguez Vilamitjana, Enric
  Veure perfil a Linkedin

  Doctor en Enginyeria Electrònica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Electrònica i Telecomunicacions per la UPC i Màster en Economia i Innovació per la Barcelona Graduate School of Economics. Director de l'Oficina d'R+D de Monolithic Power System a Barcelona. Acumula més de deu anys d'experiència en la direcció d'equips i projectes d'R+D en l'àmbit de l'electrònica de potència (EGO, RRC, MPS).

 • Salvadó Urpinas, Jordi

  Enginyer Tècnic de Telecomunicacions en Sistemes Electrònics per la Universitat la Salle. Màster en Enginyeria de Telecomunicacions. HW Engineering Manager a PREMIUM S.A. Més de 15 anys d'experiència en el disseny d'equips electrònics de conversió de potència.
 • Torres Sanchez, Toni
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Tècnic Industrial en Electrònica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment R+D Vice-Director a EGO ELEKTRO GERAETEBAU GMBH. Més de 20 d'experiència en el disseny d'electrònica de potència. Col·laborador en programes UPC-Empresa per disseny de motors reluctància variable. Autor de 5 patents: https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/062251831/publication/DE102016225333A1'q=EGO%20ELEKTRO%20GERAETEBAU%20torres

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • Elektro- Automatik & Co.KG
  • Aporta ajuts econòmics al programa o beques a la matrícula d'estudiants.
 • Rhode & Schwarz
  • Aporta ajuts econòmics al programa o beques a la matrícula d'estudiants.
 • RS Components
  • Aporta ajuts econòmics al programa o beques a la matrícula d'estudiants.
Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Enginyers de hardware d'electrònica de potència.
 • Enginyers de software d'electrònica de potència.
 • Enginyers de simulació i control de sistemes d'electrònica de potència i renovables.

Notícies

Notícies del Blog
Enric Rodríguez Vilamitjana: "L'electrònica de potència serà clau per al cotxe elèctric, les renovables i els servidors de dades"
Enric Rodríguez Vilamitjana: "L'electrònica de potència serà clau per al cotxe elèctric, les renovables i els servidors de dades"
13-04-2021
Enric Rodríguez Vilamitjana: "L'electrònica de potència serà clau per al cotxe elèctric, les renovables i els servidors de dades"
Enric Rodríguez Vilamitjana: "L'electrònica de potència serà clau per al cotxe elèctric, les renovables i els servidors de dades"
13-04-2021

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 112 08 35
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar