Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el nombre màxim d'intents. El teu usuari està bloquejat temporalment. Torna a accedir d'aquí a una estona.
Has d'introduir l'usuari del campus no un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster de formació permanent en Mecatrònica: Tecnologies, Sistemes Industrials i Mobilitat Elèctrica
T'assessorem! Sol·licita informació o l'admissió
 • discount

  BENEFICIA'T DE CONDICIONS ESPECIALS EN LA MATRÍCULA FINS AL 25 DE JULIOL!

  CONSULTA AMB LA TEVA ASSESSORA!

Presentació

Edició
23a Edició
Crèdits
60 ECTS (450 hores lectives)
Modalitat
Semipresencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
8.200€
Condicions especials en el pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Aprofita les condicions especials de matrícula en aquesta ronda d'admissió! Formalitza la teva matrícula fins al 25 de juliol. Consulta amb la teva assessora.
Dates de realització
Inici classes: 14/10/2024
Fi classes: 14/07/2025
Fi programa : 31/03/2026
Horari
Dilluns: 18:00 a 21:30
Dimarts: 18:00 a 21:30
Al llarg del màster poden haver-hi sessions pràctiques fora de l’horari de classe habitual.
Lloc de realització
ETSEIB - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Av. Diagonal, 647
Barcelona
Vídeo de presentació
Per què aquest màster de formació permanent?
La mecatrònica, com a disciplina que integra mecànica, electrònica i control, és un pilar essencial en l'avanç cap a la indústria 4.0, ja que la seva aplicació permet la digitalització i optimització dels processos industrials. En el context de l’actual mobilitat elèctrica, la mecatrònica juga un paper clau en el desenvolupament de sistemes de propulsió eficients i en la implementació de tecnologies digitals que impulsen la transició cap a un futur més sostenible.

L'objectiu principal del màster de formació permanent en Mecatrònica: Tecnologies, Sistemes Industrials i Mobilitat Elèctrica és dotar els alumnes de les eines necessàries per saber dissenyar i gestionar els sistemes mecatrònics que defineixen el present i el futur de la mobilitat elèctrica i els processos industrials. El disseny i gestió d'un sistema mecatrònic modern, com el característic d'un vehicle elèctric o d'una planta manufacturera, per exemple, requereix una gran heterogeneïtat i transversalitat de coneixements. Aquesta transversalitat comporta entendre la mecatrònica moderna des d'una visió vertical que integra des de la visió superior pel que fa a la gestió-aplicació fins a una de baix nivell més propera al procés i els elements partícips en el procés. Per això, el màster s’articula sobre 4 postgraus: elements dels sistemes mecatrònics, tecnologies de control i automatització, transformació digital i gestió dels sistemes mecatrònics.

Amb tot, el present programa busca capacitar els futurs professionals per liderar projectes innovadors i contribuir a l'avanç d'un nou paradigma mecatrònic més digital i integrador.

Impulsat per:
Objectius
 • Integrar en el disseny d'un component o d'un sistema mecànic les tecnologies de l'electrònica, la informàtica i les comunicacions actuals.
 • Dissenyar els components i els sistemes mecatrònics més adaptats a les necessitats del producte.
 • Automatitzar el funcionament dels sistemes mecànics i comunicar-los amb el seu entorn.
 • Presentar i tractar la informació obtinguda de les màquines per optimitzar el seu ús.
 • Obtenir una visió global i transversal d’un sistema mecatrònic.
 • Comprendre els elements que participen en la mobilitat elèctrica i el seu control.
 • Gestionar sistemes mecatrònics emprant tecnologies digitals.
A qui va dirigit?
 • Enginyers o graduats, tant els acabats de titular com aquells que comptin amb una trajectòria més estesa, que busquin assolir un coneixement multidisciplinari sobre la mecatrònica, la mobilitat elèctrica i les tecnologies associades.
 • Professionals del sector industrial amb visió tècnica i de digitalització dels seus sectors.
 • Perfils gerencials que vulguin comprendre la tecnologia de les seves indústries actuals.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
12 ECTS 105h
+
Semipresencial
Elements del Sistemes Mecatrònics
 • Introducció i conceptes bàsics
  • Introducció a l'electrotècnica.
  • Introducció a l'electrònica.
  • Introducció a la simulació amb Matlab/Simulink.
 • Sensors industrials
  • Sensors de presència.
  • Sensors de posició, velocitat i acceleració.
  • Sensors de deformació, força i pressió.
  • Sensors de temperatura, cabal i nivell.
  • Sensors de magnituds elèctriques.
  • Connexió de sensors.
 • Accionaments i actuadors elèctrics
  • Materials constituents dels actuadors elèctrics: conductors, dielèctrics i magnètics.
  • Motor de corrent continu.
  • Motor síncron, brushless DC i brushless AC.
  • Motor d'inducció.
  • Selecció de motors basats en cadenes cinemàtiques.
- Emmagatzematge d’energia 

  • Emmagatzematge d'energia elèctrica amb sistemes mecànics.
  • Emmagatzematge d'energia elèctrica amb supercondensadors.
  • Emmagatzematge d'energia elèctrica amb bateries.
  • Modelització i control de les tecnologies d'emmagatzematge i els sistemes associats de conversió de potència.
  • Avaluació de costos.
 • Automatismes i accionaments hidràulics i pneumàtics
  • Conceptes generals d'hidràulica, bombes i tractament del fluid.
  • Elements dels circuits i sistemes hidràulics i aplicacions típiques.
  • Selecció d'elements i disseny de circuits i sistemes hidràulics.
  • Conceptes generals de pneumàtica, comprensió i tractament de l'aire.
  • Elements generals de pneumàtica: vàlvules i components.
  • Disseny d'automatismes pneumàtics.
  • Seguretat en aplicacions pneumàtiques.
  • Elements generals d'electropneumàtica: electrovàlvules, relés i lògica electromecànica.
  • Disseny d'automatismes electropneumàtics.
  • Estalvi d'energia en pneumàtica.
12 ECTS 112h
+
Semipresencial
Control i Automatització de Sistemes Mecatrònics
 • Comunicacions industrials
 • Introducció a les telecomunicacions.
 • Power Line Communication (PLC).
 • Ethernet i TCP/IP.
 • Ciberseguretat a l'entorn industrial.
 • Conceptes de busos de camp.
 • CAN, Modbus i CANOpen.
 • Programació d'autòmats programables
  • Introducció a l'automatització.
  • Introducció als llenguatges de programació: Gràfics (Ladder - LD), Blocs Funcionals (FBD, GRAFCET) i textuals (estructurat, ST) i llista d'instruccions (IL).
  • Disseny d'automatitzacions amb GRAFCET.
  • Pràctiques de programació amb Ladder i ús dels blocs funcionals estàndard tipus comptador o temporitzador (TON, TOFF i TP), GRAFCET i FBD.
  • Introducció a la norma IEC61131.
  • La guia GEMMA.
 • Control de sistemes mecatrònics dinàmics
  • Models estàndard de sistemes dinàmics.
  • Sistemes Single Input Single Output (SISO).
  • La funció de transferència. Estabilitat. Sistemes estàndard d'ordre 1 i 2.
  • El controlador PID.
  • Interpretació de les funcions de performance o sensibilitat.
 • Cas d'ús: tracció elèctrica i disseny de sistemes de propulsió
 • Introducció als convertidors estàtics.
 • Tipologies bàsiques.
 • Interruptors reals: dispar i protecció.
 • Convertidors DC/DC, DC/AC i AC/DC.
 • Control d’actuadors elèctrics.
 • Model dinàmic de vehicle.
 • Control d’actuadors elèctrics per vehicle.
12 ECTS 112h
+
Semipresencial
Elements per a la Digitalització en la Indústria
 • Adquisició de dades
  • Introducció als sistemes d'adquisició de dades.
  • Adquisició en el domini temporal.
  • Programació de sistemes d'adquisició amb LabVIEW.
  • Adquisició de senyals i tractament amb Matlab.
 • Big Data i Machine Learning
  • Introducció a Python.
  • Visualització de dades per a data science.
  • Big data i machine learning: conceptes bàsics, tipus d'aprenentatge, data pipeline i camps d'aplicació.
  • Estadística descriptiva per a l'anàlisi de dades. Comprensió, neteja i preprocessament de dades.
  • Models d'aprenentatge supervisat: regressió.
  • Models d'aprenentatge supervisat: classificació.
  • Models d'aprenentatge no supervisat: clustering, reducció de dimensionalitat.
 • Tecnologies de la informació 
  • Introducció a les TIC (Virtualització, Linux).
  • Introducció a la programació (llenguatge C).
  • Gestió de repositoris (GIT).
  • Bases de dades
  • Disseny de pàgines web (HTML i CSS).
  • Llenguatges de programació (PHP i Javascript).
- Microcontroladors i lògica programable

 • Conceptes bàsics de microcontroladors: tipus i estructura de la memòria, tipus d'entrades i sortides, llenguatges de programació.
 • Funcions lògiques i lògica booleana.
 • Sistemes combinacionals i seqüencials. Biestables, registres i comptadors.
 • Formats per guardar dades, canvis de format, adreçament directe i indirecte, comptador de programa.
 • Principals mòduls i eines: oscil·lador, temporitzadors, comparadors, convertidors A/D i D/A, PWM, comunicacions, interrupcions, temporitzador de vigilància, mode d'espera, rellotge en temps real, gestió de les memòries flash i EEPROM.
 • Programació en assemblador, instruccions RISC, exemples.
 • Programació en C. Exemples.
12 ECTS 91h
+
Semipresencial
Gestió dels Sistemes Mecatrònics en un Entorn Digital
 • Principis matemàtics i eines d'optimització
  • Principis bàsics d'optimització.
  • Formulacions matemàtiques, deterministes i heurístiques.
 • Cas d'ús: Gestió de la mobilitat elèctrica
 • Cas d'ús: Optimització de processos industrials
12 ECTS 30h
+
Semipresencial
Projecte de Màster
Amb el projecte final, l'estudiantat realitza un recordatori del temari treballat durant el màster i demostra en un projecte pràctic que ha adquirit els coneixements necessaris.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol propi de màster de formació permanent en Mecatrònica: Tecnologies, Sistemes Industrials i Mobilitat Elèctrica, expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa superior per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest màster de formació permanent s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster de formació permanent pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster de formació permanent:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Flipped classroom
Es treballen els continguts de forma prèvia a les classes presencials. A l'aula es fan sessions pràctiques que permeten entendre i aplicar els conceptes sobre casos reals i s'amplien els coneixements amb detalls més tècnics i especialitzats.
Sistemes de comunicació avançats asíncrons
Eines que faciliten una comunicació àgil, clara i adaptada a cada situació (conferències gravades, vídeo-xats, fòrums, etc.).
Sessions en Streaming
Sessions en vídeo síncrones, dinamitzades per un professor, que tenen com a objectiu treballar casos pràctics o resoldre exercicis o dubtes. També es realitzen conferències sobre una temàtica concreta. Aquestes sessions es programaren en el calendari.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest màster de formació permanent tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Gomis Bellmunt, Oriol
  Gomis Bellmunt, Oriol
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor Catedràtic del Departament d'Enginyeria Elèctrica de la UPC. Membre del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-UPC). Activitat en temes de control de convertidors i generadors elèctrics, energia eòlica onshore i offshore, sistemes de transport HVDC per a grans parcs eòlics marins i microxarxes.
 • Heredero Peris, Daniel
  Heredero Peris, Daniel
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor associat de la UPC i codirector del màster en Tecnologies Aplicades a la Mecatrònica 4.0. Ha impartit classes en els mòduls d'actuadors pneumàtics, automatització i comunicacions industrials. Cap de projectes en el Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-UPC). La seva activitat inclou la participació en projectes industrials i competitius, d'àmbit estatal o europeu, alineats amb el control avançat de carregadors de vehicle elèctric i microxarxes.
Professorat
 • Boix Aragonès, Oriol
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin

  Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor titular d'universitat del Departament d'Enginyeria Elèctrica de la UPC. Col·laborador del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-UPC).

 • Bustamante Vargas, José Ignacio
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Graduat en Enginyeria informàtica en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 10 anys d'experiència laboral i actualment Sotfware Engineer en Restb.ai.
 • Castro Cervera, Fernando
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Superior de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). PDD per IESE. Membre d'IEC (International Electrotechnical Commission) i de CIGRÉ (International Council on Large Electric Systems). 36 anys d'experiència en disseny i fabricació de sistemes de telecomunicacions, teleprotecció, telecontrol i SCADA per xarxes elèctriques, subestacions i generació distribuïda en diverses empreses del sector (DIMAT, ZIV, iGrid, Thytronic), i 25 anys d'experiència docent en cursos de grau i màster.
 • Chillón Antón, Cristian
  info

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyer de projectes del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-UPC) especialitzat en algoritmes de control de convertidors. Ha treballat desenvolupant microxarxes, filtres actius, convertidors fotovoltaics, carregadors de vehicle elèctric i de sistemes d'emmagatzematge.
 • de la Mata García, Domingo Jesús
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Graduat en enginyeria informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment enginyer tècnic al Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-UPC).
 • Díaz González, Francisco
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin

  Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor del Departament d'Enginyeria Elèctrica de la UPC i membre del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-UPC). Tretze anys d'experiència al voltant de l'aplicació de sistemes d'emmagatzematge d'energia en sistemes de generació renovable i xarxes elèctriques.

 • Domínguez Hernández, Martí
  info
  Veure perfil a Linkedin

  Graduat en Tecnologies Industrials per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i actualment acabant el doble Màster d'Enginyeria Industrial i Automàtica i Robòtica. Realitzant un doctorat sobre el Control i Operació de Convertidors Multiport. Durant més de 3 anys vaig docent de suport al Grau de Tecnologies Industrials de la UPC a l'Aula Lliure (Química I i Termodinàmica Fonamental) i durant 1 any i mig coordinant el projecte.

 • Galceran Arellano, Samuel
  info
  Veure perfil a futur.upc

  Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor agregat de la UPC i fundador del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-UPC).

 • Heredero Peris, Daniel
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor associat de la UPC i codirector del màster en Tecnologies Aplicades a la Mecatrònica 4.0. Ha impartit classes en els mòduls d'actuadors pneumàtics, automatització i comunicacions industrials. Cap de projectes en el Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-UPC). La seva activitat inclou la participació en projectes industrials i competitius, d'àmbit estatal o europeu, alineats amb el control avançat de carregadors de vehicle elèctric i microxarxes.
 • Heredia Cervera, Francisco Javier
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona (UB) i doctor en Investigació Operativa per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor Titular al Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC. La seva àrea d'interès són els models i els algoritmes d'optimització matemàtica aplicats a problemes en sistemes energètics (energies renovables, mercat d'electricitat) i cadena de subministrament (Indústria 4.0). Ha participat en un total de 17 projectes de recerca finançats, set com a investigador principal, en col·laboració amb diverses empreses del sector energètic i de producció industrial.
 • Jené Vinuesa, Marc
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doble Màster en Enginyeria de l'Energia per la Katholieke Universiteit Leuven (KUL) i per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), dins del programa Energy for Smart Cities (EIT InnoEnergy). Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials per la UPC. Actualment és part de l'equip del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-UPC) i treballa en projectes de Big Data aplicada a la indústria de l'energia. Ha estat seleccionat per a participar en diferents programes d'emprenedoria com el Red Bull Basement i l'Entrepreneurship Journey d'InnoEnergy.
 • Llonch Masachs, Marc
  info

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyer de Control de Processos Avançats en INEOS INOVYN. Experiència en la regulació i control de processos elèctrics i termodinàmics. Experiència també en el disseny i desenvolupament de convertidors elèctrics de potència, tan connectats a la xarxa com per al control de motors. Actualment, executa tasques de docència com a professor de control industrial al màster de Producció Automatitzada i Robòtica, i d'Automatització i Control en el màster de Tecnologies Aplicades a la Mecatrònica 4.0.

 • Martin Segura, Guillermo
  info
  Veure perfil a Linkedin

  Doctor Enginyer per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyer industrial per la UPC. Més de deu anys d'experiència en el camp de l'electrònica de potència.

 • Miguel Espinar, Carlos
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin

  Doctor en Enginyera Elèctrica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) centra la seva recerca en el disseny i control de l'electrònica de potència. Com a director sènior de projectes a CITCEA-UPC, lidera iniciatives d'electrònica de potència i accionaments d'avantguarda. La seva experiència inclou el desenvolupament d'estratègies de control i electrònica de potència per a màquines elèctriques en vehicles elèctrics, integració d'energies renovables, calefacció per inducció i accionaments. Posseeix una sòlida formació en el disseny de màquines elèctriques per a diverses aplicacions, com ara accionaments, ventilació, hidràulica i aparells.

 • Montesinos Miracle, Daniel
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyer Industrial, especialitat elèctrica, per la UPC. Enginyer R+D a Salicru. Professor del Departament d'Enginyeria Elèctrica.  Director i coordinador de l'àrea d'electrònica de potència del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-UPC). Fundador i CEO de teknoCEA ( empresa spin-off per proveir components, sistemes i serveis en el camp de la recerca en l'electrònica de potència). Els seus camps d'interès són l'electrònica de potència, els sistemes de tracció elèctrica i les energies renovables.
 • Olives Camps, Juan Carlos
  info

  Graduat en Enginyeria Elèctrica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Sistemes d'energia elèctrica per la Universidad de Sevilla. Actualment, cursant estudis de doctorat en el camp de l'operació òptima de microxarxes. Investigador del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-UPC).
 • Prieto Araujo, Eduardo
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Enginyeria Elèctrica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor lector al Departament d'Enginyeria Elèctrica de la UPC. Investigador del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-UPC).

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Cap d'automatització (logística, gerent d'operacions industrials).
 • Expert en mecatrònica industrial.
 • Expert en qualitat i manteniment industrial.
 • Analista de dades per a processos industrials.
 • Cap de digitalització per a la indústria.
 • Cap de producció.
 • Desenvolupador de màquines.
 • Consultoria de serveis i O&M.
 • Desenvolupador TIC 4.0
 • Direcció d'enginyeria de processos.
 • Chief Digitalization Officer.
 • Chief Information Officer en l’àmbit industrial.
 • Power electronics architect.
 • General test manager i project manager.

Testimonis i notícies

Testimonis

Feia anys que estava en el mateix sector i vaig decidir que volia entrar a la indústria dels dispositius i equipaments mèdics mentre expandia els meus coneixements com a enginyer mecànic. Aquest màster m'ha permès entrar a treballar en l'àmbit que volia i fer-ho aplicant els coneixements apresos al màster, en concret en utillatges i automatismes a la línia de producció de catèters, a l'empresa on treballo. Sense dubte, aquest programa és l'eina adequada per als enginyers mecànics i electrònics que vulguin expandir les seves habilitats i convertir-se en el perfil versàtil i complet que requereix la revolució industrial 4.0 que estem vivint actualment.

Àlex Sanz Enginyer de processos a iVascular

Testimonis
Ja havia cursat la carrera a la UPC i era conscient que aquesta universitat és el referent més gran en l'àmbit tècnic. Vaig escollir aquest màster en Mecatrònica 4.0 perquè el contingut del programa està molt enfocat a la pràctica, just el que necessitava per connectar realment amb les necessitats que la indústria demana. Al sector industrial, fa molt de temps que estem parlant d'automatització i indústria 4.0, però ara ja s'ha tornat una realitat ineludible per a tots els seus professionals. Avui dia, tenir perfil purament mecànic ja es queda curt, com a enginyers hem d'apostar pel futur i el futur està en aquest tipus de programes d'especialització que combinen enginyeria i digitalització.

Núria Roca Senior engineer a QuEST Global

Testimonis
Notícies del Blog
Oriol Gomis i Daniel Heredero: "El dissenyador industrial mecatrònic 4.0 ha de sumar a l'automatització noves competències en tractament intel·ligent de les dades"
Oriol Gomis i Daniel Heredero: "El dissenyador industrial mecatrònic 4.0 ha de sumar a l'automatització noves competències en tractament intel·ligent de les dades"
03-06-2022
Oriol Gomis i Daniel Heredero: "El dissenyador industrial mecatrònic 4.0 ha de sumar a l'automatització noves competències en tractament intel·ligent de les dades"
Oriol Gomis i Daniel Heredero: "El dissenyador industrial mecatrònic 4.0 ha de sumar a l'automatització noves competències en tractament intel·ligent de les dades"
03-06-2022

Sol·licita informació o l'admissió

Informació i orientació:
Marta Ortega Garcia
(34) 93 707 31 32
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster de formació permanent.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.

  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar