Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial: Gestió i Transformació de les Ciutats
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount
  Programa inclòs a la convocatòria d'ajuts Employment Help per a professionals a l'atur o amb rendes baixes

Presentació

Edició
18a Edició
Crèdits
60 ECTS (450 hores lectives)
Modalitat
Semipresencial
Fase en línia:

Del 21/02/2022 a 03/06/2022

Fase presencial:

Del 12/09/2022 a 11/11/2022.

El Treball de Fi de Màster es realitzarà en format en línia amb el suport d'un tutor/a.

Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
6.300€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa.
- En quatre terminis, fraccionant el pagament amb domiciliació:
 • El 40% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 60% restant es dividirà en 3 pagaments domiciliats, que es repartiran equidistantment entre l'inici i final de les classes lectives.
 • L'estudiant ha de disposar i ser titular d'un compte bancari amb IBAN ESXX
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 21/02/2022
Fi classes: 11/11/2022
Fi programa : 31/01/2023
Horari
Dilluns: 10:00 a 14:00 | 15:00 a 20:00
Dimarts: 10:00 a 14:00 | 15:00 a 20:00
Dimecres: 10:00 a 14:00 | 15:00 a 20:00
Dijous: 10:00 a 14:00 | 15:00 a 20:00
Divendres: 10:00 a 14:00
 • Etapa en línia: dimecres, dijous i divendres de 14:00 a 20:00 h.
 • Etapa presencial: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 10:00 a 14:00 i de 15:00 a 19:00 h.
Llocs de realització
ETSAV - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
C/ Pere Serra, 1-15
Sant Cugat del Vallès
En Línia
Per què aquest màster?

La proposta del Màster amplia la formació per a professionals i persones amb càrrecs institucionals dedicats al desenvolupament local, involucrats en la gestió i la transformació de les ciutats (fonamentalment d'Amèrica Llatina) emfatitzant l'intercanvi de coneixements i experiències, a més de l'establiment de xarxes per a la cooperació i el desenvolupament.

Es tracta d'un Màster, títol propi de la UPC, promogut des del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori (DUOT) i en col·laboració amb l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV).

Aquest programa planteja una programació pedagògica que combina la formació en remot i la presencialitat a Barcelona, per tal de facilitar l'accés a la titulació en la millor situació segons les condicions de cada estudiant i del context socioambiental contemporani.

Les motivacions per plantejar-ho són:

 • El desfasament entre l'increment de la població urbana i la necessitat de quadres tècnics que abordin amb capacitació suficient les demandes dels governs per gestionar la ciutat i el territori.
 • La creixent importància dels governs locals en els processos urbans i territorials de desenvolupament sostenible, metabolisme social, capacitació en la gestió resilient de la ciutat i el territori, exigint mòduls formatius específics per als seus tècnics. Aquesta és ja una de les orientacions formatives de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Vallès, que pretén donar suport a la docència, la recerca i la transferència tecnològica amb una relació notable amb el món de Govern Local.
 • La possibilitat de compartir la vasta experiència de gestió urbana i territorial desenvolupada a Espanya, Catalunya i Barcelona durant el període de desenvolupament des de la democràcia i l'activació dels municipis i les entitats territorials. A escala local s'han protagonitzat les importants transformacions de les aglomeracions urbanes: s'han incrementat les dotacions de caràcter públic, s'ha recuperat el valor dels espais públics, s'ha revisat i reordenat la majoria dels plans urbanístics i s'han experimentat mecanismes de concertació entre el sector públic i el capital privat per gestionar conjuntament els recursos i les potencialitats existents de la ciutat i el territori.
 • En el marc de la globalització, el Màster, facilita la participació de Xarxes de ciutats internacionals (i específicament llatinoamericanes), xarxes de ciutats, de cooperació i d'investigació urbana. Busca facilitar una base d'intercanvi professional en el marc europeu i internacional com a nou estadi del context formatiu dels professionals de la ciutat. Basat en el learning by doing, partint de les situacions específiques de les ciutats dels estudiants d'aquesta, i generant una reflexió, que estableixi analogies, contraposicions, i transmissió d'experiència del projecte i gestió de ciutat en el nostre context català, espanyol i europeu, a través d'un equip docent format per especialistes del projecte i la gestió urbana en aquest context.
 • L'experiència del màster demostra la valència de la formació contínua, i per tant la necessitat de donar poder xarxes de professionals que cooperen a partir de les seves experiències professionals concretes.
 • La funció social que ha de complir la Universitat, en un món cada vegada més intercomunicat, explorant les oportunitats de la investigació i la formació conjunta per ajudar a la transformació de les condicions de vida.

Per a més informació sobre el màster consulta l'enllaç
http://mdut.duot.upc.edu/

Objectius
 • Objectiu general:
  • Capacitar els professionals de l'urbanisme per a l'acció pública en el camp de l'ordenació, la planificació i la gestió de les ciutats, el territori i el medi ambient, amb èmfasi en l'intercanvi de coneixements i experiències tant amb professionals similars del context català com entre els mateixos professionals que assisteixen al màster, establint xarxes de cooperació i desenvolupament.
 • Objectius específics:
  • Adquisició de coneixements tècnics a partir de la comprensió de les ciutats, des de l'especificitat del marc de cada context cultural i polític-administratiu, econòmic, etc.
  • Conèixer i valorar noves propostes (bones pràctiques) de gestió urbana i territorial a través de la transferència de coneixements.
  • Preparar al professional per al treball pluridisciplinari.
  • Incentivar l'actitud proactiva a la recerca i al reciclatge permanent dels professionals mitjançant el sistema "lifelong learning".
A qui va dirigit?
Dirigit a professionals de les àrees de programació, urbanisme, planificació i gestió, procedents d'Amèrica Llatina i/o països Mediterranis, tècnics d'un govern local, regional o estatal, organitzacions no governamentals i empreses de serveis, essencialment implicats amb el desenvolupament local.

El màster requereix una titulació reconeguda: arquitectura, urbanisme, enginyeria, dret, geografia, economia, sociologia o altres titulacions professionals amb nivell curricular a considerar per la coordinació acadèmica del màster.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
3 ECTS 42h
En línia
Taller de Pla Base
Coordinador: Josep Mª Llop Torné

El taller sobre Pla Base pretén treballar sobre les ciutats i les escales intermèdies urbanes.
El programa CIMES entén que enfortir i millorar la urbanització com a font de desenvolupament local i mundial és clau. El taller suposa treballar i dissenyar a municipis de ciutats intermèdies i també de ciutats mitjanes o petites. Queda obert per treballar a les escales intermèdies urbanes de ciutats grans (part, sector o barri). S'estudia el lloc o l'àrea objecte del treball, amb l'enquesta CIMES o similar i es dissenya al final un pla base d'acció, integral i inclusiu.
4 ECTS 28h
En línia
GOVERN LOCAL. Governança i Gestió Relacional
Coordinador: Josep Centelles

Reflexió sobre el fet urbà, la ciutat de les persones i la importància del bon govern local (de proximitat) a la qualitat de vida de la ciutadania. La ciutat és alhora el lloc del conflicte i de la col·laboració. Més enllà del desenvolupament sostenible, en un marc de civilitat i de convivència, el bon govern de la ciutat cerca la màxima col·laboració entre la gran diversitat d'actors urbans. La gestió de dades massives i eines de l'era digital s'incorporen plenament a aquesta visió constructiva i col·laborativa de la ciutat.
4 ECTS 28h
En línia
GESTIÓ URBANÍSTICA I POLÍTIQUES URBANES
Coordinador: Ferran Navarro Acebes

Descriure els elements del model de gestió de política de sòl: la forma de tinença, domini de la propietat, mecanismes de gestió, procés d'urbanització, gestió de costos i la seva repercussió, formació de rendes i plusvàlues urbanes, patrimoni del sòl públic i altres formes de tinença. Bases i nocions de la gestió urbanística, economia urbana i la seva articulació en processos de gestió de la ciutat, en base amb la legislació espanyola i en referència a altres normatives regionals, enfocant els coneixements adquirits en formulacions concretes i aplicables en les ciutats llatinoamericanes, partint de l'anàlisi comparativa de les capacitats de les ciutats intermèdies de definir polítiques urbanes i de sòl.
4 ECTS 28h
En línia
METABOLISME SOCIAL I SOSTENIBILITAT. Agenda Local 21 i Canvi Climàtic
Coordinador: Marc Montlleó

La realitat urbana des d'una perspectiva sistèmica, integrant els subsistemes ambientals, socials, econòmics i les polítiques aplicades des de la institució local, a través de noves metodologies i eines per afrontar processos d'anàlisi de la sostenibilitat local de manera integrada a través d'indicadors i agendes locals 21.
3 ECTS 21h
En línia
PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA: Urbanisme Comparat Internacional
Coordinador: Sebastià Jornet Forner

Escales, instruments, plans, estratègies, mètodes i tècniques de planificació urbanística, sobre la base d'experiències reals desenvolupades a Catalunya i els instruments de gestió incorporats a la fase de formulació dels plans, seran la base de la formació d'aquesta assignatura de planificació urbanística, que es complementarà amb les sessions d'Urbanisme Comparat Internacional, com una lectura i forma d'aprenentatge d'altres maneres d'entendre les regles de l'ordenació i la planificació urbana a diferents territoris i països, conscients que la planificació urbanística, continua sent un instrument de servei al progrés social, imprescindible per al govern i la transformació democràtica dels assentaments i dels territoris.

3 ECTS 21h
En línia
ORDENACIÓ I PLANIFICACIÓ TERRITORIAL. Polítiques de Desenvolupament
COORDINADOR: Josep Maria Carrera Alpuente

Gestión y la planificación física de territorios, entendidos como aquellos conjuntos geográficos complejos y organizados en los que las comunidades
humanas se asientan explotando sus recursos y, por tanto, construyendo nuevas realidades físicas
a lo largo de su historia sobre un medio natural de base que a su vez se transforma dando como
resultado paisaje que evolucionan con las sociedades que los pueblan.
Por recursos territoriales entendemos tanto la matriz biofísica o medio natural, como la construcción humana de ese territorio. Estos recursos territoriales constituyen un capital más o menos fijo que viene del pasado y nos sitúan en una determinada posición de competitividad respecto al futuro.
4 ECTS 28h
En línia
GESTIÓ DE PROJECTES. Recursos i Finançament de Projectes en el Món Local
Coordinador: Albert Ibáñez de Sus

Com a complement necessari als processos de gestió urbanística, el mòdul proposa investigar el potencial de mobilització d'instruments o mecanismes, directes i indirectes, públics i/o privats, que sorgeixen de la concertació entre els diversos sectors que faciliten i enriqueixen la negociació i possibiliten el finançament de les operacions urbanes.

2 ECTS 14h
En línia
Urban Digital Data Desk
Coordinador: Josep Mercader

Aproximacions als enfocaments data-driven i als ecosistemes tecnològics associats a la gestió de la ciutat i el territori, entenent el sentit i imbricació de la plètora de conceptes i conjunts d'eines disponibles a partir de la teoria i els casos d'estudi: urban analytics, city science, geographic data science, urban data science i Smart Cities.

4 ECTS 28h
Presencial
PROJECTE URBÀ I DE CIUTAT. Morfologies Urbanes
COORDINADOR: Francesc Peremiquel Lluch

Visió integral sobre els problemes d'estructura urbana presents en els teixits residencials a Amèrica Llatina i la forma d'abordar-los en clau projectual a partir de l'anàlisi del teixit com component bàsic de la ciutat des de diferents aproximacions que ens remeten tant aspectes identitaris com programàtics, de gestió i producció de la ciutat, prenent com a element central de discussió els components morfològics dels mateixos: el carrer, la parcel·la, forma d'agregació, els edificis, etc., tant en els seus components individuals com agregats. Estudi d'experiències de construcció de teixits urbans en ciutats d'Amèrica Llatina i Europa coneixent nous mecanismes generadors, models o referents clau, així com bones pràctiques d'intervenció, permetent conèixer noves metodologies de caràcter generalitzable segons les característiques del teixit. Anàlisi gràfica comparativa dels components essencials i característics del projecte residencial d'habitatge públic i altres alternatives a Amèrica Llatina: la seva estructura urbana, sistema viari, estructura parcel·lària, formes d'agregació, elements de construcció, composició de l'espai públic, etc. i la seva incidència en les transformacions de les ciutats llatinoamericanes.
4 ECTS 28h
Presencial
ESTRUCTURES I INFRAESTRUCTURES URBANES. Transports i Gestió de la Mobilitat
COORDINADOR: Miquel Roa López

Construcció d'una visió global dels processos de mobilitat i del paper de les infraestructures en aspectes funcionals, paisatgístics, estructurals de la ciutat i el seu rol transformador. Coneixement de nous sistemes de gestió d'infraestructures i serveis públics a partir d'experiències reeixides a Amèrica Llatina i Europa.
4 ECTS 28h
Presencial
PRODUCCIÓ SOCIAL DE L'HÀBITAT. Habitatge Progressiu en Ciutat Progressiva
COORDINADORES: Núria Colomé Montull i Paula Martí Comas

En el mòdul s'aborda la intervenció a la ciutat situant l'hàbitat com a eix central, entenent l'hàbitat com a conjunt que inclou tant el mateix habitatge com el seu entorn i que idealment és un espai que permet satisfer les necessitats dels seus habitants.

A la primera part es fa una aproximació teòrica al voltant del dret a l'habitatge i a la ciutat, que servirà de punt de partida per a l'anàlisi de casos reals i de mecanismes pràctics per a la millora de l'hàbitat.

A la segona part s'estudien diferents casos amb la participació de persones implicades en la seva gestió i amb la visita a alguns projectes. L'anàlisi dels casos pràctics es basa en el tipus de gestió, posant especial atenció en processos autogestionats per les mateixes persones habitants, sigui de cooperatives d'habitatge o de barris autoconstruïts, on les comunitats s'autoproveeixen de serveis. Complementàriament, s'estudien casos d'intervenció en la ciutat consolidada, amb l'objectiu de millorar l'habitatge existent i les condicions de vida dels seus habitants, posant èmfasi en el fet que la millora de l'hàbitat arribi fins a les mateixes cases i no es quedi únicament en els espais públics.

3 ECTS 21h
Presencial
ORDENACIÓ I PLANIFICACIÓ TERRITORIAL. Estratègies de Desenvolupament
Coordinador: Josep Maria Carrera

La planificació i ordenació territorial hauria de ser un instrument útil perquè els diferents territoris, en funció dels seus recursos i de les seves pròpies identitats evolucionin, com a sistemes organitzats, atenent qüestions com l'equitat social, la gestió prudent dels recursos i del paisatge, la competitivitat equilibrada de les regions, la cooperació entre ciutats i una nova manera de gestionar i governar les polítiques territorials basades en el diàleg i la concertació, donant respostes locals als reptes que marca la globalització.
3 ECTS 21h
Presencial
PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA. Projecte de Ciutat i Territori
COORDINADOR: Sebastià Jornet Forner

La "cultura del pla" com a forma de projecte, d'intervenció i de gestió al desenvolupament local
dels municipis, estructurant una visió projectual dels problemes urbans, territorials i la manera d'abordar-los en clau de proposta mitjançant la planificació urbanística. La pràctica de l’urbanisme, a partir de les diferents experiències practicades per administracions locals. L'assignatura dedicarà gran part del contingut a fer visites amb l'administració de diferents escales com a base de l'experiència acumulada d'una manera particular de gestionar i aplicar la planificació urbanística per convertir el pla en projecte de ciutat. La praxi urbana serà en aquest cas, l'element central de l'aprenentatge de la matèria de la planificació urbanística.
4 ECTS 28h
Presencial
CIUTATS, TERRITORIS I DRETS. El paper de la ciutadania en la deficnió de les ciutats i els territoris
COORDINADORES: María Herrero Canerla i Berta Cendrós i Ollé

L'objectiu d'aquest mòdul és a través de la participació, incorporar el debat actual en relació amb els drets i les ciutats. El mòdul pretén mostrar una visió que inclogui els actors, conflictes, escales temporals i espacials que afecten de manera diversa la ciutadania. Amb aquesta finalitat, es proposa confrontar en temps real una situació complexa de la ciutat, amb l'obligació de “sortir dels plans” per discutir en viu amb les persones que habiten i en particular amb les i els afectats per la planificació urbana.
Preparant i enfortint aptituds del o la professional de la ciutat per comunicar i projectar idees i alhora atendre i intervenir en casos d'impacte, involucrant les persones afectades en la construcció de noves idees i projectes; buscant identificar nous processos de creativitat social urbana específica; vinculant experiències i innovant en propostes comunes que afavoreixin i cobreixin les demandes dels diversos actors socials de la ciutat.
3 ECTS 42h
Presencial
Taller Àrea Metropolitana de Barcelona
En ple procés de redacció del Pla director urbanístic de l'Àrea metropolitana de Barcelona (PDU AMB), el taller proposa abordar tres qüestions:
 1. Conèixer l'objecte, els objectius, la metodologia, els instruments i els productes elaborats pel PDU AMB;
 2. Explorar (anàlisi i diagnosi de problemes i potencialitats de canvi) en tres temes rellevants del Pla que seran recomanats per l’Àrea metropolitana de Barcelona;
 3. Fer propostes integrals de solució dels temes plantejats a l'escala de pla, però també assajant propostes projectuals específiques.

El Taller posarà especial atenció a com representar, descriure i comunicar les propostes amb nous dispositius coreogràfics que innovin les utilitats de visualització de els projectes metropolitans.

2 ECTS 14h
Presencial
Visualització Cartogràfica Urbana i Territorial
Spatial analysis, mapping and visualization of the urban and territorial environment from the information-based characterization, oriented to the revelation of patterns and vocations, and the formulation of planning and project tools, combining concepts and case studies.
6 ECTS 30h
+
Semipresencial
Treball Final de Màster
El TFM pretén que l'estudiant desenvolupi un treball individual orientat a garantir la seva adquisició de competències, la seva capacitat de formulació d'estratègies i accions per a la gestió de les transformacions urbanes i / o territorials, i l'aprofundiment sobre els instruments tècnics. Es proposa, per tant, un treball que ja es desenvolupa al llarg del màster amb una bona sistematització dels continguts dels diferents mòduls, seminaris i
Tallers. A més el TFM es planteja com una intensificació d'alguna de les temàtiques a partir del treball del Taller del Pla Base que es realitza en el
decurs del màster, entenent-se com el desenvolupament de temes específics sorgits durant la presentació, i que mereixin ser
aprofundits amb major concreció, a efectes d'adquirir més competència en la generació d'instruments adequats a la resolució de problemes similars.
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

El curs està dividit en tres etapes:

La primera, en línia, entre febrer i juny de 2022. En aquesta etapa s'imparteixen la primera part dels continguts programàtics de manera no presencial, mitjançant sessions virtuals en temps real, per tal de facilitar la realització del programa a professionals amb compromisos laborals.

La segona, presencial a Barcelona, entre setembre i novembre de 2022. En aquesta etapa s'acabaran d'impartir els continguts més pràctics, que no és possible realitzar en línia, i està condensada en tres mesos per a minimitzar les despeses d'allotjament i el temps de realització.

Finalment es farà el Treball Final de Màster, dissenyat per a l'aplicació dels coneixements adquirits amb anterioritat, al tema d'investigació proposat. El Treball Final de Màster s'elabora amb el suport d'un tutor i en connexió via internet des de la ciutat d'origen de l'estudiant. Permetent plantejar alternatives pròpies que donin resposta a una realitat concreta.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Sessions en Streaming
Sessions en vídeo síncrones, dinamitzades per un professor, que tenen com a objectiu treballar casos pràctics o resoldre exercicis o dubtes. També es realitzen conferències sobre una temàtica concreta. Aquestes sessions es programaren en el calendari.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest màster tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Llop Torné, Carles
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Arquitecte Urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Premi Extraordinari de Doctorat Cum Laude, 1998. Director del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori, de la UPC des del 2008 al 2015. Director del Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial, Gestió i Transformació de les Ciutats i del Màster en Gestió Creativa de la Metròpolis de la Fundació Politècnica de Catalunya, de la UPC. Membre del Comitè científic de l'Institut pour la Ville en Mouvement. Soci creador del despatx JORNET-LLOP-PASTOR arquitectes, que ha rebut els següents premis: Catalunya d'Urbanisme 2013, 2016, Europeu d'Urbanisme 2010, Nacional d'Urbanisme Espanya 2006, el Premi Urbanismo de la XI Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2011.
 • Espinoza Marturet, Maria Isabel

  Arquitecta per la Universitat Simón Bolívar, Veneçuela, Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Menció Honorífica Treball de grau (1980). Des de 1999 ha participat en concursos "pilots" de disseny urbà de sectors de barris rebent mencions especials. Va concloure el projecte de Disseny Urbà i arquitectura per al barri de Tacagua - Ull d'Aigua, projecte guanyador en l'any 2000, exhibit a la 50th Biennal d'Art de Venècia (2003). Ha estat Professora convidada en el Mestratge de Disseny Urbà de l'Institut de Disseny Urbà de la Universidad Central de Venezuela i a la Universidad Simón Bolívar, a Caracas. Ponent en el Màster en Laboratori de l'Habitatge del Segle XXI de la Univesitat Politècnica de Catalunya i de la Universitat Javeriana de Bogotà Colòmbia. Va participar recentment en l'equip urbà assessor del candidat a l'alcaldia municipal de l'Hatillo .
Professorat
 • Alarcón Carbó, Javier

  Arquitecte i màster en Planificació Territorial i Urbanisme. Des de l'any 2006 forma part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) El seu principal rol dins aquesta organització ha estat dinamitzar la implantació de les tecnologies SIG, fent-se responsable del sistema tecnològic de projectes estratègics com el web del refós de planejament, redactant diferents estudis d'anàlisi territorial i urbanístic amb eines SIG, o assessorant directament a altres equips en la implantació dels diferents SIG que necessitaven.
 • Arteaga Arredondo, Isabel Cristina

  Dra. Arquitecta en Urbanisme i Ordenació del Territori per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Urbanisme per la Universidad Nacional de Colombia. Professora associada i investigadora a la Facultad de Arquitectura y Diseño y el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo de la Universidad de Los Andes (Colòmbia). Com a investigadora i consultora, està especialitzada en l'ordenament urbà i territorial, concentrant-se en equipaments col·lectius, espai públic i mobilitat com a determinants de qualitat de vida urbana. Actualment és coordinadora acadèmica del Màster Universitari en Arquitectura de la Universidad de los Andes.
 • Boada Pla, Màrius
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en estudis Regionals Urbans i Metropolitans, Postgrau en GIS per la Universitat de Girona (UdG). Màster en Analista d'Intel·ligència per la Universitat de Barcelona (UB). Actualment és director (CDO) de l'Oficina Municipal de Dades de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Borthagaray, Andrés

  Doctor en urbanisme i arquitecte per la Universitat de Buenos Aires (Argentina) amb un Diploma Internacional d' Administració Pública per l'École Nationale d'Administration (França). Experiència professional i acadèmica en diverses institucions públiques, privades i ONG. Director de l'Institut per a la Ciutat en Moviment (Amèrica Llatina) i president de la Fundació Furban. El seu camp professional inclou l'exercici i la reflexió sobre el govern de les ciutats, en particular en matèria de mobilitat urbana.
 • Campos Cacheda, José Magín
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat de Cantàbria, especialitat en Construcció, Organització i Gestió. Màster en e-Logistics & Supply Chain Management, Màster en Dret i Negoci Marítim i Màster en Gestió Portuària (Shipping Business) per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i Màster en Planificació i Direcció de la Mobilitat per la UPC i la Universitat Pompeu Fabra. Professor de la Universitat Politècnica de Catalunya des de 1999. Va ser Director de projectes del Centre d'Innovació del Transport (CENIT) de 2008 a 2012.
 • Carrera Alpuente, Josep Maria

  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Coordinador del Pla Territorial Metropolità de Barcelona. Actualment treballa a l 'Àrea Metropolitana de Barcelona, com a cap de secció de coordinació de plans i programes de presidència i és president de la Lliga per la Defensa del Parimoni Natural (DEPANA).
 • Carrillo Messa, Diego
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Estudis Internacionals en Arquitectura Vernacla a Oxford Brookes University. Coordinador acadèmic del Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial de la UPC School, 2005. Premi joves arquitectes AJAC VI (2008) per l'assaig "Materials Bàsics per al Projecte Integral de l'Hàbitat. Proposta per a El Salvador, CA "publicat per la Fundació Politècnica de Catalunya, 2007. Entre el 2003 i el 2010, va treballar en la coordinació i gestió de projectes d'Hàbitat i millora urbana en països del nord de l'Àfrica amb la Fundació Habitàfrica i a Centreamèrica amb el Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC. Soci fundador de SostreCívic SCCL, de Celobert SCCL i de Perviure SCCL, entitats que, des de diferents vessants, es dediquen a impulsar l'autopromoció col·lectiva d'habitatge, l'arquitectura per a la transició energètica i el dret a l'habitatge. Des del 2011 desenvolupa la seva activitat professional principalment a Celobert SCCL, com a arquitecte especialitzat en habitatge ecològic i projectes de cohabitatge.
 • Castell Puig, Carles

  Doctor en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en Gestió Ambiental en el Món Rural i Màster en Funció Directiva per la UAB. Va ser investigador a la UAB i al CREAF sobre ecosistemes mediterranis. A la Diputació de Barcelona, ha desenvolupat programes d'anàlisi, planificació i seguiment en espais naturals. Va ser Cap de l'Oficina de Planificació i actualment és el Responsable de col·laboració externa. Ha publicat llibres i articles científics i divulgatius i col·labora en cursos de postgrau. Va presidir EUROPARC-Espanya fins al 2017. En l'actualitat és Coordinador del Programa de Treball d'aquesta organització.
 • Cendrós i Ollé, Berta

  Geògrafa per la Universitat de Barcelona (UB). Postgrau en Globalització, Cooperació i Desenvolupament a la UB. Postgrau en Participació Ciutadana i Desenvolupament Sostenible per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Ha treballat com a tècnica de suport de participació ciutadana a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat col·laborant en processos d'urbanisme participatiu. Des de l'any 2007 treballa a Foment de Ciutat Vella. Ha col·laborat en la redacció de plans de barris, plans d'usos i processos participatius.
 • Centelles i Portella, Josep

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Diplomat en Enginyeria del Medi Ambient (UPC) MSc en Regional and Urban Planning per la London School of Economics & Political Science (LSE). Director adjunt de l'Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya (2002-06). Consultor en estratègies urbanes a Catalunya i Amèrica Llatina. Perito principal del projecte "Dialogos Setoriais União Europeia - Brasil" (Brasilia, 2011-15). Publicacions: "El Buen Gobierno de la Ciudad" (2006); "CAP al 100% RENOVABLE" (2016) sobre Transició EnergÈTICA a Catalunya i la seva governança.
 • Chamat Núñez, Oscar Mauricio
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer civil per la Universidad Nacional de Colombia, consultor sènior en innovació urbana. Actualment assessor de l'Ajuntament de Barcelona en temàtiques de mobilitat activa i és professor a la Universitat Externat de Colòmbia en el curs de postgrau de Smart Cities. Cofundador de CiudadHub, el primer podcast en espanyol sobre innovació i planificació urbana. Ha estat director de la Cambra de Comerç Colombo-Catalana, representant a Amèrica Llatina del Congrés Mundial de Smart City Expo i ha treballat en diferents projectes europeus relacionats amb la transformació territorial.
 • Colomé Montull, Núria
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta i Màster oficial d'Urbanisme per la Universitat Politècnica de Catalunya. Treballa en el camp de les polítiques públiques d'habitatge, i especialment la redacció de plans municipals d'habitatge, l'acompanyament a ajuntaments en la implementació de polítiques actives per garantir el dret a l'habitatge i en la millora de barris amb una mirada centrada en l'habitatge. És membre fundadora de la cooperativa sense ànim de lucre Celobert. Ha treballat en el "Pla pel Dret a l'Habitatge de Barcelona 2016 - 2025" i en els plans d'habitatge dels municipis de Montgat, Calella, Mataró, Santa Coloma i Lloret, també ha desenvolupat els plans d'ordenació urbanística de Tremp, Gelida i Vic i ha redactat diversos estudis de models alternatius de tinença d'habitatge.
 • Coral Alcolea, Alejo Carlos
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), MBA per l'EADA i Màster en Tecnologies i Gestió de l'Aigua per Aqualogy. Des de l'any 2008 cap de projectes d'enginyeria de Barcelona Regional, on ha participat en projectes de desenvolupament urbanístic, especialment en relació amb la seva dotació d'infraestructures i en temàtiques de l'Aigua. Des de l'any 2017 forma part de l'equip redactor del Pla Director de l'Aigua de l'Àrea Metroplitana de Barcelona (AMB) com a coordinador. Acumula més de 20 anys d'experiència en el sector públic, participant entre altres en el desenvolupament del districte econòmic 22@ a Barcelona com a Project Manager.
 • Cristaldo Moniz de Aragao, Juan Carlos
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universidad Nacional de Asunción, de Paraguai (UNA), Màster en Desenvolupament Sostenible per la Universidad de Lanús (Argentina) i Màster en Disseny Urbà per la Harvard GSD amb el suport de la beca Fulbright. És un dels fundadors i actual coordinador del Centre d'Investigació Desenvolupament i Innovació (CIDI), centre de referència nacional en el que es promou la investigació multidisciplinària i multiescalar. Addicionalment, és cofundador y CEO de Exponencial - Diseño, Arquitectura y Urbanisme.
 • de Manuel Jerez, Esteban

  Dr Arquitecte per la Universidad de Sevilla, Professor Titular de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Ha dirigit el màster en Gestió Social de l'Hàbitat (2008-2011) i dirigeix ​​la Revista científica Hàbitat i Societat. Fundador i coordinador de l'ONG Arquitectura (1993) i Compromís Social (1993 -1996) Responsable del grup de recerca addici HUM810 especialitzat en investigació acció participativa per a la Producció Social de l'Hàbitat. Premi ONU HABITAT 2018 de millors pràctiques de polítiques públiques nacionals pel projecte "Ja Som Medina: Aprenent de Jnane Aztout (Larache).
 • Delpiano, Alessandro

  Enginyer Civil per la Università di Bologna. Actualment és el Director de l'Àrea de Planificació Territorial de la Ciutat Metropolitana de Bolonya, i va ser responsable del Pla de Mobilitat Sostenible i el pla Territorial. Consultor del Ministeri d'Infraestructures i d'altres administracions italianes. Conferenciant en diverses universitats italianes (Bolonya, Ferrara, Nàpols, Roma) i a l'estranger, Barcelona (Espanya), Cornell (NY-USA), Grenoble (França). Fou membre del Consell Nacional de l'Institut Nacional de Planificació Urbana.
 • Espinoza Marturet, Maria Isabel

  Arquitecta per la Universitat Simón Bolívar, Veneçuela, Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Menció Honorífica Treball de grau (1980). Des de 1999 ha participat en concursos "pilots" de disseny urbà de sectors de barris rebent mencions especials. Va concloure el projecte de Disseny Urbà i arquitectura per al barri de Tacagua - Ull d'Aigua, projecte guanyador en l'any 2000, exhibit a la 50th Biennal d'Art de Venècia (2003). Ha estat Professora convidada en el Mestratge de Disseny Urbà de l'Institut de Disseny Urbà de la Universidad Central de Venezuela i a la Universidad Simón Bolívar, a Caracas. Ponent en el Màster en Laboratori de l'Habitatge del Segle XXI de la Univesitat Politècnica de Catalunya i de la Universitat Javeriana de Bogotà Colòmbia. Va participar recentment en l'equip urbà assessor del candidat a l'alcaldia municipal de l'Hatillo .
 • Esteban Noguera, Juli

  Arquitecte, doctor honoris causa per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC, 2011) per la seva llarga trajectòria en l'àmbit de l'urbanisme. Va participar en la redacció del Pla General Metropolità de Barcelona i va ser director dels Serveis d'Urbanisme de les institucions metropolitanes de Barcelona (1983-1992). Va dirigir el Gabinet d'Estudis Urbanístics de l'Ajuntament de Barcelona (1992-2004) y el Programa de Planejament Territorial de la Generalitat de Catalunya (2004-2010). És autor d'Elements d'Ordenació Urbana, L'Ordenació Urbanística, i Urbanisme. Una immersió ràpida.
 • Estela Barnet, Oriol
  Veure perfil a Linkedin
  Economista per la Universitat de Barcelona (UB) i Geògraf per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), especialitzat en planificació estratègica i desenvolupament econòmic local. Ha treballat com a consultor privat en projectes de desenvolupament local en diverses regions d'Espanya (1995-2005). Posteriorment es va incorporar a l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, on des del 2012 va dirigir l'Oficina Tècnica d'Estratègies pel Desenvolupament Econòmic. Des del 2016 és el Coordinador General del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.
 • Farreny Gaya, Ramon
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Ciència i Tecnologia Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en Estudis Ambientals, especialitat en Ecologia Industrial, per la UAB. Cofundador d'inèdit, estudi d'eco innovació estratègica que treballa per a la transició cap a un futur intel·ligent, pròsper i sostenible. Autor de més de 20 publicacions científiques en l'àmbit de l'economia circular.
 • Figueroa Monsalve, Oscar

  Economista i Enginyer Comercial per la Universitat de Xile. Doctor en Urbanisme, Universitat de París. Professor de l'Institut d'Estudis Urbans i Territorials de la Universitat Catòlica de Xile, Vicepresident de l'Associació Llatinoamericana de Transport Públic (ALATPU) i membre de la Càtedra Internacional Ciutat en Moviment. Més de trenta anys d'experiència en temes de mobilitat, transport i infraestructura, com acadèmic i com a professional. A més de professor i investigador en diversos centres acadèmics, ha estat consultor del Banc Mundial, de la Corporació Andina de Foment i de Nacions Unides i ha assessorat o realitzat consultories en pràcticament tots els països de la regió llatinoamericana. En la funció pública a Xile, ha estat assessor de la Companyia de Metro de Santiago i assessor dels ministeris d'Obres Públiques i Transport i Secretari de Transport.
 • Garola Crespo, Àlvar
  Veure perfil a futur.upc
  Economista per la Universitat de Barcelona (UB). Doctor en Enginyeria i Infraestructures del Transport per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Diploma d'Estudis Avançats del programa de Gestió del Territori i Infraestructures de Transport de la UPC. Ha estat investigador a la Universitat d'Stanford. És professor del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC. Imparteix classes en la titulació d'Enginyeria de Camins i en els màsters de Logística, Transport i Mobilitat, Enginyeria Ambiental, Sostenibilitat i Gestió d'Infraestructures. És sotsdirector del màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat (MCTS) de la UPC.
 • Golda-Pongratz, Kathrin

  Doctora en Arquitectura i Urbanisme per la Universitat de Karlsruhe. Professora d'urbanisme internacional a la Universitat de Ciències Aplicades a Frankfurt am Main al programa de postgrau Urban Agglomerations i professora visitant de la Facultat d'Arquitectura de la Universitat Nacional d'Enginyeria de Lima. És, a més, professora del Master of Integrated Architectural Design a la Universitat Ramon Llull i del màster Emergency Architecture a la Universitat Internacional de Catalunya a Barcelona. Autora d'una monografia sobre Lima i de diverses publicacions sobre la ciutat llatinoamericana i processos de transformació i memòria urbanes, en Architectural Design, AUT, ur [b] és i Monu, entre altres. Exposicions fotogràfiques individuals a Perú, Alemanya i Espanya: Lima, móns d'una metròpoli, a la Universitat d'Augsburg (2001), al Centre Cultural Peruà Japonès a Lima (2002) i en la Werkbund Hessen Galerie a Frankfurt (2003); Paisatges de Pressió, a la Fundació Miró.
 • Herrero Canela, Maria

  Llicenciada en Geografia per la Universitat de Barcelona (UB). Postgrau en Desenvolupament Regional i Ordenació del Territori per la UB. Actualment és tècnica assessora de la Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic. Acumula una llarga experiència al Centre d'Estudis Territorials i a l'Oficina d'Igualtat i Drets Civils de la Diputació de Barcelona. Experiència en programes de recerca en polítiques de desenvolupament urbà i territorial del programa ESPON (UE 2008-2012).
 • Hildenbrand Scheid, Andreas

  Doctor per la Universitat de Sevilla i Llicenciat en Geografia i Ciències Polítiques per la Universitat de Heidelberg. Funcionari de la Junta d'Andalusia i Professor Associat en el Departament d'Urbanística i Ordenació de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Sevilla. A la Junta d'Andalusia ha estat Cap de Servei de Planificació Regional i Paisatge i Coordinador de Planificació Turística. Actualment és Assessor en la Conselleria d'Economia. Té nombroses publicacions sobre les polítiques d'ordenació del territori, paisatge, desenvolupament regional, descentralització política i governança metropolitana a Espanya i Alemanya. Assessorament en aquestes matèries per a institucions públiques a Xile, Mèxic i Equador. Coordinador del projecte de cooperació transnacional Pays.Med.Urban, dedicat al paisatge urbà a les regions mediterrànies i cofinançat per la Unió Europea.
 • Jordà Pempelonne, Alain Xavier
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Superior en Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Diplomat del Programa de Direcció General d'EADA. Va ser Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de Manresa durant deu anys en què va impulsar el primer Pla d'Innovació Local d'Espanya (2004) i va presidir la xarxa de ciutats mitjanes Eurotowns (2008-2011). Actualment, com expert en Desenvolupament Local, acompanya ciutats intermèdies i territoris en la definició de les seves estratègies de desenvolupament. És expert del Programa URBACT-CE en innovació, economia del coneixement, promoció de l'emprenedoria i governança local. Publica el blog Ciudadinnova des de 2005.
 • Jornet Forner, Sebastià
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte Urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor associat del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de la UPC. President de l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC) Professor en diversos cursos de formació en el camp de l'urbanisme i la gestió a la UPC, Col·legi d'Advocats de Barcelona i l'Escola Sert del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Premi Europeu d'Urbanisme 2010 i Premi Nacional d'Urbanisme d'Espanya 2006 pel Pla al barri de la Mina a Sant Adrià de Besòs amb el despatx de Jornet Llop Pastor arquitectes.
 • Llop Torné, Carles
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Arquitecte Urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Premi Extraordinari de Doctorat Cum Laude, 1998. Director del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori, de la UPC des del 2008 al 2015. Director del Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial, Gestió i Transformació de les Ciutats i del Màster en Gestió Creativa de la Metròpolis de la Fundació Politècnica de Catalunya, de la UPC. Membre del Comitè científic de l'Institut pour la Ville en Mouvement. Soci creador del despatx JORNET-LLOP-PASTOR arquitectes, que ha rebut els següents premis: Catalunya d'Urbanisme 2013, 2016, Europeu d'Urbanisme 2010, Nacional d'Urbanisme Espanya 2006, el Premi Urbanismo de la XI Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2011.
 • Llop Torné, Josep Maria
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte Urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Director d'Urbanisme i Medi Ambient de Lleida (1979-1988 i 1991-2003). Director d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona (1987-1991). Professor de la Universitat de Lleida (UdL) i de la UPC. Primer Premi d'Urbanisme de Catalunya pel Pla General de Lleida 1995-2015. Coordinador del projecte "Gestió i control de la urbanització" de la Xarxa Urb-AL sobre els instruments de redistribució de la renda urbana. Director Càtedra UNESCO sobre ciutats intermèdies, urbanització i desenvolupament" (2008-2023).
 • López Mena, Germán

  Doctor Arquitecte per la Universidad de Sevilla. Des de 1992 amb estudi propi des d'on ha realitzat intervencions urbanes, ordenacions urbanes i millores de barris, tant en àmbit local d'Andalusia, com a Llatinoamèrica. El seu treball professional està lligat directament a l'activitat investigadora que realitza a la Universidad de Sevilla, de la que forma part com a personal docent i investigador des del 2004, professor convidat a les universitats de Màlaga, Madrid, Venècia, Pàdua i Atenes.
 • Lorenzo Gálligo, Pedro

  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Ha estat durant vint anys professor titular del Departament de Projectes de la Universitat Politècnica de Catalunya. Té una llarga experiència en cooperació internacional, ha estat coordinador internacional del Projecte XIV-5 amb Sostre i del Programa 10x10, ha participat en múltiples projectes del subprograma de tecnologies per a l'habitatge d'interès social del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) i és codirector del Programa de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) Hàbitat per al Desenvolupament.
 • Martí i Costa, Marc

  Sociòleg i doctor en Polítiques Públiques per la Universitat de Barcelona. Actualment és cap d'àrea de governança i polítiques públiques a l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB). Ha treballat temes de participació ciutadana, governança urbana i avaluació de polítiques públiques, tant a Europa com a Amèrica Llatina.
 • Mas Ibañez, Sara

  Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), postgrau en Planificació Urbana i Territorial i màster de Gestió Urbanística per la UPC. Cofundadora de Mas Valiente Arquitectos SLP. Actualment combina la seva activitat al despatx professional amb l'assessoria urbanística externa, en una praxi transversal que conjumina les experiències adquirides en els àmbits de la institució, l'acadèmia i la professió durant més de quinze anys. Forma part de les juntes directives de l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya i de la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas.
 • Mayor Farguell, Francesc Xavier
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Biologia i màster en Ecologia i Biologia Vegetal per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i màster en Tecnologia i Gestió Ambiental per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC, 2001). Des de 1999, dirigeix l'Estudi Irbis, un estudi professional especialitzat en l'àmbit de l'ecologia aplicada al territori i la sostenibilitat, desenvolupant una innovadora activitat professional com a consultor. Des de l'any 2009 és membre del Consell de Protecció de la Natura de Catalunya.
 • Mercadé Aloy, Josep

  Arquitecte i Enginyer de Camins Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), doctor amb menció internacional (UPC-ETH Zurich). Professor associat d'urbanisme a la UPC i ha estat academic guest a ETH Zurich. La seva investigació s'ha centrat en el desenvolupament d'instruments d'anàlisi espacial per a la caracterització de l'entorn construït. En l'àmbit professional, ha treballat a l'estudi Foster+Partners i exerceix com a freelance des del 2003, realitzant projectes, planejament i estudis urbans i territorials.
 • Montlleó Balsebre, Marc

  Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona (UB). Professor associat del Barcelona Institute of Architecture (BIArch) i del Màster de Gestió de la Ciutat Universitat Oberta de Catalunya (UOC) des de 2008. Coordinador del mòdul Metabolisme social i sostenibilitat del Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial i professor dels Màsters en Projectació Urbanística, European postgraduate Masters in Urbanism i Enginyeria Ambiental, tots ells a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Treball principal en la inserció dels aspectes ambientals en la planificació, ordenació del territori i projectes que es duen a terme a l'entorn metropolità de Barcelona. Des de 1999 treballa a Barcelona Regional on ha participat en nombrosos projectes de planificació territorial i urbana. Des de 2014 és Director de Projectes Ambientals de Barcelona Regional.
 • Morell i Rosell, Ramon

  Economista i exprofessor honorari de la Universitat de Lleida (UdL) en Planificació Urbana. Va ser cap del Servei Territorial d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya a Lleida i Director de l'Organisme de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida. En l'àmbit de les Hisendes Locals ha publicat diversos estudis sobre el seu finançament.
 • Moret Miranda, Karina

  Llicenciada en Història per la Universitat de Barcelona i Doctoranda a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Investiga les connexions entre Àfrica i les seves diàspores al Carib avaluant Religiositats, Teoria Crítica de la Raça i del Gènere en l'afro descendent i la seva refracció en l'Occidental. Va obtenir una beca per al Màster en Història del Món a la UPF.  Des de 2015 estudia a l'Institut de Ciències Religioses de Barcelona. Ha participat com a ponent en conferències internacionals a Boston, Jacksonville, Ciutat del Cap, St Etiene, Salzburg, etc. Pertenece al col·lectiu Black Barcelona.
 • Navarro Acebes, Ferran

  Arquitecte Urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor associat de l'ETSAV-UPC (Departament d'Urbanisme Secció Vallès). Especialista en Gestió Urbana. Assessor de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona en temes urbanístics. Experiència en l'urbanisme municipal a diversos ajuntaments, tant com a càrrec tècnic com professional extern. Autor de diverses publicacions específiques sobre gestió urbanística.
 • Nel·lo Colom, Oriol

  Doctor en Geografia especialitzat en estudis urbans i ordenació del territori per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Màster en Relacions Internacionals per la John Hopkins University. Director de l'Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona (1988-1999), Diputat al Parlament de Catalunya (1999-2003) i Secretari per a la Planificació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya (2003-2011). Actualment és membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans i professor Departament de Geografia de la UAB. També és professor convidat a la School of Environment and Development (Manchester) i l'Istituto Universitari di Architettura di Venezia (IUAV).
 • Ortiz Lopera, John Octavio
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universidad Nacional de Colombia, Seu Medellín, amb estudis de la Universitat de Harvard en el seu programa de formació executiva en Climate Resilient Architecture: New Approaches to Design whith Materials i The Walkable City, Graduate School of Design, GSD. Fundador i director de Disseny i planificació de la Signatura Taller ARQUIURBANO amb seu a Medellín. Professional amb alta experiència en processos urbans de transformació integral i renovació de ciutat amb setze anys de treball en el sector públic desenvolupat en diferents ciutats Colombianes.
 • Otaola Ubieta, Pablo

  Enginyer de camins, canals i ports per la Universidad Politécnica de Madrid. Coordinador general d'Infraestructures i Projectes de l'Ajuntament de Màlaga. Gerent de la Comissió Gestora de Zorrotzaurre (2004-2018), director adjunt Institut Valencià d'Art Modern (2001-2003) i director general de Bilbao Ria 2000 S.A. (1993-2000).
 • Peremiquel Lluch, Francesc
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor titular del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC). Docent en diversos programes de postgrau. Autor i director de treballs de recerca en el camp de la Transformació Urbana i el Projecte Urbà Residencial. Membre del Grup de Recerca Urbanisme. Tècnic Municipal de l'Ajuntament de Badalona (1985-2007) on ha ocupat càrrecs directius com a responsable d'ordenació urbanística.
 • Roa Lopez, Miquel
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor del departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori, de la UPC. Expert en perifèries metropolitanes participant en diferents congressos: "Metropolis 84" París (1984), "Construiré la perifèria" Milà (1985). Coordinador de la "1a conferència de perifèries metropolitanes d'Espanya" Barcelona. Des de 1985, membre de "Les Ateliers d'ete de Cergy", París. Ha participat en diferents tallers internacionals: Cergy a París, anualment des de 1984 a 2000, Ho Chi Minh Ville (1998), Xangai, (2000), Casablanca (2006). Despatx professional propi i Director d'ARQUITECTURA PRODUCCIONS. Té una llarga experiència professional en planejament, reparcel·lació i urbanització, també en arquitectura a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
 • Rodríguez Ferrer, Gustavo

  Enginyer Industrial en Tècniques Energètiques per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Projectista-instal·lador d'energia solar. Ha treballat a l'enginyeria IDOM i des del 2002 a Barcelona Regional, com a Cap d''infraestructures energètiques, desenvolupant projectes sobre energia, infraestructures i planificació territorial. Àmbits de treball: implantació territorial d''infraestructures, diagnosis energètiques, sistemes de generació renovable o d'alta eficiència, anàlisi de la resiliència de les infraestructures urbanes i adaptació al canvi climàtic, criteris de sostenibilitat per nous barris i transformacions urbanes.
 • Rodriguez i Villaescusa, Eduard

  Doctor Arquitecte - Urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Fins a 2010 Secretari del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Membre fundador i antic president d'Arquitectes Sense Fronteres Espanya. Va exercir durant deu anys com a arquitecte-urbanista al Etablissement Public de la Ville Nouvelle de Saint Quentin en Yvelines i quatre com a Director de Serveis d'Urbanisme i Habitatge a l'Ajuntament de l'Hospitalet. Expert Internacional des de 1985 pel Banc Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Europeo de Inversiones. Ha treballat en projectes urbans i residencials en més de 15 països diferents i de 40 ciutats.
 • Salazar Ferro, Jose Alfonso

  Arquitecte per la Universidad de los Andes, Colòmbia. Postgrau en Història de l'Urbanisme a École des Hautes Études en Sciences Socials (EHESS), França. Professor Universitat Nacional des de 1982. Professor del Mestratge en Urbanisme de la Universidad Nacional de Colombia. Professor convidat (2011) Màster en Ordenament Territorial de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Premi Nacional d'Arquitectura en la categoria d'Investigació Urbana (1992 i 1996) i menció (2000). Consultor en estudis, plans i projectes urbans.
 • Sanromà Moncunill, Itzel

  Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat de Barcelona. Des de 2004 treballa a Barcelona Regional en diferents projectes relacionats amb el medi ambient, la sostenibilitat, la planificació territorial, la gestió del litoral, el medi ambient urbà i la gestió ambiental.
 • Saurí Marchán, Sergi
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona. El gener de 2007 es va incorporar al CENIT. Anteriorment, va estar treballant  a SENER, Enginyeria i Sistemes, SA, realitzant estudis i projectes de diversos temes de transports. Va rebre el IV Premi Abertis de Recerca en Gestió d'Infraestructures del Transport en 2007, per la seva tesi doctoral "Modelització i regulació òptima de les concessions de terminals portuàries de contenidors". És professor del Departament d'Infraestructura del Transport i del Territori de la UPC. El 2008 va ser Visiting Scholar al Massachusetts Institute of Technology (MIT).
 • Soldevilla Garcia, Irma

  Graduada en enginyeria industrial i enginyeria química a l'Institut Químic de Sarrià (Universitat Ramon Llull) i postgraduada en Eficiència Energètica i Xarxes d'Energia per La Universitat Politècnica de Catalunya. Directora de projectes a l'Agència Local d'Energia de Barcelona. Projectes destacats: coordinació i direcció del Pla d'Energia, Canvi Climàtic i Qualitat de l'Aire de Barcelona 2011-2020 i la participació en el nucli impulsor del Pla Clima i la Declaració d'Emergència climàtica de Barcelona i participació en la creació de la primera comercialitzadora pública de l'Estat.
 • Sorolla Edo, Antoni
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Tinent d'alcalde d'Urbanisme i Habitatge a l'Ajuntament de Sabadell entre 1995 i 1999, Director d'Actuació Urbanística 2000-2004) i Gerent del Patronat Municipal de l'Habitatge (2004-2007) a l'Ajuntament de Barcelona. Des de 2015 és director de Relacions Institucionals a SOGEVISO, empresa privada destinada al lloguer social.
 • Thorson Jorgensen, Ole

  Dr. Enginyer Civil per la Universitat Tècnica de Copenhagen, Enginyer de Camins per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment president de la consultoria Ingeniería de Tràfico SL (INTRA). Enginyer de Mobilitat a l'Ajuntament de Barcelona des de 1970 a 1989. Professor associat a l'escola de Camins de la UPC 1989-2007. De 2015 a 2011 President de la Federació Internacional de vianants. Associació Espanyola de Prevenció d'accidents de Trànsit, de 1996 a 2009 vicepresident, i de 2009 a 2018 president. Fundador de l'Associació de Catalunya Camina i de l'Associació per la promoció del transport públic. Des de 2011 en situació de Jubilat.
 • Torras i Sagristà, Laia

  Llicenciada en Ciències de la Informació i en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Actualment és Directora de Projectes Estratègics, Comunicació i Participació en l'empresa pública Foment de Ciutat, de l'Ajuntament de Barcelona. Ha estat Cap de Participació de l'àrea d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona. Va ser coordinadora de projectes i de l'àrea de Democràcia de la Fundació Jaume Bofill. També ha estat professora associada de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Ubasart- González, Gemma

  Professora de l'Àrea de Ciència Política per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Acreditada agregada per l'Agència de Qualitat Universitària (AQU) i acreditada titular per l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Vicedegana acadèmica i de comunicació a la Facultat de Dret de la Universitat de Girona. Des de la lectura de la tesi doctoral el 2008, ha combinat la tasca acadèmica -docent, investigadora i de gestió- amb la professional -assessoria a governs, partits i organitzacions socials-, tant a Europa com a Amèrica Llatina. Àrees temàtiques d'interès: Polítiques públiques, Govern Local i Estat del Benestar; Moviments socials i Conflicte Polític; Política catalana i espanyola; Amèrica Llatina.
 • Ventayol Ceferino, Irma
  Veure perfil a Linkedin
  Biòloga per la Universitat de Barcelona i Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Amb més de vint anys d'experiència en el camp de la sostenibilitat, actualment coordina l'Oficina de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Barcelona i l'estratègia climàtica de la ciutat. Anteriorment va exercir de cap de Projectes a l'Estudi Ramon Folch, coordinant projectes de gestió i planificació estratègica ambiental, d'edificació sostenible, energia i canvi climàtic, i prèviament (2001-2007) va exercir de consultora ambiental i gerent a PricewaterhouseCoopers, també en el camp de la sostenibilitat i la responsabilitat social corporativa.

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • Fundación Carolina
  • Aporta ajuts econòmics al programa o beques a la matrícula d'estudiants.
  • Difon el programa en l'entorn professional i àmbit d'expertesa.
Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Responsable tècnic i polític de departaments de planificació territorial, urbana i estratègica en institucions públiques i consorcis.
 • Tècnic urbanista especialista en desenvolupament d'ordenació territorial, planejament i projecte urbà.
 • Cap de projectes a l'àrea de planificació territorial i urbana en institucions públiques, consorcis i empreses i agències privades.
 • Consultor urbanista programista, planificador, projectista i gestor freelance.
 • Lliure professió en els camps de la Ciutat, els territoris metropolitans i les ciutats intermèdies.

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 112 08 65
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar