Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Aceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster en Enginyeria Mecànica i Equipament Industrial
Sessió informativa

03-06-2020

Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount
  10% de descompte si et matricules abans del 30 de Juny

Programa

Edició
22a Edició
Crèdits
60 ECTS (450 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Català / Espanyol
Preu
7.900 €
Observacions pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Beca
Sol·liciteu informació sobre descomptes per a personal de la UPC i per a empreses.
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 07/10/2020
Fi classes: 07/07/2021
Fi programa : 31/03/2022
Horari
Dilluns: 18:00 a 21:30
Dimarts: 18:00 a 21:30
Dimecres: 18:00 a 21:30
Dijous: 18:00 a 21:30
Lloc de realització
Centre de Disseny d'Equips Industrials (CDEI-UPC)
C/ Llorens Artigues, 4-6. Edifici U, planta 0
Barcelona
Per què aquest programa?
Una de les activitats més apassionants i sovint més complexes en l'àmbit de l'enginyeria és el procés de definició, disseny i desenvolupament d'un producte o d'una màquina a partir d'unes funcions i unes prestacions prèviament establertes.

El disseny d'equipament constitueix una activitat pluridisciplinària que comprèn, entre d'altres, les següents matèries incloses en el màster en Enginyeria Mecànica i Equipament Industrial (EMEI): la teoria de màquines i mecanismes, el càlcul i la simulació, les solucions constructives, els accionaments i el seu control, la mecatrònica, la selecció de components de mercat, l'aplicació de materials i processos, les tecnologies de fabricació, l'ergonomia, la seguretat i la reciclabilitat. Totes aquestes activitats s'integren en un mateix projecte.

El Centre de Disseny d'Equips Industrials de la UPC (CDEI) oferirà assessoria personalitzada a les empreses on treballin els estudiants matriculats.


Objectius

Dissenyar equipaments industrials i màquines mecatròniques, des del concepte fins a la materialització, analitzant les funcions essencials i tenint en compte la gamma de productes, la modularitat, el seu entorn d'ús o etapes fins al seu fi de vida.

 • Dissenyar els sistemes mecànics adequats (mecanismes, transmissions i accionaments) que dotaran a l'equipament dels moviments per a efectuar les operacions necessàries, segons els requeriments de velocitat, precisió, resistència, robustesa o cost adequat.
 • Dissenyar equipaments industrials respectant els condicionaments i les normatives relatives a la fabricació i muntatge (DFMA), fiabilitat, propietat intel·lectual (patents), ergonomia, soroll, seguretat de màquines (segons Directiva 2006/42/CE), eficiència energètica i conceptes d'ecodisseny.
 • Dissenyar components de materials metàl·lics, de polímers, elastòmers i composites escollint les tecnologies de fabricació més adequades segons la seva funció, forma i processos de fabricació, considerant les opcions més innovadores.
A qui va dirigit?
 • Enginyers Industrials i Enginyers Tècnics.
 • Enginyers Mecànics.
 • Enginyers Elèctrics.
 • Professionals que treballin en el disseny de productes i d'equips industrials.
 • Titulats en una especialitat tècnica que vulguin ampliar els seus coneixements.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
12 ECTS 105h
Enginyeria de Sistemes Mecànics

Aquest curs presenta les nocions bàsiques necessàries per definir, coordinar o realitzar el disseny de màquines i equipaments industrials de base mecànica.
S'incideix especialment en els sistemes de guia (membres de suport i enllaços de guia) i en els sistemes d'accionament (motors, transmissions i formes de control).
En la determinació dels sistemes mecànics es fa referència a criteris d'ús i selecció de components estàndards de mercat.
Finalment, es presenten tecnologies relacionades amb la fabricació de prototips i la realització i avaluació d'assaigs representatius del funcionament real.

 • Introducció a l'Enginyeria de Sistemes Mecànics
  • Nova perspectiva del disseny.
  • Estructura del disseny.
  • Arquitectura de producte i cicle de vida.
  • Components de mercat i especialitzats.
  • Cinemàtica plana i equilibri de forces.
 • Disseny de Mecanismes
  • Modelització i esquematització de mecanismes.
  • Optimització cinemàtica de mecanismes. Síntesi dimensional.
  • Mobilitat.
  • Optimització dinàmica de mecanismes. Equilibratge.
 • Estructura Constructiva de les Màquines
  • Funcions estructurals de les màquines: guiatge i transmissió.
  • Enllaços de guiatge angular i lineal.
  • Guies lineals (Schaeffler Group).
  • Membres de suport. Resistència i rigidesa.
 • Accionament de Màquines
  • El sistema mecànic d'accionament.
  • Característiques de motor i receptor.
  • Característiques i funcions de les transmissions.
  • Accionaments de potència.
  • Accionaments per a desplaçaments ràpids.
 • Tècniques de Prototipat i Assaig
  • Models i simulació d'assaig en el desenvolupament d'un producte.
  • Assajos de fiabilitat.
  • Metodologia de prototipat i assaig en empreses de disseny.
  • Metodologia de prototipat i assaig en el sector de la motocicleta (Arianetech).
  • Tests de fabricabilitat.
 • Simulació de Mecanismes amb Computer Aided Engineering (CAE)
  • Introducció a la simulació de mecanismes amb eines CAE.
  • Simulació de mecanismes plans i tridimensionals amb eines CAE.
  • Anàlisi de mecanismes mitjançant elements finits.
12 ECTS 105h
Condicionants i Normatives en el Disseny de Màquines

Aquest curs permet al participant adquirir una visió de l'abast i les implicacions a tenir en compte en el disseny de màquines i que són causades pels requeriments de les etapes del cicle de vida d'un equipament o producte.
En aquest curs s'incideix especialment en aspectes com ara l'assegurament del seu ús durant la vida útil (fiabilitat i mantenibilitat), els aspectes de propietat industrial, l'adequació de la relació amb els usuaris (ergonomia, seguretat) i la bona harmonia amb el medi (minimització d'impactes ambientals i desballestament a la fi de vida).
Les sessions s'enfoquen en el marc de l'enginyeria concurrent.

 • Enginyeria Concurrent
  • Concepte d'enginyeria concurrent.
  • Desenvolupament d'un producte.
  • Modularitat i complexitat d'un producte.
  • Gestió de projectes d'R+D.
  • Disseny per a la conformació.
  • Disseny per al muntatge.
 • Propietat Industrial. Fiabilitat i Mantenibilitat
  • Disseny per a la disponibilitat.
  • Metodologies utilitzades durant la fase de disseny de màquines.
  • Conceptes generals sobre propietat industrial.
  • Participació de l'enginyer en el formulari de patent.
  • Cerca de patents. Interpretació de patents concedides.
 • Ergonomia de les Màquines
  • Introducció a l'ergonomia i al disseny de llocs de treball i màquines.
  • Soroll i vibracions.
  • Antropometria: conceptes d'antropometria.
  • Mètodes d'avaluació ergonòmica. Ergonomia relacional.
  • Disseny per a la usabilitat.
 • Seguretat de les Màquines
  • La reglamentació a la Unió Europea. Directiva de màquines.
  • L'adequació dels equips de treball i l'avaluació del risc.
  • Normativa tècnica de seguretat de màquines.
  • La "documentació administrativa" i el "cas pràctic".
  • Seguretat i qualitat de subministrament a les instal·lacions elèctriques.
  • Components de seguretat.
 • Impactes Ambientals i Fi de Vida
  • Consum d'energia i impactes ambientals.
  • Introducció a l'ecodisseny.
  • Normativa mediambiental.
  • Anàlisi del Cicle de Vida (ACV).
  • Disseny per la fi de vida.
12 ECTS 105h
Disseny de Components Metàl·lics

El disseny de màquines i d'equipaments industrials comporta la creació de components específics que han de respondre a una gran varietat de requeriments, com ara la funció, la forma, l'aspecte, el comportament amb l'entorn, el cost segons el volum de fabricació, etc.

El dissenyador disposa d'una diversitat creixent de materials i de processos de conformació, de tractaments i de recobriments. Es fa especial atenció en aquells processos que permeten una gran versatilitat en la fabricació de petites sèries.

El propòsit del curs de postgrau en materials és, a partir dels requeriments del component que es vol dissenyar, proporcionar coneixements i eines per prendre la decisió més encertada pel que fa a la relació entre la funció, la forma, el material i el procés, i posar-los en pràctica durant el curs amb la realització d'exercicis de disseny de components.

 • Introducció als Metalls
  • Introducció als materials basats en els metalls.
  • Característiques i propietats dels metalls.
  • Criteris de selecció.
  • Materials amb base fèrrica. Acers.
  • Materials amb base d'alumini i coure.
  • Altres metalls i aliatges (Zn, Ti, Ni...).
 • Components Emmotllats
  • Introducció al disseny de components emmotllats.
  • Emmotllament per colada.
  • Emmotllament d'alumini i Zamak per injecció.
  • Microfusió.
  • Visita a una foneria.
 • Components de Forjat, Extrusió i Sinterització
  • Components forjats.
  • Components laminats.
  • Components tèrmics.
  • Extrusió d'alumini.
  • Components sinteritzats.
  • Visita a una fàbrica d'extrusió d'alumini.
 • Components de Xapa i Tubulars
  • Introducció als components de xapa.
  • Formes d'unió de construccions de xapa.
  • Components de xapa repussats.
  • Components d'acer d'alt límit elàstic.
  • Visita a una fàbrica de components estampats.
  • Visita a una fàbrica de components per a tall fi.
 • Recobriments i Proteccions
  • Funcions dels recobriments i proteccions.
  • Recobriments d'alta duresa i resistència al desgast.
  • Revestiments per projecció tèrmica.
  • Visita a una fàbrica de recobriments galvànics.
  • Visita a una fàbrica de recobriments amb polímers.
12 ECTS 105h
Disseny de Components de Plàstic i Elastòmer

El disseny de màquines i d'equipaments industrials comporta la creació de components específics que han de respondre a una gran varietat de requeriments, com ara la funció, la forma, l'aspecte, el comportament amb l'entorn, el cost segons el volum de fabricació, etc.

El dissenyador disposa avui dia en el mercat d'una diversitat creixent de materials i de processos de conformació, de tractaments i de recobriments. Es fa especial atenció en aquells processos que permeten una gran versatilitat en la fabricació de petites sèries.

El propòsit dels cursos de postgrau de materials és, a partir dels requeriments del component que es vol dissenyar, proporcionar coneixements i eines per prendre la decisió més encertada pel que fa a la relació entre la funció, la forma, el material i el procés, i posar-los en pràctica durant el curs amb la realització d'exercicis de disseny de components.

 • Introducció als Plàstics i als Elastòmers
  • Propietats dels materials i criteris de selecció.
  • Materials plàstics: caracterització termomecànica i comportament en el temps.
  • Principals grups de materials plàstics i les seves aplicacions.
  • Presentació de plàstics tècnics.
  • Materials especials per a components de plàstic: additius i càrregues.
  • Introducció als elastòmers.
 • Processos de Fabricació de Components Plàstics
  • Introducció a la injecció de plàstics.
  • Altres processos d'injecció.
  • Extrusió i termoconformació.
  • Altres tecnologies de fabricació amb plàstic.
  • Visita a una fàbrica d'extrusió.
  • Visita a una fàbrica d'injecció de plàstics.
 • Disseny i Càlcul de Components Plàstics
  • Criteris per al disseny de components.
  • Disseny de components (engranatges, rodaments, articulacions de pel·lícula,...).
  • Unions amb adhesius.
  • Unions per soldadura.
  • Simulacions per ordinador.
  • Tècniques de prototipat ràpid i presèries.
 • Components dels Elastòmers
  • Famílies de cautxú. Característiques i toleràncies.
  • Processos de fabricació de cautxús i especificitats.
  • Components d'elastòmers termoplàstics.
  • Silicones i poliuretans.
  • Components de mercat basats en elastòmers.
  • Visita a una fàbrica de components d'elastòmer.
 • Components dels Materials Compostos
  • Introducció als materials compostos i definicions.
  • Càlcul de peces amb materials compostos.
  • Eines de disseny i càlcul dels materials compostos.
  • Tecnologies de fabricació dels materials compostos.
  • Aplicacions i components de materials compostos.
  • Visita a una empresa productora de components de materials compostos.
12 ECTS 30h
Projecte Final de Màster
Amb el projecte final de màster, l'alumnat posa en pràctica i demostra els coneixements adquirits al llarg del curs, a més de tenir l'ocasió de realitzar i presentar un projecte que pot ser d'utilitat per a la seva empresa.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.
Oferta modular
Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest màster tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Domènech Mestres, Carles
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor Enginyer Industrial per la UPC. Subdirector i Cap de Projectes del Centre de Disseny d'Equips Industrials CDEI-UPC. Director i professor del Màster EMEI de la Fundació Politècnica de Catalunya. Professor del Màster en Enginyeria Industrial de l'ETSEIB - UPC.
Coordinació
 • Paz Bernales, Huáscar

  Doctor Enginyer Industrial per la UPC. Màster en Enginyeria Mecànica i Equips Industrials per la Fundació Politècnica de Catalunya. Cap de Projecte CDEI-UPC. Coordinador i professor Màster EMEI de la Fundació Politècnica de Catalunya.
Professorat
 • Adolphs, Georg

  Global Technical Marketing Manager Wind Energy a Owens Corning.
 • Álvarez Casado, Enrique

  Doctorat i Ms.C. sobre ergonomia. Director de Projectes del Centre d'Ergonomia Aplicada (CENEA). Membre del grup de treball ISO sobre ergonomia ocupacional. Més de vint anys d'experiència en serveis de consultoria amb importants empreses per gestionar la productivitat i els riscos en trastorns múscul esquelètics relacionats amb el treball.
 • Barella i Civit, Albert

  Enginyer Industrial per la UPC i Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la UPC. Responsable Tècnic en l'àmbit del Marcatge CE en màquines, equips electromecànics i productes industrials a APPLUS- LGAI Technological Center.
 • Bea Bonet, Joaquim

  Enginyer Industrial per la UPC. DEA en Direcció de Projectes. Certificat PMP per la PMI. Actualment Program Manager de projectes d'I+D a HP. Acumula una experiència de més de 30 anys en empreses multinacionals com Ficosa (sector de l'automòbil) i HP (sector de la informàtica) i en àrees diverses, com són les de manufacturing, investigació, innovació i desenvolupament.
 • Blanco Romero, Maria Elena

  Doctora en Enginyeria Industrial per la UPC. Enginyera Tècnica Industrial Mecànica. Diplomada en Òptica i Optometria. Postgrau en Sistemes Mecànics i Postgrau en Materials Metàl·lics. Actualment és cap de projectes al Centre de Disseny d'Equips Industrials de la Universitat Politècnica de Catalunya (CDEI-UPC). Acumula una experiència de més de deu anys en el desenvolupament de projectes de disseny de màquines, productes i equipament industrial. Des del 2011 és professora associada del Departament d'Enginyera Mecànica de la UPC.
 • Boix Aragonès, Oriol
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor titular d'universitat del Departament d'Enginyeria Elèctrica de la UPC amb docència a l'ETSEIB. Col·laborador del CITCEA-UPC.
 • Caballero Flores, David

  Enginyer Industrial per la UPC amb especialització en Mecànica. Enginyer de Projectes al Centre de Disseny d'Equips Industrials (CDEI-UPC). Professor associat del Departament d'Enginyeria Mecànica en el Màster en Enginyeria Industrial de l'ETSEIB-UPC i professor del Màster EMEI de l'FPC.
 • Cirici Amell, Eulàlia

  Llicenciada en Ciències Físiques per la UB i Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la UPC. Directora Tècnica de Certificació de Producte i Organisme de Control per a productes industrials a APPLUS- LGAI Technological Center.
 • Corbaton Vila, Jordi

  Enginyer Industrial per la UPC. Logística Empresarial per la UVic. Simulació per ordinador de processos d'embotició per XARDEC. Direcció de projectes d'Enginyeria per l'ICT. Planificació i Control de la producció per l'ICT. Programa d'Alta Direcció i Administració d'Empreses per Foment del Treball Nacional. Habilitats de negociació per SCOTWORK. Acumula 20 anys d'experiència en Projectes d'Industrialització de Maquinària i Direcció de Compres a GIRBAU, S.A.
 • Costa Herrero, Lluis
  Veure perfil a futur.upc
  Professor de la Secció de Fabricació del Departament d'Enginyeria Mecànica de la UPC.
 • Domènech Mestres, Carles
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor Enginyer Industrial per la UPC. Subdirector i Cap de Projectes del Centre de Disseny d'Equips Industrials CDEI-UPC. Director i professor del Màster EMEI de la Fundació Politècnica de Catalunya. Professor del Màster en Enginyeria Industrial de l'ETSEIB - UPC.
 • Dominguez Dominguez, Pedro

  Enginyer Industrial per la UPC. Màster en Vehicles de Competició per SUNRED. Director Tècnic a ArianeTech Engineering. Més de quinze anys d'experiència en el disseny de vehicles de dues rodes. Enginyer de competició a diferents equips i campionats nacionals i internacionals. Deu anys d''experiència en curses de cotxes com a enginyer de pista.
 • Faixedas Puig, Marc
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Química per la UdG i Màster en Polímers i Biopolímers per la UPC. Tècnic a Grup Trèves.
 • Fenollosa i Artés, Felip
  Veure perfil a futur.upc
  Enginyer industrial i Màster en Fabricació i Enginyeria Integrada per Computador per l'ETSEIB-UPC. Director General del CIM UPC, director acadèmic dels màsters i postgraus del CIM UPC. Director del nou màster en Disseny i Enginyeria en Fabricació Additiva de la UPC. Professor associat del Departament d'Enginyeria Mecànica a la Universitat Politècnica de Catalunya. Responsable del Grup de Fabricació Additiva a la Comissió Indústria 4.0 dels Enginyers de Catalunya (agrupació dels Col·legis Oficials d'Enginyers).
 • Gascon Mercadal, Alberto

  Enginyer Industrial Elèctric per la UPC. Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental per l'Institut Català de Tecnologia. Auditor de certificació internacional IRCA en qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals per a Lloyd's.
 • Hernández Soto, Aquiles Carlos

  Professor del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC. Soci- Director del Centre d'Ergonomia Aplicada (CENEA).
 • Herrero Palomo, Antonio

  Doctor Enginyer Industrial. Professor del Dept. de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria de la UPC.
 • Imaz Boada, Víctor

  Enginyer Químic per l'IQS i MBA per ESADE. Ha ocupat diverses posicions a l'empresa Hydro dedicada a l'extrusió d'alumini, acabats superficials i processos downstream. En els darrers anys s'ha especialitzat en automoció.
 • Juncosa Miro, Jaume

  Enginyer Tècnic, especialitat Electrònica per la UPC. Agent de Patents Europees. Màster en documentació online (MASDOC). Diplomat en patents espanyoles i europees per la UB, Diplomat en litigis de patents europees per la Universitat d'Strasbourg i el CEIPI i Màster en programari i bioinformàtica en US. Responsable del departament tècnic de Torner Juncosa i Associats SL.
 • Ledesma Rodriguez, Diego

  Doctor en Enginyeria Química per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Director d'Innova Consulting Tecnológico. Professor del Màster en Enginyeria Mecànica i Equipament Industrial de la Fundació Politècnica de Catalunya- UPC. Professor al Màster de Vehicles d'Automòbils a ELISAVA. Acumula més de vint-i-cinc anys d'experiència en la realització de projectes de recerca amb un ampli coneixement dels mateixos centres de recerca, universitats i centres tecnològics.
 • Lleixà Mora, Martí

  Diplomat en Ciències Empresarials. Màster en Comerç Internacional per la Universitat de Vic (UVIC). Amplia experiència laboral de 22 anys en empreses de la indústria del plàstic. Disseny i fabricació d'elements o màquines: Valeo Climatització, Hewlett Packard, Magna Donelly.  Construcció de motlles de plàstic: Matrix, Molmasa. Industrializació i fabricació de peces de plàstic de precisió: INTEPLAST. Professor de cursos de plàstics des de 2003 al màster en Enginyeria Mecànica i Equipament Industrial, a la Universitat de Girona, ASCAMM i al Centre Espanyol de Plàstics.
 • Llorens Cervera, Sònia
  Veure perfil a Linkedin
  Doctora en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Jaume I (UJI) i la Universitat de Girona (UdG).  Màster en Enginyeria Mecànica i Equipament Industrial (EMEI) per la Fundació Politècnica de Catalunya (FPC). Fundadora d'INN2-INNOVACIÓ INDUSTRIAL, acumula vint anys d'experiència en activitats de recerca, docència, execució de projectes i assessorament per a la competitivitat empresarial a través de la innovació. Professora d'Ecodisseny aplicat als equips industrials, assessora d'Economia Circular de la patronal Cecot, experta externa en el Climate-KIC i consultora de Datambient, entre altres, amb l'objectiu d'incorporar les estratègies d'Economia Circular en el teixit empresarial per tal de fer-lo més resilient al futur.
 • Mosquera Camelo, Leonardo

  Dissenyador industrial. MBA per EADA. Màster en Ergonomia, Màster en PRL i MBA en Direcció de Serveis de Prevenció per la UPC. Ha treballat com a Professor adjunt de la Fundació Politècnica de Catalunya, posteriorment com Health, Safety and Environment Manager a l'empresa TRW Automotive. Avui en dia treballa per a l'empresa Carglass on ha ocupat la posició de Responsable del Departament Tècnic i actualment la de Coordinador Regional d'Operacions.
 • Papis Labanda, Francisco

  Enginyer Tècnic Industrial Mecànic per la UPC i Màster en Project Management per la Univ. Ramon Llull. Senior International Account Manager, SABIC Petrochemicals.
 • Paz Bernales, Huáscar

  Doctor Enginyer Industrial per la UPC. Màster en Enginyeria Mecànica i Equips Industrials per la Fundació Politècnica de Catalunya. Cap de Projecte CDEI-UPC. Coordinador i professor Màster EMEI de la Fundació Politècnica de Catalunya.
 • Piedra Garcia, Gerard
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Mecànic i de Materials per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i MBA per ESADE. Cobrint diverses funcions tècniques a la indústria metal·lúrgica. Des de fa disset anys desenvolupant projectes a la siderúrgica sueca SSAB. Actualment Director Tècnic a la divisió Special Steels de SSAB.
 • Riba Romeva, Carles

  Doctor Enginyer Industrial per la UPC. Professor emèrit de la UPC i President de CMES (Col·lectiu per a un nou model energètic i social sostenible).
 • Ridaura Aldana, Gregorio
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial. Màster en Administració d'Empreses. Doctor en Sostenibilitat per la Universitat Politècnica de Catalunya. Líder auditor per Proveïdors, ISO / TS 16949: 2011 (RABQSA) i Líder auditor per a Sistemes de Gestió Energètica, ISO 50001: 2011 (IRCA). Acumula una experiència de més de quinze anys en empreses multinacionals (LG Electronics, Honeywell, entre d'altres) del sector electrònic i automotriu.
 • Rodrigo, Pedro Manuel

  Llicenciat en Ciències Químiques. Treballa a Oerlikon Balzers Elay des de 1989. Responsable de Vendes i Producte per a l'àrea de Catalunya i Llevant, càrrec que exerceix des del Centre de recobriment que la companyia té a Montcada i Reixac (Barcelona).
 • Romeu Garbí, Jordi
  Veure perfil a futur.upc
  Catedràtic del Dept. d'Enginyeria Mecànica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Dr. Enginyer Industrial per la UPC  i responsable del Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica de la UPC. Actualment també director del Departament d'Enginyeria Mecànica de la UPC. Acumula experiència de més de vint anys en projectes de recerca i contractes amb empreses relacionades amb el control de soroll i vibracions. Soci fundador d'AV Enginyers, empresa consultora en control de soroll i vibracions. 
 • Sanabria Baños, Juli

  Enginyer Superior de Telecomunicacions per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicació de Barcelona-UPC. Postgrau en Management Science and Engineering per la Stanford Univesity CA. Postgrau en Direcció General d'Empreses per ESADE. Expert en Fiabilitat i Qualitat en els processos per a la generació de nous productes. Des de fa més de deu anys col·labora amb la UPC impartint classes de Fiabilitat Industrial. Actualment és cap de desenvolupament àgil de Firmware per a impressores de gran format en Hewlett Packard Sant Cugat del Vallès.
 • Santolaria Vea, Ismael

  Cursats estudis d'Enginyeria Tècnica Industrial Electrònica a la Universitat Rovira i Virgili. Vinculat professionalment des de 1995 a l'empresa SANJO Fineblanking, líder mundial en la tècnica de l'encunyat de tall fi, desenvolupant tasques de responsable en l'àrea d'enginyeria de producte.
 • Tomico Plasencia, Oscar

  Director del programa d'Enginyeria de Disseny Industrial a l'Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona ELISAVA, professor adjunt al Departament de Disseny Industrial de l'Eindhoven University of Technology, on treballa al laboratori Wearable Senses. Els seus projectes actuals se centren en la indústria tèxtil i involucren a dissenyadors, artistes, enginyers, científics i empresaris durant el procés de disseny per crear serveis tèxtils intel·ligents ultra personalitzats en forma de soft wearables o soft interiors (tèxtil tecnològic per a interiors).
 • Torns Conte, Xavier

  Enginyer Tècnic Mecànic Industrial per la UPC. Enginyer d'aplicació especialitzat en dissenys de sistemes d'estanquitat per a fluids en maquinària i sistemes propulsors.

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Cap de disseny mecànic d'equips industrials.
 • Cap d'equips industrials per a la millora de la fabricació i el muntatge.

Testimonis i notícies

Testimonis

Després d'acumular 13 anys d'experiència treballant en el sector industrial i cursar un MBA, vaig decidir fer un pas endavant en la meva carrera especialitzant-me en enginyeria mecànica i equipament industrial. De la formació, destacaria la base de disseny que porta implícit el temari del màster i la gran informació pràctica que s'aprèn a les visites a empreses. De forma específica, destacaria la constant actualització del temari amb temes molt punters, com impressió 3D i materials compostos. El màster m'ha donat l'oportunitat de treballar com a professor per a la classe de Disseny per a Eficiència Energètica, la qual és la meva primera oportunitat de donar classes a aquest nivell. En definitiva, el màster en EMEI és una gran oportunitat d'aprendre i actualitzar-se amb les últimes tecnologies disseny de components plàstics, de la mà dels millors professionals del sector i l'experiència de tots els meus companys.

Gregorio Ridaura

Portava 3 anys treballant com a projectista en una empresa de maquinària industrial en el sector del packaging. Notava que em faltava més especialització i per això vaig triar aquest màster, que m'aportava coneixements tant en sistemes mecànics i condicionants com en materials. Durant el transcurs del màster, em van ascendir a Project Manager, no tan sols per la meva dedicació a la feina, sinó també pels coneixements assolits i la resolubilitat que tenia. En gran part, ho he tret del màster. Els ponents transmeten molta motivació per la feina i això et dóna ganes de fer més i més cada dia. Per altra banda, poder fer classes al lloc de treball de les empreses és una passada. En les visites pots veure i viure cada experiència en primera persona. En definitiva, és una formació ideal per a professionals ja posicionats que volen un plus de coneixement i motivació. El món és molt més gran del que ens pensem, sempre queden coses per aprendre.

Anna Bernaus, Project Manager a TMI
Testimonis<
Notícies del Blog
Un exalumne del màster en Enginyeria Mecànica i Equipament Industrial, guanyador del University Steel Prize 2018
Un exalumne del màster en Enginyeria Mecànica i Equipament Industrial, guanyador del University Steel Prize 2018
23-05-2018
Un exalumne del màster en Enginyeria Mecànica i Equipament Industrial, guanyador del University Steel Prize 2018
Un exalumne del màster en Enginyeria Mecànica i Equipament Industrial, guanyador del University Steel Prize 2018
23-05-2018
Vídeos
Techtúlia: Eficiència Energètica en el Disseny d'Equipaments Industrials

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 707 31 32
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar