Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster en Enginyeria de Producte i Processos de Fabricació (CIME)
Sessió informativa

01-07-2021

Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount
  15% de descompte si et matricules abans del 30 de Juny

Presentació

Edició
31a Edició
Crèdits
60 ECTS (450 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
9.950€ 8.457,50€(15% de descompte si et matricules abans del 30 de Juny)
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa.
- En quatre terminis, fraccionant el pagament amb domiciliació:
 • El 40% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 60% restant es dividirà en 3 pagaments domiciliats, que es repartiran equidistantment entre l'inici i final de les classes lectives.
 • L'estudiant ha de disposar i ser titular d'un compte bancari amb IBAN ESXX
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 18/10/2021
Fi classes: 07/07/2022
Fi programa : 30/09/2022
Horari
Dilluns: 18:00 a 21:30
Dimarts: 18:00 a 21:30
Dimecres: 18:00 a 21:30
Dijous: 18:00 a 21:30
Lloc de realització
Fundació CIM
Parc Tecnològic de Barcelona
C/ Llorens i Artigas, 12
Barcelona
Per què aquest màster?
Aquest màster està impulsat pel CIM UPC.

El màster CIME (Computer Integrated Manufacturing and Engineering) té com a objectiu preparar professionals – gestors i tècnics– en les diferents tecnologies d’enginyeria de producte i de fabricació assistides per ordinador, per que siguin capaços d’aconseguir millores substancials en els seus productes i també d’implementar i/o d’optimitzar els seus processos de fabricació associats.

Avui dia, el desenvolupament i la fabricació de productes no és possible sense una gestió integral del disseny, desenvolupament i producció fent ús intensiu d’eines assistides per ordinador, que possibiliti de manera efectiva els processos d’innovació. El màster CIME conjuga la utilització de mitjans tècnics amb metodologies més efectives per tal de materialitzar productes guanyadors a les empreses, tot tenint en compte els paradigmes actuals de desenvolupament avançat de producte, indústria connectada i indústria 4.0.

Impulsat per:
Objectius
De forma genèrica, en finalitzar el curs els participants seran capaços de:

--Identificar i avaluar les característiques, els avantatges d'utilització i els requeriments dels sistemes CAD/CAE/CAPE existents al mercat.
--Analitzar les diferents tècniques d'optimització del producte, així com els mètodes de gestió de projectes de disseny de nous productes.
--Utilitzar la tecnologia CAD/CAE/CAPE en el procés de disseny, enginyeria i fabricació de productes industrials:
- CAD (disseny assistit per ordinador): permet passar de la "idea" a un "model virtual" en l'ordinador, tridimensional i fàcilment modificable. Resultat: producte.
- CAE (enginyeria assistida per ordinador): permet, mitjançant el "model virtual", estudiar i millorar la funcionalitat del producte que s'està desenvolupament. Resultat: funcionalitat.
- CAPE (enginyeria de procés assistida per ordinador): permet dissenyar, simular, optimitzar i programar la fàbrica. Resultat: procés.
A qui va dirigit?
El CIME està orientat a professionals tècnics, especialment enginyers i dissenyadors industrials, però també professionals de totes aquelles disciplines que desitgin disposar dels coneixements i les habilitats necessàries per ser proficients en les tasques de desenvolupament i/o d’industrialització de producte en empreses que innoven utilitzant tecnologies CAD/CAE/CAM i metodologies d’enginyeria concurrent per a una gestió integral del cicle de vida del producte.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
1 ECTS 7h
Aprenentatge de Tècniques Innovadores en el Disseny de Producte
 • Tècniques de creativitat.
 • Design Thinking.
 • Comunicació oral i tècniques d'exposició en l'entorn acadèmic i professional.
1 ECTS 7h
Eines i tècniques per al disseny conceptual
 • Metodologia única d'sketching.
 • Dibuix a mà alçada (proporcions d'objectes, cub, perspectives 2pt, el·lipsis).
 • Tècniques de rotuladors.
7 ECTS 63h
Desenvolupament del Disseny de Producte
 • Metodologia de disseny.
 • Disseny 3D mitjançant Rhinoceros i Grasshopper (modelatge no paramètric vs. paramètric generatiu).
 • Ús de superfícies amb metodologia NURBS.
 • Tècniques de modelatge amb Grasshopper mitjançant gestió de dades.
 • Tècniques avançades de disseny 3D mitjançant software paramètric Solidworks.
 • Combinació de modelatge Rhinoceros i Solidworks per treballar les superfícies i els sòlids.
3 ECTS 14h
Desenvolupament Tècnic
 • Sistemes de representació.
 • Normes tècniques de representació gràfica.
 • Acotació de plànols de fabricació.
 • Tolerancies dimensionals, superficials i geomètriques.
 • Representació de formes normalitzades.
 • Representació d'elements d'unió.
 • Representació d'altres elements normalitzats.

3 ECTS 24h
Fonaments Teòrics per al CAE
 • El mètode dels elements finits.
 • Teoria de l'elasticitat.
 • Sòlids bidimensional i tridimensionals. Plaques i làmines.
 • Estudis tèrmics dels productes.
3 ECTS 26h
CAE i l'Anàlisi de Productes
 • Els materials metàl·lics. Tall i conformat.
 • Estudis CAD-CAE de components.
 • Eines Open Source.
 • Selecció de materials plàstics al disseny de producte.
 • Optimització cinemàtica d’assemblatges.
 • CAE per a la innovació en els productes.
 • Experimentació i simulació numèrica en disseny estructural.
3 ECTS 16h
Aplicacions CAE Avançades
 • Fonaments de càlculs geomètricament no lineals.
 • Simulació de processos de fabricació de xapa metàl·lica en fred.
 • Supercomputació i mecànica computacional.
 • Aplicacions CAE per al desenvolupament de vehicles.
 • Fonaments del càlcul dinàmic.
 • Simulació per ordinador de la mecànica de fluids.
 • La modelització de la fatiga a l'ordinador.
3 ECTS 27h
Pràctiques Enginyeria Assistides per Ordinador
 • Disseny i càlcul d'estructures de barres.
 • Càlcul d'una biela sotmesa a tracció modelada amb elements plans 2D.
 • Càlcul de la fixació d'un cinturó amb elements tipus shell.
 • Anàlisis de la malla. Distorsió, ratis d'aspecte, punts singulars.
 • Càlcul estructural d'una premsa hidràulica amb elements tipus sòlid.
 • Fusió d'una cinta de polipropilè amb un soldador.
 • Estudi del refredament d'una fosa d'acer en motlle de terra.
 • Unions. Introducció als acoblaments.
 • Anàlisi dels models de vibració d'una placa d'acer.
 • Anàlisi i optimització mitjançant càlcul dinàmic d'un component d'automoció.
 • Càlcul 2D d'un connector (no linealitat de material).
 • Estudi de la deformació d'una grapa metàl·lica.
 • Estudi de pretensió de caragols.
 • Introducció a les simulacions encadenades.
 • Anàlisi dinàmic transitori.
 • Simulació d'un impacte.
4 ECTS 38h
Processos de Fabricació
 • Introducció als processos de fabricació.
 • Processos d'obtenció de peces plàstiques.
 • Processos d'obtenció de peces de xapa.
 • Processos d'obtenció de peces de forja i fosa.
 • Impressió 3D de peces plàstiques i metàl·liques.
4 ECTS 14h
Control Numèric Computeritzat (CNC)
 • Introducció als sistemes de control numèric.
 • Mecanitzat CNC amb CAM.
 • Fabricació additiva.
 • Cas CIMRARI.
4 ECTS 38h
Lean Six Sigma
 • Simulació de processos industrials.
 • Anàlisi de costos de producció i viabilitat econòmica d'inversions.
 • Producció en països de baix cost.
 • Negociació amb proveïdors.
4 ECTS 31h
Innovació i Estratègia
 • Gestió de projectes d'innovació: Innovació 6.0 i “Business Model Canva”.
 • Del concepte a la innovació. Visió estratègica del procés d'innovació: Pensament estratègic i gestió de la innovació.
 • Estudis de mercat i desenvolupament de nous productes.
 • Visió estratègica del procés d’innovació: Pensament estratègic i gestió de la innovació.
 • Els projectes. Estratègia i “Marketing tools” per al nostre producte.
 • Innovació i pla de desenvolupament de nous productes.
3 ECTS 21h
Disseny de Productes, Prototips i Validació
 • Els prototips en el desenvolupament de producte.
 • Assegurament de la funcionalitat. El protocol d’assaig. Cas pràctic.
 • Disseny estadístic d’experiments (DOE).
 • La qualitat com a base pel desenvolupament de producte.
 • Propietat intel·lectual i industrial.
 • Estudi de riscos i marcatge CE.
3 ECTS 24h
Gestió de Projectes
 • Planificació, supervisió i control de projectes.
 • Eines de planificació i control de l’execució: GANTT, PERT, Pla de riscos.
 • Planificació i execució de projectes: El cas HP.
 • L’R+D+I a l’entorn industrial actual.
 • Subvencions i finançament públic per a R+D+I.
 • Finançament i retorn de la inversió.
3 ECTS 22h
Lideratge i Gestió de Persones
 • Lideratge, motivació i gestió de persones en un equip.
 • Gestió dels conflictes.
 • Lideratge per influències.
 • Negociació.
 • El professional i el seu desenvolupament.
 • Eines de comunicació efectives (Elevator pitch).
12 ECTS 72h
Projecte Final del Màster
En acabar el màster, els alumnes desenvoluparan un projecte final relacionat amb les diferents matèries del curs. Els participants hauran de preparar un estudi que contingui el plantejament de la problemàtica a resoldre, la solució proposada, així com la seva viabilitat tècnica i econòmica.

El projecte es basarà en situacions reals de les pròpies empreses dels participants o del Centre CIM.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest màster tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Uceda Molera, Roger
  Veure perfil a futur.upc
  Enginyeria Industrial per l'ETSEIB (UPC) i Màster en Direcció de la Producció per la Fundació CIM (UPC). Va iniciar la seva carrera a Delphi i a Metaldyne, empreses del sector de l'automoció, en l'àmbit de l'Enginyeria de Processos. L'any 2005 es va incorporar a la Fundació CIM, on ha desenvolupat la seva carrera professional com a Director d'Operacions en la Planta Pilot. En aquests anys, ha compaginat l'activitat principal de fabricació de prototips i pre-series per a empreses del sector de l'automoció, packaging o electrodomèstics, amb la implantació del sistema Lean Manufacturing en empreses i la participació activa en projectes de R+D a l'àrea de nous processos de fabricació.

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Direcció de departaments de projectes.
 • Direcció de departaments d’R+D+i.
 • Responsables d’industrialització de producte.
 • Product manager de desenvolupament de producte.
 • Product developer especialitzat en eines CAD/CAE/CAM.

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 512 33 37
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar