Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis.
Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.
Informació sobre la política de cookies

continuar
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster en BIM Management Steering. Building Information Modeling i Nous Models de Negoci
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió

Programa

Edició
10a Edició
Crèdits
60 ECTS (324 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
8.000 €
Observacions pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 24/01/2020
Fi classes: 16/01/2021
Fi programa : 30/04/2021
Horari
Divendres: 16:00 a 20:30
Dissabte: 09:30 a 14:00
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Per què aquest programa?

El BIM (Building Information Modeling) s'està implantant a gran velocitat en el nostre país i a l'estranger. Això fa que, a la vegada, el nivell de maduresa que s'exigeix sigui cada vegada més alt. Quan un client demana BIM, ja no en té prou en obtenir models d'informació del que està promovent. El que vol és que els seus proveïdors, siguin redactors de projectes, contractistes o gestors, emprin aquesta metodologia per oferir un producte de major qualitat, amb més valor afegit i amb menys riscos. Aquesta exigència requereix que tots els professionals del sector adquireixin noves capacitats per complementar els rols que actualment desenvolupen o que, fins i tot, puguin assumir noves responsabilitats relatives a la gestió de la informació.

Per altra banda, el BIM és una disciplina multidisciplinari que demana treballar de forma coordinada i col·laborativa, un fet que posa de manifest la necessitat d'adquirir noves competències professionals en aquest sentit. Per aquesta raó, el màster en BIM Management Steering. Building Information Modeling i Nous Models de Negoci ofereix un entorn d'aprenentatge multidisciplinari. Així doncs, els alumnes poden triar i aprofundir en aquells coneixements que més els interessin a mesura que avança el curs.

El nostre programa ofereix una formació integral que cobreix tant els aspectes instrumentals com els de gestió, un bagatge que és molt apreciat pel mercat professional. L'ocupabilitat de l'alumnat és tan alta que tots els que busquen feina en començar el programa la troben, fins i tot abans d'acabar-lo.

El màster ha rebut el reconeixement per part de l'Agència de Certificació Professional (ACP) per complir els requisits de formació per a l'acreditació com a BIM Manager.

Objectius
 • Redactar projectes d'arquitectura, instal·lacions, estructures o obra civil.
 • Desenvolupar projectes constructius durant la fase d'execució del projecte.
 • Emprar BIM durant la fase d'operacions i manteniment.
 • Calcular el cost d'execució del projecte i planificar la seva construcció.
 • Gestionar projectes a través del BIM verificant l'acompliment dels requisits d'un projecte, analitzant el contingut dels models que el representen i organitzant processos de treball que permetin la coordinació multidisciplinària.
 • Interpretar els plecs de licitació amb clàusules relatives al BIM per tal de dimensionar correctament els recursos necessaris per donar-los resposta.
 • Entendre la metodologia BIM, saber aplicar-la i poder transmetre-la interioritzant els seus principis metodològics i ideològics.
 • Accedir a nous nínxols de mercat exclusius.
A qui va dirigit?

Aquest programa està dirigit a persones que ja treballin en empreses que operen en el sector de la construcció o que pretenguin fer-ho i també a aquells professionals que volen reorientar el seu perfil o emprendre el seu propi projecte empresarial. Com ara:

 • Arquitectes.
 • Enginyers d'Edificació, Arquitectes tècnics i/o Aparelladors.
 • Enginyers Industrials de diferents especialitats.
 • Enginyers de Camins i Enginyers tècnics d'Obra Pública.
 • Enginyers en Geodèsia i Cartografia i Enginyers tècnics Topogràfics.
 • Contractistes i Promotors.
 • Project Managers.
 • Facility Managers.

El ventall és ampli, perquè la nostra innovadora metodologia d'aprenentatge permet que diferents perfils professionals puguin desenvolupar-se en el mateix programa, aprenent els uns de l'altres i establint relació de networking que els seran molt útils en un futur.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
4 ECTS 18h
La Coordinació en el BIM

Donat que el BIM és una activitat pluridisciplinària, es precisa que allò que representen els models estigui coordinat des d'un punt de vista multidisciplinari. Per això aquesta matèria s'ocupa dels aspectes tècnics que permeten fer-ho. Des de l'ús d'estàndards a la gestió de les incidències trobades durant els processos de coordinació, passant pels processos de coordinació emprant Entorns Comuns de Dades on-line.

L'objeciu és que l'alumne aprengui a estructurar correctament els models per tal de que es puguin fer servir per a coordinar les disciplines que representen.

3 ECTS 18h
Càlcul i Simulació

De res no ens serveixen els models d'informació que es creen i es coordinen amb el BIM si no sabem explotar-ne el contingut per a prendre decisions i donar valor afegit al servei que els professionals donen a través d'ells.

El BIM permet emprar els models com a base per a tota mena de càlculs i simulacions per tal de prendre decisions molt més fonamentades que abans i, sobretot, dur-los a terme com un procés interactiu que permeti anar refinant el disseny o anticipar resultats que més tard podrien causar la necessitat de reconsiderar tot el disseny.

Per altra banda, també permet obtenir simulacions més fiables, ja que es poden automatitzar en gran mesura i es manté la traçabilitat dels elements del model que les originen.

Aquesta matèria ofereix l'oportunitat a l'alumne de capacitar-se en almenys una de les següents àrees: Simulació Visual, Càlcul d'Estructures, Càlcul d'Instal·lacions, Càlcul de Ramals i Drenatges i Càlcul de costos Econòmics i Mediambientals.

6 ECTS 36h
Disseny Col·laboratiu i Factor Humà

El BIM implica un canvi en les relacions entre les parts que participen en un projecte. Es necessita més transparència, periodicitat i eficiència en els fluxos de col·laboració, implica una reducció considerable de la burocràcia, cosa que redunda en una major optimització global del procés BIM i en una millora dels resultats per a totes les parts. Això fa que les tècniques tradicionals de gestió de projectes quedin obsoletes, prenent protagonisme el Lean i l'Agile Project Management.

Per altra banda, el BIM requereix d'excel·lents competències socials i de comunicació interpersonal, ja que són indispensables en la complexa tasca de mantenir equips pluridisciplinaris cohesionats i informats. Per això en aquesta matèria es tracta el factor humà en el BIM.

Per últim, la matèria s'ocupa del desenvolupament del Pla d'Execució del BIM, que permet establir com es duran a terme els processos de gestió d'informació durant les diferents fases del projecte.

Amb tot, cal estar atent a les tendències que es donen a escala internacional, és vital per entendre el BIM en si mateix. En un context global, la influència del pensament d'altres països s'acaba notant d'una manera o altra en el mateix país. Això pot servir per anticipar reaccions als canvis que han de venir però també és molt útil a l'hora d'idear nous productes o serveis.

11 ECTS 45h
Aplicació Pràctica de l'Integrated Project Delivery

Totes les matèries anteriors convergeixen en aquesta matèria transversal que s'ocupa del BIM des del punt de vista del cicle de vida de la construcció. Per a tal missió, s'organitza un taller multidisciplinari que ocupa bona part del curs, a través del qual els alumnes desenvoluparan un projecte real en equip, permetent que es posi en pràctica tot l'après en un entorn col·laboratiu. En aquest taller els alumnes aprendran a coordinar-se per a desenvolupar un projecte que parteix d'un enunciat amb solució oberta. És a dir, no només posaran en pràctica els coneixements instrumentals, sinó també els de caràcter humà, estratègic i operatiu, establint una nova manera de treballar més eficient i sostenible.

Aquesta activitat es divideix en dues parts: La primera s'ocupa de la conceptualització del projecte i del disseny de la solució general, mentre que la segona s'ocupa de definir constructivament el disseny, planificar l'obra i preparar el model per a la fase d'operacions i manteniment.

Part 1. Avantprojecte i Projecte Bàsic

Durant la primera part, cada equip definirà el concepte general de la solució i dissenyarà la solució que consideri més oportuna des del punt de vista multidisciplinari. El repte consisteix a avançar tots plegats en paral·lel, trobant la forma de contribuir en la solució general des de bon principi. En aquest sentit, dos dels agents que participen en els projectes són el Promotor i l'altre l'Operador final, els rols dels quals són assumits per a professors del màster. D'aquesta manera, els alumnes aprenen a negociar l'abast de l'encàrrec i la solució final amb el client, que en aquest taller es desdobla en qui inverteix i en qui explota la inversió. Des del punt de vista de l'especialització, aquesta activitat permet que els alumnes profunditzin en els àmbits que més els interessi de les sis disponibles: Edificació, Instal·lacions, Estructures, Obra Civil, Gestió d'Obra o Operacions i Manteniment.

Durant el desenvolupament del projecte, els alumnes seran tutoritzats i acompanyats a classe pels professors que els han impartit les matèries anteriors, ajudant-los a aplicar tot el que han après en un cas real.

Part 2. Projecte Constructiu i d'Operacions i Manteniment

Durant la segona part, allò après en la matèria BIM per a Pre-Construcció, Operacions i Manteniment, aplicarà en el context del projecte que s'ha iniciat en la primera part de l'Aplicació Pràctica de l'IPD, tot desenvolupant el Projecte Constructiu i d'Operacions i Manteniment d'una zona de l'equipament.

Com en el cas anterior, l'activitat es du a terme de forma multidisciplinària, de forma que cada alumne aplicarà el que ha après en el projecte des del punt de vista dels àmbits de coneixement en els que vulgui aprofondir. El seu treball serà tutoritzat i acompanyat per als mateixos professors amb qui han adquirit la formació instrumental.

12 ECTS 81h
BIM per a Pre-Construcció, Operacions i Manteniment

L'ús del BIM per a pre-construcció i industrialització és un dels que més expectatives genera entre el sector. La promesa de grans estalvis en la fase d'execució s'ha mantingut durant anys i, de fet, va ser la que va motivar que els grans contractistes americans s'introduïssin aviat en aquest món.

No obstant, molts dels projectes no es desenvolupen des del punt de vista constructiu per manca de formació dels equips de redacció de projectes i de les oficines tècniques de contractistes i instal·ladors. Aquesta situació és incompatible amb l'enfoc de cicle de vida complert que actualment s'exigeix al BIM, doncs impedeix que els models puguin servir a una fase tan crítica com és la de construcció. Per això, aquesta matèria s'ocupa de dotar als alumnes de coneixements específics de modelat de la informació per a la construcció, incloent el maneig de software de disseny constructiu com ara Graphisoft ArchiCAD, Tekla Structures o Nemetschek Allplan, que l'alumne aprendra en funció dels àmbits de coneixement que vulgui desenvolupar.

D'aquesta manera s'aconsegueix que l'alumne pugui desenvolupar tant Projectes Constructius amb BIM, quelcom que cada cop es demanda més en les fases de redacció i d'execució del projecte.

Per altra banda, en l'entorn del BIM cada cop es parla més de com emprar la informació dels models per al Facility Management en general, especialment per a les activitats d'Operació i Manteniment, doncs dóna sentit a tot l'esforç que els altres agents fan durant les fases anteriors.

11 ECTS 45h
BIM com a Model de Negoci. Creació d'una Start-UP

Aquesta matèria es divideix en dues parts. Una part teòrica-pràctica i una part pràctica:

 • Part 1: BIM com a model de Negoci
El BIM implica un canvi en el model de negoci en el qual s'aplica. Per tant, cal formar-se per ser capaç d'entendre les noves regles del joc en què es mou. No només canvia el producte que es lliura al client, sinó també els recursos necessaris i la forma amb què es contracten.

Per altra banda, el sector de la construcció està globalitzat. Això obre el camí a nous models de negoci possibles, però al seu torn representa un repte a l'hora d'interactuar en contextos i equips que, a banda, de multidisciplinaris, són multiculturals.

També cal conèixer com aconseguir comunicar el valor d'un producte al client, ja que d'aquesta habilitat depèn l'èxit de la majoria de projectes BIM. Abans de fer-ho, però, cal aprendre a entrevistar a un client, per tal de conèixer que és el que realment necessita i per a què està disposat a pagar.

Finalment, cal aprendre a com implementar innovació a escala d'organització i de projecte. Això implica aprendre a modificar tant les estructures organitzatives com els hàbits de relació humana i contractual.

 • Part 2: Pràctica BIM Startup

Amb aquesta pràctica final, el programa de Màster completa el procés formatiu. Es tracta que l'alumne trobi el seu propi camí professional alhora que aprèn a desenvolupar noves idees de negoci.

El BIM obre un ventall ampli de possibilitats en el qual cada un té l'oportunitat de desenvolupar els projectes en què se senti més còmode i capaç i pels que realment té talent. Es busca que l'alumne transformi els seus talents en fortaleses que donin resposta a necessitats reals del mercat i, d'aquesta manera, desenvolupi una actitud emprenedora que l'acompanyi tota la vida. Els professionals del present i del futur són els que aporten valor i innovació en el seu desenvolupament professional, sigui quin sigui el rol que ocupi.

Per altra banda, Innovar és essencial en el nou entorn que es planteja, ja que és l'única manera de seguir essent competitius a mesura que el BIM es vagi implantant, ja que es corre el risc que els serveis més comuns es copin de pressa. En canvi, si s'adquireixen metodologies d'innovació continua  és possible seguir aportant valor en un mercat que, per altra banda, és amplíssim i està ple d'oportunitats si se sap com aprofitar-les.

Per a aquesta raó, incorporem la metodologia Lean Startup al nostre programa per tal que els alumnes aprenguin a desenvolupar una Proposta de Valor per a un client real i desenvolupar un Prototip de servei o producte BIM per tal que un client real valori la idoneïtat de la proposta.

D'aquesta manera, s'aconsegueix que l'alumne desenvolupi la temàtica que més l'interessi al voltant del BIM, permetent-lo créixer més enllà de l'abast del propi programa.

Optatives
10 ECTS 63h
BIM per a Modelatge. Edificació

La generació de Models d'Informació és el primer pas per a poder desplegar tots els usos del BIM, tant pel que fa al disseny com a la gestió del projecte. En aquesta matèria es tracten de forma transversal les principals estratègies de modelatge de la informació en projectes d'edificació, Instal·lacions i Estructures, tenint en compte les particularitats de cada disciplina, així com els requeriments dels agents que hi intervenen.

Aquesta matèria es desenvolupa a través d'Autodesk Revit, cobrint els àmbits d'Edificació, Instal·lacions i Estructures. Autodesk Revit és una de les eines de modelatge d'edificació amb més implantació a escala internacional. Amb ella es poden crear models tridimensionals que tenen el potencial de contenir informació útil per a tots els agents de l'edificació, de tal forma que esdevinguin eines eficaces de coordinació multidisciplinària. Per altra banda, la plataforma BIM d'Autodesk Revit disposa d'aplicacions especialitzades en el disseny arquitectònic, d'estructures i d'instal·lacions, així com multitud d'eines perifèriques que treballen sobre els models que genera.

Un dels seus punts forts és la seva Interface gràfica de generació de components, que permet modelar ràpidament elements paramètrics sense haver de programar. L'altre és, sens dubte, la seva API de programació, que ha permès desenvolupar un software de programació visual, Dynamo, que està revolucionant el sector.

10 ECTS 63h
BIM per a Modelatge. Obra Civil
La generació de Models d'Informació és el primer pas per a poder desplegar tots els usos del BIM, tant pel que fa al disseny com a la gestió del projecte. En aquesta matèria es tracten de forma transversal les principals estratègies de modelatge de la informació en projectes d'Obra Civil, tenint en compte les particularitats de cada disciplina, així com els requeriments dels agents que hi intervenen.

Aquesta matèria es desenvolupa a través d'Autodesk Infraworks, Civil 3D i Istram, els quals permeten desenvolupar un disseny bàsic dels traçats lineals i dels seus serveis associats. Amb Infraworks es desenvolupa el disseny preliminar, incorporant tota la informació disponible a nivell topogràfic, d'equipaments existents i de ciutat, i amb Civil 3D i Istram es treballen amb més detalls els traçats i les instal·lacions lineals i urbanes. Totes dues són eines flexibles que permeten incorporar models generals per altres plataformes, com ara ponts o equipaments puntuals.
3 ECTS 18h
Automatització. Edificació

Les activitats de modelatge geomètric i d'informació es poden automatitzar aprofitant que els models estan orientats a objectes. En aquest sentit, l'actual tendència és emprar eines de programació visual que permetin un acostament molt directe i planer a l'automatització dels processos de Modelatge de la Informació.

Per això aquesta matèria es desenvolupa de forma monogràfica a través de sessions dedicades a la programació aplicada a objectes, emprant Dynamo.

3 ECTS 18h
Automatització. Obra Civil

Les activitats de modelatge geomètric i d'informació es poden automatitzar aprofitant que els models estan orientats a objectes. En aquest sentit, l'actual tendència és emprar eines de programació visual que permetin un acostament molt directe i planer a l'automatització dels processos de Modelatge de la Informació.

Per això aquesta matèria es desenvolupa de forma monogràfica a través de sessions dedicades a la programació aplicada a objectes, emprant Subassembly Composer.

També es treballaran els processos d'automatització de càrrega i extracció de dades, així com els d'interoperabilitat entre les diferents eines de traçat i les d'edificació.

La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.
Oferta modular
Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Flipped classroom
Es treballen els continguts de forma prèvia a les classes presencials. A l'aula es fan sessions pràctiques que permeten entendre i aplicar els conceptes sobre casos reals i s'amplien els coneixements amb detalls més tècnics i especialitzats.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Coloma Picó, Eloi
  Doctor Arquitecte per la UPC. Professor a l'ETSAB i l'EPSEB de la UPC. Soci fundador de "Coloma Armengol S.C.P.", empresa consultora especialitzada en processos d'innovació tecnològica en el sector de la construcció, on desenvolupa tasques de direcció tècnica i de recerca. Ha creat el seu propi mètode d'implementació orientat al desenvolupament d'innovació a través del BIM. És membre del comitè tècnic de la Comissió BIM del Ministerio de Fomento i de la Comissió "Construïm el Futur" de l'ITEC a Catalunya. Està certificat com a BIM Manager en la categoria Excellence.
Coordinació
 • Armengol Aragonès, Montserrat
  Mestra i Psicopedagoga per la UAB. Sòcia fundadora de "Coloma Armengol S.C.P.", empresa consultora especialitzada en processos d'innovació tecnològica en el sector de la construcció. Desenvolupa tasques d'anàlisi de la demanda dels clients i col·laboradors, i és gestora de projectes tant a nivell organitzatiu com de comunicació, integrant la gestió emocional de les persones en relació a la seva participació en els projectes i la gestió del canvi personal i grupal. Aquest aspecte té un gran impacte en l'èxit dels processos col·laboratius.
Professorat
 • Armengol Aragonès, Montserrat
  Mestra i Psicopedagoga per la UAB. Sòcia fundadora de "Coloma Armengol S.C.P.", empresa consultora especialitzada en processos d'innovació tecnològica en el sector de la construcció. Desenvolupa tasques d'anàlisi de la demanda dels clients i col·laboradors, i és gestora de projectes tant a nivell organitzatiu com de comunicació, integrant la gestió emocional de les persones en relació a la seva participació en els projectes i la gestió del canvi personal i grupal. Aquest aspecte té un gran impacte en l'èxit dels processos col·laboratius.
 • Ayats Pérez, Cristina
  Arquitecte i màster en la escola de Camins per la Universitat Politècnica de Valencia (UPV). Va participar en el Integrated Proyect Delivery (IPD) de referencia mundial, el Cathedral Hill Hospital de San Francisco. Ponent internacional a congresos com: European Group for Lean Construction (Copenhague, 2015) i Lean In Public Sector (Barcelona, 2015). Es autora del llibre "Lean: disseny i Construcció". A l'actualitat, treballa com a consultora a España i dóna classes com a professora convidada a la UPV sobre construcció lean.
 • Baruque Cachorro, Santiago
  Enginyer de Camins per la Universitat de Granada, Graduat en Enginyeria Civil per la Universitat de Cantàbria i Màster BIM en enginyeria Civil del Col·legi de Camins de Madrid. Especialitzat en l'aplicació de la metodologia BIM en obra civil exerceix la labor de Consultor i Tècnic BIM en Ingreen Innovació. Experiència en processos d'Implementació BIM en TPF Getinsa Euroestudios i en l'actualitat treballant en la implementació BIM de Ports de l'Estat.
 • Cámara Zapata, Antolí
  Enginyer Tècnic Industrial en Mecànica d'Estructures per la UPC. Ha desenvolupat la seva carrera professional en l'àmbit del CAD i el BIM com a consultor, implantador i formador d'aquests sistemes. Ha realitzat implantacions en un gran nombre d'estudis d'arquitectura, enginyeries i empreses constructores. Actualment és director tècnic de "Actigrama Enginyeria de Serveis", empresa dedicada a la informatització professional d'empreses i forma part de Nemetschek Consulting i Competence Center d'Allplan.
 • Carreira Castro, Iria
  Technical Architect & Construction Manager per la Technical School of Design and Technology (KEA). Titulada com Technical Architect & Construction Manager per Copenhagen School of Design and Technology (Copenhague - Dinamarca). a l'actualitat treballa com a Coordinadora BIM per a l'empresa multinacional australiana Lend Lease a Londres.
 • Coloma Picó, Eloi
  Doctor Arquitecte per la UPC. Professor a l'ETSAB i l'EPSEB de la UPC. Soci fundador de "Coloma Armengol S.C.P.", empresa consultora especialitzada en processos d'innovació tecnològica en el sector de la construcció, on desenvolupa tasques de direcció tècnica i de recerca. Ha creat el seu propi mètode d'implementació orientat al desenvolupament d'innovació a través del BIM. És membre del comitè tècnic de la Comissió BIM del Ministerio de Fomento i de la Comissió "Construïm el Futur" de l'ITEC a Catalunya. Està certificat com a BIM Manager en la categoria Excellence.
 • Delgado Vendrell, David
  Màster en Arquitectura (ETSAV-UPC). Gerent DDV Arquitectura, micro-estudi d'arquitectura i consultoria BIM, experts en ArchiCad i metodologia open BIM. Membre del Grup d'usuaris BIM de Catalunya (GuBIMcat). Soci del Building Spanish Chapter. Col·laborador de la Comissió "Construim el Futur" de l'ITEC a Catalunya, en representació del COAC. Co-autor del sistema de classificació BIM "GuBIMclass". Beta-tester de l'eina TCQ2000 de l'ITEC i de l'eina BIMx de Graphisoft i el sistema Android.
 • Garate Arrazola, Alex
  Enginyer de Camins, Canals i Ports, Llicenciat en Ciències Ambientals i Expert BIM en Obra Civil. Acumula més de 10 anys d'experiència en projectes d'enginyeria estructural a nivell internacional. Director i Soci Fundador de Ingreen Innovació, empresa que aposta per la innovació tecnològica i mediambiental com catalitzador del canvi en el sector de la construcció. Actualment participa en diversos processos d'implementació BIM en organitzacions entre les quals destaquen Ports de l'Estat, Ferrocarrils de la Generalitat València i TPF Getinsa Euroestudios.
 • García Montesinos, Javier
  Arquitecte. Màster en Facility Management per la "Fundación Camuñas". Asset Manager Profesional - Nivell Estratègic. Curs superior en "Prevenció de Riscos Laborals", actualment realitzant el MBA Asset Management per PMM Institute i Universidad Católica de Murcia. Docent a la Universidad Europea de Madrid, a la Universidad La Salle, a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, a la Escuela Técnica Superior d'Arquitectura de Madrid, a la Universidad Europea de València i a IFMA (Internacional Facility Management Association).
 • García Vogedes, Daniel
  Arquitecte per l'ETSAB i Máster en Bim Managment per la UPC. Bim Manager a GCA Architects. Professor col·laborador en els graus d'Enginyeria de l'Edificació i Arquitectura Tècnica a l'Escola Elisava de 2000 a 2013. Arquitecte associat a Estudi Alfa Arquitectes ass. S.L.P des de 2004 al 2014 realitzant fonamentalment projectes d'obra pública.
 • Leciñena Bacarizo, Antonio Alberto
  Enginyer de Camins per la Universitat de Burgos. Màster en BIM Management Steering per la UPC. Actualment treballa com a tècnic d'entorns col·laboratius en l'Institut Municipal d'Informàtica de l'Ajuntament de Barcelona. Acumula una experiència de 8 anys en el sector de la construcció i s'ha especialitzat en la metodologia BIM. Algunes de les obres més destacades en les quals ha participat són el nou Campus Administratiu de la Generalitat de Catalunya i la construcció del nou Túnel dels Tres Ponts, ambdues mitjançant l'aplicació de la metodologia BIM.
 • Llacer Sorigué, Carlos
  Enginyer d'Obres Públiques (UPC). Responsable Tècnic del departament de Vico Office, a Construsoft SL.
 • Marzàbal Estévez, David
  Arquitecte Tècnic per l'EUPB. Coordinador tècnic - BIM Coordinator a CT Ingenieros.
 • Miquel Becker, Susanna
  Arquitecta per la UPC. Instructora certificada en Strengths-Based Education per Gallup. Cofundadora del Programa TalentUp per a la detecció i desenvolupament dels talents innats en les persones. Assessora tant a persones com a equips en l'entesa, aplicació i gestió de les fortaleses individuals i conjuntes donant solidesa a la part humana del treball col·laboratiu.
 • Molas Beykirch, Isabel
  Diplomada en Gestió d'Empreses Turístiques per la Universitat de Girona. Direcció de Màrqueting per ESMA. Màster en Gestió de la Comunicació a les Organitzacions per la UB i Màster en European Business Studies per la Sheffield University (UK). Sòcia fundadora de l'empresa MiB, consultora especialitzada en desenvolupament de persones i organitzacions, comunicació i habilitats directives. Professora especialitzada en el desenvolupament de les habilitats interpersonals i en totes les àrees de gestió de persones i equips.
 • Moya Sala, Joaquim Narcis
  Doctor Arquitecte per la UPC. Professor Associat de la UPC. Expert en format IFC. Expert en programació en Rhinoscript, C #, visual Basic, Rhinoscript, Autolisp, Html i JavaScript. Àmplia trajectòria en diferents despatxos en projectació i programació.
 • Muñoz Gomez, Sergio
  Enginyer de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de València. CEO i cofundador de la start-up Laurentia Technologies, en la qual coordina la línia BIMENTIA de consultoria i formació sobre BIM. Anteriorment Director d'Innovació del centre tecnològic AIDICO Secretari General de buildingSMART Spanish Chapter, de la qual va ser president durant 5 anys des de la seva fundació en 2012, i a través de la qual participa en diferents comissions com esBIM o Construim el Futur. President del comitè de normalització sobre BIM UNEIX-CT41-SC13.
 • Pérez Carretero, Iván Francisco
  Arquitecte. Màster en BIM Management, Postgrau en Software d'Eficiència Energètica. Estudis de Disseny Industrial (2008-2012). Professor d'ArchiCAD a la UPC (2000-2005) i la URL (2012-2013). Implantació BIM sobre ArchiCAD per la prefabricación de Cases Modulars i Eficients en NOEM. Formador Autoritzat de GRAPHISOFT (des de 2002). Programador GDL i BIMobject Accredited Developer. Experiència BIM: Arquitecte de l'Estudi Meura-Pérez Carretero (des de 2004) en projectes residencials i industrials. Col·laboració amb Toyo Ito & Associates en el Museu Internacional del Barroco (Mèxic), i en el Concurs del Comitè Olímpic Internacional (Suïssa). BIM Manager de l'Estructura i Sistemes Hidràulics del Projecte d'Estació de metro de Pontegrande, Sao Paulo (Brasil) para GPO Group. Forma part de SER-BIM, agrupació de tècnics de la construcció que treballen en processos BIM.
 • Puig Soler, Pio
  Enginyer electrònic per la UPC i MBA per la URV. Líder tecnològic i de gestió de la innovació des de 2005, dissenyant i desplegant solucions Open Source tant en el sector públic com en el privat. Per la complexitat en la gestió d'equips de projecte en un entorn de treball col·laboratiu s'ha format com a Gallup-Certified Strengths Coach per a la gestió del talent i dels equips d'alt rendiment. Fundador i impulsor del Programa TalentUp per a la detecció i desenvolupament dels talents innats en les persones.
 • Rodríguez Arjona, Jorge Luis
  Arquitecte per la ETS d'Arquitectura de Granada (UGR). Màster BIM Manager, MBIM Internacional Zigurat. Acreditat per buildingSMART, com a arquitecte especialista BIM des de l'any 2016. Membre de CanBIM. Ha exercit el desenvolupament de la professió d'Arquitecte en estudis d'arquitectura i en una gran enginyeria a nivell internacional com a coordinador i modelador BIM. Actualment, exerceix d'arquitecte i BIM Manager en el departament de projectes BIM de SEYS, realitzant projectes d'edificació cobrint les disciplines d'Arquitectura, Estructures i Instal·lacions.
 • Rodríguez Cosmen, Sara
  Arquitecta per la Universidad de Navarra. Especialització en Urbanisme. Màster en Arquitectura i Urbanisme Sostenible. Investigadora dels processos emergents de la ciutat i la seva territorialització.
 • Rodriguez Niedenführ, Miguel
  Enginyer de Camins per la UPC. Postgrau en Disseny i Anàlisi Avançat d'Estructures per la UPC. Professor del dept. d'Enginyeria de la Construcció de la UPC. Soci d'ACE (Associació de Consultors d'Estructures). Consultor d'estructures i director en STATIC Enginyeria.
 • Sánchez González, Raúl
  Enginyer tècnic en topografia per la UPC. Postgrau en BIM Management per La Salle Barcelona. Actual BIM Manager i analista de traçat a una important constructora, acumula experiència com a traçadista i cap de topografia en grans obres de enginyeria tant nacionals com internacionals.
 • Segarra Torres, Marc
  Graduat en Comunicació visual. Màster en disseny d'interfícies multimèdia. Màster en Programació Neurolingüística (PNL). Fundador de Micelulacreativa, formador, coach creatiu amb molta experiència en gestió de la creativitat i en dinamització de grups per a generació d'idees i gestió del canvi. Gran experiència en projectes estratègics per a la innovació prenent especial atenció en l'usuari i la Human Centered Innovation.
 • Xifra Buitñach, Jordi
  Enginyer tècnic industrial per la Universitat de Girona. Tècnic BIM i analista de càrregues tèrmiques en PGI Engineering, especialitzat en el disseny i el modelatge d'instal·lacions mecàniques.

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • Bryden Wood Technology, S.L.
  • Ofereix pràctiques professionals als estudiants del programa.
  • Aporta docents i conferenciants.
 • IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE SAU
  • Participa en el disseny dels continguts del programa i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
  • Ofereix pràctiques professionals als estudiants del programa.
  • Aporta docents i conferenciants.
 • IDP, Ingeniería y Arquitectura Iberia, S.L.
  • Ofereix pràctiques professionals als estudiants del programa.
  • Aporta docents i conferenciants.
 • Vía Célere
  • Ofereix pràctiques professionals als estudiants del programa.
  • Aporta docents i conferenciants.
Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • BIM Director.
 • BIM Manager
 • BIM Coordinator.
 • Information Manager.
 • BIM Analyst.
 • IFC Specialist.
 • BIM Modeler.
 • Responsable d'implantació de projectes BIM.
 • Emprenedor en BIM.

Testimonis i notícies

Testimonis

Actualment hi ha molta formació de postgrau en aquesta matèria, però hi ha pocs amb un abast de contingut com aquest màster. El que més em va agradar va ser que no es limités a un software en concret, sinó que tractés el BIM com una metodologia molt oberta. També em va ajudar molt a decidir-me que es comencés des de zero, ja que jo no tenia massa coneixements sobre aquesta matèria. De la metodologia utilitzada destacaria dues coses. En primer lloc, la creativa tasca pedagògica que incorpora el màster en el que anomenen "la part humana del BIM". En segon lloc, el poder triar el contingut en el que vols indagar més i especialitzar-te. Aprenent el programa des de vídeos a casa, i resolent els dubtes a classe amb uns professors sempre oberts a cedir-te el seu contacte per ajudar-te, i interessats realment en el teu aprenentatge. Des del punt de vista professional, el màster m'ajuda a suplir l'experiència que em falta en comparació a gent que porta treballant diversos anys en el sector de l'edificació, amb els coneixements en aquesta relativament nova metodologia. A més, la part de startup del programa et motiva i t¿ensenya a transformar una idea en un projecte real. Des del punt de vista personal, he conegut a companys i professors que m'han aportat molt durant aquest any. El fet de relacionar-te amb gent de totes les edats, i de diferents llocs del món, et fa créixer. Aprens dels professionals que es mouen en el sector, fas nous contactes, i amb molts acabes fent amistat. En definitiva, és un màster que ha fet que canviï la meva manera de pensar no només en el BIM, sinó en molts aspectes de la vida.

Ivan Jiménez BIM Manager

Testimonis<
Vaig seleccionar aquest màster perquè volia ampliar les meves capacitats i el servei que ofereixo actualment als clients de la meva empresa. Em va semblar interessant la proposta d'innovació en nous models de negoci que ofereix, doncs crec que és imprescindible per generar qualsevol emprenedoria de valor. M'agradaria destacar dos factors: l'humà i el teòric. En tots dos he rebut aportacions molt valorables per a la gestió tant de projectes com de grups. He estat implementant diversos d'aquests conceptes a la meva empresa i he notat resultats tangibles. Per tot això, crec és un màster que compleix amb les expectatives per donar un salt qualitatiu tant a nivell personal com professional.

Mauricio Galán Arquitecte i BIM Project Manager

Testimonis<
Experiències Alumni: Marian Martínez i Joan Palà
Experiències Alumni: Rayssa Rocha i Edu Tremosa
Notícies del Blog
Sergio Muñoz, director del nou Consell Assessor del màster en BIM Management
Sergio Muñoz, director del nou Consell Assessor del màster en BIM Management
24-01-2019
Sergio Muñoz, director del nou Consell Assessor del màster en BIM Management
Sergio Muñoz, director del nou Consell Assessor del màster en BIM Management
24-01-2019
Eloi Coloma, coautor del Llibre Blanc sobre la Implementació del BIM a la Generalitat de Catalunya
Eloi Coloma, coautor del Llibre Blanc sobre la Implementació del BIM a la Generalitat de Catalunya
27-11-2018
Eloi Coloma, coordinador BIM de la redacció del projecte del nou Arxiu de la Ciutat de Barcelona
Eloi Coloma, coordinador BIM de la redacció del projecte del nou Arxiu de la Ciutat de Barcelona
04-10-2018
La UPC School col·labora amb ReBUILD Expo & Congress
La UPC School col·labora amb ReBUILD Expo & Congress
26-07-2018
Eloi Coloma imparteix un taller a tècnics d'ADIF i AENA sobre requeriments BIM
Eloi Coloma imparteix un taller a tècnics d'ADIF i AENA sobre requeriments BIM
20-07-2018
Alumnes del màster en BIM guanyen el tercer premi del Congrés BIMTECNIA 2017
Alumnes del màster en BIM guanyen el tercer premi del Congrés BIMTECNIA 2017
15-12-2017
Vídeos
BIM TECH TALENT: Taller de Co-Disseny mitjançant BIM
Actes relacionats
Congrés Internacional EUBIM 2019
Congrés Internacional EUBIM 2019
Del 23-05-2019 25-05-2019

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 112 08 65
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar