Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster en Arquitectura Sanitària: Present i Futur
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió

Programa

Informació edició 2020-21
L'edició 2020-21 d'aquest màster ja ha començat. En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.
Edició
3a Edició
Crèdits
60 ECTS (495 hores lectives)
Modalitat
Semipresencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
9.600€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa.
- En quatre terminis, fraccionant el pagament amb domiciliació:
 • El 40% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 60% restant es dividirà en 3 pagaments domiciliats, que es repartiran equidistantment entre l'inici i final de les classes lectives.
 • L'estudiant ha de disposar i ser titular d'un compte bancari amb IBAN ESXX
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Propera edició
Octubre 2021
Lloc de realització
Estudi Mario Corea Arquitectura
c/Grassot 10-12 baixos
08025 Barcelona
Observacions lloc de realització.
Per què aquest programa?
En els darrers anys ens hem allunyat de la idea de la medicina només com a instrument de curació i cada vegada més ens interessa explorar maneres en què l'atenció mèdica pot formar part d'un sistema que es dedica a prevenir i millorar la salut de les persones, un sistema que prioritza el concepte de com influeix significativament sobre el nostre benestar.

El disseny d'hospitals i centres sanitaris és un element fonamental per a trobar noves respostes a aquest repte. Les respostes han de sorgir de la concepció de construir comunitats i ciutats saludables, i les arquitectures sanitàries són una part essencial en aquesta construcció.
Hi ha pocs cursos, i encara menys programes universitaris, relacionats amb la temàtica del disseny de projectes hospitalaris i altres instal·lacions d'atenció mèdica, nacional i internacional.

L'àmplia experiència acumulada pel conegut "model català de la salut" ofereix la possibilitat de comptar amb un prestigiós equip docent, professional i acadèmic, i alhora poder visitar un bon nombre d'hospitals i centres sanitaris construïts a Catalunya en els darrers vint-i-cinc anys.

El màster en Arquitectura Sanitària: Present i Futur, és un programa intensiu i d'alt nivell pedagògic, es presenta com una formació única en l'àmbit espanyol i de gran interès per a arquitectes nacionals i internacionals.

Pots revisar els projectes realitzats al següent enllaç

http://lahbcn.com/

Objectius
 • Obtenir una formació especialitzada sobre les condicions i característiques del disseny de l'arquitectura hospitalària per a les demandes presents i futures.
 • Capacitat d'investigar sobre noves possibilitats de respostes a l'arquitectura sanitària. La cura i els tractaments mèdics estan en continu desenvolupament i plantegen nous reptes a resoldre en el disseny de l'arquitectura sanitària.
 • Desenvolupar el procés de projectar un hospital, des d'un punt de vista teòric i tenint en compte els aspectes pràctics del disseny.
 • Plantejar les condicions i demandes generals de l'estructura física d'un hospital incorporant els coneixements bàsics sobre els equipaments, i els complexos i exigents sistemes d'instal·lacions.
 • Investigar projectualment sobre nous programes arquitectònics en resposta a les noves demandes de la sanitat.
 • Estudiar en profunditat nous temes i desafiaments que ens planteja l'arquitectura sanitària pel que fa a:
  • Models d'hospitals monogràfics
  • Àrees assistencials hospitalàries: blocs quirúrgics, unitats consultes externes, etc.
  • Àrees assistencials no hospitalàries: centres de salut, residències sanitàries, etc.
A qui va dirigit?
 • Arquitectes que intervenen en el procés de programació, disseny i construcció d'edificis per a la salut.
 • Professionals el seu objectiu sigui l'especialització en aquest camp, tant en l'àmbit nacional com internacional.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
8 ECTS 90h
Noves Aproximacions al Disseny Hospitalari
 • Presentació general de l'arquitectura hospitalària
 • Estudis comparatius d'hospitals d'Europa
 • Ciutat i territori metropolità: Barcelona
 • Localització del projecte d'hospital
 • Introducció a les estructures de l'hospital
 • Introducció a les instal·lacions de l'hospital
 • Introducció a l'equipament de l'hospital
8 ECTS 60h
Taller de Projecte
 • Desenvolupament de l'avantprojecte
 • Primeres idees conceptuals
 • Elecció de la tipologia
 • Primera posada al solar
 • Primera prestació de l'avantprojecte
 • Desenvolupament del projecte
4 ECTS 40h
Visites a Centres Hospitalaris

Visites a centres hospitalaris de Catalunya, des d'una visió funcional:

 • Hospital General de Mollet de Vallès
 • Sociosanitari de Mollet de Vallès
 • Hospital Universitari Sant Joan de Reus de Tarragona
 • Nou Consultori Local Els Pallaresos
 • Hospital del Mar i Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
 • Hospital Infantil Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat
 • Hospital General de la Garrotxa, Olot
 • Recinte Modernista de l'Hospital de Sant Pau
 • Nou Hospital de Sant Pau
10 ECTS 125h
Seminari: Nous Models Sanitaris
 • Metodologia de la investigació
 • Marc històric del desenvolupament de la sanitat a Catalunya
 • Estudis sobre les diferents tipologies arquitectòniques sanitàries
 • Investigacions sobre l'equipament de diverses àrees funcionals
 • Definició conceptual, tipològica i dimensional de les estructures per a diferents tipologies arquitectòniques sanitàries
 • Noves solucions constructives sostenibles
 • Instal·lacions, tecnologia i sostenibilitat
11 ECTS 80h
Projecte de Recerca de Nous Models Sanitaris
 • Propostes arquitectòniques de les tipologies escollides per cada estudiant al nivell d'avantprojecte
 • Anàlisi i diagnòstic sobre les tipologies escollides per cada estudiant
 • Plantejament de l'estructura de les tesines-projectuals
4 ECTS 40h
Visites a Obres Sanitàries
Visites a edificis per a la salut, des d'un enfocament estratègic:

 • Unitat de cremats de l'Hospital de la Vall d'Hebron
 • Fundació Maragall
 • CAP Gran Parc Sol de Badalona
 • Institut Guttman Barcelona
 • Habitatges per a gent gran, CAP, Centre de barri
 • Kálida Sant Pau
 • Dispensari Antituberculós
 • Casa Bloc
 • Pavelló Alemany
15 ECTS 60h
Treball Final de Màster
Estudi en profunditat dels desafiaments que planteja l'arquitectura sanitària en relació amb els quatre eixos d'investigació proposats:

 • Nous models d'hospitals monogràfics: hospital d'emergències, hospital maternoinfantil, hospital sociosanitari, hospital lleuger, etc.
 • Àrees assistencials hospitalàries: bloc quirúrgic, unitats consultes externes, noves àrees de diagnòstic per la imatge, etc.
 • Àrees assistencials no hospitalàries: centres de salut d'alta especialització, residències sanitàries per a la 3a edat, etc.
 • Recerca en sistemes constructius
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.
Oferta modular
Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Fase en línia: d'octubre de 2020 a març de 2021.

Els estudiants iniciaran el màster de forma no presencial. En aquesta etapa es realitzarà una primera aproximació al Treball Final de Màster, en la qual s'abordaran les innovacions en la resolució de nous programes funcionals i noves respostes projectuals en l'arquitectura sanitària. Metodològicament es realitzaran classes teòriques, sessions grupals virtuals sincro, tutories individuals i es facilitaran eines alternatives de suport al treball de recerca i projectual de cada estudiant.

Fase presencial: d'abril a juliol de 2021, a Barcelona.

Durant els dos primers mesos de l'etapa presencial es realitzarà el mòdul de Disseny Arquitectònic de Projectes Hospitalaris on els estudiants desenvoluparan el projecte d'un hospital de mitjana complexitat de 20.000 m². En aquesta etapa es realitzaran tant visites a hospitals i centres sanitaris de referència a Catalunya, com classes i tallers presencials. En els dos darrers mesos de l'etapa presencial, els estudiants reprendran i completaran el Treball Final de Màster. El lliurament final es realitzarà el juliol de 2021 i s'haurà de presentar el setembre de 2021. La presentació pot ser presencial o a distància.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest màster tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Corea Aiello, Mario Luis
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universidad Nacional del Litoral en Rosario. Master Architecture in Urban Design per la Harvard University i Diploma in Urban Studies de la Architectural Association de Londres. Director acadèmic del Laboratori d'Arquitectura Hospitalària Barcelona LA(H)B. Fundador de l'estudi Mario Corea Arquitectura, amb seu a Barcelona i Buenos Aires. Va ser docent a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), des de 1976 fins al 2007 i ha estat professor convidat en nombroses universitats internacionals. Guardonat amb nombrosos premis i distincions, i és membre d'honor de l'American Institute of Architects (Hon.FAIA).
 • Gray, Diane

  Arquitecta per la University of Washington. Directora executiva del Laboratori Arquitectura Hospitalària Barcelona LA(H)B i Editora cap del web de Roca Gallery. Va ser coordinadora del Premi d'Arquitectura Contemporània de la Unió Europea-Premi Mies van der Rohe des de 1990 fins a 2013 i comissària de la col·lecció i l'arxiu de la Fundació Mies van der Rohe. En l'actualitat és membre de la junta directiva de l'Arquinfad i del comitè internacional de la Biennal d'Arquitectura de Buenos Aires.
Coordinació
 • Morales Tarazona, Ana Lucía
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta per la Universitat Ricardo Palma a Lima, Perú. Postgrau en Urban Management i Development per l'Erasmus University Rotterdam i màster en Arquitectura Sanitària per la Universitat Politècnica de Catalunya. Actualment treballa a Mario Corea Arquitectura i és coordinadora del Laboratori d'Arquitectura Hospitalària Barcelona LA(H)B. Va ser consultora per al Ministeri de Salut al Perú i té experiència com especialista en arquitectura hospitalària en la supervisió d'expedients tècnics i construcció d'hospitals d'alta complexitat.
Professorat
 • Alonso Argul, María Teresa
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta Superior per la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Buenos Aires, Argentina, Postgrau en Intervenció Ambiental per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Postgrau en Project Management amb certificació PMP © de PMI ©. Docent en el Màster LAHB (UPC) i directora del curs en línia Sales Blanques Hospitalàries (Hospitecnia-Universitat de Barcelona IL3). Sòcia fundadora d'Unique Arquitectura de la Salut, empresa de consultoria en temes de planificació medico funcional, plans directors i equipament hospitalari. Sòcia fundadora de l'Associació Catalana de Project Management (ACPM).
 • Cillero Jiménez, María Lourdes

  Llicenciada en Medicina Interna per la Universidad de Navarra. Certificat de Medicina d'Urgències i Emergències (SEMES). Tècnico Superior en Salut Pública por la Escuela de Salud Pública de Madrid. Títol d'Expert Universitari en Direcció d'Unitats Clíniques per la Universidad de Cantabria. Actualment, sòcia fundadora de la consultoria sanitària Unique SCP. Més de quinze anys d'experiència en tasques assistencials en Atenció Primària i Especialitzada. Més de quinze anys en consultoria sanitària, amb especial dedicació a Assessoria funcional, Plans metge-operatius, de trasllat i obertura, i Planificació mèdica i d'equipament.
 • Corea Aiello, Mario Luis
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universidad Nacional del Litoral en Rosario. Master Architecture in Urban Design per la Harvard University i Diploma in Urban Studies de la Architectural Association de Londres. Director acadèmic del Laboratori d'Arquitectura Hospitalària Barcelona LA(H)B. Fundador de l'estudi Mario Corea Arquitectura, amb seu a Barcelona i Buenos Aires. Va ser docent a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), des de 1976 fins al 2007 i ha estat professor convidat en nombroses universitats internacionals. Guardonat amb nombrosos premis i distincions, i és membre d'honor de l'American Institute of Architects (Hon.FAIA).
 • Corea Dellepiane, Mario

  Enginyer Industrial por la Universitat Nacional de Rosario (Argentina). Responsable de la Unitat de Producció del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). Anteriorment, responsable de producció del Departament d'Exposicions d'Art de la Fundació Bancària "la Caixa".
 • de Solà-Morales, Pau
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i doctor en Disseny per la Universitat de Harvard. Degà del Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona (EINA). Va ser director de l'Escola d'Arquitectura de Reus de la Universitat Rovira i Virgili (URV). Especialista en arquitectura, informació i complexitat, i en l'ús i aplicació de les tecnologies de la informació en l'arquitectura i el disseny, àrees en que ha escrit nombrosos articles. Ha estat professor visitant a la Harvard Design School i professor a l’Accademia di Architettura, Mendrisio (Suïssa).
 • Garcia Carrera, David
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor associat del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. President de l'Associació de Consultors d'Estructures (ACE) i professor en nombrosos cursos de tercer cicle i màsters d'estructures arquitectòniques per a la UPC i el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya  (COAC). Fundador i director de BIS structures; amb més de vint-i-cinc anys de recorregut i gran experiència nacional i internacional. Ha participat en més de 3000 projectes destacats com l'Hospital Modular a Puyo - Equador (Premi FAD Internacional), el Mercat Fondo a Sta. Coloma de Gramenet (Premi ACE 2014 per a la millor estructura de l'edifici polifuncional) o l'Hospital Nou de Mollet a Barcelona Nominat a l'European Union Prize Mies Van der Rohe.
 • Gray, Diane

  Arquitecta per la University of Washington. Directora executiva del Laboratori Arquitectura Hospitalària Barcelona LA(H)B i Editora cap del web de Roca Gallery. Va ser coordinadora del Premi d'Arquitectura Contemporània de la Unió Europea-Premi Mies van der Rohe des de 1990 fins a 2013 i comissària de la col·lecció i l'arxiu de la Fundació Mies van der Rohe. En l'actualitat és membre de la junta directiva de l'Arquinfad i del comitè internacional de la Biennal d'Arquitectura de Buenos Aires.
 • Llongueras Mestres, Joan

  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya, actualment membre fundador del despatx Llongueras Clotet Arquitectes SLP. Arquitecte amb llarga experiència sanitària, ha treballat al departament de sanitat de la Generalitat de Catalunya com arquitecte, guardonat en diversos premis d'arquitectura i de disseny, professor de Màster en el Laboratori Arquitectura Hospitalària. Ha treballat en l'hospital Sant Joan de Deu, centre hospitalari d'alta resolució de Còrdova. Hospital de la Vall d'Hebron, Germans Trias i Pujol, clínica del Remei, etc. ha treballat en escoles, habitatges, espai públic.
 • Llop Torné, Carles
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Arquitecte Urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Premi Extraordinari de Doctorat Cum Laude, 1998. Director del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori, de la UPC des del 2008 al 2015. Director del Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial, Gestió i Transformació de les Ciutats i del Màster en Gestió Creativa de la Metròpolis de la Fundació Politècnica de Catalunya, de la UPC. Membre del Comitè científic de l'Institut pour la Ville en Mouvement. Soci creador del despatx JORNET-LLOP-PASTOR arquitectes, que ha rebut els següents premis: Catalunya d'Urbanisme 2013, 2016, Europeu d'Urbanisme 2010, Nacional d'Urbanisme Espanya 2006, el Premi Urbanismo de la XI Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2011.
 • Muñoz Rubio, Carolina
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC-ETSAB). Especialista en arquitectura hospitalària i equipament mèdic, amb més de quinze anys d'experiència en el desenvolupament de Plans Directors i metge-operatius, supervisió i avaluació de projectes en l'àmbit sanitari, assessoria funcional, requeriments d'implantació d'equipament mèdic. Fundadora, i actualment Sòcia Directora, de la Consultora especialitzada en el sector sanitari "Unique Arquitectura de la Salut".
 • Planas Rosell, Lidia

  Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC- ETSAB). Arquitecta sòcia del despatx Sanabria & Planas - Gallego, arquitectes de Barcelona Professora de projectes arquitectònics per la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) de 2001-2005 i des del 2018 professora del Màster en Arquitectura Sanitària: Present i Futur de la UPC School. Acumula experiència en projectes i obres de l'àmbit públic i privat.
 • Tagliabue, Benedetta

  Doctora Arquitecta. Col·labora amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i com a convidada entre d'altres amb: Architectural Association and Bartlett School (London), Berlage Institut (Amsterdam). Sòcia fundadora de l'Estudi Miralles-Tagliabue EMBT, autors de l'Ajuntament d'Utrecht a Holanda (2000), el Parc Diagonal Mar a Barcelona (2002), el Campus Universitari de Vigo (2003), el Mercat de Santa Caterina (2005) i l'edifici corporatiu de Gas Natural (2007). Pel seu projecte de Parlament d'Escòcia (2004) ha estat guardonada a la Biennal d'Arquitectura Espanyola 2005, el Premi Manuel de la Devesa, i guanya el prestigiós RIBA Stirling Prize 2005. Ha rebut el Premi Ciutat de Barcelona en la categoria de projecció internacional pel Pavelló d'Espanya de l'Exposició Universal Xangai 2010. El 2009 se li va concedir el premi Fellowship RIBA d'arquitectura, atorgat pel Royal Institute of British Architects (RIBA).

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • Laboratorio Arquitectura Hospitalaria Barcelona
  • Cedeix espais per a la realització de les activitats formatives del programa.
  • Difon el programa en l'entorn professional i àmbit d'expertesa.
  • Participa en el disseny dels continguts del programa i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.

Sortides professionals

 • Especialista en arquitectura hospitalària
 • Consultor / supervisor d'expedients tècnics
 • Director / coordinador d'obra de centres hospitalaris i edificis per a la salut
 • Assessor per a entitats públiques (ministeris, governs regionals, direccions de salut, direccions d'infraestructura)
 • Consultor per a clíniques privades i asseguradores

Notícies

Notícies del Blog
Mario Corea i Diane Gray: "L'arquitectura sanitària ha de ser flexible i adaptar-se a les demandes del futur"
Mario Corea i Diane Gray: "L'arquitectura sanitària ha de ser flexible i adaptar-se a les demandes del futur"
10-09-2020
Mario Corea i Diane Gray: "L'arquitectura sanitària ha de ser flexible i adaptar-se a les demandes del futur"
Mario Corea i Diane Gray: "L'arquitectura sanitària ha de ser flexible i adaptar-se a les demandes del futur"
10-09-2020
L'arquitecte Mario Corea, doctor 'honoris causa' per la Universidad Nacional de Rosario
L'arquitecte Mario Corea, doctor 'honoris causa' per la Universidad Nacional de Rosario
07-09-2020
Altres notícies
Reflexions sobre la xarxa sanitària
05-05-2020
Vídeos
Converses entre estudiants i professors (part 2)
Converses entre estudiants i professors (part 1)

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 112 08 67
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar