Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis.
Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.
Informació sobre la política de cookies

continuar
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster en Seguretat Aèria i Manteniment d'Aeronaus
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount
  Programa inclòs a la convocatòria d'ajuts Talent Help
 • discount
  10% de descompte si et matricules abans del 15 de Desembre

Programa

Edició
1a Edició
Crèdits
60 ECTS (482 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
7.500 €
Observacions pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Data d'inici: 24/01/2020
Data de fi: 20/11/2020
Horari
Dimecres: 16:30 a 21:30
Divendres: 16:30 a 21:30
Dissabte: 08:30 a 14:30
Observacions a l'horari.
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Per què aquest programa?

L'enginyeria aeronàutica i aeroespacial té com a finalitat primordial garantir la seguretat aèria en tots els seus àmbits, que s'estén a tots els components: equips, sistemes, aeronaus i vehicles aeroespacials, així com als centres de formació, organitzacions de manteniment i de certificació de l'aeronavegabilitat continuada.

El sector professional objectiu s'estén a totes les activitats pròpies de l'aviació i, per això, a tots els centres de manteniment d'aeronaus i sistemes EASA Part 145, centres de formació EASA Part 147, Organitzacions de Disseny Aprovades (DOA), Organitzacions de Manteniment de l’Aeronavegabilitat Continuada (CAMO), direccions tècniques de companyies de transport aeri i estacions de servei de reparacions i modificacions d'aeronaus.

El programa està dissenyat en funció dels perfils i categories professionals emergents del sector, cobrint les necessitats en un sector molt dinàmic i permetent l'accés a llocs de treball com a tècnics especialitzats en el disseny, l'explotació i el manteniment d'aeronaus.

Aquest Màster en Seguretat Aèria i Manteniment d’Aeronaus és l’únic a Espanya que ofereix la formació completa i els certificats per haver realitzat tots els Cursos de Normativa EASA, PERAM i EMAR que expedirà el Colegio de Ingenieros Aeroespaciales y de Ingenieros Técnico Aeronáuticos (Madrid) i que juntament amb l’experiència professional en l’entorn d’avions, que exigeix la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (EASA) s'adquiriran les llicències de Manteniment d’Aeronaus (LMA). També inclou els cursos d'EASA, matèries que complementen la formació especialista i avançada de l'enginyer aeronàutic, de l'enginyer aeroespacial i de l'enginyer tècnic aeronàutic en el manteniment d'aeronaus.

La inclusió en aquest programa de matèries avançades que no es contemplen en els plans d’estudis de màster i grau que habiliten per a l’exercici de les professions regulades d’Enginyer Aeronàutic i d’Enginyer Tècnic Aeronàutic, respectivament, i la possibilitat de pràctiques professionals en empreses aeronàutiques proporcionen a l'estudiant el coneixement exhaustiu i avançat que permetrà la seva incorporació en l'entorn laboral real.

La major part dels nostres professors són professionals en actiu de reconegut prestigi en les empreses més representatives del sector.

Impulsat per:
Objectius

- Identificar els coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o l'aplicació d'idees.

- Adquirir els coneixements definits i la seva capacitat de resolució en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

- Integrar coneixements per enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Adquirir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser autònoma.

A qui va dirigit?

El màster està enfocat, principalment, a estudiants amb el següent perfil d'ingrés:

- Graduats en Enginyeria Aeroespacial.
- Graduats en Enginyeria Industrial.
- Enginyers Tècnics Aeronàutics.
- Enginyers Tècnics Industrials.
- Enginyers Aeronàutics.

I a perfils professionals que posseeixin un títol universitari no aeronàutic, com són:

- Graduats en Enginyeria de Telecomunicació, Enginyers de Telecomunicacions, Enginyer Tècnic en Telecomunicacions.
- Enginyer Industrial, Màster Universitari en Enginyeria Industrial.
- Enginyer Tècnic Industrial en Mecànica, Graduat en Enginyeria Mecànica.
- Enginyers Navals. Enginyers Tècnics Navals, Graduat en Enginyeria Naval.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
8 ECTS 65h
Seguretat Aèria, Certificació i Manteniment d'Aeronaus i Aeromotors
- Introducció a la seguretat aèria.
- Introducció a l'aeronavegabilitat.
- Documentació aeronàutica.
- Certificació d'aeronaus.
- Certificació del Sistema de Navegació Aèria.
- Reparació i Modificació d'Aeronaus.
- Manteniment d'Aeronaus i Sistemes.
- Manteniment de Motors d'Aviació.

4 ECTS 32h
Materials Aeronàutics i Assajos no Destructius
- Assajos no Destructius.
- Materials Compostos Aeronàutics.
23 ECTS 169h
Normes Europees de Manteniment d'Aeronaus
- Sistemes de Connexió de Cablejat (EWIS).
- Seguretat de Dipòsits de Combustible (FTS).
- Formació Aeronàutica.
- Normes JAR/EASA/ EMAR part 21.
- Factors Humans en el Manteniment Aeronàutic.
- Normes JAR/EASA/ EMAR part M.
- Normes JAR/EASA/ EMAR part 145.
- Manteniment de l'Aeronavegabilitat.
- Normes UP AIR OPS.
- Qualitat.

6 ECTS 66h
Investigació d' Accidents, Seguretat Aeroportuària, Logística i Peritació Judicial
- Logística Aeronàutica.
- Peritació Judicial.
- Investigació d'Accidents.
- Certificació del Sistema Aeroportuari.
- Seguretat Aeroportuària.
- Identificació i Seguretat de Drons.

11 ECTS 92h
Manteniment Intel·ligent d'Aeronaus
- Introducció a la Gestió de Processos de Negoci.
- Anàlisi de Dades Orientada a Processos: Descoberta, Conformitat i Predicció.
- Strategic Management: Key Performance Indicators (KPIs).
- Manteniment Preventiu i Predictiu.
- Dashboards and Visual Management.
- Gestió del Canvi.
- Gestió del Risc.
- Data Warehousing (DW).
- OLAP.
- ETS processes: Extract, Transform, Load.
- Visualització.
- Cloud Computing i Big Data.
- Data Streaming.
- Open Data.
- Pre-Processat de dades.
- Data Mining/ Machine Learning/ Artificial Intelligence.
- Regressions.
- Xarxes Neuronals. Altres Models.
- Reconeixement de Text.
- Sèries Temporals: Forecasting.
- Dificultats de les Explicacions de Models.

8 ECTS 58h
Projecte Final de Màster

Exercici a realitzar individualment i a presentar davant d'un tribunal. Es basarà en el desenvolupament d'un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques, de naturalesa professional, en el que es sintetitzen i integren les competències adquirides durant el màster.Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest màster tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • González Cinca, Ricard
  Veure perfil a futur.upc
  Llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona i Doctor en Ciències per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor Titular del Departament de Física de la UPC. Ha estat Sotsdirector d'Estudis Aeronàutics i Sotsdirector de Recursos a l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial (EETAC) de la UPC i coordinador de Relacions Internacionals del seu Departament. Va dissenyar i dirigeix des dels seus inicis el Màster in Aerospace Science and Technology (MAST) de la UPC. Dirigeix el Laboratori de Microgravetat de la UPC i és investigador principal en projectes del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, i de les agències espacials europea (ESA) i americana (NASA), així com en projectes amb la indústria. És president de l'European Low Gravity Research Association (ELGRA).
 • González Pérez, Miguel Ángel

  Professor de l'Escola de Transmissions de l'Exèrcit de l'Aire, del Màster en Electrònica aplicada de l'Escola d'Organització Industrial del Ministeri d'Indústria i Professor i Director del Màster en Seguretat Aèria i Manteniment d'Aeronaus en les seves quatre edicions (Madrid). 49 anys d'experiència professional en Disseny, Modificació i Instal·lació de Sistemes ESM / ECM d'avions C212 de la Força Aèria de la R.O. l'Uruguai i de l'avió F27 de la Força Aèria de la Marina de Guerra del Perú i de Sistemes GPS a aeronaus de l'Exèrcit de l'Aire VOR / DME, ILS / VOR / DME en diversos emplaçaments nacionals. Instal·lació del Sistema de Seguretat Perimetral de la Base Aèria de Lleó. Actualització de la documentació tècnica dels avions F-5 de l'Exèrcit de l'Aire. Cap de Programes Aeris de l'Empresa Pública INISEL i de Modificació avions de l'Empresa INDRA. Membre del Grup de Treball dels estats majors del Programa EFA (Avió de Combat Europeu) i del Programa HELIOS (Satèl·lit de Reconeixement i Captació d'Imatges de la Terra). Membre de l'Institut Espanyol d'Estudis Estratègics, del Centre Superior d'Estudis de la Defensa (CESEDEN).
Professorat
 • Alvarez Aparicio, Arturo

  Enginyer Tècnic Aeronàutic per la UPM. Ha realitzat nombrosos cursos de Sistemes de diversos avions i Sistemes Monitors i de Fiabilitat Digital Flight Data Recorder, de Factors Humans en el manteniment Aeronàutic, i d'EASA part M, EASA Part 145 i de Tècniques de Gestió i Direcció d'Empreses, Comptabilitat per a Directius, Qualitat i Auditories segons normes ISO. Professor i tutor de pràctiques del Màster en Seguretat Aèria i Manteniment d'Aeronaus en les seves quatre edicions a Madrid. 42 anys d'experiència professional com a Enginyer de Vendes i Representant de helicòpters i material aeronàutic. Director general del Centre de Manteniment EASA 145 i de l'Organització de Disseny (DOA) EASA Part 21. Enginyer de la Direcció de Material, Subdirecció de Motors, Subdirecció d'Enginyeria i Qualitat. Director de Qualitat del Centre JAR 145 d'APA. Director Tècnic de SAASA, de SWIFTAIR i d' Aerodynamics Màlaga.
 • Delgado Terron, María Dolores

  Enginyera Tècnica Aeronàutica per la Universitat Politècnica de Madrid. 28 anys d'experiència professional en motors Aeronàutics i 25 a l'empresa ITPAero (grup Rolls Royce). Àmplia experiència en disseny de sistemes de Motor i en Manteniment de Motors a la planta de ITPAero d'Ajalvir. Actualment a l'empresa Europrop International (de la qual ITP és accionista) com a Coordinadora de canvis de disseny del Motor TP400 (que equipa a l'Airbus A400M). Professora del Màster en Seguretat Aèria i Manteniment d'Aeronaus (Madrid).
 • González Cinca, Ricard
  Veure perfil a futur.upc
  Llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona i Doctor en Ciències per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor Titular del Departament de Física de la UPC. Ha estat Sotsdirector d'Estudis Aeronàutics i Sotsdirector de Recursos a l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial (EETAC) de la UPC i coordinador de Relacions Internacionals del seu Departament. Va dissenyar i dirigeix des dels seus inicis el Màster in Aerospace Science and Technology (MAST) de la UPC. Dirigeix el Laboratori de Microgravetat de la UPC i és investigador principal en projectes del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, i de les agències espacials europea (ESA) i americana (NASA), així com en projectes amb la indústria. És president de l'European Low Gravity Research Association (ELGRA).
 • González Pérez, Miguel Ángel

  Professor de l'Escola de Transmissions de l'Exèrcit de l'Aire, del Màster en Electrònica aplicada de l'Escola d'Organització Industrial del Ministeri d'Indústria i Professor i Director del Màster en Seguretat Aèria i Manteniment d'Aeronaus en les seves quatre edicions (Madrid). 49 anys d'experiència professional en Disseny, Modificació i Instal·lació de Sistemes ESM / ECM d'avions C212 de la Força Aèria de la R.O. l'Uruguai i de l'avió F27 de la Força Aèria de la Marina de Guerra del Perú i de Sistemes GPS a aeronaus de l'Exèrcit de l'Aire VOR / DME, ILS / VOR / DME en diversos emplaçaments nacionals. Instal·lació del Sistema de Seguretat Perimetral de la Base Aèria de Lleó. Actualització de la documentació tècnica dels avions F-5 de l'Exèrcit de l'Aire. Cap de Programes Aeris de l'Empresa Pública INISEL i de Modificació avions de l'Empresa INDRA. Membre del Grup de Treball dels estats majors del Programa EFA (Avió de Combat Europeu) i del Programa HELIOS (Satèl·lit de Reconeixement i Captació d'Imatges de la Terra). Membre de l'Institut Espanyol d'Estudis Estratègics, del Centre Superior d'Estudis de la Defensa (CESEDEN).
 • Hernández García, Sergio

  Enginyer Tècnic Aeronàutic (UPM). (Gr) en Enginyeria Aeroespacial (ULE). Pilot Comercial amb Qualificació IFR-H24 i de polimotors. Disposa de Llicències EASA LMA Part 66 C, B1.1, B2 i ha realitzat els Cursos de Normativa EASA Part M, 145, 66, de Gestió de la Qualitat, de Fuel Tank Safety Level I / II, i nombrosos Cursos de Manteniment d' avions Airbus, Boeing i d'Assajos no Destructius. Ha estat instructor Part 147 i Part 145 i professor del Màster en Seguretat de Aèria i Manteniment d'Aeronaus (Madrid). 28 anys d'experiència professional com a Field Service Representative Airbus Military, director tècnic del Centre 145 Manteniment en Línia Flota Airbus / Boeing i Consulting Aeronàutic Flotes B737CL, B737CL i NG, Director del "Go Team" d'Emergència Grup Futura (Futura, Gael i Flyant).
 • Hernández Sanz, Francisco Javier

  Enginyer Tècnic Aeronàutic (UPM). (Gr) Enginyeria Aeroespacial (ULE). Pilot privat d'avió (PPLA). Ha realitzat diversos cursos de dret, d'inspecció, de supervisió i de control en matèria aeronàutica, així com d'investigació d'accidents. Ha impartit nombrosos cursos de Formació d'Investigadors de camp (CIAIAC), sobre la investigació en el lloc de l'accident. És professor del Màster en Seguretat Aèria i Manteniment d'Aeronaus en les seves quatre edicions (Madrid). 27 anys d'experiència professional com a Funcionari del Cos d'Enginyers Tècnics Aeronàutics del Ministeri de Foment. Investigador d'Accidents i Incidents d'Aviació Civil (CIAIAC - Ministeri de Foment). Manteniment d'Infraestructures del Centre d'Investigacions Energètiques Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT - Ministeri d'Economia i Competitivitat). Cap de Logística.
 • Mateo García, Antonio Manuel
  Veure perfil a futur.upc
  Enginyer Industrial (especialitat Metal·lúrgia) per la Universitat Politècnica de Catalunya (1992) i Doctor per la UPC en Ciència dels Materials (1997). Des de 2001 és professor titular del Dept. de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica, impartint docència a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) i a l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Aquest (EEBE). Coordina la titulació d'Enginyeria Europea de Materials (EEIGM) i és Sotsdirector de l'ETSEIB. És membre del Grup de Recerca "CIEFMA" (Centre d'Integritat Estructural i Fiabilitat dels Materials). Investigador principal en nombrosos projectes de R + D + I. Autor de més de 100 articles en revistes i capítols de llibres, així com a Director de 5 tesis doctorals.
 • Mora Sanclimens, Iu
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Tècnic Aeronàutic per l'Escola Politècnica Superior de Castelldefels- UPC i Graduat en Enginyeria Aeroespacial per la Universidad de León. Tècnic de Manteniment d'Aeronaus amb llicència d'EASA Part 66 tipus C amb habilitació per la sèrie Airbus A32X. Ha realitzat diversos Cursos de Certificació d'Aeronaus i d'Inspecció de l'Aeronavegabilitat així com d'Airbus A32X EASA part 66 i molta altra formació relativa al manteniment d'aeronaus. És Cap d'Estudis i professor del Centre de Formació EASA Part 147 de Vilanova i la Geltrú i te més de quatre anys d'experiència professional com a Enginyer.
 • Morante Argibay, Antonio

  (Gr) Enginyeria Aeroespacial (ULE), Enginyer Tècnic Aeronàutic (UPM). Ha realitzat nombrosos Cursos de Normativa part M. Fuel Tank Safety Nivel II, EWIS. EASA part 21, EU OPS1. part 145, Factors Humans en l'Aeronàutica, ETOP (Extended OPS) i de tipus de diferents aeronaus i trens d'aterratge, helicòpters BELL i pilot de vol a vela (planejador). Professor associat de Grau en Gestió Aeronàutic. Direcció i avaluació de projectes fi de grau (TFG) a la UAM, Professor del Màster en Seguridad Aérea (COITAE), del Màster de Manteniment Industrial (ATISAE) i de control estadístic de la producció per a empreses adherides a programes de formació (IMEFE). 24 anys d'experiència professional como a Responsable d'Operacions de Manteniment de la CAMO de Madrid Aerospace Services (MAeS), Responsable Tècnic de Signiajets, Grup Essentium, Director Tècnico de la CAMO de Taxy Fly Group i d'AIR PACK EXPRESS.
 • Pacheco Durán, Oscar

  Eng. Tècnic Aeronàutic per la UPM, Enginyer Europeu (FEANI) i Enginyer Aeroespacial per la ULE, amb LMA-66 en Categories B1, B2 i C. Ha assistit a nombrosos Cursos de Normativa EASA, ISO i IOSA, Cursos Específics de Sistemes de Qualitat i Auditories, així com a Cursos Tipo d'Aeronaus (BAe ATP, B737-CL, B737-NG, B757, B767, B787, A330, ERJ 170/190, etc) i Cursos Especials de Manteniment (Boroscopies, Rodatge de Motors, AWO, etc.). Acumula 28 anys d'experiència professional entre AIR EUROPA com a Gerent de Qualitat (19 anys), PRA (10 anys), Cap d'Enginyeria i LTE (2 anys).
 • Saiz Rodríguez, Federico José

  Enginyer Tècnic Aeronàutic per la UPM, Enginyer Europeu per FEANI. Pilot privat. Ha realitzat nombrosos cursos de Normativa EASA i de Sistemes de Qualitat i Auditories de manteniment de diversos avions, helicòpters i motors. Professor de la quarta edició del Máster en Seguridad Aérea y Mantenimiento de Aeronaves (Madrid). Instructor reconegut per la DGAC/EASA de Cursos de Pilot Comercial en una ATO, de temes en Formació Bàsica i de Tipo (centre EASA 147). 30 anys d'experiència professional com a Director Tècnic i Qualitat en companyies aèries (actualment a Air Europa).
 • Sedano Abad, David

  Enginyer Tècnic Aeronàutic (UPM). Ha realitzat diversos Cursos de Reglamentació Aeronàutica. Normativa JAR, de Electrical Galley Inserts Repair, de Manteniment en Línia d'aeronaus Airbus A330 IFE i és professor titular del Máster en Seguridad Aérea y Mantenimiento de Aeronaves en les seves quatre edicions (Madrid). 10 anys d' experiència professional que va començar a la Universidad de Yale (New Haven, Connecticut) redactant un Projecte d'Edificació amb alumnes de la YSOA (Yale School of Architecture) i en Aircraft Interior Refurbishment España, SL, com a Responsable de l' Oficina Tècnica del Centre de Manteniment d'Aeronaus EASA 145-118). Fundador i Director Gerent d'Smith & SSSS, SL que, mitjançant les seves quatre marques comercials, opera des del sector privat particular, passant pel col·lectiu i arribant fins l'àmbit tècnic professional.
 • Velasco Perero, Jose Ignacio
  Veure perfil a futur.upc
  Llicenciat en Ciències (Química) per la Universitat de Valladolid (1991) i Doctor per la UPC en Ciència dels Materials (1996). Ha ocupat diferents llocs docents. Des de 2008 és Catedràtic del Dept. de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica, a l'Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), on imparteix docència sobre Ciència i Tecnologia de Materials, Polímers i Materials Compostos. És coordinador del Grup de Recerca "Polyfunctional Polymeric Materials" (Generalitat de Catalunya) i de l'Àrea d'Extrusió del Centre Català del Plàstic. Investigador principal en nombrosos projectes de R + D + I. Coautor de 130 articles de revistes, 12 capítols de llibres i 6 patents, així com a Director de 10 tesis doctorals.

Sortides professionals

 • Direcció d'aeroports nacionals públics i privats.
 • Dissenyador de Sistemes de Navegació Aèria.
 • Funcionariat en els cossos d'enginyers de l'estat i de les administracions públiques.
 • Certificadors de Sistemes de Navegació Aèria.

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 112 08 35
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

La UPC School requerirà, a més del currículum, la següent documentació addicional per a la preinscripció a aquest Màster:

  La direcció acadèmica serà l'encarregada de realitzar la valoració personal de l'expedient acadèmic i l'entrevista personal. Els criteris de valoració per a l'admissió d'estudiants s'han de ponderar de la manera següent:

  - Entrevista personal: 40%
  - Expedient acadèmic: 30%
  - Experiència professional: 30%

  L'estudiant haurà d'adjuntar a la seva sol·licitud un portafoli que inclogui la següent informació:

  - Carta de motivació.
  - Vida Laboral.
  - Currículum Vitae.
  - Evidències documentals (cartes de recomanació, títols de cursos de formació, o altres que estiguin vinculats amb la titulació a la qual se sol·licita l'accés).
  - Idiomes.


3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar