Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis.
Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.
Informació sobre la política de cookies

continuar
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster en Executive MBA en Direcció i Gestió d'Empreses
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació
Aquest curs té les places exhaurides. Si vols més informació per properes edicions, posa't en contacte amb nosaltres.

Programa

Edició
33a Edició
Crèdits
60 ECTS (440 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
6.700 €
Observacions pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Data d'inici: 18/10/2019
Data de fi: 21/11/2020
Horari
Divendres: 16:00 a 21:00
Dissabte: 09:00 a 14:00
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Per què aquest programa?
L’Executive MBA en Direcció i Gestió d’Empreses obre noves oportunitats en la carrera dels professionals, i en millora substancialment el valor, les competències i les perspectives laborals. El programa s’imparteix en modalitat part-time, cosa que facilita als participants continuar exercint la tasca professional habitual. Aquest fet contribueix a què aportin el saber fer diari a la resta dels companys, tot explorant i compartint a classe situacions reals amb què conviuen en el dia a dia de la pròpia empresa.

Amb aquest MBA els participants obtenen una visió estratègica i global de les diferents àrees de l’empresa, i alhora desenvolupen capacitats i competències que l’empresa actual requereix. A més, es prepararan per aconseguir càrrecs de més responsabilitat en les organitzacions i per desenvolupar el projecte empresarial propi.

El perfil dels participants és d’una mitjana d’edat de 32 anys, i amb una experiència professional que raneja els 6 anys. La convivència, el treball en equip i la presa constant de decisions amb companys de perfils acadèmics, professionals i culturals molt diferents, fa molt enriquidor el desenvolupament professional de cadascun dels participants, tot contribuint a aconseguir l'èxit en les carreres professionals respectives.

L’equip de professors, de perfil predominantment professional, està format principalment per empresaris, directius i professionals liberals. El programa, des dels inicis, s’ha actualitzat constantment, tot seguint l’evolució contínua dels canvis que hi ha en les organitzacions. Anualment es revisen els continguts del curs per adaptar-los a les necessitats reals de les empreses i del mercat. La metodologia docent té en compte, fonamentalment, ponències, casos pràctics, treballs en grup, dinàmiques de grup i el projecte final de màster, en què es desenvolupa un pla d’empresa en grup.

Objectius
 • Potenciar-ne el talent personal esdevenint un líder amb habilitat en la presa de decisions mitjançant l’aprenentatge basat en competències.
 • Obtenir, per mitjà de l’aprenentatge col·laboratiu i amb l’intercanvi de coneixements en un entorn divers, una visió de conjunt de l’empresa i de la repercussió que les decisions que prengui tenen en les diferents àrees funcionals de l’empresa.
 • Assolir una visió global de models de negoci intercanviant coneixements i experiència tot treballant en un equip amb diversitat de realitats culturals.
 • Aprendre a afrontar situacions complexes que sorgeixen en el si de les organitzacions, a gestionar processos de canvi i equips plurals per assolir un objectiu, i en la posada en marxa de nous projectes, entre d’altres.
 • Adquirir nous coneixements que permetin detectar oportunitats, desenvolupar la capacitat innovadora i la posada en marxa d’una idea de negoci.
A qui va dirigit?
 • Titulats universitaris amb experiència professional que volen ampliar coneixements en l’àmbit empresarial.
 • Professionals amb potencial directiu.
 • Responsables de departament.
 • Professionals de qualsevol sector interessats a ampliar coneixements en l’àmbit de la direcció d'empreses, primordialment motivats quant al desenvolupament de les habilitats i capacitats; i que tinguin com a objectius impulsar la carrera professional i aconseguir llocs de més responsabilitat.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
7 ECTS 40h
Estratègia Empresarial
 • Estratègia i política d'empresa.
  • Funció directiva (coneixements, aptituds i actituds). Concepte i tasques de direcció (identificar oportunitats, amenaces, canvis, tendències i problemes, prendre decisions en l'ambigüitat, dirigir equips humans, dirigir processos, planificar, organitzar, coordinar, integrar, analitzar problemes i controlar).
  • Concepte d'estratègia. Funcions de la direcció estratègica. El procés de formulació de l'estratègia. El pla estratègic. Models de negoci.
  • Anàlisis sectorial. Model de les cinc forces competitives de Porter. Identificació dels factors clau d'èxit. Anàlisi de la segmentació.
  • Anàlisis interna: anàlisi de recursos i capacitats. Gestió del coneixement i perspectiva de l'empresa basada en el coneixement.
  • Estratègia de negoci. Fonts d'avantatge competitiu. Estratègies de lideratge en costos i de diferenciació. Evolució del sector. Sectors basats en la tecnologia i la gestió de la innovació. Sectors madurs i en declivi.
  • Estratègia corporativa. Integració vertical. Estratègies globals i l'empresa multinacional. Avantatge competitiu en un context internacional. Estratègies multinacionals: globalització versus diferenciació nacional. Estratègia de diversificació. Avantatge competitiu de la diversificació. 
 • Business game
  • Simulador de gestió on diverses empreses dirigides per grups de participants competeixen entre si.
8 ECTS 70h
Màrqueting i Gestió Comercial
 • Màrqueting.
  • Creativitat i innovació a l'empresa. Tipus de persones davant el procés creatiu. Traves per a la creativitat. Tècniques creatives.
  • Introducció, origen i evolució del màrqueting. Màrqueting estratègic: definició del mercat, consumidors, oportunitats i amenaces.
  • Pla de màrqueting: objectius, anàlisi estratègica (entorn, demanda, competència, sector), diagnòstic de la situació (DAFO, CAME, cinc forces de Porter, matriu de creixement BCG), estratègies (segmentació i posicionament, creixement, diferenciació, etc.)
  • El consumidor. Necessitats i comportament. El procés de compra.
  • El mercat (classes, límits i evolució). Segmentació de mercat i posicionament. Estratègies de segmentació. Estratègies de posicionament.
  • La demanda. Mètodes de previsió. Cicle de vida del producte.
  • Investigació comercial. Aplicacions de la investigació de mercats. Procés de la investigació de mercats.
  • Màrqueting operatiu: màrqueting mix: producte, preu, distribució i promoció/comunicació.
  • Màrqueting digital Mitjans socials. Màrqueting de contingut. Màrqueting mòbil.
  • Tendències actuals de màrqueting. Casos d'èxit del màrqueting actual. 
 • Gestió comercial.
  • Elements fonamentals de les negociacions empresarials. Tipus de negociacions. Estils de negociació. Tècniques per al coneixement de l'altra part. El procés de negociació.
  • Procés de vendes: argumentació, objeccions, venda i seguiment.
  • Com actuar en l'entrevista de vendes. Capacitat d'observació i anàlisi en l'entrevista de vendes.
  • Pla d'acció comercial. Animació d'equips comercials. Tècniques de venda. 
 • Comerç exterior.
  • Comerç exterior. Barreres comercials. Política comercial.
  • Compravenda internacional. Incoterms. Documents en el comerç internacional.
  • Classificació i origen de les mercaderies. La tarifa aranzelària.
  • Fiscalitat en les operacions de comerç internacional. Mitjans de pagament internacionals.
15 ECTS 150h
Comptabilitat i Finances
 • Comptabilitat.
  • Fonaments de la comptabilitat financera i la seva mecànica. Pla general comptable. Principis comptables. Estats comptables. Cicle comptable.
  • Actiu no corrent. Amortització. Actius financers. Passiu i arrendament. Patrimoni net. Reconeixement de ingressos i provisions.
  • Estats comptables com a eina per a la presa de decisions. Decisions comptables. Models de costos.
  • Costos rellevants per a la presa de decisions.
  • Control de gestió mitjançant indicadors.
 • Finances Corporatives
  • Necessitats de fons: planificació i previsions.
  • Creixement i fons de maniobra. Fons propis i benefici.
  • Rendes financeres. Valor actual net i taxa interna de rendibilitat.
  • Anàlisi de projectes d'inversió. Rendibilitat de les inversions.
  • Estat de fluxos d'efectiu. Anàlisi d'estats comptables.
  • Gestió de tresoreria. Fonts de finançament internes i externes.
  • Optimització de les partides d'actiu. Pool bancari. Cashpooling.
  • Planificació econòmica financera. Pressupostos de caixa. Finançament de maquinària.
  • Política de finançament: el cost del capital. Endeutament i objectius financers. Estructura de finançament. Autofinançament i distribució de dividends.
  • Valoració d'empreses. Decisions d'inversió en diferents escenaris. Problemes en el finançament d'inversions. Actius i passius tòxics. Informes d'auditoria i la seva interpretació. Adquisició d'empreses. Sistemes d'obtenció de finançament. Detall de la diligència deguda en la compravenda d'una empresa.
  • Fonts de finançament. Instruments especials de finançament. Finançament internacional. Males praxis en el finançament i les seves conseqüències. Fons voltor.
  • Anàlisi de la viabilitat financera d'una empresa. Resultats vs tresoreria. Fluxos d'efectiu i fluxos d'efectiu lliure. Rendibilitat financera vs rendibilitat econòmica. Palanquejament financer. Pool de beneficis.
  • Consolidació comptable. Increments i disminucions en la participació. Participacions indirectes i recíproques.
 • Mercats financers.
  • Mercats d'intervenció. Mercats interbancaris. Mercats monetaris. Mercats de títols de renda fixa. Mercats de renda variable. Mercats de divises.
7 ECTS 65h
Economia i Dret
 • Economia.
  • Entorn econòmic. Trets generals del concepte de Globalització.
  • Producte Interior Brut com a mesura del benestar econòmic del país.
  • Índex de preus. El mercat de treball. El cicle econòmic.
  • La balança de pagaments. PIIN i el deute extern brut.
  • Indicadors de competitivitat externa i tipus de canvi nominal i real.
  • Polítiques fiscals i polítiques monetàries. Paper dels bancs centrals.
  • L'economia mundial: tendències d'un món globalitzat i digitalitzat.
  • La crisi financera internacional de 2007-2008 i les seves conseqüències estructurals.
  • Anomalies monetàries. Multiplicador monetari. Teoria quantitativa dels diners i inflació.
  • La resposta de la política monetària. Fed vs BCE.
  • La crisi de l'euro: Zones Monetàries Òptimes i deficiències institucionals de la zona euro.
  • Canvis en el lideratge del creixement econòmic mundial.
  • Perspectives de l'economia mundial. La sostenibilitat de l'actual model a nivell econòmic i social.
 • Dret mercantil, fiscal i laboral.
  • Conceptes mercantils bàsics. Empresari. Empresa. Registre Mercantil. Propietat industrial. Marques i patents.
  • Contractes mercantils (compravenda, lísing, etc.). Societats mercantils (anònimes. col·lectives, etc.). El concurs de creditors.
  • Aspectes clau de la fiscalitat de societats. Impost de societats. Impost del valor afegit.
  • Drets i obligacions que genera la relació laboral.
  • Modalitats de contractes laborals i situacions possibles al llarg del temps: modificació, suspensió i extinció.
  • Comiat disciplinari i comiat objectiu. Expedients de regulació d'ocupació.
  • Relacions col·lectives i els seus instruments (negociació col·lectiva, conflictes col·lectius, vaga i tancament patronal.
6 ECTS 60h
Recursos Humans
 • La gestió de persones com a avantatge competitiu de l'organització. Visió de l'organització en l'aspecte humà.
 • El canvi i la seva gestió: en l'organització i en la persona.
 • La comunicació interna en l'empresa.
 • Lideratge: Habilitat personal i directiva. Models de lideratge. Lideratge situacional.
 • Motivació i compromís.
 • Avaluació de l'acompliment, competències, objectius...
 • Rol de manager. Gestió de la diversitat.
 • Treball en equip. Gestió de conflictes. Reunions eficaces. Presa de decisions.
 • Negociació.
 • Eficiència relacional. Assertivitat.
 • Intel·ligència emocional.
5 ECTS 40h
Gestió d'Operacions
 • La direcció d'operacions: contribució a la competitivitat empresarial.
 • Causes, funcions i problemàtica dels inventaris. Càlcul del lot econòmic.
 • Estratègies de planificació agregada de la producció i càlcul de necessitat de materials MRP.
 • Lean manufacturing.
 • Gestió de la cadena logística com a avantatge competitiu de l'organització.
 • Innovació tecnològica.
 • Gestió de la qualitat. Qualitat total. Six Sigma.
 • Gestió de projectes en l'empresa, de la idea a la realitat.
12 ECTS 15h
Projecte Final de Màster
 • Desenvolupament d'un pla d'empresa en grup.
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Business Game
Es promou el pensament del joc i la seva mecànica per resoldre determinats problemes o prendre decisions, amb l'objectiu de motivar als estudiants en el procés d'aprenentatge i disposar d'uns resultats a analitzar.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest màster tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Garriga Garzón, Federico
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor titular d'universitat del Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Professorat
 • Abad Pous, Antoni
  Llicenciat en Ciències Empresarials i MBA per ESADE. Empresari en els sectors metal·lúrgic, consultoria financera i serveis educatiu i turístic. Conseller a diverses empreses. President de BANC Business Angels Network Catalunya.
 • Beltri Gebrat, Francesc
  Llicenciat en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Diplomat en Psicodiagnòstic i Psicoteràpia per CIIP de Miami. Postgrau en Desenvolupament Organitzacional GR Institute. Màster en Direcció i Organització d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya. Coach certificat per la International Coach Federation. Consultor i fundador del Grupo Mediterráneo Consultores.
 • Bover de Soto, Armand
  Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona. Professor mercantil. Director financer de Sandrigham (empresa holding d'un grup familiar). Anteriorment ha ocupat els càrrecs de Controller a GE Power Controls, Director Administratiu a Kepro i Director Administratiu a Arbora & Ausonia.
 • Cabeza Lambán, Manuel
  Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Analista financer. Ha ocupat els càrrecs de Director General a Adema Traders, Director General a Catalunya de General de Valores y Bolsa SVB, i Director del Departament d'Accionistes i del Departament d'Assegurances de Fomento de Construcciones y Contratas FCC.
 • Cirera Cabeza, Ascensión
  Llicenciada en Dret. Advocada. Responsable de l'Área legal i Internacional de System Group. Assessora de Comerç Exterior de la patronal CECOT.
 • Coduras Martínez, Óscar
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Doctor en Economia, Empresa i Finances per la Universitat Camilo José Cela. Director del Institut de Formació Directiva de Barcelona IFD.
 • Domenech Ponsi, Josep
  Llicenciat en Adiministració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Barcelona. Professor del Departament d'Economia de ESADE. Professor en el Màster de la Universitat de Girona. Col·laborador a Obra Social La Caixa com conferenciant en el programa Cine i Debat. Amb anterioritat, Director Comercial de ORTOTEC DENTAL, S.L.
 • Esmendia Baltasar, Albert
  Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Dret Concursal per la Universitat de Barcelona. Advocat mercantilista. Assessor empresarial.
 • Guallarte Nuez, Carlos
  Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials. Professor titular del Departament d'Economia de l'Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Jover Díaz, Carme
  Llicenciada en Ciències Econòmiques. Assessora fiscal. Professora associada de Dret Financer i Tributari de la Universitat Autònoma de Barcelona. Assessora d'empreses.
 • Lozano Pintado, Ramiro
  Enginyer Mecànic Electricista, graduat de la Universidad Autónoma de Nuevo León a Mèxic. Amb experiència en el sector d'automoció des de fa més de 15 d'anys, especialitzant-se en l'àrea de Qualitat, des de proveïdors, desenvoupament, operació i client final. Actualment forma part de la Direcció de Qualitat Corporativa del grup Ficosa.
 • Lujan Montero, Josep
  Enginyer Industrial. MBA Business Administration and Management per la Universitat Politècnica de Madrid. Chief Operations Officer a Coesia. Anteriorment ha ocupat els càrrecs d'Industrial Planning Corporate Director i Process Engineering Director a Ficosa International, Director industrial a Flamagás i responsable de Producció a Hewlett Packard, entre altres.
 • Marfil Sánchez, Fernando
  Enginyeria Industrial per la UPC. Màster en Organització i Direcció d''Empreses per la UPC School. Actualment Director Executiu d'Operacions &Administració a ICORSA, S.A. Acumula una experiéncia de 20 anys al Sector Automoció en empreses multinacionals (Valeo, CIE Automorive, MMM i Wafa) i empreses familiars com a Plant Manager, Director Industrial. Diverses experiències de posta en marxa de plantes a l''estranger (Marroc i Romania), projectes de Interim Manager e implantació de sistemes de gestió (ERP, ISO/TS, Lean Manufacturing, ..). Assessor de Lean Manufacturing per Centre Español Plàstic
 • Maspons Bosch, Ramon
  Enginyer Industrial. Director d'Innovació a l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Director de la Unitat de Projectes Estratègics a Biocat, BioRegió de Catalunya. Director científic de la Fundació Parc de Salut. Ex-sotssecretari d'Estratègia a la Conselleria de Salut.
 • Mir Albertí, Elena
  Màster en Comunicació per l'Institut Superior de Marketing. Sòcia directora i Planner estratègic a Cyrano Marketing Emocional 360º. Creativitat estratègica i màrqueting operatiu. Anteriorment ha ocupat els càrrecs de Directora a Barcelona, i posteriorment a Madrid, de MC Marketing y Comunicación, Directora a Barcelona de Grupo Moliner Consultores, tècnica de Màrqueting Directe i Promocional a Mailgráfica Direct i a Roberto Zubiri (Document on Demand), i Directora de Comptes a La Agencia de Publicidad SA.
 • Moreno Ruz, Agustin
  Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (UB). Docent a la Universitat de Barcelona (UB), Escola d'Administració d'Empreses (EAE), Grau d'Administració d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). IGEMA, Centro de Estudios Universitarios. Grau d'Administració d'Empreses i Direcció d'Empreses de la Universitat Rovira i Virgili (URV). Experiència d'anys en empreses dels sectors Tèxtil, Serveis Gestoria, Bancari, Farmacèutic. Autor en actiu d'articles publicats sobre la Quantificació del Fons de Comerç Intern.
 • Peláez Temprano, Ana María
  Llicenciada en Psicologia. Diplomada en Negocis Internacionals. Màster en Gestió i Comerç Internacional. Consultora internacional.
 • Portabales Iglesias, Jose Luis
  Llicenciat en Dret. Graduat social. Diplomat en Direcció de Personal per ESADE. Col·laborador a KTC&R Global. Anteriorment ha ocupat els càrrecs de Director de Recursos Humans a Grupo CELSA, Director de Personal, Processos i Organització a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Director de Personal i Relacions Laborals a Hispano Mecano Eléctrica HIMEL, i adjunt a la Direcció de Personal de Lavis. Ha estat president de la Fundació per a la Motivació dels Recursos Humans.
 • Rajadell Carreras, Manel
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Enginyer Industrial. Màster en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Politècnica de Madrid (CEPADE). Postgrau en Digital Learning i Experiències d'Aprenentatge Emergent, IL3, Universitat de Barcelona (UB). Màster en Gestió Mediambiental a l'Instituto de Investigaciones Ecológicas (INEC), amb la col·laboració de The Open International University (Màlaga). Titular d'universitat del Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
 • Ramos Sánchez, Montse
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciada en Ciències Socials. Diplomada en Màrqueting i Assessoria Tècnica Comercial. Màster en Direcció General per EADA. Acumula una experiència de més de 20 anys com a Consultora y Formadora especialitzada en Màrqueting, Comunicació i Vendes.
 • Remolina Carral, José Ramón
  Enginyer Industrial. Llicenciat en Ciències Econòmiques. Ha ocupat els càrrecs d'analista d'inversions de Banca Corporativa. Anteriorment ha ocupat els càrrecs d'analista d'inversions al BIB, cap d'empreses del Banco de Comercio, Director de Planificació, Pressupostos i Control de Gestió del BBV, i Director territorial del Banco Crédito y Ahorro.
 • Resa Navarro, Xavier
  Veure perfil a Linkedin
  Màster en eLearning i Educació (UOC). Màster en Societat de la Informació i el Coneixement (UOC). Diplomat en Ciències Empresarials per la UPC. Postgrau en Direcció de Màrqueting (EADA). Postgrau en Direcció Comercial i Màrqueting (EUNCET). Tècnic superior en Informàtica de Gestió. Professor associat al Departament d'Organització d'Empreses de la UPC. Responsable de l'Àrea Digital del Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari de la Universitat Politècnica de Catalunya. Col·laboració en dissenys tecnopedagògics i creació i manteniment d'entorns virtuals de formació via webinars, amb CRESCA i CDEI (Centre de Disseny d'Equips Industrials). Doctorand en Gestió de la Qualitat de la Formació Professional (Funiber-UNINI-Universitat de Màlaga).
 • Rex Valldepérez, Josep Maria
  Pèrit i Professor Mercantil per l'Escola d'Alts Estudis Mercantils. Economista. Diplomat en Marketing i Vendes per la Sorbonne de París, Diplomat com a Técnic en Publicitat (Grup A) Espanya. Professor d'Estructura Publicitària a la Universitat Autónoma de Barcelona (Bellaterra). Master en Gestión de la Comunicación per la Indiana University (Pennsylvania University (USA). CEO de Fidelicat SL. Assessor de firmes com Codorniu , Nestle, Grupo Volkswagen Seat, Novartis, Frigo, entre d'altres. Professor emèrit del Tecnológico de Monterrey (Mexico) Professor de MK de la UPC Talent Center (actual).
 • Ronco Baquedano, Emilio
  Llicenciat en Psicologia per la Universitat Complutense de Madrid. Màster en Direcció i Administració d'Empreses per ESADE. Diplomat en Desenvolupament de Lideratge per l'Universitat de Harvard i en Planificació Estratègica per l'Universitat de San Diego. Actualment és Managing Partner a Talent Development Institute centrat en gestió estratègica de talent, desenvolupament de lideratge i executive coaching per a persones i equips a organitzacions del sector públic i privat tals com banca, assegurances, telecomunicacions, consum. etc. Ha treballat com a directiu a diferents empreses i publicat 4 llibres.
 • Rúa Costa, Carles
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial. Cap de projectes estratègics i innovació al Port de Barcelona. Director del Màster Executive en Supply Chain Management. Operacions i Logística de la UPC School. Professor de l'Escola Europea de Transport Intermodal. Més de 25 anys d'experiència com a professor associat del Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Valoira Miqueo, Josep Maria
  Llicenciat en Dret. Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració. Màster executiu de Societats i expert tributari. Diplomat en Dret Arbitral. Advocat en exercici.
 • Zaragoza Gras, Josep
  Llicenciat en Ciències Econòmiques. Màster en Economia i Direcció d'Empreses per IESE. Diplomat en Estudis Tributaris per EADA. Interim Management Director Financer. Anteriorment ha ocupat els càrrecs de Director d'Administració i Finances de La Sirena, Director d'Anàlisi Financera d'Arbora & Ausonia, Analista Financer Sènior de Procter & Gamble, i Responsable de Control de Gestió i Planificació d'Arbora Holding.

Sortides professionals

 • Llocs directius en qualsevol àrea de l'empresa.
 • Consultor, assessor, emprenedor.
 • Gestor de Banca d'inversió, privada i comercial.
 • Analista de riscos en empreses d'assegurances.
 • Analista financer.
 • Gestor de carteres d'inversió i patrimonis.
 • Gestor de desenvolupament de negoci.
 • Responsable de comtes. Màrqueting i Comunicació.Analista d'operacions.
 • Gerent de projectes.

Testimonis

Professionalment portava 7 anys a la mateixa empresa i tenia la necessitat i curiositat de conèixer el funcionament global de l'organització. Volia més capacitat per prendre decisions amb una visió mes global i no només des del punt de vista tècnic i per això vaig decidir cursar el MBA en Direcció i Gestió d'Empreses. El valor d'aquesta formació en management és aprendre diferents formes i metodologies de treball en la gestió empresarial, diverses segons la realitat de cada professor. Aquest fet se'ns dubte m'està aportant noves eines en gestió i fent créixer el meu desenvolupament professional.

Anna Sánchez Soldevila, Cap d'estudis en empresa constructora

En el moment que vaig decidir cursar el MBA em trobava una mica encasellat en quant al ventall de possibilitats laborals. Esperava poder ampliar les meves competències en àrees com el màrqueting, les finances o els RRHH, etc, les quals són una part essencial en la gestió i direcció empresarial i que es mostraven molt desconegudes per a mi. Un dels punts forts de la formació, ha estat, sense dubte, tant els coneixements, recursos i bona disposició pel part de l'equip docent, que aporta experiències directes en la manera de fer servir recursos pràctics en totes les àrees principals de l'empresa: operacions, finances, màrqueting, estratègia empresarial o dret laboral. Considero totalment necessària aquesta experiència per abordar llocs de feina com poden ser els de project manager, operacions i posicions de tipus executiu que seria el meu objectiu a curt termini. A mode addicional afegiria la importància de les relacions humanes creades dintre del curs, fet que afavoreix que l'entorn de treball sigui l'òptim i que directament impliqui un augment de la teva xarxa professional.

Víctor Pujol, Adjunt a direcció en empresa de serveis industrials

Sol·licita informació

Contacte:
(34) 93 112 08 67
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar