Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster en Fabricació Additiva
Open Class

21-09-2021

Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount
  Programa inclòs a la convocatòria d'ajuts Employment Help per a professionals a l'atur o amb rendes baixes

Presentació

Edició
1a Edició
Crèdits
60 ECTS (460 hores lectives)
Modalitat
Semipresencial
Totes les assignatures es faran presencialment, excepte l'assignatura de Projecte Final de Màster que es realitzarà en línia.
Idioma d'impartició
Català / Espanyol
Preu
8.600€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa.
- En quatre terminis, fraccionant el pagament amb domiciliació:
 • El 40% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 60% restant es dividirà en 3 pagaments domiciliats, que es repartiran equidistantment entre l'inici i final de les classes lectives.
 • L'estudiant ha de disposar i ser titular d'un compte bancari amb IBAN ESXX
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 08/10/2021
Fi classes: 15/07/2022
Fi programa : 30/09/2022
Horari
Divendres: 16:00 a 21:00
Dissabte: 09:00 a 14:00
Lloc de realització
ESEIAAT - Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Campus de Terrasa
C/ Colom, 11
Terrassa
Per què aquest màster?
La fabricació additiva té el potencial de transformar per complet la fabricació de materials, aquest fet fa que, moltes empreses de diferents mides i verticals s'estiguin plantejant introduir la impressió 3D com a complement de les tecnologies de fabricació actuals.

En la darrera dècada, hem vist com han aparegut nous processos d'impressió 3D, nous materials amb millors prestacions, components de més qualitat, maquines més petites, processos de producció optimitzats i més econòmics, etc. tots això ha transformat el mercat de la fabricació tradicional cap a la fabricació additiva. A més a més, les empreses són cada cop més conscients que una adequada implementació de la fabricació additiva pot reduir significament el malbaratament de material, la quantitat de passos en el procés productiu, la qualitat d'estoc o la quantitat de peces d'un conjunt.

Aquest canvi requereix que les empreses, i els seus equips, tinguin el coneixement i l'estratègia clars per l'èxit en la implementació de la fabricació additiva. Però, com ha ocorregut en moltes tecnologies disruptives, el creixement del sector s'ha produït molt més ràpidament que el ritme d'aprenentatge dels professionals.

El màster en Fabricació Additiva neix per donar resposta a aquesta necessitat del sector. L’objectiu és formar professionals en aquestes noves tecnologies perquè adquireixin els mètodes i les habilitats que es requereixen per esdevenir treballadors altament qualificats. Ajudant així a les empreses a adoptar la fabricació additiva, redefinint el paradigma de producció actual i sacsejant el mercat amb productes i models de negoci innovadors.

El màster combina classes teòriques i pràctiques basades en el learning by doing. Els estudiants treballaran de costat amb experts de diferents empreses del sector com HP, resolent reptes reals i actuals proposats per empreses de diferents sectors.

A més a més, aquest programa facilita als seus participants la possibilitat de realitzar pràctiques professionals en reconegudes empreses del sector.

Objectius
Els objectius del màster es defineixen a través de:

 • Coneixements de fabricació additiva
  • Comprendre els principis fonamentals i els processos de la fabricació additiva.
  • Comprendre quan i on la fabricació additiva pot suposar un valor afegit al llarg del cicle de vida d’un producte en termes de cost, propietats i sostenibilitat.
  • Comprendre el present i el futur de les tecnologies de fabricació additiva, aprofundir en els fonaments de cada una d'elles, comprendre els avantatges i on utilitzar cada una d'elles.
  • Revisar els fonaments teòrics mecànics i de ciència de materials per esdevenir un enginyer expert en fabricació additiva.
  • Entendre les propietats materials relacionades amb les diferents tecnologies per poder seleccionar el millor material per a una aplicació concreta.

 • Habilitats en la fabricació additiva
  • Entendre com dissenyar per fabricació additiva i com extreure'n el màxim profit.
  • Adquirir els coneixements i la creativitat d’un dissenyador expert en CAD per tal de dissenyar, modificar o millorar un model 3D.
  • Adquirir coneixement en tècniques de simulació mecànica per ser capaç de validar dissenys per fabricació additiva.
  • Aprendre com extreure el màxim rendiment de les eines de modelatge avançades, com el disseny generatiu, l'optimització topològica o les estructures lattice, aprofitant al màxim els beneficis de la fabricació additiva.
  • Prendre consciència de les tècniques d'enginyeria inversa, metrologia i altres tecnologies relacionades amb la fabricació additiva.
  • Adquirir expertesa en tècniques de postprocessat necessàries per millorar els resultats esperats de les peces dissenyades.

 • Metodologies de disseny
  • Reunir habilitats de pensament crític, resolució de problemes i comunicació, necessàries per al procés complet de fabricació.
  • Utilitzar i esdevenir un expert en les eines innovadores de col·laboració, per tal d’escalar la cooperació i creativitat amb confiança, afavorint que el teu equip estigui a prop, en qualsevol lloc, i en qualsevol moment.
A qui va dirigit?
El programa s'adreça a professionals de la fabricació, el disseny i/o l'enginyeria de diferents sectors industrials interessats a adquirir les habilitats necessàries per treballar en fabricació additiva.

Està especialment adreçat a professionals que fan servir la fabricació additiva en entorns d'enginyeria o que volen usar-la en les seves organitzacions.


Es requereixen coneixements bàsics de modelització 3D, així com coneixements sobre propietats i simulacions de materials.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
3 ECTS 30h
Presencial
Nou Paradigma Industrial
 • El nou paradigma de fabricació i els beneficis de l'ús de noves metodologies i eines d'innovació en la fabricació additiva.
 • Avantatges i desavantatges de l'adopció de la fabricació additiva. Casos d'estudi (cadena de valor, procés de disseny, etc.).
 • Les fàbriques de fabricació additiva.
 • Exemples de fabricació tradicional vs la fabricació additiva: pros i contres de cada un dels casos.
 • La fabricació additiva i la indústria 4.0 i les tecnologies IoT.
 • Els verticals de la fabricació additiva.
 • Metodologies i eines col·laboratives per a la gestió de projectes de fabricació additiva (Agile, Lean i Design Thinking).
 • Com gestionar un equip i el projecte.
4 ECTS 40h
Presencial
Disseny Centrat en l'Usuari
 • Empatitzar i descobrir.
 • Sintetitzar.
 • Proposició de valor i mapa de valor.
 • Ideació.
 • Experimentació i validació.
 • Iteració i lean canvas.
 • Casos d'èxit de la innovació centrada en l'usuari a la indústria.
6 ECTS 60h
Presencial
Tecnologies de Fabricació Additiva, Modelització 3D i Simulació
 • Immersió en les diferents tecnologies de fabricació additiva: Fused Deposition Modeling (FDM), Binder Jetting, Stereolithograpy (SLA), Digital Light Processing (DLP), Selective Laser Sintering (SLS), Selective Laser Melting (SLM), Multi Jet Fusion (MJF), Metal Binder Jetting (DM).
 • Ciència de materials plàstics, metàl·lics i ceràmics aplicats a la fabricació additiva.
 • Millors pràctiques de com dissenyar per utilitzar les tecnologies de fabricació additiva.
 • Software de modelatge 3D.
 • Enginyeria inversa.
 • Anàlisis i càlculs aplicats a la fabricació additiva.
 • Anàlisis i càlculs avançats de geometries complexes produïdes per fabricació additiva (càlcul modal, resposta en freqüència, creep, fatiga, absorció d'energia, impacte en lattice structures, fluidodinàmica).
 • Preparació del volum d'impressió.
 • Experiència pràctica en impressió 3D.
5 ECTS 50h
Presencial
Viabilitat de la Fabricació i Postprocessat
 • Viabilitat i repetibilitat del procés productiu en tecnologies de fabricació additiva.
 • Assegurament i traçabilitat de la qualitat del model.
 • Controls de qualitat dimensionals i de les propietats mecàniques.
 • Càlcul del cost del model.
 • Acabat superficial i post processats.
 • Colors i textures.
 • Recobriments funcionals i estètics.
 • Encolats.
 • Combinació de la fabricació additiva amb l'automatització de processos.
 • Sostenibilitat i anàlisi del cicle de vida.

4 ECTS 40h
Presencial
Disseny Avançat en 3D
 • Optimització topològica.
 • Disseny generatiu i la seva aplicació per la creació de llenguatge visual de marca i producte.
 • Textures superficials i aplicació de color.
 • Estructures Lattice.
 • Disseny 3D mitjançant algoritmes.

3 ECTS 30h
Presencial
Nous Models de Negoci
 • Gestió del desenvolupament d'un producte innovador considerant el cicle de vida integral d'aquest producte (Product Life Cycle Management (PLM) i Product Life Cycle (PLC)).
 • Nou paradigma dins de les empreses, els nous rols i responsabilitats (Agile, SAFE, etc...)
 • Nous models de negoci. Casos d'èxit.
 • Indicadors financers.
 • El nou paradigma de la cadena de valor i subministrament
 • Story telling, la defensa d'una idea.

20 ECTS 110h
Presencial
Projecte Basat en un Repte Real de la Indústria

El màster té per objectiu estar connectat amb els reptes actuals de la fabricació additiva. Per aquest motiu, en aquest mòdul els estudiants treballaran en equips per resoldre un projecte pràctic i real plantejat per una empresa per tal de proposar una solució, planificar el procés productiu i desenvolupar el model de negoci.

L'objectiu és simular un ambient professional on s'apliquen tots els coneixements apresos durant el màster.

15 ECTS 100h
En línia
Projecte Final de Màster
El Màster es completa amb un projecte final de màster. L'objectiu és que els estudiants trobin el seu propi camí professional alhora que aprenguin a desenvolupar noves solucions o productes basades amb la fabricació additiva, i defineixin el procés productiu així com el model de negoci.

Els estudiants tindran dues possibilitats, utilitzar un repte que tinguin a la seva empresa o desenvolupar una idea nova. Per aquells estudiants que no disposin de cap repte o no trobin una solució a desenvolupar, les entitats estratègiques i col·laboradores del màster proporcionaran als estudiants reptes per resoldre.
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Sistemes de comunicació avançats asíncrons
Eines que faciliten una comunicació àgil, clara i adaptada a cada situació (conferències gravades, vídeo-xats, fòrums, etc.).
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest màster tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Gil Miquel, Antoni
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Superior de Telecomunicació, especialitat Electrònica, per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment, Project Manager de Firmware en el Laboratori de R&D, Centre d'Excel·lència d'Hewlett-Packard (HP) per a impressió 3D i Fabricació Digital (HP Sant Cugat). Treballant en el desenvolupament de solucions hardware de pre- i post-processament en fabricació additiva i codirector de la Càtedra HP-UPC, Hub d'Innovació en Fabricació Digital. Experiència de quinze anys a HP R&D, en diverses disciplines de desenvolupament d'impressores de gran format, amb diverses patents assignades.
 • Macarulla Martí, Marcel
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin

  Doctor i Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Construction Project Management per la Fundació Politècnica de Catalunya (FPC). Professor Agregat del Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció de la UPC. Ha liderat la implantació de metodologies de gestió de projectes Agile, i de les tecnologies de fabricació additiva a les titulacions de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT).

 • Arcal Cunillera, Jordina
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyera química per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb postgraus en innovació, gestió de projectes i desenvolupament de negoci. Té més de 10 anys d'experiència en el sector de la innovació i gestió de projectes. Cofundadora de HealthApp i de kin. Avaluadora de la Comissió Europea en el seu programa EIC Accelerator i mentora en programes d'emprenedoria i innovació d'ACCIÓ. Professora adjunta a la UPC. Guardonada amb el premi de l'MIT als millors innovadors menors de 35 anys i reconeguda com una de les líders en innovació digital, i com una de les dones emprenedores de referència de 2017.
Professorat
 • Adell Poch, Francesc
  Veure perfil a Linkedin
  Co-fundador i COO d'INTECH3D. Assessor de tecnologies de fabricació additiva industrials en l'empresa SICNOVA. Experiència de més de set anys amb tecnologies de producció additiva. Professor associat de la Universitat de Lleida. Màster de Nous Sistemes Productius. Professor de sessions formatives per a tècnics de producció a la Universitat de Vic, a través de CEAM-METAL. Professor del curs d'Impressió 3D i Software Cura a Seat Academy.
 • Arcal Cunillera, Jordina
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyera química per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb postgraus en innovació, gestió de projectes i desenvolupament de negoci. Té més de 10 anys d'experiència en el sector de la innovació i gestió de projectes. Cofundadora de HealthApp i de kin. Avaluadora de la Comissió Europea en el seu programa EIC Accelerator i mentora en programes d'emprenedoria i innovació d'ACCIÓ. Professora adjunta a la UPC. Guardonada amb el premi de l'MIT als millors innovadors menors de 35 anys i reconeguda com una de les líders en innovació digital, i com una de les dones emprenedores de referència de 2017.
 • Armas Falcón, Saulo
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer en Disseny Industrial per la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria. Màster en Disseny i Desenvolupament de Producte per l'Elisava. Co-fundador d'Addition, empresa especialitzada en disseny i enginyeria en fabricació additiva. 3 anys com HP 3D printing design expert en col·laboració amb els equips de Màrqueting, Vendes, New Material Introduction i New maquinari Introduction d'HP.
 • García Miranda, Alba
  Veure perfil a Linkedin
  Graduada en Enginyeria elèctrica per la Universitat de Cadis. Actualment, responsable de departament de formació al Centre Tecnològic Leitat. Enginyera especialista en les tecnologies d'impressió 3D de Hewlett Packard (HP). Consultora tècnica en disseny per fabricació Additiva per a les tecnologies de HP. Membre de la iniciativa IAM 3DHUB i de la iniciativa 3D Factory Incubator.
 • Morral Martí, Pol
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per l'Institut Químic Sarrià (IQS) - Universitat Ramon Llull. Màster en Investigació en Enginyeria Industrial per l'IQS. Postgrau en Càlcul per Elements Finits, IQS. Màster en Enginyeria Mecànica i Equips Industrials per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Programa Executiu en Project Management per EADA. MBA per la Universitat de Girona. Sis anys d'experiència en R+D en el sector de la impressió 3D i membre de l'equip tècnic fundador de la tecnologia 3DP MJF d'HP. Soci a Smart 3DP, consultoria dedicada la implementació de tecnologies en el sector industrial Català. Actualment exerceix com a Cap de Projectes a COMEXI.
 • Mota Gassó, Berta
  Veure perfil a Linkedin
  Doctora en Materials Science and Engineering per l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL, Suïssa). Màster en Enginyeria Ambiental per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment Responsable de l'equip d'Economia Circular d'Anthesis Lavola, consultora especialitzada en sostenibilitat i part del grup Anthesis. Ha treballat en un ampli rang d'indústries. Compta amb una consolidada experiència en materials de construcció especialment la indústria del ciment (additius químics, incorporació de subproductes, impressió 3D, entre altres). Ha treballat al Federal Institute for Materials Research and Testing (Berlín).
 • Muñoz Moreno, Rocío
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciada en Física per la Universidad Complutense de Madrid, amb posterior Doctorat i Màster en Ciències i Enginyeria de Materials i Metal·lúrgia a la Universitat Carlos III i l'Institut IMDEA Materials de Madrid. Tesi doctoral en l'àmbit de la pulverimetal·lúrgia i anàlisi in situ dels mecanismes de deformació i fractura d'aliatges intermetal aeroespacials. Investigadora postdoctoral al Centre Tecnològic de Rolls-Royce a la Universitat de Cambridge amb projectes sobre disseny de superaliatges base Ni i fabricació additiva. Des de fa 4 anys treballant en el departament de R + D d'HP 3D printing a Barcelona, primer a la impressió de plàstics i ara en metalls. Actualment Líder de Materials en l'equip de R + D d'Integració de Sistemes a HP 3D Metall Jet Barcelona.
 • Nicolau Martinez, Marc
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin

  Enginyer en Disseny Industrial per la Universitat de Girona.Màster en Experiència d'Usuari per Central Saint Martins College London. Té més de 15 anys d'experiència en el sector de l'estratègia i la innovació tant a Europa com a la Xina. Cofundador de kin. Professor adjunt a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor adjunt a l'Escola Superior de Disseny ESDi. 4 anys com UX Lead HP 3D Printing.

 • Roig Blesa, Oriol
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Teoria i Aplicació del Mètode d'Elements Finits i Simulació CAE per la Universitat Nacional d' Educació a Distància (UNED). Actualment és director tècnic del Between Enginyering Lab. Acumula una experiència de més de quinze anys en disseny de maquinària i de producte per empreses petites i multinacionals com HP, ALSTOM o INDRA en camps molt diversos com l'assaig, la impressió tradicional, la impressió 3D o el ferroviari.
 • Torm Obradors, Tània
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyera Industrial de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment enginyera I+D a la indústria d'impressió 3D en el negoci de 3DP de Hewlett-Packard (HP) i professora associada del departament de Mecànica de Fluids de la UPC. Experiència consolidada com a enginyera mecànica en la indústria de béns de consum a Procter & Gamble (P&G), gestionant projectes ferroviaris a Sener i treballant en projectes internacionals de l'European Southern Observatory (ESO) en la indústria de telescopis i instrumentació.

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • HP Printing and Computing Solutions, S.L.U.
  • Difon el programa en l'entorn professional i àmbit d'expertesa.
  • Participa en el disseny dels continguts del programa i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
  • Aporta docents i conferenciants.
  • Aporta material de suport a la docència.
Socis col·laboradors
 • 3D Factory Incubator
 • Addition 3D
 • Hiwearekin
 • IAM3DHUB
 • IUL Instruments

Sortides professionals

 • Enginyer de fabricació additiva.
 • Dissenyador de fabricació additiva.
 • Producció i/o enginyer de procés.
 • Expert tècnic en impressió 3D.
 • Enginyer d'aplicacions en fabricació additiva.
 • Gestor de qualitat de fabricació additiva.
 • Gestor de negoci de fabricació additiva.
 • Líder en experiència de l'usuari en fabricació additiva.

Notícies

Notícies del Blog
M.Macarulla, A.Gil i J.Arcal: "Calen nous professionals en fabricació additiva que liderin la transformació del teixit productiu"”
M.Macarulla, A.Gil i J.Arcal: "Calen nous professionals en fabricació additiva que liderin la transformació del teixit productiu"”
15-10-2020
M.Macarulla, A.Gil i J.Arcal: "Calen nous professionals en fabricació additiva que liderin la transformació del teixit productiu"”
M.Macarulla, A.Gil i J.Arcal: "Calen nous professionals en fabricació additiva que liderin la transformació del teixit productiu"”
15-10-2020

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 114 80 23
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar