Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis.
Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.
Informació sobre la política de cookies

continuar
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster en Incendis i Anàlisi de Risc
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount
  Programa inclòs a la convocatòria d'ajuts Talent Help
 • discount
  10% de descompte si et matricules abans del 15 de Desembre

Programa

Edició
6a Edició
Crèdits
60 ECTS (414 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Català / Espanyol
Preu
7.100 €
Observacions pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 03/02/2020
Fi classes: 21/12/2020
Fi programa : 05/02/2021
Horari
Dilluns: 17:30 a 21:30
Dimecres: 17:30 a 21:30
Divendres: 17:30 a 21:30
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Per què aquest programa?
Les matèries perilloses, les instal·lacions amb risc, els incendis, les explosions, els riscos tecnològics o els riscos naturals són exemples dels perills que ens envolten i que cal tractar d'una manera global i integrada. La necessitat de protegir les persones, els béns i el medi ambient d'aquests riscos requereix professionals preparats per detectar-los i analitzar-los i també per desenvolupar les respostes necessàries que garanteixin els nivells de seguretat adequats per a la societat, aprofitant els avantatges que pot proporcionar l'ús de les tecnologies més avançades actualment.

El Màster en Incendis i Anàlisi de Risc vol preparar professionals amb els coneixements i competències necessàries per donar resposta, des d'una visió global i transversal, als requeriments que les empreses i institucions tenen actualment en l'àmbit de la seguretat.

Al màster s'estudia l'aplicació de les regles de tipus prescriptiu que trobem a la normativa i també les bases i etapes del disseny basat en prestacions. S'utilitzen eines de simulació numèrica mitjançant ordinador que permeten un enfocament avançat, com ara els models basats en la Dinàmica Computacional de Fluids (CFD), que s'empren en la modelització d'incendis i en el disseny de sistemes de control de temperatura i evacuació de fums. La resistència estructural enfront del foc és verificada a través de l'ús de programaris professionals. Finalment, els models de simulació d'evacuació de persones tant en esdeveniments multitudinaris com en cas d'incendi ens permeten identificar els punts de retenció i l'optimització de les vies d'evacuació.

A més a més, el seu plantejament està basat en l'ús i l'aplicació de la tecnologia més innovadora per tal de proporcionar a l'estudiant aquells coneixements que li permetin aplicar tècniques d'intel·ligència artificial i Machine Learning al món de la seguretat. Mostrar com l'ús de la modelització avançada basada en Dinàmica Computacional de Fluids (CFD) o a través de digital twins, i mitjançant l'ús de diferents tipus de sensors connectats en xarxa (Internet of Things - IoT) pot donar un valor afegit a l'enginyeria d'incendis. Es proporcionen també eines per tractar tot el volum de dades (Big Data) que es generen i com analitzar-les per millorar la seguretat en cas d'incendi i també en l'anàlisi de risc.

Pel que fa als professionals de la coordinació i la gestió de l'emergència, es desenvolupen eines que serveixen per a l'anàlisi i comprensió del fenomen d'incendi d'una forma global, amb l’objectiu de millorar la presa de decisions i les condicions de seguretat dels intervinents, especialment dels bombers.

Objectius
 • Conèixer i dominar les tècniques necessàries per dissenyar i gestionar les mesures de protecció en l'àmbit de la"Safety Engineering'" amb una visió global del sector.
 • Ser competent en el disseny de les mesures de protecció contra incendis tant actives com passives, prestacionals i prescriptives.
 • Conèixer les eines de simulació numèriques en els camps de la combustió i la dinàmica del foc; el comportament estructural davant l'incendi i els sistemes de control de temperatura i evacuació de fums.
 • Dominar les metodologies d'anàlisi de riscos.
 • Aplicar les noves tecnologies de la indústria 4.0 a l'anàlisi de risc, la seguretat i la protecció contra incendis. 

A qui va dirigit?
 • Titulats i estudiants d'últims cursos de l'àmbit de les enginyeries, que vulguin especialitzar-se en la prevenció i protecció de riscos complexos, interessats a treballar com a safety engineers.
 • Gestors de projectes i tècnics de consultories, enginyeries, empreses del sector de la prevenció, la seguretat i els incendis.
 • Inspectors tècnics de companyies d'assegurances, mediadors, perits de sinistres, serveis d'inspecció i control d'entitats públiques i privades.
 • Tècnics que desenvolupin la seva professió, o vulguin orientar-la a entitats col·laboradores de l'administració en l'àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis, en ajuntaments, consells comarcals, etc.
 • Professionals relacionats amb sistemes i equips de Protecció Contra Incendis (PCI). Des de tècnics d'empreses instal·ladores o de manteniment, a responsables de les empreses i institucions usuàries.
 • Membres dels cossos de bombers, cossos de seguretat i protecció civil.
 • Professionals que vulguin desenvolupar o reorientar la seva trajectòria professional en l'àmbit de la "Safety Engineering".

Continguts formatius

Relació d'assignatures
3 ECTS 24h
Anàlisi Quantitativa de Risc
 • La Normativa Seveso.
 • Risc d'incendi i explosió.
 • Introducció a l'anàlisi quantitativa de risc.
 • Càlcul de freqüències.
 • Càlcul de consëqüències.
 • Càlcul del risc i mesures de reducció.
 • Exercici pràtic. Anàlisis Quantitatives de Risc (ACR).
5 ECTS 40h
Simulació computacional d'incendis i Evacuació
 • Bases del Disseny Basat en Prestacions (PBD) i guies internacionals.
 • Introducció a la simulació de la Dinàmica de Fluids Computacional (CFD).
 • Simulació computacional d'incendis: Fire Dynamics Simulator (FDS).
 • Simulació computacional d'incendis: Pyrosim.
 • Introducció a la simulació d'incendis forestals.
 • Simulació d'evacuacions. Principis i càlculs manuals.
 • Simulació d'evacuacions. Pathfinder.
2 ECTS 16h
La Intel·ligència Artificial Aplicada a la Protecció Contra Incendis
 • Introducció al reconeixement de patrons i la intel·ligència artificial.
 • Introducció a l'anàlisi exploratòria de dades en Python.
 • Reducció de dimensionalitat i agrupament de dades.
 • Classificació supervisada de dades.
 • Aplicació a bases de dades d'incendis.
4 ECTS 32h
Seguretat, Resiliència i Gestió de Risc
 • Models de protecció civil.
 • El conseller de seguretat.
 • Plans de protecció civil.
 • Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM).
 • Plans d'autoprotecció (PAU).
 • Disseny, implantació, manteniment i simulacres.
 • Crisi i resiliència.
 • Pública concurrència. Edificis de gran altura (EGA).
 • Riscos en l'edificació.
 • Risc nuclear i radiològic.
 • Anàlisi de riscos naturals.
 • Preses i embassaments.
 • Agents implicats. Sistema Organitzatiu d'Autoprotecció (SOAP).
 • Actes a l'aire lliure.
 • Visita a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
2 ECTS 16h
Modelització d'Accidents
 • Introducció a l'anàlisi de risc.
 • Terme font.
 • Incendis
 • Explosions.
 • Explosió BLEVE.
 • Anàlisi d'un cas real: Accident de Tivissa.
 • Dispersió.
 • Pràctica amb el programa ALOHA.
 • Runaway.
2 ECTS 16h
Simulació de la Resistència al Foc de les Estructures
 • Simulació numèrica de la transferència de calor en elements estructurals.
 • Anàlisi avançada d'estructures de formigó.
 • Anàlisi avançada d'estructures d'acer. Pintures intumescents.
 • Anàlisi global d'una estructura sotmesa a un incendi natural.
 • Modelització del col·lapse i arrossegament estructural en cas d'incendi.
5 ECTS 40h
Prevenció i Seguretat en Cas d'Incendi. Conceptes Tècnics
 • Introducció al mòdul.
 • La llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
 • Construcció i estructures d'edificació. Tipus d'estructures segons els elements i els materials que les formen.
 • Hidràulica bàsica.
 • El risc d'incendi. Concepte de càrrega de foc i mètodes de càlcul. Nivell de risc intrínsec d'incendi.
 • Conceptes de reacció i resistència al foc dels materials constructius, decoratius i de mobiliari. Classificació de la reacció i resistència al foc. Certificats d'assajos de reacció i resistència al foc. Marcatge CE dels productes de la construcció: Normativa de referència.
 • Protecció passiva. Protecció estructural i de sector. Intumescències. Panells resistents al foc. Morters.
 • Protecció activa: Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI). Identificació, components i funcionament. Condicions d'aigua.
 • Ventilació. Control i evacuació de fums.
 • Senyalització de les vies d'evacuació i dels equips manuals de protecció. Enllumenat d'emergència.
4 ECTS 32h
Prevenció i Seguretat en Cas d'Incendi. Anàlisi Prescriptiva
 • El Codi Tècnic de l'Edificació: Document Bàsic sobre Seguretat en cas d'Incendis (DB SI) i Document Bàsic sobre Seguretat d'Utilització i Accessibilitat (DB SUA).
 • El Reglament de Seguretat contra Incendis en els establiments industrials.
 • L'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Conferència: La certificació de productes de la construcció sense norma i innovadors.
 • Visita a ASEPEYO.
 • Visita a APPLUS.
 • Guies, documents i instruccions tècniques en matèria de prevenció d'incendis publicada o reconegudes per l'Administració.
3 ECTS 24h
Sistemes Constructius i Instal·lacions
 • Comportament termo-mecànic dels materials estructurals.
 • Accions i bases de l'anàlisi estructural.
 • Dimensionament d'elements en acer i formigó armat.
 • Tipologies estructurals en edificació residencial i industrial.
 • Instal·lacions en els edificis.
 • Sistemes i detalls constructius.
 • Interpretació de plànols constructius i d'instal·lacions.
3 ECTS 24h
Fonaments de Dinàmica del Foc
 • Aspectes fonamentals de la combustió.
 • Dinàmica del foc.
 • Dinàmica del foc confinat. Càlculs manuals.
 • Models de 2 zones. Principis i equacions.
 • Models de 2 zones. Pràctica amb Consolidated Fire and Smoke Transport Model (CFAST).
 • Dinàmica del foc en incendis forestals.
 • L'extinció: mecanismes i agents.
2 ECTS 17h
Prevenció i Seguretat en Cas d'Incendi. Ànàlisi Prestacional
 • El procediment administratiu de control preventiu en matèria de prevenció i seguretat en cas d'incendi.
 • ITs d'acreditació d'entitats col·laboradores de l'administració, d'habilitació dels seus tècnics i de desenvolupament de l'actuació de control preventiu.
 • Reglamentacions específiques: establiments d'espectacles públics.
 • L'excepcionalitat al compliment reglamentari. Disseny Basat en Prestacions (PBD) a Catalunya. Certificació i guies.
 • Instruccions tècniques complementàries específiques (edificis de gran alçada, hospitals, residències geriàtriques, etc.)
 • Casos pràctics de Disseny basat en Prestacions (PBD). Normatives internacionals i guies de disseny.
 • Disseny prestacional: l'evacuació de persones des de l'enfocament prestacional.
3 ECTS 22h
La Protecció Passiva en els Edificis
 • Factors clau en la definició de l'incendi.
 • Control d'execució, control final d'obra i certificació de sistemes de protecció passiva.
 • Resistència al foc dels elements constructius. Eurocodis i annexos del Document Bàsic sobre Seguretat en cas d'Incendi del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Accions sobre les estructures en situació d'incendi. Estructura metàl·lica i cas pràctic.
 • Resistència al foc dels elements constructius. Eurocodis i annexos del Document Bàsic sobre Seguretat en cas d'Incendi del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Estructura de formigó armat i prefabricada. Estructura mixta i cas pràctic.
 • Tècniques d'aplicació de revestiments de morter perlític, pintures i panells resistents al foc. Cas pràctic.
 • Resistència al foc dels elements constructius. Eurocodis i annexos del Document Bàsic sobre Seguretat en cas d'Incendi (DB-SI) del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Estructures de fusta i cas pràctic.
 • El fenomen de l'incendi per façana i casos pràctics.
 • Patologies típiques dels elements constructius davant del foc, la visió de bombers (casos).
 • Visita.
5 ECTS 41h
Les Instal·lacions de Protecció Contra Incendis
 • Extintors d'incendis, sistemes de boques d'incendi equipades, sistemes d'hidrants exteriors i columna seca.
 • Sistema d'abastament d'aigua contra incendis.
 • Sistema d'extinció mitjançant ruixadors automàtics d'aigua.
 • Sistemes d'extinció escuma física.
 • Sistemes d'extinció mitjançant agents gasosos.
 • Sistemes d'extinció mitjançant aigua nebulitzada.
 • Sistemes automàtics de detecció, sistemes manuals i de comunicació d'alarma.
 • Sistemes de control de temperatura i evacuació de fums.
 • Sobrepressió d'espais protegits.
 • Ventilació en aparcaments.
 • Anàlisi de projectes basats en disseny prestacional. La guia de ventilació per impulsos.
 • Sistemes d'extinció per a aplicacions especials.
 • Reglamentacions específiques (alta i baixa tensió, emmagatzematge de productes químics i petrolífers, accidents greus, atmosferes explosives).
 • Les instal·lacions hidràuliques de bombers.
 • Visita a IKEA.
 • Conferència asseguradora FM Global.
3 ECTS 24h
Comportament de les Estructures Davant el Foc
 • Accions tèrmiques i mecàniques en situació d'incendi. Eurocodi 1.
 • Estructures de formigó armat. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) Annex C i Eurocodi 2.
 • Estructures de formigó pretensat. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) Annex C i Eurocodi 2.
 • Estructures d'acer. Eurocodi 3.
 • Estructures mixtes acer-formigó. Eurocodi 4.
 • Estructures de fusta. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) Annex I i Eurocodi 5.
 • Estructures d'obra de fàbrica. Codi Técnic de l'Edificació (CTE) Annex F i Eurocodi 6.
2 ECTS 16h
Enginyeria Legal i Seguretat Industrial
 • Àmbit i responsabilitats.
 • Seguretat de producte.
 • Peritatge judicial i forense.
 • Medi ambient.
 • Instal·lacions i energia: alta i baixa tensió.
 • Instal·lacions i energia: tèrmiques. Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE).
 • Instal·lacions i energia: frigorífiques i equips a pressió.
 • Instal·lacions i energia: productes químics.
 • Instal·lacions i energia: instal·lacions petrolíferes.
 • Urbanisme, construcció, rehabilitació. Ordenació de l'Edificació (LOE) i Códi Tècnic de l'Edificació (CTE).
 • Investigació d'incendis.
12 ECTS 30h
Projecte Final de Màster

Els projectes seran proposats per l'equip docent del màster. Es realitzarà un treball equivalent a 12 ECTS.

El treball final de màster es realitzarà de forma individual. Només en casos en què l'equip docent valori que la complexitat o extensió del treball és elevada, es podrà realitzar en grup (màxim 3 estudiants).

Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.


Diploma expedit per l'Institut de Seguretat pública de Catalunya (ISPC):

- Certificació tècnica de prevenció i seguretat en cas d'incendi (nivell bàsic i avançat), que expedeix l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) prèvia superació d'un examen lliure (previ pagament de la taxa d'examen corresponent). Aquesta certificació permet habilitar-se per desenvolupar l'activitat tècnica professional en entitats col·laboradores de l'Administració de l'àmbit de prevenció i la seguretat en matèria d'incendis, de nivell bàsic i avançat, de la forma prevista a la Llei 3/2010, de 18 de febrer i a l'Ordre INT/22/2013, d'1 de febrer. Per accedir a l'examen lliure és necessari superar el curs i comptar com a mínim amb el 80% d'assistència. Es requereix tenir, com a màxim abans de la data d'inici de la formació, una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura de tipus científic o tècnic.

Oferta modular
Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster:
relation Postgraus:
relation Cursos de formació contínua:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest màster tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Marimon Carvajal, Frederic
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Enginyer Industrial. Professor del Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Especialista en estructures metàl·liques, estructures mixtes, acer- formigó i verificació de la resistència al foc de les estructures. Chair Cluster de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Autor de nombrosos articles en l'àmbit de la Resistència de Materials i director de tesis. Col·laborador i professor a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) i a l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya (EBPC).
 • Planas Cuchi, Eulàlia
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora Enginyera Industrial. Professora del Departament d'Enginyeria Química de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Responsable del Centre d'Estudis del Risc Tecnològic (CERTEC). Ha participat en nombrosos projectes tant nacionals com internacionals. Autora de nombrosos articles i llibres sobre risc industrial i incendis forestals.
 • Sans Pinyol, Jordi

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Diplomat en Prevenció d'Incendis pel Ministeri de l'Interior de França (Brevet Prevention). Actualment és director general de MSconsultors i president de la comissió de seguretat del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Va ser professor del departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Va ser responsable d'investigació de l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya (EBPC) i de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) del 2010-2014. També va ser director de l'Escola de Bombers i Protecció Civil del 2002-2010, sotsdirector general de Protecció Civil del 1997-2002 i inspector del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.
Professorat
 • Agueda Costafreda, Alba

  Doctora i titulada en Enginyeria Química (pre-Bolonya) per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment és membre del Centre d'Estudis del Risc Tecnològic (CERTEC). Treballa com a investigadora i professora associada al Departament d'Enginyeria Química de la UPC. Acumula experiència en l'estudi del comportament del foc (incendis forestals, dolls de foc), en la simulació d'incendis i en la posada a punt d'instrumentació per a la monitorització d'incendis i variables ambientals. Ha publicat més de 10 articles en revistes internacionals indexades i ha participat en 14 projectes d'investigació.
 • Alcantarilla Díaz, Jesús

  Graduat en Dret per la Universitat Camilo José Cela. Estudiant MBA de la Universitat Camilo José Cela. Director Seguretat de l'Abadia de Montserrat. President de Protecturi (associació per la protecció del patrimoni cultural). Acumula una experiència de més de 23 anys en les forces i cossos de seguretat.
 • Barbero Lartigau, Carlos Daniel

  Enginyer de Camins, Canals i Ports amb més de 17 anys d'experiència centrats en els àmbits de gestió de projectes, obres i direccions d'explotació. Des del 2004 decideixo focalitzar la meva carrera professional al mon de la seguretat de preses i embassaments.
 • Bendicho Alonso, Santos

  Enginyer Industrial, especialitat en tècniques energètiques per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Direcció de Màrqueting i Gestió Comercial per l'Institut Superior de Màrqueting-ESIC, Business & Màrqueting School. Membre d'AENOR CTN123 / SC5 i CTN100. Membre de CEN TC191 / SC1 WG5, WG6 i WG9. Director de projectes i obres de l'empresa Sodeca, S.A.
 • Benitez Iglesias, Raul
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Ciències Físiques. Va realitzar una estada post-doctoral a la Universitat de Califòrnia, Irvine. És professor agregat del Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i responsable d'un grup d'investigació sobre reconeixement de patrons en imatges al Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB). El grup aplica tècniques d'intel·ligència artificial i classificació automàtica per identificar biomarcadors clínics en imatges biomèdiques. Col·labora habitualment amb universitats, hospitals i centres d'investigació de reconegut prestigi internacional.
 • Bermejo Nualart, Ferran
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte. Activitat com a professional lliberal, especialitzat en estructures y patologies. Director Tècnic del Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC). Actualment impulsant accions de transformació del sector de la construcció basades en digitalització, noves formes de treball de col·laboració i la millora continua (BIM, LEAN, IPD).
 • Blasco Miguel, Jorge
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte. Professor associat del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Responsable de l'àrea tècnica de l'Associació de Consultors d'Estructures d'Edificació (ACE), membre de l'Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials, Forenses i Mediadors (AAEPFMC), vocal de l'Associació RehabiMed; president de l'Associació PROFUSTA. És consultor d'estructures en l'Estudi M103, SLP. Professor en diversos màsters i cursos en estructures de fusta i foc i professor col·laborador de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). Va ser col·laborador en la redacció de la "Guia d'aplicació de la Instrucció EHE".
 • Casafont Ribera, Miquel
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Enginyer Industrial. Professor del Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Especialista en estabilitat d'estructures i estructura metàl·lica lleugera.
 • Cuerva Contreras, Eva
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professora del Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Directora de la Càtedra UPC-JG per l'estudi de la Sostenibilitat en els Edificis. Membre del Grup de Recerca i Innovació de la Construcció (GRIC). Especialista en elements i sistemes constructius per a edificació. Especialista en eficiència energètica, anàlisi i simulació tèrmica d'edificis.
 • Espejo Delgado, Vicenç

  Llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona. Experiència de més de 15 anys en el Departament Tècnic de Tràmits, Informes i Projectes, S.L. (Applus + TIPs). És responsable de l'elaboració d'informes de seguretat, anàlisis quantitatives de risc (ACR) i estudis afins per a les indústries químiques i energètiques. És Certified Functional Safety Expert, sent facilitador habitual d'anàlisi HAZOP, HAZID i assignació de SIL, elaborant càlculs de verificació de SIL i altres activitats del cicle de vida de la seguretat funcional.
 • Francès Tudel, Joan Carles

  Llicenciat en Geografia per la Universitat Rovira i Virgili (URV). Postgrau en Economia i Gestió del Medi Ambient per la Universitat de Barcelona. Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la Universitat Rovira i Virgili (URV). Tècnic de protecció civil de la Generalitat de Catalunya a Tarragona. Professor d'anàlisi de Risc a la Universitat Rovira i Virgili (URV).
 • Galán Penalva, Antonio
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Química. Head of Regulatory and Public Affairs en Kingspan. Postgrau de perit d'assegurances, incendis i riscos diversos per la Universitat de Barcelona (UB). Diplomat curs europeu superior de seguretat contra incendis (Cepreven i CFPA). Durant 10 anys, la seva carrera professional es va desenvolupar en un laboratori d'assaigs de reacció al foc, sent destacable la posició de Director Tècnic. En l'àmbit nacional, és el president del subcomitè de normalització dels assaigs de reacció al foc de materials. En l'àmbit europeu, assisteix com a delegat al plenari del CEN / TC 127.
 • Gasulla Fernández, Nuria

  Llicenciada en Ciències Físiques. Directora de programes de protecció civil del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.
 • Gimeno Figueras, Ignasi

  Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electrònica Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Director de projectes i activitats en OTP Global Engineering, empresa especialitzada en el disseny, la direcció tècnica i la legalització tècnica i administrativa d'activitats de negoci i instal·lacions industrials.
 • Giraldo Forero, María Pilar

  Doctora Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Especialista en propagació del foc en façanes. Responsable de recerca del Departament de Construcció de l'Institut Català de la Fusta (INCAFUST). Les seves investigacions se centren en la propagació del foc i la protecció contra incendis. Forma part de grups europeus de recerca centrats en el comportament de materials i elements constructius de base biològica per a la construcció sotmesos al foc. Col·labora com a docent en dos màsters de construcció de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i en cursos de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).
 • Gómez Puig, Albert

  Responsable del Servei Tècnic de LPG Técnicas en Extinción de Incendios, S.L.
 • Gonzalez Mayans, Albert

  Arquitecte i Arquitecte Tècnic. Cap de guàrdia i Tècnic a Bombers de Barcelona. Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals. Diplomat Cepreven i CFPA Europa. Professor de cursos de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), col·legis professionals i altres associacions especialitzades. Ha participat en nombroses conferències, grups de treball i en la redacció de normatives en l'àmbit de prevenció d'incendis amb 12 anys d'experiència en el Servei de Prevenció d'incendis de Bombers de la Generalitat de Catalunya.
 • González Pina, Ignacio

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor associat al Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria. Té experiència professional en diferents empreses multinacionals i en l'administració pública en l'àmbit de la qualitat i de la seguretat industrial.
 • Grau Franquesa, Agusti

  Enginyer Industrial, especialitat en Tècniques Energètiques, per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Postgrau en Facility Management per l'escola Sert del Col·legi d¿Arquitectes de Catalunya (COAC). Experiència laboral de més de 20 anys en projectes d'instal·lacions en l'edificació i també amb la gestió d'obres i manteniments. Director d'Enginyeria, obres i manteniment i responsable de la construcció del Nou Hospital de Sant Pau (2004-2009) i de la rehabilitació del Recinte Modernista de Sant Pau (2009-2014), i actualment Director de Facility Management del Recinte de Sant Pau i de les obres de construcció d'edificacions i infraestructures de la Fundació.
 • Homar Martí, Lluis Manuel

  Enginyer Tècnic en Electrònica Industrial. Màster en Prevenció de Riscos Laborals, 3 especialitats. Postgrau en Incendis i certificat tècnic avançat en prevenció i seguretat en cas d'incendi. Tècnic Superior en elaboració de Plans d'Autoprotecció. Responsable de Protecció Civil a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
 • Jönsson, Jimmy

  Ha treballat en un ampli nombre de projectes de seguretat contra incendis a nivell internacional i nacional. Posseeix un gran coneixement i una àmplia experiència en enginyeria de SCI, disseny basat en prestacions i gestió de riscos. Posseeix doble graduació per la Universitat de Lund a Suècia: BSc Fire Protection Engineering i MSc Risk Management & Safety Engineering. És el president del Capítol Espanyol de la Society of Fire Protection Engineers (SFPE) i forma part de la junta directiva de l'SFPE europea.
 • López Díaz, Ángel

  Arquitecte. Postgrau en Reforços Estructurals per l'Escola Sert. Tècnic responsable de Formació a la Divisió de Planificació i cap de guàrdia de Bombers de Barcelona. Redactor del procediment d'actuació en patologia de l'edificació. Professor de postgrau del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEB) i formador de Construcció a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).
 • López Sánchez, Xènia

  Màster en Direcció de Màrqueting per l'Escola d'Administració d'Empreses (EAE), Postgrau en Direcció i gestió de PYMES per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Barcelona (UB) i Business & Strategy Development' de GRUPO PREFIRE. Membre de la Junta General del Clúster de Seguretat Contra Incendis (CLÚSIC). Especialista en desenvolupament d'estratègia corporativa i coordinadora de projectes estratègics de desenvolupament de competitivitat, acumula una llarga experiència en direcció de Màrqueting en el sector de la protecció contra incendis. Conferenciant en diferents col·legis professionals, escoles de negocis i fòrums nacionals i internacionals.
 • Magdaleno Moreno, Daniel

  Enginyer Tècnic Industrial. Màster en Prevenció de Riscos Laborals, especialitat en Seguretat, Higiene i Ergonomia i Psicosociologia Aplicada. Tècnic del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat de Catalunya i professor en diversos cursos de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) i a l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya (EBPC).
 • Marimon Carvajal, Frederic
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Enginyer Industrial. Professor del Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Especialista en estructures metàl·liques, estructures mixtes, acer- formigó i verificació de la resistència al foc de les estructures. Chair Cluster de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Autor de nombrosos articles en l'àmbit de la Resistència de Materials i director de tesis. Col·laborador i professor a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) i a l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya (EBPC).
 • Martín Lineros, Eduard
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer superior en Informàtica i enginyer tècnic en Informàtica de Sistemes per la Universitat Oberta de Catalunya, Cambridge Diploma in Information Technology (UCLES). Ha estat director d'Innovació, Societat del Coneixement i Arquitectures TIC de l'Ajuntament de Barcelona. Actualment és CIO i director del programa 5G a la Barcelona Mobile World Capital així com CEO de l'aliança 5GBarcelona. Degà de l'Il·lustre Col·legi d'Enginyeria Informàtica de Catalunya i president de l'Associació de Professionals TIC de Catalunya.
 • Martínez Torrado, Pedro

  Enginyer Tècnic en Explotació de Mines. Màster en Prevenció de Riscos Laborals, especialitat en Seguretat, Higiene i Ergonomia i Psicosociologia en el treball. Tècnic del Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS) de Barcelona, de la Divisió de Prevenció i Protecció Civil. Cap de Guàrdia. Professor en diversos cursos de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) i col·legis professionals. És autor de diversos articles i ponències en congressos i jornades de protecció contra incendis.
 • Mata Miquel, Christian
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Tecnologia i Sistemes d'Informació per la Universitat de Girona i la Universitat de la Borgonya (França). Investigador del grup de recerca CERTEC (Centre d'Estudis del Risc Tecnològic) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) des de 2016. Actualment, professor associat al departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor d'enginyeria biomèdica i informàtica. Els seus estudis de postgrau així com el doctorat s'han centrat en el camp de la visió per computador i la imatge mèdica.
 • Nonó Cadenas, Quim

  Sergent del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Ha exercit durant divuit anys com a Instructor a l'Escola de Bombers de Catalunya col·laborant amb molts projectes, especialment els relacionats amb les instal·lacions d'aigua. Actualment és responsable del Parc de Santa Coloma de Gramenet.
 • Orellana Estrada, Àngel

  Enginyer Tècnic en Telecomunicacions, amb àmplia experiència en l'entorn de la seguretat. Des de 2007 realitzant tasques de promoció i venda de sistemes de protecció d'incendi en UTC F&S, amb marques com Aritech i Kilsen.
 • Osorio Galindo, Marta

  Enginyera Industrial. Responsable en l'àmbit de la verificació de les mesures de seguretat en el Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Coordinadora dels cursos per obtenir la certificació tècnica de prevenció i seguretat en cas d'incendi (nivell bàsic i nivell avançat) i professora en diversos cursos de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) i l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya (EBPC).
 • Pastor Ferrer, Elsa
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora Enginyera Industrial. Professora del Departament d'Enginyeria Química de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Investigadora del Centre d'Estudis del Risc Tecnològic (CERTEC). Membre de la International Association of Fire Safety Science (IAFSS) i coordinadora del seu grup de treball "Ignition Resistant Communities". Coordinadora del Màster Universitari en Enginyeria Química de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
 • Planas Cuchi, Eulàlia
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora Enginyera Industrial. Professora del Departament d'Enginyeria Química de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Responsable del Centre d'Estudis del Risc Tecnològic (CERTEC). Ha participat en nombrosos projectes tant nacionals com internacionals. Autora de nombrosos articles i llibres sobre risc industrial i incendis forestals.
 • Planas Rodríguez, Carla
  Veure perfil a futur.upc
  Enginyera Industrial. Professora del Departament d'Enginyeria de Projectes i la Construcció de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Consultora energètica i de sostenibilitat. Especialitzada en eines de simulació aplicades als edificis, en eficiència energètica i en certificacions ambientals (LEED, BREEAM i VERDE).
 • Rengel Darnaculleta, Borja

  Doctor en Enginyeria Química per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Ciències del Foc i Seguretat Contra Incendis per la Universitat d'Aix-Marseille (França). Actualment és consultor en protecció contra incendis a Eurisko Consulting i participa en activitats docents a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
 • Rodríguez Campoy, Ferran

  Enginyer Industrial. Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals. Administrador de l'empresa Foc i Seguretat, S.L (FISEG). Membre de la Comissió d'Instal·lacions contra Incendis de Tecnifuego-Aespi. Membre de la Subcomissió de Prevenció d'Incendis del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC). Membre de l'Associació Professional d'Enginyeria de Protecció contra Incendis (APICI). Professor de Sistemes contra Incendis a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).
 • Roher Armentia, Jordi
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial. Cap de la Unitat de Qualitat de Productes del Departament de Qualitat de Productes de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC).
 • Ros Miralles, Imma
  Veure perfil a Linkedin
  Editora, arxivera i llicenciada en Història. Tota la carrera professional ha estat vinculada al món de l'associacionisme, l'enginyeria i la seguretat. Actualment, gerent del Clúster de Seguretat Contra Incendis (CLÚSIC), responsable de gestió de l¿empresa MSconsultors, coordinadora del Grup de Gestors Energètics i secretària de la Comissió de Seguretat del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya (EIC). Ha estat secretària general de l'Institut Català d'Estudis de Seguretat (ICES), fundació privada, i coordinadora de l'Observatori del Risc de Catalunya durant dotze anys.
 • Salellas Sáez, Jordi

  És Enginyer Naval i Enginyer Industrial Mecànic. Té un Màster en Fire & Safety Engineering. Actualment està treballant a l'empresa SODECA com a responsable de projectes de ventilació de túnels i aparcaments. Compta amb 10 anys d'experiència professional en projectes de ventilació, Simulacions Computational Fluid Dynamics (CFD) i incendis. És Membre de la Junta i coordinador del Grup de Treball de Disseny Prestacional del Clúster de Seguretat Contra Incendis (CLUSIC). És Membre del Comitè Normatiu Espanyol de Ingeniería de seguridad contra incendios i del Comitè Normatiu Europeu dels Sistemes de Control de Temperatura i Evacuació de fums (SCTEH).
 • San Miguel Coca, Ramón

  Llicenciat en Ciències Químiques. Director tècnic de Promat Ibérica, S.A
 • Sans Armenter, Marc

  Enginyer Industrial. Màster en Polítiques Públiques de Seguretat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Diplomat Cepreven i CFPA Europa. Membre de la Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis (TINSCI) i vocal del Subcomitè SC-5 del CTN-23 d'AENOR. Ha estat tècnic del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat de Catalunya i professor en diversos cursos de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). Actualment és sotsinspector de Bombers de la Generalitat de Catalunya.
 • Sans Pinyol, Jordi

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Diplomat en Prevenció d'Incendis pel Ministeri de l'Interior de França (Brevet Prevention). Actualment és director general de MSconsultors i president de la comissió de seguretat del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Va ser professor del departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Va ser responsable d'investigació de l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya (EBPC) i de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) del 2010-2014. També va ser director de l'Escola de Bombers i Protecció Civil del 2002-2010, sotsdirector general de Protecció Civil del 1997-2002 i inspector del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.
 • Serrano Torres, Pedro

  Enginyer Tècnic Industrial. Especialista en enginyeria de prevenció de sinistres industrials de FM Global: tasques de consultoria exclusiva per a empreses assegurades per FM Global, relacionada tant amb l'anàlisi i la minimització de riscos (per a la propietat i l'activitat) com amb nous projectes (construcció, protecció contra incendis, riscos naturals, activitat productiva). Col·labora amb l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) i Bombers de la Generalitat de Catalunya.
 • Tisaire Berga, David

  Director de T&Associats. MBA per la Universitat Roviri i Virgili (URV). Expert en Planificació i Emergències. Responsable de la Subcomissió de Plans d'Emergència del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC).
 • Trabalón Carricondo, Cristóbal

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyer Tècnic Industrial en Electricitat i en Mecànica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Llicenciat en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Àrbitre del Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya (TATC). Inspector de seguretat acreditat en instal·lacions elèctriques i d'ascensors. Acumula una experiència de 30 anys en direcció de projectes, i en manteniment. Actualment responsable d'Enginyeria Legal en Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Autor de diferents articles i llibres de manteniment, enginyeria i construcció legal.
 • Ventosa Carulla, Albert

  Enginyer Industrial. Inspector del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Ha estat Cap de la Unitat de Prevenció d'Extinció d'Incendis i Salvaments, Regió d'Emergències de Tarragona de la Generalitat de Catalunya. Actualment Cap de la Unitat Normativa, Divisió de Protecció Civil i Prevenció, del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Viladomiu Marnet, Elisabet

  Directora dels Serveis de Suport i Assessorament de l'Institut Ildefons Cerdà.
 • Vilanova Omedas, Antoni

  Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Patologia, Diagnosi i Tècniques de Rehabilitació i Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Soci fundador del despatx Vilanova + Moya, arquitectes. Actualment és president de l'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC). Acumula una experiència de més de 25 anys en la redacció de projectes d'arquitectura i urbanisme, especialment en els àmbits de la restauració i rehabilitació més l'elaboració de Plans Directors i Plans Especials de Patrimoni. Ha participat en diverses publicacions i programes europeus.
 • Vilchez Sánchez, Juan Antonio

  Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Assessor científic i tècnic en TIPs - Trámites, Informes y Proyectos, S.L. Especialista en càlcul de conseqüències amb programaris PHAST/EFFECTS/ALOHA/DEGADIS/SLAB/FRED/FLACS, en quantificació de riscos amb SAFETYI/RISKCURVES i en l'elaboració de documents per a la prevenció d'accidents greus (informes de seguretat, sistemes de gestió, PAUs HERMES). Impulsor i divulgador de l'ensenyament de tècniques d'identificació i avaluació de perills de procés HAZID/HAZOP/FMEA/SIL/LOPA. Autor/coautor d'articles i llibres sobre temes de seguretat.
 • Xampeny Haendler, Maria

  Enginyera en Organització Industrial i Enginyera Tècnica Industrial. Tècnica del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat de Catalunya i professora en diversos cursos a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) i l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya (EBPC).

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Especialista en disseny basat en prestacions.
 • Especialista en modelització d'incendis, evacuacions i resistència al foc de les estructures.
 • Comandament / gestor tècnic a cossos de bombers.
 • Tècnic en entitats col·laboradores de l'Administració en l'àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis i en companyies d'assegurances.
 • Dissenyador de sistemes i equips de protecció contra incendis.
 • Consultor en gestió i anàlisi de riscos.
 • Analista de dades d'incendis.
 • Tècnic en enginyeries de l'àmbit de la prevenció i seguretat en cas d'incendis.

Testimonis i notícies

Testimonis

Feia un any que havia començat la meva carrera com a consultora freelance en seguretat i vaig valorar que el màster m'ajudaria tant a consolidar els meus coneixements en incendis com a preparar-me per a l'examen d'acreditació per tècnic d'incendis de nivell bàsic. I efectivament, així va ser. La formació m'ha obert nous camps professionals, m¿ha atorgat l'acreditació necessària i m¿ha donat una base per aplicar la normativa en l'àmbit de la Seguretat. A més, complementat amb un quadre docent de primera línia i perfectament equilibrat entre el món de l'empresa, la universitat i l'Administració pública. És, sens dubte, un curs necessari per a aquells professionals de la seguretat que vulguin disposar d'una bona base tècnica i, al seu torn, obtenir l'acreditació corresponent en incendis.

Meritxell Pineda

La necessitat d'enginyers amb expertesa al meu país, i la manca de formació especialitzada en el sector, em va portar a investigar sobre les ofertes formatives en universitats de molt bon prestigi, en una ciutat d'avantguarda i amb moltes oportunitats de desenvolupament professional. D'aquesta manera vaig arribar al màster d'Incendis de la UPC, que ha complert 100% les meves expectatives, i mitjançant el qual he començat unes pràctiques professionals en una consultora de plans d'autoprotecció, projectes contraincendis i anàlisi de riscos. Nosaltres, els professionals als quals ens apassiona el fire safety i el risk assessment, tenim en una fantàstica ciutat de molta història i competitivitat, com és Barcelona, una de les millors oportunitats de desenvolupar el que tant ens apassiona.

Salvador Huarcaya Enginyer de riscos senior

Després de 5 anys d'experiència en el món de la ventilació i incendis en túnels i estacions de metro i ferrocarrils, des de l'empresa on treballo hem anat guanyant projectes relacionats amb simulacions d'incendis en diversos sectors, com nuclears i industrials. Per això, vaig triar cursar el màster de Fire & Safety Engineering, amb l'objectiu de millorar les meves competències en aquest àmbit. Els coneixements apresos durant el curs destaco l'anàlisi exhaustiu de la normativa de seguretat contra incendis, les eines de càlcul i les aplicacions pràctiques del Fire Engineering, de la mà de l'experiència dels professors, en la seva àmplia majoria professionals en actiu del sector. A nivell professional, m'ha ajudat a consolidar i continuar desenvolupant-me professionalment dins l'empresa, ja que gràcies als coneixements apresos he pogut explorar noves àrees de negoci.

Jordi Salellas Project manager a IDOM Ingeniería

Estava en un bon moment de la meva carrera, en el qual desitjava seguir creixent i augmentar el ventall de coneixements i competències d'una manera més transversal. Aquest màster m'ha ofert una visió àmplia de la seguretat contraincendis, de la mà de grans professionals del sector, amb anys d'experiència a l'esquena. Alhora, ofereix una interessant cartera de contactes amb qui poder cooperar i contribuir a l'avenç de la tècnica en aquest àmbit, tant en el seu desenvolupament com en la seva aplicació. Ara puc dur a terme una anàlisi més profunda dels projectes en què col·laboro, i anar un pas més enllà, augmentant el meu valor afegit a l'empresa.

Juan Enrique Marcos Team Manager - Ventilation and CFD Projects at Soler & Palau Sistemes de Ventilació

Altres notícies
Entrevista a Jordi Sans a Full dels Enginyers: "Catalunya és una de les zones del món on hi ha millor previsió de les situacions d'emergència"
17-10-2017
Jordi Sans, president de la Comissió de Seguretat de l'EIC, participa a ràdio La Xarxa per parlar sobre l'incendi de la torre Grenfell de Londres
03-07-2017

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 112 08 67
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar