Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster en Arquitectura i Medi Ambient: Espai Urbà, Llum i Integració d'Energies a l'Arquitectura
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió

Presentació

Informació edició 2021-2022
L'edició 2021-2022 d'aquest màster ja ha començat. En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.
Edició
17a Edició
Crèdits
60 ECTS (350 hores lectives)
Modalitat
Presencial
A causa de la situació actual generada per la pandèmia de la COVID-19, aquest programa podrà iniciar-se també en modalitat en línia per a aquells alumnes que no puguin assistir de manera presencial.
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
6.400€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa.
- En quatre terminis, fraccionant el pagament amb domiciliació:
 • El 40% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 60% restant es dividirà en 3 pagaments domiciliats, que es repartiran equidistantment entre l'inici i final de les classes lectives.
 • L'estudiant ha de disposar i ser titular d'un compte bancari amb IBAN ESXX
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Propera edició
Octubre 2022
Horari
Dilluns: 16:00 a 20:00
Dimarts: 16:00 a 20:00
Dimecres: 16:00 a 20:00
Dijous: 16:00 a 20:00
 • Període 1: del 4 d'octubre al 22 de desembre de 2021, dilluns i dimecres de 16.00 a 20.00 hores.
 • Període 2:  del 10 de gener al 29 de març de 2022, dilluns, dimarts i dimecres de 16.00 a 20.00 hores.
 • Període 3: del 5 d'abril al 31 de maig de 2022, dimarts i dijous de 16.00 a 20.00 hores.
Lloc de realització
ETSAB - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Av. Diagonal, 649
Barcelona
Per què aquest màster?

En el moment actual, l'arquitectura ha de ser plenament conscient de les necessitats mediambientals i ha de respondre amb un disseny adequat als plantejaments d'entorns humans cada cop més sostenibles.

En aquest sentit, el màster en Arquitectura i Medi Ambient: Espai Urbà, Llum i Integració d'Energies a l'Arquitectura aprofundeix en els desafiaments mediambientals de l’arquitectura i ho fa centrant-se en la qüestió energètica, d’importància cabdal, no només per l’aprofitament de les energies naturals sinó també per la bona integració d'aquestes energies en els edificis i en les formes urbanes.

El programa consta de tres mòduls que corresponen als tres camps d'acció de l'arquitectura i l'energia: el bloc d’Espai Urbà Sostenible, dedicat a les estratègies en la trama urbana; el de Llum i Arquitectura, centrat en el coneixement i aprofitament de la llum en els projectes d'arquitectura i, per últim, el mòdul d'Energies Renovables en l'Arquitectura, dedicat específicament a la integració de les energies naturals en els edificis.

Al llarg del programa de màster es fan diferents visites vinculades a les qüestions tractades i que permeten conèixer de primera mà casos d’aplicació real. A més, els alumnes tindran la possibilitat de realitzar un viatge optatiu a l'Institut Tecnològic i d'Energies Renovables (ITER) i allotjar-se a les Cases Bioclimàtiques que es troben dins de l'Institut, ubicat a l’illa de Santa Cruz de Tenerife.

Objectius
 • Dominar els sistemes de control ambiental natural en l'arquitectura, amb coneixement de les tècniques d'il·luminació, climatologia i acústica utilitzables amb energies naturals.
 • Treballar en el disseny i l'avaluació d'edificis i sistemes, sigui en consultes sobre aquestes qüestions o en funcions de control administratiu.
 • Triar els sistemes energètics més adequats per a casos concrets d'edificis i el seu entorn, dissenyar les característiques generals d'aquests sistemes i integrar-los formalment i tècnicament en el concepte global de l'obra arquitectònica.
A qui va dirigit?
 • Arquitectes i enginyers superiors o tècnics interessats a assolir un grau alt d'especialització en l'aplicació de les energies renovables a l'arquitectura.
 • Altres professionals universitaris que necessitin ampliar els seus coneixements en aquest camp.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
15 ECTS 90h
Espai Urbà Sostenible
 • Sostenibilitat
  • Introducció a la sostenibilitat.
  • L'anàlisi del cicle de vida.
  • Els residus de construcció. Residus domèstics.
  • El cicle de l'aigua: captació, depuració i emmagatzematge.
  • Software de simulació, càlcul i estudi de la radiació solar aplicada al disseny urbà.
 • Dinàmiques urbanes
  • Models territorials, estructures urbanes i sostenibilitat.
  • Cap a un urbanisme i mobilitat sostenibles.
  • Mobilitat urbana.
  • Contaminació lumínica urbana.
 • Morfologia urbana
  • Dimensió humana i social de l'espai públic.
  • Illa de calor i morfologia urbana.
  • Catalitzadors urbans.
15 ECTS 90h
Llum i Arquitectura
 • Llum i arquitectura
  • L'experiència de l'arquitectura.
  • L'espai interior.
  • Comportament dels materials a la llum.
  • Ambient lumínic interior i exterior.
 • Llum, energia i confort
  • Llum i visió. El procés visual.
  • Unitats lumíniques i les seves relacions.
  • Paràmetres del confort: qualitatius i quantitatius.
  • L'escena visual dinàmica. Ambient lumínic interior i exterior.
  • Taller pràctic d'efecte lumínic.
 • Llum i eficiència energètica
  • Luminotècnia i eficiència energètica.
  • Flux d'energia. Eficiència.
  • Electrotècnia aplicada.
  • Marc legal mediambiental.
  • Eines de càlcul i simulació.
20 ECTS 120h
Energies Renovables a l'Arquitectura
 • Arquitectura bioclimàtica
  • L'energia en l'arquitectura.
  • Paràmetres de confort físics, fisiològics i psicològics.
  • Clima i altres preexistències ambientals.
  • Ubicació, correcció de l'entorn, forma, pell i interior.
  • Sistemes climàtics passius.
  • Introducció al software de simulació, càlcul i estudi de la radiació solar aplicada a l'arquitectura.
  • Visites relacionades amb els coneixements teòrics adquirits.
 • Energies renovables a l'arquitectura
  • El clima i altres preexistències ambientals.
  • Avaluació del comportament tèrmic.
  • Sistemes especials de climatització natural. Captació, protecció solar i ventilació.
  • Principis d'energia solar tèrmica, fotovoltaica, geotèrmica i eòlica.
  • Optimització de recursos mitjançant sistemes comunitaris.
 • Integració d'energies renovables en l'arquitectura
  • Integració d'energies renovables.
  • Tipus de captadors i les seves característiques constructives.
  • Exemples arquitectònics: sistemes actius.
  • Taller: disseny d'un mòdul habitable simple i compost.
  • Taller: disseny i avaluació de l'edifici en la trama urbana.
 • Façanes i envolupants
  • Funcions de l'envolupant.
  • Funcions a resoldre per part dels sistemes solars.
  • Intercanvi energètic per l'envolupant.
  • Façanes, cobertes i filtres.
10 ECTS 50h
Treball Final de Màster
L'estudiant ha d'elaborar un treball inèdit i individual on pugui fer una síntesi dels coneixements adquirits. El projecte s'avalua en una presentació oral i pública davant d'un tribunal.
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest màster tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Alonso Montolío, Carlos
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor del Departament de Tecnologia a l'Arquitectura de la UPC.
 • Coch Roura, Helena
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professora titular del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC.
Professorat
 • Alonso Montolío, Carlos
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor del Departament de Tecnologia a l'Arquitectura de la UPC.
 • Aquilué Junyent, Inés
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora en Urbanisme i Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya. Màster en Planejament Urbà i Territorial, especialitat en Estudis Urbans per la Universidad Politécnica de Madrid. Actualment, imparteix docència al Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori i lidera projectes de planejament urbà i investigació a CARNET [Future Mobility Research Hub]. Ha publicat una desena d'articles indexats, ha participat com a ponent convidada en una vintena de conferències internacionals i ha publicat llibres i capítols sobre urbanisme, paisatge i l'ordenació del territori.
 • Carceller Roqué, Xavier
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor en cursos d'ecologia urbana, ciutat i territori sostenible, avaluació o integració ambiental del planejament urbanístic, legislació, gestió i diagnosi ambiental. Va desenvolupar l'activitat professional a l'administració de la Generalitat de Catalunya on, entre altres càrrecs, ha estat cap del Servei de Planificació de l'Entorn Natural (Departament de Medi Ambient); i cap del Servei de Plans i Programes, a la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental (Departament de Territori i Sostenibilitat).
 • Carod de Arriba, Xavier
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Enginyeria de Projectes per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Llicenciat en Química per la Universitat de Barcelona (UB), especialitzat en Ciència de Materials. Col·laborador de la Càtedra SEAT/UPC del 2007 al 2012. Professor associat al Departament d'Enginyeria de Projectes i Construcció de la UPC.
 • Castañer Muñoz, Luis Maria
  Veure perfil a futur.upc
  Enginyer en Telecomunicacions. Professor del Departament d'Enginyeria Electrònica de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Coch Roura, Helena
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professora titular del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC.
 • Corbat Diaz, Enrique
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte. Professor del Departament de Tecnologia a l'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Crespo Cabillo, Isabel
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professora del Departament de Representació Arquitectònica de la (UPC).
 • Cuchí Burgos, Albert

  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Professor al Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Coordinador de la línia d'Edificació Sostenible del Màster de Sostenibilitat de la UPC. Treballa en temes de sostenibilitat i arquitectura, tant en docència com en investigació, en col·laboració amb diverses institucions. Ha realitzat ponències, i publicacions sobre la qüestió en l'àmbit nacional i internacional. És membre fundador de l'agrupació "Arquitectura i Sostenibilitat" del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya i de l'associació per a l'edificació sostenible a GBC España. Col·laborador tècnic en temes de sostenibilitat i edificació de diverses institucions, entre elles la Generalitat de Catalunya, Ministeris del Govern d'Espanya, l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona i el Consorci de la ciutat de Santiago de Compostela. Ha publicat diversos treballs a escala urbana.
 • Cucurull Descarrega, Domingo

  Doctor Enginyer Industrial. Comissionat de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.
 • Feliu Jofre, Alvaro

  Enginyer de Camins, Canals i Ports. Assessor Estratègic en Infraestructures Sostenibles.
 • Ferrero Andreu, Lluis

  Enginyer Industrial. Professor del Departament de Projectes a l'Enginyeria de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
 • Garcia Gil, Manuel
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor del Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció en la UPC. Amb experiència en el camp de la il·luminació des de 1998, la principal dedicació professional és en la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, en la Generalitat de Catalunya, com a enginyer industrial. Desenvolupa tasques tècniques i de gestió de projectes, relacionades amb l'ordenació de l'enllumenat exterior. Responsable del Grup de Treball d'il·luminació del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya. Membre de la Xarxa Espanyola d'Estudis de Contaminació Lumínica.
 • García Nevado, Elena
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora i Màster en Arquitectura, Energia i Medi Ambient per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment, és professora a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. El seu àmbit d'experiència docent i professional se centra en la sostenibilitat, el confort i l'eficiència energètica dels ambients construïts.
 • Garrido Torres, Pablo
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Arquitecte. Professor del Departament de Tecnología de l'Arquitectura de la UPC.
 • Isalgue Buxeda, Antoni
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Ciències Físiques. ​Catedràtic del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • López Besora, Judit
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctora Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Arquitectura, Energia i Medi Ambient. Professora lectora Serra Hunter al Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Acumula una experiència de vint anys en l'exercici de la professió d'arquitecte, en els àmbits d'edificació i eficiència energètica.
 • López Ordóñez., Carlos Fernando
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Arquitectura, Energia i Medi Ambient. Actualment és membre del grup d'investigació en Arquitectura Energia i Medi Ambient (AiEM) de l'ETSAB.
 • López Viana, Marta
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya. Compte amb estudis de Disseny d'il·luminació Arquitectònica a l'Arquitectura. Ha sigut docent de l'assignatura de Projectes a l'Escola de Disseny BAU de Barcelona. Fundadora de l'Estudi LopezViana des d'on ha comissariat i dissenyat diverses exposicions així com desenvolupat diversos projectes d'edificació i del sector de l'Arquitectura. Guanyadora de la Beca Leonardo a Investigadors i Creadors Culturals concedida per la Fundación BBVA per a desenvolupar el projecte: Pulsación urbana.
 • Lorenzo Gálligo, Pedro

  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Ha estat durant vint anys professor titular del Departament de Projectes de la Universitat Politècnica de Catalunya. Té una llarga experiència en cooperació internacional, ha estat coordinador internacional del Projecte XIV-5 amb Sostre i del Programa 10x10, ha participat en múltiples projectes del subprograma de tecnologies per a l'habitatge d'interès social del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) i és codirector del Programa de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) Hàbitat per al Desenvolupament.
 • Marín Herrera, Juan Antonio
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte. Professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya. Docent en diversos cursos de postgrau, màsters i de doctorat: 'Energies renovables: arquitectura i urbanisme. La ciutat sostenible' i 'Cita amb la Ciutat Sostenible, Nous models energètics, arquitectura bioclimàtica i espai urbà habitable' de la Universitat Internacional d'Andalusia (UNIA); 'Mestratge en Arquitectura Bioclimàtica: confort i eficiència energètica', de la Universitat de Conca, l'Equador; "Taller Arquitectura i Energia" Univ. Iberoamericana Torrassa, Mèxic; Professor convidat en esdeveniment 'Càtedra Europa' Universitat del Nord, Barranquilla, Colòmbia.
 • Meseguer Sebastià, Conrad
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), especialitat Tècniques Energètiques. Formació Postgrau de Màrqueting i Administració. Actualment Consultor internacional. Autor de l'Atles Eòlic de Catalunya. Cofundador d'Ecotècnia (fabricant d'aerogeneradors). Membre de la Comissió d'Energia de l'Associació d'Enginyers de Catalunya. Cofundador d'Actecir, de CogenSpain. Experiència professional a Fecsa, Institut Català d'Energia (ICAEN), Institut Català de la Salut (ICS i Bellvitge) i Novenergia. Assessor d'instal·lacions a l'Oficina Olímpica Barcelona 1992, professor a Universitat Oberta de Catalunya  i Escola d'Enginyeria de Barcelona Est de la UPC.
 • Pagès Ramon, Anna
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professora i investigadora del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Docent al Màster en Sostenibilitat, Màster en Arquitectura, Energia i Medi Ambient i del programa de doctorat Àmbits de recerca en l'energia i el medi ambient a l'arquitectura. Realitza recerca en la "Caracterització del sector de l'edificació des del punt de vista de les emissions de gasos d'efecte hivernacle". Socia fundadora de CICLICA.
 • Roca i Blanch, Estanislao
  Veure perfil a futur.upc
  Catedràtic d'universitat. Doctor Arquitecte. Premi a la Qualitat en la Docència Universitària de la UPC 2011, i Distinció Jaume Vicens Vives 2011. Combina la seva tasca docent a l'ETSAB i a altres universitats, en cursos de grau i postgrau, amb la tasca professional d'arquitecte i urbanista, i ha rebut, per ambdós conceptes, diversos premis d'àmbit nacional i internacional.
 • Rodriguez de Pablo, Julio Luis

  Enginyer Civil i Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, especialitat en Construccions Civils. Màster en Gestió Integrada de Projectes, Màster en Direcció i Organització d'Empreses de la Construcció. Entre 2003 i 2012 Project Manager del Departament d'Infraestructures de 22@Barcelona. Membre del Project Management Institute (PMI). Ponent en màsters d'Arquitectura Sostenible i Eficiència Energètica (URL - La Salle), Gestió de Smart-City (URL - La Salle), Planificaicó i gestió d'Infraestructures (UPC).
 • Rull Bertran, Rosa Maria

  Arquitecta. Professora de Projectes a l'Escola Politècnica Superior d' Alacant(EPS-UA), a la ESARQ -UIC, i a la BAU - Universitat de Vic. Sòcia fundadora de l'estudi Bailo+Rull - ADD + ARQUITECTURA.
 • Sagrera Cuscó, Albert

  Arquitecte. Membre de Societat Orgànica.
 • Salvati, Agnese
  Veure perfil a Linkedin
  Doctora Arquitecta per la UPC i en Ingegneria dell'architettura e dell'Urbanistica per la Sapienza Università di Roma. Màster en "Ingegneria Edile-Architettura" per la Sapienza Università di Roma. Actualment és investigadora de postdoctorand en la Brunel University London. Va col·laborar en diversos projectes de recerca com a professora convidada a la Universitat Catòlica del Nord en Antofagasta, Xile i en la Universitat Nacional de Rosario, l'Argentina. Va treballar com a investigadora a l'Oxford Brookes University.
 • Solsona i Pairó, Xavier
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte. Professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Estudi propi, expert en confort, control ambiental i mitjans naturals -Llum, Clima i Acústica-.

Sortides professionals

 • Consultor en disseny urbà sostenible.
 • Consultor tècnic en sostenibilitat i eficiència energètica en la construcció.
 • Dissenyador i consultor de luminotècnia.
 • Dissenyador d'instal·lacions d'energies renovables.
 • Responsable tècnic en empresa d'il·luminació.
 • Especialista en rehabilitació energètica.

Notícies

Notícies del Blog
Els alumnes del màster en Arquitectura i Medi Ambient visiten l'Institut Tecnològic i d'Energies Renovables de Tenerife
Els alumnes del màster en Arquitectura i Medi Ambient visiten l'Institut Tecnològic i d'Energies Renovables de Tenerife
11-03-2020
Els alumnes del màster en Arquitectura i Medi Ambient visiten l'Institut Tecnològic i d'Energies Renovables de Tenerife
Els alumnes del màster en Arquitectura i Medi Ambient visiten l'Institut Tecnològic i d'Energies Renovables de Tenerife
11-03-2020
L'equip docent del màster en Arquitectura i Medi Ambient participa al festival Lluèrnia
L'equip docent del màster en Arquitectura i Medi Ambient participa al festival Lluèrnia
28-11-2019
La UPC School col·labora amb ReBUILD Expo & Congress
La UPC School col·labora amb ReBUILD Expo & Congress
26-07-2018

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
Josep Antoni Rotger
(34) 93 401 64 21
info.urbanisme@talent.upc.edu
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar