Protocols COVID-19 per al desenvolupament d'activitats de la UPC School

Aquests protocols estan subjectes a revisió permanent. Tots els docents i estudiants de la UPC School han de vetllar pel seu compliment.

Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster en Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount
  Programa inclòs a la convocatòria d'ajuts Employment Help per a professionals a l'atur o amb rendes baixes

Programa

Edició
19a Edició
Crèdits
60 ECTS (512 hores lectives)
Modalitat
Semipresencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
6.600€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa.
- En quatre terminis, fraccionant el pagament amb domiciliació:
 • El 40% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 60% restant es dividirà en 3 pagaments domiciliats, que es repartiran equidistantment entre l'inici i final de les classes lectives.
 • L'estudiant ha de disposar i ser titular d'un compte bancari amb IBAN ESXX
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 15/10/2020
Fi classes: 08/07/2021
Fi programa : 29/07/2021
Horari
Dilluns: 16:00 a 20:00
Dimarts: 16:00 a 20:00
Dimecres: 16:00 a 20:00
Dijous: 16:00 a 20:00
Lloc de realització
EPSEB - Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Av. Doctor Marañón, 44-50
Barcelona
Per què aquest programa?
L'arquitectura del futur estarà sotmesa a dos tipus d'influències: l'ecologia i l'alta tecnologia. A partir d'aquesta premissa i, en coherència amb els principis del desenvolupament sostenible, el màster en Arquitectura i Sostenibilitat té com a objectius entendre, conscienciar i minimitzar l'impacte dels edificis en particular i del creixement urbà en general sobre l’entorn ambiental, sense superar els límits de suport dels ecosistemes i mantenint al mateix temps les condicions de confort.

El màster aporta un enfocament teoricopràctic sobre una arquitectura sostenible que controla de principi a fi el projecte de construcció: materials, estratègies solars passives, instal·lacions energèticament eficients amb l'aprofitament actiu de les energies renovables, mínima producció de residus i posterior tractament. La segona part del màster se centra en els sistemes de control, regulació i gestió centralitzada, entesos com a elements de gestió que optimitzen les estratègies del projecte sostenible: infraestructures de telecomunicacions, sistemes domòtics, automatització i amortització de les instal·lacions.

Al llarg del programa, s’utilitza un software especialitzat per a la simulació virtual dels fenòmens físics i la valoració energètica, i s'aprenen les exigències del nou Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i altres certificacions energètiques vigents. També es fan servir eines de disseny i càlcul per incorporar al projecte els principis de disseny bioclimàtic apresos.

El màster compta amb sessions pràctiques amb empreses especialitzades, per tal de conèixer els productes i les seves aplicacions. També es programen diferents visites d'interès i, al final de curs, es realitza un viatge d'estudis a altres països d’Europa per visitar in situ exemples d'ecobarris i edificis sostenibles construïts sota criteris de sostenibilitat.

Més informació:

http://www.arquitecturaysostenibilidad.com
Objectius
 • Proporcionar una formació acadèmica sòlida sobre l'arquitectura i l'urbanisme sostenibles.
 • Familiaritzar-se amb les últimes tecnologies i eines de disseny i càlcul.
 • Aprendre de les experiències innovadores en aquest camp desenvolupades a Espanya i altres països de la resta del món.
 • Fomentar l'intercanvi de coneixements entre un grup de professionals pluridisciplinari.
 • Augmentar les oportunitats professionals en el camp de treball dels participants.
A qui va dirigit?
 • Arquitectes i enginyers, tècnics o superiors.
 • Llicenciats en disciplines mediambientals.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
3 ECTS 30h
Història Ambiental de l'Arquitectura
 • El desenvolupament sostenible: les dimensions de la sostenibilitat.
 • La tradició mediambiental a la història de l'arquitectura.
 • Desenvolupament urbà sostenible.
2 ECTS 15h
Disseny Bioclimàtic
 • Clima i arquitectura: els paràmetres del confort.
 • Disseny solar passiu i de baix consum energètic en els climes tropical, mediterrani i fred.
 • Il·luminació natural: disseny i càlcul.
 • Urbanisme bioclimàtic.
 • Càlcul d'energia incorporat en materials i sistemes.  Emissions de diòxid de carboni (CO₂). 
 • Paisatgisme sostenible.
 • Elaboració de gràfics climàtics.
5 ECTS 44h
Software Bioclimàtic I
 • Eines d'ajuda per al disseny i control bioclimàtic. Programes informàtics:
  • Meteonorm.
  • Climate Consultant.
  • Archiwizard.
  • DesignBuilder.
4 ECTS 35h
Casos d'Estudi
 • Visites a diferents edificis que són exemples interessants de l'aplicació dels conceptes explicats i analitzats en les classes teòriques. Es realitza una anàlisi dels exemples exposats per part de professionals convidats.
3 ECTS 26h
Exercici Pràctic: Projecte Bioclimàtic
 • Exercici pràctic que consisteix en el desenvolupament d'un projecte bioclimàtic en el qual s'aplicaran els coneixements i les eines proporcionades durant la impartició de les matèries anteriors.
4 ECTS 30h
Introducció a les Tècniques Actives de Control Mediambiental. Classificació de les Instal·lacions. Consums de Matèria i Energia. L'Energia i els Residus.
 • Introducció als medis actius
  • Medis passius i medis actius.
  • Per què s'utilitzen els medis actius.
  • Criteris normatius.
  • Les instal·lacions: obligació i solució.
  • Esforços per minimitzar els consums. Opcions.
  • Seguretat, rendiment i benestar.
  • Requisits a satisfer i procediments per complir-los.
  • Principals eixos d'actuació.
  • Una visió optimista del problema de la sostenibilitat.
  • Termes, definicions, unitats i símbols.
 • Classificació de les instal·lacions
  • Nivell urbà i nivell edificatori.
  • Instal·lacions de condicionament ambiental i instal·lacions de serveis.
  • Climatització: ventilació, calefacció, refrigeració i control d'humitat.
  • Il·luminació.
  • Instal·lacions de subministrament d'aigua, combustibles i electricitat.
  • Instal·lacions d'evacuació de sòlids, líquids i gasos.
  • Instal·lacions de protecció, transport, telecomunicacions i especials.
  • Sobre la reserva d'espais, servituds, traçats i organització de les instal·lacions en l'àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme.
 • Els consums
  • Consums de matèria i energia.
  • Criteris d'eficiència en arquitectura i urbanisme.
  • El cicle de l'aigua, a la natura i al consum humà.
  • L'aigua de consum. Tipus d'aigües per consum. El cost de l'aigua (els serveis i els conceptes impositius de construcció i gestió d'infraestructures de subministrament, depuradores i clavegueram).
  • Captació i potabilització. Tractaments (preoxidació, clarificació, afinat, tractaments amb membranes, nanofiltració, osmosi inversa, correcció de pH i desinfecció final).
 • L'energia, el consum i l'abastament energètic
  • Energia primària i energia final. Valors de consums-eficiència.
  • L'etiqueta energètica i la certificació energètica.
  • Comptabilització i repartiment de responsabilitats entre consumidors.
 • Generació i eliminació de residus
  • Residus de matèria i residus d'energia.
  • Matèria: residus sòlids, líquids i gasosos.
  • Recollida i evacuació de residus sòlids.
  • Recollida: porta a porta, contenidors de carrer (de superfície i enterrats), pneumàtica fixa i pneumàtica mòbil.
  • Evacuació de líquids i sòlids per via humida.
  • Aigües pluvials, fecals (grises i negres) i industrials.
  • Xarxes de recollida d'aigua.
  • Tractament de residus sòlids i líquids.
  • Ecoparcs, depuradores i abocaments controlats.
  • Evacuació de gasos.
  • Energies contaminants: alliberament de calor, contaminació acústica, contaminació lumínica, camps electromagnètics, microones d'alta freqüència, radioactivitat i càrregues electroestàtiques.
  • Mesures d'aplicació en arquitectura i urbanisme.
4 ECTS 35h
Càrregues, Demandes i Sistemes de Climatització
 • Càrregues i demandes de calefacció als edificis
  • La transferència de calor als edificis.
  • Manteniment de les condicions de confort a règim.
  • Factors desestabilitzadors.
  • Potències de compensació (càrregues).
  • Criteris i fórmules d'aplicació en el càlcul de càrregues.
  • Efectes de les oscil·lacions tèrmiques i de la radiació sobre els paraments (opacs i transparents).
  • Balanç energètic tèrmic.
  • Repercussió del balanç energètic en la variació de temperatura interior.
  • Conceptes de capacitat i difusibilitat tèrmica.
  • Càlcul senzill de càrrega i demanda tèrmica de calefacció amb aplicació de millores sobre l'aïllament i la ventilació.
  • Càlcul d'energia primària consumida amb aplicació de millores en el rendiment de la instal·lació.
  • Càlcul de les aportacions favorables que redueixen la demanda.
 • Càrregues i demandes de refrigeració als edificis
  • Balanç higrotèrmic. Calor sensible i calor latent.
  • Manteniment de les condicions de confort a règim.
  • Factors desestabilitzadors.
  • Potències de compensació (càrregues).
  • Criteris i fórmules d'aplicació en càlcul de càrregues.
  • Repàs a la utilització de l'àbac psicomètric.
  • Procediment de càlcul manual. Exemple senzill.
  • Programa de càlcul simplificat, pas a pas.
  • Programes de càlcul complex disponibles en el mercat.
 • Sistemes de climatització
  • Sistemes i equips de producció de calor.
  • Sistemes i equips de producció de fred.
  • Classificació i descripció dels sistemes de climatització segons el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE).
  • Sistemes de ventilació. Condicions d'aire aportat (atemperat, sense tractar, com a part de l'aire de climatització).
  • Refredament gratuït amb aire de ventilació.
  • Climatització i modes de distribució del fluid caloportador.
  • Classificació i descripció de les instal·lacions de climatització segons el sistema de distribució de fred i/o calor i segons el sistema de producció de fred i/o calor.
  • Aplicacions en arquitectura i urbanisme.
  • Maneres de plantejar un sistema de climatització.
  • Refrigeració i calefacció amb aigua per sòls i teulades.
4 ECTS 35h
Energies Renovables: Solar Tèrmica, Solar Fotovoltaica, Geotèrmica, Eòlica, Biomassa, Cogeneració i Trigeneració
 • Energia solar tèrmica
  • Formes de captació de l'energia solar.
  • Aplicacions.
  • Tipus de captadors i rendiments.
  • Conceptes i propietats referides a les radiacions electromagnètiques.
  • Pèrdues en la captació, per orientació, inclinació o ombres.
  • Components d'un sistema d'escalfament d'aigua calenta sanitària (ACS) amb panells solars.
  • Predimensionat de la superfície de panells.
  • Simulació dinàmica.
  • Cabal pels captadors.
  • Variants d'instal·lacions de sistemes solars tèrmics.
  • Instal·lacions d'ACS i calefacció.
  • Refrigeració solar.
 • Energia solar fotovoltaica
  • Maneres de disposar els panells sobre el suport arquitectònic: general, superposició i integració.
  • Tipus de panells.
  • Exemples d'aplicació.
  • L'efecte fotoelèctric i el fotovoltaic.
  • Aplicació de l'efecte fotovoltaic. Tipus d'instal·lacions.
  • Elements que constitueixen una instal·lació.
  • Esquemes d'instal·lacions autònomes i connectades a xarxa.
  • El document bàsic HE-5 del CTE. Descripció del contingut.
  • Formes de connexió dels mòduls.
  • La utilitat dels díodes by-pass.
  • Corbes característiques de les cèl·lules fotovoltaiques.
  • Radiació rebuda i captada i electricitat generada.
  • Hores de pic solar.
  • Tipus de cèl·lules fotovoltaiques.
  • Criteris de càlcul.
  • Càlcul manual explicat pas a pas.
  • Programes de càlcul de lliure accés recomanats. 
 • Energia geotèrmica
  • Definició i tipus d'energia geotèrmica.
  • Recursos geotèrmics mundials.
  • Sistemes i aplicacions.
  • Els recursos geotèrmics de molt baixa temperatura.
  • Gradient geotèrmic en superfície.
  • Captadors geotèrmics i bomba de calor. Fluids d'intercanvi utilitzables.
  • Tipus de captadors geotèrmics: horitzontals, panells i pous especials.
  • Predimensionat de captadors per a fred i calor connectats a bomba de calor.
  • Característiques dels terrenys.
 • Energia eòlica
  • El vent, la seva velocitat i la seva energia abans de passar per un rotor. Predicció del vent.
  • Les màquines eòliques, molins i turbines. Conceptes, components i tipus.
  • Classificació per potències.
  • Classificació per la posició de l'eix rotor.
  • Subtipus i característiques. Corbes de potència.
  • Petits aerogeneradors (< 50 kW).
  • Exemples de selecció.
  • Comentaris sobre ubicació arquitectònica.
 • Energia de la biomassa
  • Biomassa: concepte, la seva energia, la fotosíntesi, piròlisi, fermentació i combustió.
  • Els residus del consum de la biomassa i la seva valoració en kg CO₂.
  • Digestió anaeròbica: biogàs.
  • Biocombustibles i els biocarburants líquids.
  • La llenya i els combustibles sòlids.
  • Fonts de biomassa.
  • Avantatges i desavantatges.
  • Mètodes de transformació més habituals.
  • Exemples d'aplicació urbana (districte i barri) i arquitectònica (edificis).
 • La cogeneració i trigeneració
  • Concepte i tipus.
  • Aprofitament de la calor i l'electricitat.
  • Energies primàries utilitzades.
  • Comentaris sobre motors: de combustió externa i interna i turbines.
  • L'aplicació de la calor per a la producció de fred (el seu rendiment).
  • Marc legal. Viabilitat. Un cas pràctic.
5 ECTS 40h
Software Bioclimàtic II
 • Visites a ecobarris amb el suport de les administracions i els tècnics del lloc.
 • Visites a edificis construïts amb estratègies d'eficiència energètica i baix impacte ambiental.
 • Anàlisi i debat amb les autoritats locals sobre polítiques urbanes de desenvolupament sostenible.
3 ECTS 26h
Infraestructures de Telecomunicacions
 • Infraestructures d'instal·lacions. Incorporació de sistemes de telecomunicacions i senyals d'informació de qualsevol mena. Unificació de tot el projecte en un únic sistema.
 • Disseny de sistemes de telecomunicacions i sistemes de control en tots els àmbits: domèstic, corporatiu i industrial.
3 ECTS 26h
Automatització
 • Principis bàsics d'automatització.
 • Desenvolupament d'aplicacions mitjançant propostes d'automatització als diferents tipus de projecte arquitectònic.
 • Exemples i aplicacions basats en autòmats programables.
 • Programa de simulació de sistemes.
3 ECTS 26h
Sistemes Domòtics
 • Descripció i avaluació dels sistemes existents al mercat, classificats segons les seves característiques diferencials.
 • Anàlisi d'estàndards existents.
 • Propostes adaptades a la construcció de l'equipament.
 • Avaluació de les propostes en termes energètics i econòmics.
4 ECTS 32h
Control i Regulació. Gestió Centralitzada
 • Tecnologies per al desenvolupament dels sistemes de gestió.
 • Avaluació de diferents propostes orientades al coneixement de sistemes integrables.
 • Programes de simulació per a l'adaptació dels sistemes de gestió a les propostes d'eficiència energètica de l'edificació.
 • Possibilitats de control i regulació per a diferents aplicacions.
 • Adaptació del sistema a la proposta arquitectònica.
4 ECTS 32h
Casos d'Estudi i Visites
 • Visites a diferents edificis que són exemples interessants de l'aplicació dels conceptes explicats i analitzats a les classes teòriques.
9 ECTS 80h
Taller Pluridisciplinari de Projectes
 • Taller de projectes integral amb l'objectiu d'aplicar tots els coneixements teòrics impartits durant el curs en un projecte real, amb el seguiment tutoritzat per part dels professors del màster.
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.
Oferta modular
Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest màster tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Uson Guardiola, Ezequiel
  Veure perfil a Linkedin
  Dr. en Enginyeria i Arquitectura per la UPC 'Cum Laude'. Màster MEICS per la Universitat Ramon Llull. Màster en Urbanisme per IEAL. Professor del Departament de Projectes Arquitectònics de la UPC, a l'ETSAB de 1987 a 2016 i Director Tècnic de la Càtedra UNESCO de la UdL, des de l'any 2009 fins al 2016. Acreditació de Catedràtic d'Universitat per l'AQU des de l'any 2014. 'Bye Fellow' del Robinson College de la Universitat de Cambridge (UK). Ha impartit conferències en universitats estrangeres, autor d'articles i llibres sobre l'Aplicació d'Estratègies de Sostenibilitat a l'Arquitectura i Urbanisme.
Professorat
 • Aranda Moreno, Fernando

  Enginyer d'edificació i arquitecte tècnic. Responsable d'innovació, eficiència energètica i energies. Coordinació tècnica de l'Institut Català del Sòl (INCASÒL) de la Generalitat de Catalunya.
 • Barbeta Sola, Gabriel

  Doctor Arquitecte (ETSAB 1992). Professor d'Ecoarquitectura al Departament d'Arquitectura de la Universitat de Girona des de 1996. Director dels Màsters en Bioconstrucció Aplicada i Ecoarquitectura UdG (V ed.); Construcció en Terra UdG; i Màster Holístic en Transformació Social; i del Postgrau Salut i Harmonia del Habitat (V ed.). Investigador.
 • de Bobes Picornell, Arcadi

  Arquitecte. Professor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès de l'UPC. Forma part del grup de recerca GAT (Grup d'Arquitectura i Tecnologia) de la UPC.
 • Ferrer Prat, Núria

  Arquitecta. Màster en Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental.
 • Folch Hernández, Marc

  Arquitecte. Màster en Arquitectura per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya. Va completar els seus estudis al Lund Teknisker Högskolan de la Lunds Universitet de Suecia. Co-fundador de l'estudi Calderon-Folch-Sarsanedas.
 • Gallego Moras, Guillermo

  Arquitecte. Direcció de Projectes de l'Institut Català del Sòl. Generalitat de Catalunya.
 • Guillén Amigó, Carles

  Enginyer Industrial per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona (ETSEIB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental per la UPC School of Professional and Executive Developement. Compta amb 8 anys d'experiència en assessoria energètica d'edificis. Actualment col·labora amb l'empresa Architecture & Sustainability Research Unit in Barcelona com a simulador expert en software d'anàlisi bioclimàtica.
 • Labeur, Alejandro

  Arquitecte i investigador per la Universidad Nacional de Buenos Aires. Expert en Arquitectura Bioclimàtica. Actualment treballa a l'empresa GAC 3000 com a Director d'Arquitectura.
 • Lacasta Palacio, Ana María
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora en Ciències Físiques por la Universitat de Barcelona. Actualment és Catedràtica del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Desenvolupa la seva activitat a l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB). És la responsable del grup de recerca GICITED i del Laboratori del Foc de l'EPSEB.
 • Llop Torné, Josep Maria
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte Urbanista (UPC, 1974). Director d'Urbanisme i Medi Ambient de Lleida (1979-1988 i 1991-2003). Director d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona (1987-1991), abans dels Jocs Olímpics de 1992. Professor de la Universitat de Lleida i de la Universitat Politècnica de Catalunya. Primer Premi d'Urbanisme de Catalunya pel Pla General de Lleida 1995-2015. Coordinador del Projecte "Gestió i control de la urbanització" de la Xarxa Urb-AL sobre els "Instruments de redistribució de la renda urbana". Director Càtedra UNESCO sobre "Ciutats Intermèdies, Urbanització i Desenvolupament" (2008-2023).
 • Massoni Mangues, Pol

  Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC). Soci fundador de la cooperativa d'arquitectes Lacol SCCL, on hi desenvolupa, en col·lectiu, el cooperativisme en l'habitatge. Membre de la fundació "La Dinamo", que impulsa el model cooperatiu d'habitatges a Catalunya.
 • Noguera Nieto, Ana María
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) l'any 1987. Col·labora en el despatx d'Elías Torres i J. A. Martínez Lapeña entre 1988 i 1991. L'any 1992 funda estudi propi des del qual du a terme nombrosos projectes per a l'administració pública, que inclouen habitatge social, equipaments educatius i sanitaris, espai públic i paisatgisme. Combina la seva tasca professional amb la formació en sostenibilitat, arquitectura i salut, paisatge i urbanisme, destacant la reforma integral d'Alemanys 5 al barri antic de Girona i el poliesportiu Turó de la Peira guardonat amb el premi nacional Mapei d'Arquitectura Sostenible.
 • Palumbo Fernandez, Mariana
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecta, Màster en Projectes Arquitectònics Avançats i Doctora en Tecnologia de l'Arquitectura, l'Edificació i l'Urbanisme, professora lectora del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura, membre del grup de recerca GICITED i fundadora de l'associació d'arquitectura Map13 Barcelona. M'interesso per tècniques i materials de construcció de baix impacte. Participo en la xarxa LIGNOMAD per a l'impuls de la fusta i altres materials ligno-cel·lulòsics a l'arquitectura i al comitè tècnic sobre propietats hidrotèrmiques i durabilitat de materials de construcció orgànics del RILEM.
 • Poppe, Jeroen

  Arquitecte i investigador en Vrije Universiteit Brussel.
 • Riol Jurado, Ricard

  Enginyer Tècnic d'Obres Públiques especialitzat en Transports i Serveis Urbans per la UPC. President de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic.
 • Rodríguez Cantalapiedra, Inmaculada
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta Tècnica. Doctora en Ciències Físiques. Professora Titular del Departament de Física. Directora de l'Escola Politècnica Superior de l'Edificació.
 • Tarrida Llopis, Marçal

  Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Arquitectura i Sostenibilitat per la UPC School of Professional and Executive Developement. Compta amb 6 anys d'experiència en assessoria energètica d'edificis. Actualment col·labora amb l'empresa Architecture & Sustainability Research Unit in Barcelona com a simulador expert en software d'anàlisi bioclimàtic.
 • Tricas Costa, Xavier

  Enginyer de Telecomunicacions i Màster en Edificació i Construcció Sostenible. Expert en Infraestructures de Telecomunicacions i Sistemes de Control i Regulació.
 • Tudo Gali, Roger

  Arquitecte. Cofundador de l'estudi H Arquitectes.
 • Uson Guardiola, Ezequiel
  Veure perfil a Linkedin
  Dr. en Enginyeria i Arquitectura per la UPC 'Cum Laude'. Màster MEICS per la Universitat Ramon Llull. Màster en Urbanisme per IEAL. Professor del Departament de Projectes Arquitectònics de la UPC, a l'ETSAB de 1987 a 2016 i Director Tècnic de la Càtedra UNESCO de la UdL, des de l'any 2009 fins al 2016. Acreditació de Catedràtic d'Universitat per l'AQU des de l'any 2014. 'Bye Fellow' del Robinson College de la Universitat de Cambridge (UK). Ha impartit conferències en universitats estrangeres, autor d'articles i llibres sobre l'Aplicació d'Estratègies de Sostenibilitat a l'Arquitectura i Urbanisme.
 • Vives Rego, José

  Doctor en Microbiologia. Llicenciat i Graduat en Biologia. Màster en Gestió de Tecnologia (ESADE). Catedràtic de Microbiologia (1991- 2015) de la Universitat de Barcelona. Estudis de Filosofia (1997-2015). Actualment Professor Honorífic des del 2015. Entre 1968 i 1997 ha estat consultor d'empreses en diversos sectors. Membre de comitès científics de la Comissió Europea (1997-2006), Forense ambiental i pèrit en Judicis per delicte contra el medi ambient (1992-2014). Autor d'articles científics en l'àmbit de la microbiologia, biotecnologia, forense, reflexió filosòfica, ètica i gestió pública.
 • Wadel, Gerardo
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor Arquitecte. Especialista en Tecnologia i Producció de l'Hàbitat. Soci fundador de l'assessoria ambiental Societat Orgànica. Professor i Investigador a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull, i a la Facultad Regional Trenque Lauquen de la Universidad Tecnológica Nacional (Argentina). Avaluador Acreditat del sistema de qualitat ambiental VERDE GBCe. Director de la revista Constructiva, entre 1999 i 2005, i Professor Adjunt i Secretari General de la Facultat d'Arquitectura i Urbanisme de la Universidad Nacional de la Plata, Argentina, entre 1994 i 1998.

Sortides professionals

 • Gestor energètic d'edificis.
 • Especialista en rehabilitació energètica d'edificis.
 • Especialista en planejament urbanístic sostenible i smart cities.
 • Especialista en building energy simulation tools (BEST).
 • Project manager d'edificis de consum d'energia quasi nul·la (NZEB).

Notícies

Notícies del Blog
La UPC School col·labora amb ReBUILD Expo & Congress
La UPC School col·labora amb ReBUILD Expo & Congress
26-07-2018
La UPC School col·labora amb ReBUILD Expo & Congress
La UPC School col·labora amb ReBUILD Expo & Congress
26-07-2018

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
Núria Ferrer
(34) 93 401 07 85
arq.sost@talent.upc.edu

Horari d'atenció:
Dimarts i dijous (de 10 h a 14 h i de 15:30 h a 18:30 h).
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

La UPC School requerirà, a més del currículum, la següent documentació addicional per a la preinscripció a aquest Màster:
  • Carta de motivacions

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar